Lynx, del 2 av 2

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-09-30 18:43:25

Här är resten. Jag lägger en kopia på den kompletta filen på
http://www.softwolves.pp.se/po/ så länge.

[...klipp...]
#. #define UA_CHANGE_DISABLED
#: LYMessages.c:619
msgid "Changing of the User-Agent string is disabled!"
msgstr "Ändring av identifieringssträngen är deaktiverad!"

#. #define CHANGE_OF_SETTING_DISALLOWED
#: LYMessages.c:621
msgid "You are not allowed to change this setting."
msgstr "Du har inte behörighet att ändra denna inställning."

#: LYMessages.c:622
msgid "Saving Options..."
msgstr "Sparar inställningar..."

#: LYMessages.c:623
msgid "Options saved!"
msgstr "Inställningar sparade!"

#: LYMessages.c:624
msgid "Unable to save Options!"
msgstr "Kan inte spara inställningar!"

#: LYMessages.c:625
msgid " 'r' to return to Lynx "
msgstr " 'r' återgår till Lynx "

#: LYMessages.c:626
msgid " '>' to save, or 'r' to return to Lynx "
msgstr " '>' sparar, 'r' återgår till Lynx "

#. #define ANY_KEY_CHANGE_RET_ACCEPT
#: LYMessages.c:628
msgid "Hit any key to change value; RETURN to accept."
msgstr "Valfri tangent ändrar; ENTER accepterar."

#: LYMessages.c:629
msgid "Error uncompressing temporary file!"
msgstr "Fel vid dekomprimering av temporärfil!"

#: LYMessages.c:630
msgid "Unsupported URL scheme!"
msgstr "Adresstypen stöds ej!"

#: LYMessages.c:631
msgid "Unsupported data: URL! Use SHOWINFO, for now."
msgstr "Data stöds ej: URL! Använd SHOWINFO så länge."

#: LYMessages.c:632
msgid "Redirection limit of 10 URL's reached."
msgstr "Gräns på 10 adressomdirigeringar nådd."

#: LYMessages.c:633
msgid "Illegal redirection URL received from server!"
msgstr "Felaktig omdirigeringsadress mottagen från servern!"

#. #define SERVER_ASKED_FOR_REDIRECTION
#: LYMessages.c:635
#, c-format
msgid "Server asked for %d redirection of POST content to"
msgstr "Servern bad om %d-omdirigering för POST-data till"

#: LYMessages.c:638
msgid "P)roceed, use G)ET or C)ancel "
msgstr "P=Fortsätt, G=använd Get, C=Avbryt"

#: LYMessages.c:639
msgid "P)roceed, or C)ancel "
msgstr "P=Fortsätt, C=Avbryt "

#. #define ADVANCED_POST_GET_REDIRECT
#: LYMessages.c:641
msgid "Redirection of POST content. P)roceed, see U)RL, use G)ET or C)ancel"
msgstr "Omdirigering av POST-data. P=Fortsätt, U=Se adress, G=använd GET, C=Avbryt"

#. #define ADVANCED_POST_REDIRECT
#: LYMessages.c:643
msgid "Redirection of POST content. P)roceed, see U)RL, or C)ancel"
msgstr "Omdirigering av POST-data. P=Fortsätt, U=Se adress, C=Avbryt"

#. #define CONFIRM_POST_RESUBMISSION
#: LYMessages.c:645
msgid "Document from Form with POST content. Resubmit?"
msgstr "Dokument från formulär med POST-data. Skicka igen?"

#. #define CONFIRM_POST_RESUBMISSION_TO
#: LYMessages.c:647
#, c-format
msgid "Resubmit POST content to %s ?"
msgstr "Skicka POST-data till %s?"

#. #define CONFIRM_POST_LIST_RELOAD
#: LYMessages.c:649
#, c-format
msgid "List from document with POST data. Reload %s ?"
msgstr "Lista från dokument med POST-data. Hämta om %s?"

#. #define CONFIRM_POST_DOC_HEAD
#: LYMessages.c:651
msgid "Document from POST action, HEAD may not be understood. Proceed?"
msgstr "Dokument från POST-formulär, HEAD kanske inte förstås. Fortsätta?"

#. #define CONFIRM_POST_LINK_HEAD
#: LYMessages.c:653
msgid "Form submit action is POST, HEAD may not be understood. Proceed?"
msgstr "Formulärmetod är POST, HEAD kanske inte förstås. Fortsätta?"

#: LYMessages.c:654
msgid "Proceed without a username and password?"
msgstr "Fortsätta utan användar-id och lösenord?"

