Re: Sortering

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-11 15:57:04

Dennis Bjorklund wrote:
> On Wed, 11 Oct 2000, Christian Rose wrote:
> 
> > Någon som tycker att åsikten att saker som inleds med punkt ska sorteras
> > före bokstäver är fel? I så fall kan det vara bra att kommentera det
> > nu...
> 
> Jag är inte så säker på att man skall sortera in punkt före bokstäver. Jag
> tycker att det i fallet med "ls -a" borde fixas i ls.

Faktum är att min ls i Red Hat 7 visar med C-sortering... misstänker att
det kan ha att göra med att den är statiskt länkad mot ett äldre glibc.

Men du har rätt, ls borde kunna anpassa sig och visa punktfiler före
alla andra filer (jag vill också det) oavsett lokal. Kanske som en extra
flagga till ls, det finns ju redan rätt många skumma flaggor.

Någon som vill skicka önskemål om detta till underhållaren av
file-utils?


> Dela upp alla filer i två delar, dem som har punkt först och dem som inte
> har det och sortera för sig. Eller något, det blir ju lite konstigt att
> sortera olika beroende om punkten är först eller ej, som blir effekten av
> ovanstående.
> 
> Om man tittar i en ordlista så tycker jag att detta skall vara en
> riktigt sortering:
> 
> toffel
> t.o.m
> topas
> 
> Skulle man sortera in punkt före bokstav så blir det:
> 
> t.o.m
> toffel
> topas
> 
> vilket jag skulle tycka är konstigt i en uppslagsbok.

Du har nog rätt. Det är nog ls som ska rättas, inte glibc. Jag avstår
nog från att återöppna glibc-buggen och väntar på att någon känner sig
manad till att öppna ett förbättringsönskemål i file-utils (Stric,
Dennis?)


Tjovipp.
Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.