Re: gxsnmp

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-11 15:20:49

Jörgen Tegnér wrote:
> > #: app/gxsnmp_window.c:129 src/gxsnmp_app.c:51
> > msgid "GXSNMP Network Management Tool"
> > msgstr "GXSNMP Nätverksadministrationsverktyg"
> För att vara konsekvent:
> msgstr "GXSNMP-nätverksadministrationsverktyg"
> Om du vill skriva i sär istället:
> msgstr "Verktyg för administration av GXSNMP-nätverk"

Nja, "GXSNMP" är väl själva namnet på programmet, inte en typ av
nätverk.

Men man kan skriva om det som
"Nätverksadministrationsverktyget GXSNMP"

:)


> > #: app/main.c:86 app/main.c:88
> > msgid "PATH"
> > msgstr "SÖKVÄG"
> Det är inte fråga om variabeln PATH här va?

Nej, det är nog inte $PATH som avses:

{ "pixmap-path", '\0', POPT_ARG_STRING, &pixmap_path, 0, 
 N_("Full path to the pixmap files"), N_("PATH") },
{ "mib-path", '\0', POPT_ARG_STRING, &mib_path, 0, 
 N_("Path to where the MIB file(s) are located."), N_("PATH") }

Men det var bra att du var uppmärksam, det hade jag inte tänkt på!


> > #: app/map_dialog.c:47
> > msgid "Notebook Tab"
> > msgstr "Flikhäftesflik"
> Är det här en vedertagen översättning? Annars kan
> väl Flik eller Flik i häftet duga?

Hoppsan... ja det blir lite kaka på kaka. "Häftesflik" får duga. Tack!


> > #: app/map_dialog.c:51
> > msgid "What should be shown in the notebook tab."
> > msgstr "Vad som ska visas i flikhäftesfliken."
> msgstr "Vad ska visas i häftets flik?"

"häftesfliken" kanske?
Ändrar till "Vad ska visas i häftesfliken?". Tack!


> > #: app/menus.c:516
> > msgid "Browse MIB"
> > msgstr "Bläddra MIB"
> msgstr "Bläddra i MIB" ?

Ja. Tack!


> > #: app/widgets/summary_dialog.c:45
> > msgid "GXSNMP Status Summary"
> > msgstr "GXSNMP statussammanfattning"
> msgstr "GXSNMP-statussammanfattning"

Ändrat.


> > #: bonobo/gxsnmp_control_factory.c:29 src/gxsnmp.c:75
> > msgid "DEBUG_LEVEL"
> > msgstr "FELSÖKNINGSNIVÅ"
> Ingen variabel nu heller va?

Nej, det är ingen variabel, utan beskrivningen av ett alternativfält i
programmet, om jag förstår koden rätt.


> > #: bonobo/gxsnmp_control_factory.c:33 src/gxsnmp.c:79
> > msgid "DEBUG_FILENAME"
> > msgstr "FELSÖKNINGSFILNAMN"
> Ingen variabel nu heller va?

Nej...


peter karlsson wrote:
>     #: app/browser.c:405 bonobo/gxsnmp_mib_browser_control.c:64
>     #: src/gxsnmp_mib_browser.c:62
>     msgid "Deprecated"
>     msgstr "Ogillat"
> 
> Hmmm, kanske "Oönskat" vore bättre? Eller "Ej rekommenderat"? Vilket
> sammanhang förekommer det i?

"Inte rekommenderat" får det bli. Sammanhanget är förklaringar till
alternativ.


>     #: app/config_panel.c:66
>     msgid "Collector"
>     msgstr "Kollektor"
> 
> Är du säker på att det är en transistor du snackar om? =8)

Ja, men jag hittade inte Source, Gate och Drain bland
översättningarna... :-)

Blir "Insamlare" bättre?


>     #: app/database_dialog.c:136
>     msgid "Existing Configurations"
>     msgstr "Exsisterande konfigurationer"
>          ^

Tjohej. En liten insekt (bugg!) :)
Tack!


>     #: plugins/keepalive/keepalive_dialog.c:133
>     msgid "Interface Keepalive Status Monitor"
>     msgstr "Gränssnitt Keepalive Status Övervakning"
> 
> Huh? Undrar vad det betyder, egentligen?
> "Gränssnittsvidlivhållningsstatusövervakning"? ;)

Oj, det är en originalöversättning som jag råkade glömma att ändra (ger
kanske en liten insikt om hur originalöversättningen såg ut)...

"Keepalive" ska kanske inte översättas, det är ju en nätverksterm som
jag antar saknar en allmänt accepterad svensk motsvarighet.

"Statusövervakare av keepalive på gränssnitt"?


>     #: src/gxsnmp.c:71
>     msgid "Specifiy the geometry of the main window"
>     msgstr "Ange huvudfönstrets geometri-"
> 
> Var kom bindestrecket från?

Från tangentbordet, dumsnut! :-P

Fixat! Tack!


>     #: src/gxsnmp.c:81
>     msgid "Enable the antialiased canvas."
>     msgstr "Aktivera den kantutjämnade canvasen."
> 
> "Canvasen"? "Arbetsytan", kanske är bättre? (D:o övriga förekomster av
> "canvas")

Ahapp. Ändrar till "arbetsyta" då. Tack ska du ha!


Ni ska båda ha mycket tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gxsnmp.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.