#: LYMessages.c:655
#, c-format
msgid "Proceed (%s)?"
msgstr "Fortsätta (%s)?"

#: LYMessages.c:656
msgid "Cannot POST to this host."
msgstr "Kan inte skicka POST-data till denna värd."

#: LYMessages.c:657
msgid "POST not supported for this URL - ignoring POST data!"
msgstr "POST stöds inte för denna adress - ignorerar POST-data!"

#: LYMessages.c:658
msgid "Discarding POST data..."
msgstr "Kastar POST-data..."

#: LYMessages.c:659
msgid "Document will not be reloaded!"
msgstr "Dokumentet hämtas inte om!"

#: LYMessages.c:660
msgid "Location: "
msgstr "Plats: "

#: LYMessages.c:661
#, c-format
msgid "'%s' not found!"
msgstr "'%s' hittades ej!"

#: LYMessages.c:662
msgid "Default Bookmark File"
msgstr "Förinställd bokmärkesfil"

#: LYMessages.c:663
msgid "Screen too small! (8x35 min)"
msgstr "Skärm för liten! (min. 8x35)"

#: LYMessages.c:664
msgid "Select destination or ^G to Cancel: "
msgstr "Välj destination eller ^G för att avbryta: "

#. #define MULTIBOOKMARKS_SELECT
#: LYMessages.c:666
msgid "Select subbookmark, '=' for menu, or ^G to cancel: "
msgstr "Välj underbokmärke. '=' ger meny, ^G avbryter: "

#. #define MULTIBOOKMARKS_SELF
#: LYMessages.c:668
msgid "Reproduce L)ink in this bookmark file or C)ancel? (l,c): "
msgstr "L=Avbilda länk i bokmärkesfil, C=Avbryt? (l,c): "

#: LYMessages.c:669
msgid "Multiple bookmark support is not available."
msgstr "Stöd för multipla bokmärken ej tillgängligt."

#: LYMessages.c:670
#, c-format
msgid " Select Bookmark (screen %d of %d)"
msgstr " Välj bokmärke (skärm %d av %d)"

#: LYMessages.c:671
msgid "    Select Bookmark"
msgstr "    Välj bokmärke"

#. #define MULTIBOOKMARKS_EHEAD_MASK
#: LYMessages.c:673
#, c-format
msgid "Editing Bookmark DESCRIPTION and FILEPATH (%d of 2)"
msgstr "Redigerar bokmärkes-BESKRIVNING och SÖKVÄG (%d av 2)"

#. #define MULTIBOOKMARKS_EHEAD
#: LYMessages.c:675
msgid "     Editing Bookmark DESCRIPTION and FILEPATH"
msgstr "     Redigerar bokmärkes-BESKRIVNING och SÖKVÄG"

#: LYMessages.c:676
msgid "Letter: "
msgstr "Bokstav: "

#. #define USE_PATH_OFF_HOME
#: LYMessages.c:679
msgid "Use a filepath off your login directory in SHELL syntax!"
msgstr "Använd en sökväg från din inloggningskatalog enligt SKAL-syntax!"

#: LYMessages.c:681
msgid "Use a filepath off your home directory!"
msgstr "Använd en sökväg från din hemkatalog!"

#. #define MAXLINKS_REACHED
#: LYMessages.c:684
msgid "Maximum links per page exceeded! Use half-page or two-line scrolling."
msgstr "Max antal länkar per sida överskreds! Använd halvsides- eller tvåradsrullning."

#. #define MAXHIST_REACHED
#: LYMessages.c:686
msgid "History List maximum reached! Document not pushed."
msgstr "Historiklistemaximum nått! Dokumentet lagrades inte."

#: LYMessages.c:687
msgid "No previously visited links available!"
msgstr "Inga tidigare besökta länkar tillgängliga!"

#: LYMessages.c:688
msgid "Memory exhausted! Program aborted!"
msgstr "Minnet slut! Programmet avbrutet!"

#: LYMessages.c:689
msgid "Memory exhausted! Aborting..."
msgstr "Minnet slut! Avbryter..."

#: LYMessages.c:690
msgid "Not enough memory!"
msgstr "Ej tillräckligt minne!"

#: LYMessages.c:691
msgid "Directory/File Manager not available"
msgstr "Katalog-/filhanterare ej tillgänglig"

#: LYMessages.c:692
msgid "HREF in BASE tag is not an absolute URL."
msgstr "HREF i BASE-märke är inte en absolut adress."

#: LYMessages.c:693
msgid "Location URL is not absolute."
msgstr "\"Location\"-adress ej absolut."

