Re: xpdf

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-11 15:25:03

Gudmund Areskoug wrote:
> "Anpassa till fönster" (eller skärm)?

Jo, men anledningen till att originalet var så stympat måste ha varit
att det inte fanns obegränsat med utrymme för den menyposten... Eller?


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.