Re: gxsnmp

sirfrom_at_geocities.com
Date: 2000-10-11 20:07:07

Christian Rose wrote:
> #: app/map_dialog.c:47
> msgid "Notebook Tab"
> msgstr "Flikhäftesflik"

> #: app/map_dialog.c:51
> msgid "What should be shown in the notebook tab."
> msgstr "Vad som ska visas i flikhäftesfliken."

Varför inte bara Häftesflik? Finns för övrigt på fler ställen.
	//Mattias From


-- 
Sigblock empty. By choice.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.