#: LYMessages.c:694
msgid "Refresh URL is not absolute."
msgstr "\"Refresh\"-adress ej absolut."

#. #define SENDING_MESSAGE_WITH_BODY_TO
#: LYMessages.c:696
msgid ""
"You are sending a message with body to:\n"
" "
msgstr ""
"Du sänder ett meddelande med textkropp till:\n"
" "

#: LYMessages.c:697
msgid ""
"You are sending a comment to:\n"
" "
msgstr ""
"Du sänder en kommentar till:\n"
" "

#: LYMessages.c:698
msgid ""
"\n"
" With copy to:\n"
" "
msgstr ""
"\n"
" Med kopia till:\n"
" "

#: LYMessages.c:699
msgid ""
"\n"
" With copies to:\n"
" "
msgstr ""
"\n"
" Med kopior till:\n"
" "

#. #define CTRL_G_TO_CANCEL_SEND
#: LYMessages.c:701
msgid "\n\nUse Ctrl-G to cancel if you do not want to send a message\n"
msgstr "\n\nAnvänd Ctrl-G för att avbryta om du inte vill skicka ett meddelande\n"

#. #define ENTER_NAME_OR_BLANK
#: LYMessages.c:703
msgid "\n Please enter your name, or leave it blank to remain anonymous\n"
msgstr "\n Ange ditt namn eller lämna blankt för att förbli anonym\n"

#. #define ENTER_MAIL_ADDRESS_OR_OTHER
#: LYMessages.c:705
msgid "\n Please enter a mail address or some other\n"
msgstr "\n Skriv din e-postadress eller något annat\n"

#. #define MEANS_TO_CONTACT_FOR_RESPONSE
#: LYMessages.c:707
msgid " means to contact you, if you desire a response.\n"
msgstr " sätt du kan nås på, om du vill ha ett svar.\n"

#: LYMessages.c:708
msgid "\n Please enter a subject line.\n"
msgstr "\n Ange en ärenderad.\n"

#. #define ENTER_ADDRESS_FOR_CC
#: LYMessages.c:710
msgid "\n Enter a mail address for a CC of your message.\n"
msgstr "\n Ange e-postadress som får kopia på ditt meddelande.\n"

#: LYMessages.c:711
msgid " (Leave blank if you don't want a copy.)\n"
msgstr " (Lämna blankt om du inte vill ha en kopia).\n"

#: LYMessages.c:712
msgid "\n Please review the message body:\n\n"
msgstr "\n Se över meddelandekroppen:\n\n"

#: LYMessages.c:713
msgid "\nPress RETURN to continue: "
msgstr "\nTryck ENTER för att fortsätta: "

#: LYMessages.c:714
msgid "\nPress RETURN to clean up: "
msgstr "\nTryck ENTER för att städa upp: "

#: LYMessages.c:715
msgid " Use Control-U to erase the default.\n"
msgstr " Använd Control-U för att rensa förvalet.\n"

#: LYMessages.c:716
msgid "\n Please enter your message below."
msgstr "\n Skriv ditt meddelande nedan."

#. #define ENTER_PERIOD_WHEN_DONE_A
#: LYMessages.c:718 src/LYNews.c:396
msgid "\n When you are done, press enter and put a single period (.)"
msgstr "\n När du är klar, tryck Enter och skriv en ensam punkt (.)"

#. #define ENTER_PERIOD_WHEN_DONE_B
#: LYMessages.c:720 src/LYNews.c:397
msgid "\n on a line and press enter again."
msgstr "\n på en rad och tryck Enter igen."

#. Cookies messages
#. #define ADVANCED_COOKIE_CONFIRMATION
#: LYMessages.c:724
#, c-format
msgid "%s cookie: %.*s=%.*s Allow? (Y/N/Always/neVer)"
msgstr "%s kaka: %.*=%.*s Tillåta? (J/N/Alltid/V=aldrig)"

#. #define INVALID_COOKIE_DOMAIN_CONFIRMATION
#: LYMessages.c:726
#, c-format
msgid "Accept invalid cookie domain=%s for '%s'?"
msgstr "Tillåta ogiltig kakdomän=%s för \"%s\"?"

#. #define INVALID_COOKIE_PATH_CONFIRMATION
#: LYMessages.c:728
#, c-format
msgid "Accept invalid cookie path=%s as a prefix of '%s'?"
msgstr "Tillåta ogiltig kaksökväg=%s som prefix för \"%s\"?"

#: LYMessages.c:729
msgid "Allowing this cookie."
msgstr "Tillåter kakan."

