Re: gxsnmp

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-10-11 22:20:07

Christian Rose:
> Peter Karlsson:
> >     #: plugins/keepalive/keepalive_dialog.c:133
> >     msgid "Interface Keepalive Status Monitor"
> >     msgstr "Gränssnitt Keepalive Status Övervakning"
> > 
> > Huh? Undrar vad det betyder, egentligen?
> > "Gränssnittsvidlivhållningsstatusövervakning"? ;)
> 
> Oj, det är en originalöversättning som jag råkade glömma att ändra (ger
> kanske en liten insikt om hur originalöversättningen såg ut)...
> 
> "Keepalive" ska kanske inte översättas, det är ju en nätverksterm som
> jag antar saknar en allmänt accepterad svensk motsvarighet.
> 
> "Statusövervakare av keepalive på gränssnitt"?

Det är inte en slags tabellrubrik? Av kommentaren att döma skulle det
kunna vara det, men man gör väl inte tabeller på det sättet i ett GUI.

> #.
> #. ** The title label
> #.
> #: plugins/route_table/route_dialog.c:124
> msgid "Node route table"
> msgstr "Routingtabell för noden"

Det är inte en tabellrubrik det här också? Det ser inte riktigt ut
så, men rubriken gör att jag blir lite orolig.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.