#: LYMessages.c:730
msgid "Rejecting this cookie."
msgstr "Avvisar kakan."

#: LYMessages.c:731
msgid "The Cookie Jar is empty."
msgstr "Kakburken är tom."

#. #define ACTIVATE_TO_GOBBLE
#: LYMessages.c:733
msgid "Activate links to gobble up cookies or entire domains,"
msgstr "Aktivera länk för att äta upp kakor eller hela domäner,"

#: LYMessages.c:734
msgid "or to change a domain's 'allow' setting."
msgstr "eller ändra ändra domänens \"tillåt\"-inställning."

#: LYMessages.c:735
msgid "(Cookies never allowed.)"
msgstr "(Kakor tillåts aldrig)"

#: LYMessages.c:736
msgid "(Cookies always allowed.)"
msgstr "(Kakor tillåts alltid)"

#: LYMessages.c:737
msgid "(Cookies allowed via prompt.)"
msgstr "(Kakor tillåts via fråga)"

#: LYMessages.c:738
msgid "(Persistent Cookies.)"
msgstr "(Persistenta kakor)"

#: LYMessages.c:739
msgid "(No title.)"
msgstr "(Titel saknas)"

#: LYMessages.c:740
msgid "(No name.)"
msgstr "(Inget namn)"

#: LYMessages.c:741
msgid "(No value.)"
msgstr "(Inget värde)"

#: LYMessages.c:742
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: LYMessages.c:743
msgid "(End of session.)"
msgstr "(Slut på session)"

#: LYMessages.c:744
msgid "Delete this cookie?"
msgstr "Radera denna kaka?"

#: LYMessages.c:745
msgid "The cookie has been eaten!"
msgstr "Kakan har ätits upp!"

#: LYMessages.c:746
msgid "Delete this empty domain?"
msgstr "Radera denna tomma domän?"

#: LYMessages.c:747
msgid "The domain has been eaten!"
msgstr "Domänen har ätits upp!"

#. #define DELETE_COOKIES_SET_ALLOW_OR_CANCEL
#: LYMessages.c:749
msgid "D)elete domain's cookies, set allow A)lways/P)rompt/neV)er, or C)ancel? "
msgstr "D=Radera domänens kakor, ställ in A=Alltid/P=Fråga/V=Aldrig, C=Avbryt? "

#. #define DELETE_DOMAIN_SET_ALLOW_OR_CANCEL
#: LYMessages.c:751
msgid "D)elete domain, set allow A)lways/P)rompt/neV)er, or C)ancel? "
msgstr "D=Radera domän, ställ in A=Alltid/P=Fråga/V=Aldrig, C=Avbryt? "

#: LYMessages.c:752
msgid "All cookies in the domain have been eaten!"
msgstr "Alla kakor från domänen har ätits upp!"

#: LYMessages.c:753
#, c-format
msgid "'A'lways allowing from domain '%s'."
msgstr "Tillåter alla kakor från domänen \"%s\"."

#: LYMessages.c:754
#, c-format
msgid "ne'V'er allowing from domain '%s'."
msgstr "Avvisar alla kakor från domänen \"%s\"."

#: LYMessages.c:755
#, c-format
msgid "'P'rompting to allow from domain '%s'."
msgstr "Frågar om alla kakor från domänen \"%s\"."

#: LYMessages.c:756
msgid "Delete all cookies in this domain?"
msgstr "Radera alla kakor i denna domän?"

#: LYMessages.c:757
msgid "All of the cookies in the jar have been eaten!"
msgstr "Alla kakor i kakburken har ätits upp!"

#: LYMessages.c:759
msgid "Port 19 not permitted in URLs."
msgstr "Port 19 ej tillåten i adress."

#: LYMessages.c:760
msgid "Port 25 not permitted in URLs."
msgstr "Port 25 ej tillåten i adress."

#: LYMessages.c:761
#, c-format
msgid "Port %lu not permitted in URLs."
msgstr "Port %lu ej tillåten i adress."

#: LYMessages.c:762
msgid "URL has a bad port field."
msgstr "Adressen har ett felaktigt portfält."

#: LYMessages.c:763
msgid "Maximum nesting of HTML elements exceeded."
msgstr "Maximal stapling av HTML-element överskreds."

#: LYMessages.c:764
msgid "Bad partial reference! Stripping lead dots."
msgstr "Felaktig partiell referens! Raderar inledande punkter."

#: LYMessages.c:765
msgid "Trace Log open failed. Trace off!"
msgstr "Öppning av spårningslogg misslyckades. Spårning avslagen!"

#: LYMessages.c:766
msgid "Lynx Trace Log"
msgstr "Lynx' spårningslogg"

#: LYMessages.c:767
msgid "No trace log has been started for this session."
msgstr "Ingen spårningslogg har startats för denna session."

#. #define MAX_TEMPCOUNT_REACHED
#: LYMessages.c:769
msgid "The maximum temporary file count has been reached!"
msgstr "Maximalt antal temporärfiler har nåtts!"

#. #define FORM_VALUE_TOO_LONG
#: LYMessages.c:771
msgid "Form field value exceeds buffer length! Trim the tail."
msgstr "Värdet för formulärfält är längre än bufferten! Klipp på slutet."

#. #define FORM_TAIL_COMBINED_WITH_HEAD
#: LYMessages.c:773
msgid "Modified tail combined with head of form field value."
msgstr "Modifierad avslutning kombinerad med huvudet i formulärfältsvärdet."

#. HTFile.c
#: LYMessages.c:776
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"

#: LYMessages.c:777
msgid "Directory browsing is not allowed."
msgstr "Katalogbläddring tillåts ej."

#: LYMessages.c:778
msgid "Selective access is not enabled for this directory"
msgstr "Selektiv åtkomst är inte tillgänglig för denna katalog"

#: LYMessages.c:779
msgid "Multiformat: directory scan failed."
msgstr "Multiformat: katalogavsökning misslyckades."

#: LYMessages.c:780
msgid "This directory is not readable."
msgstr "Denna katalog är inte läsbar."

#: LYMessages.c:781
msgid "Can't access requested file."
msgstr "Kan inte komma åt vald fil."

#: LYMessages.c:782
msgid "Could not find suitable representation for transmission."
msgstr "Kunde inte hitta en lämplig representation för överföring."

#: LYMessages.c:783
msgid "Could not open file for decompression!"
msgstr "Kunde inte öppna filen för dekomprimering!"

#: LYMessages.c:784
msgid "Files:"
msgstr "Filer:"

#: LYMessages.c:785
msgid "Subdirectories:"
msgstr "Underkataloger:"

#: LYMessages.c:786
msgid " directory"
msgstr " katalog"

#: LYMessages.c:787
msgid "Up to "
msgstr "Upp till "

#: LYMessages.c:788
msgid "Current directory is "
msgstr "Aktuell katalog är "

#. HTGopher.c
#: LYMessages.c:791
msgid "No response from server!"
msgstr "Inget svar från servern!"

#: LYMessages.c:792
msgid "CSO index"
msgstr "CSO-index"

#: LYMessages.c:793
msgid "\nThis is a searchable index of a CSO database.\n"
msgstr "\nDetta är ett sökbart index i en CSO-databas.\n"

#: LYMessages.c:794
msgid "CSO Search Results"
msgstr "CSO-sökresultat"

#: LYMessages.c:795
#, c-format
msgid "Seek fail on %s\n"
msgstr "Sökning misslyckades på %s\n"

#: LYMessages.c:796
msgid "\nPress the 's' key and enter search keywords.\n"
msgstr "\nTryck \"s\"-tangenten och ange söknyckelord.\n"

#: LYMessages.c:797
msgid "\nThis is a searchable Gopher index.\n"
msgstr "\nDetta är ett sökbart Gopherindex.\n"

#: LYMessages.c:798
msgid "Gopher index"
msgstr "Gopherindex"

#: LYMessages.c:799
msgid "Gopher Menu"
msgstr "Gophermeny"

#: LYMessages.c:800
msgid " Search Results"
msgstr " Sökresultats"

#: LYMessages.c:801
msgid "Sending CSO/PH request."
msgstr "Sänder CSO/PH-fråga."

#: LYMessages.c:802
msgid "Sending Gopher request."
msgstr "Sänder Gopherfråga."

#: LYMessages.c:803
msgid "CSO/PH request sent; waiting for response."
msgstr "CSO/PH-fråga sänd; väntar på svar."

#: LYMessages.c:804
msgid "Gopher request sent; waiting for response."
msgstr "Gopherfråga sänd; väntar på svar."

#: LYMessages.c:805
msgid "\nPlease enter search keywords.\n"
msgstr "\nAnge söknyckelord.\n"

#: LYMessages.c:806
msgid "\nThe keywords that you enter will allow you to search on a"
msgstr "\nNyckelorden du anger gör det möjligt att söka på en"

#: LYMessages.c:807
msgid " person's name in the database.\n"
msgstr " persons namn i databasen.\n"

#. HTNews.c
#: LYMessages.c:810
msgid "Connection closed ???"
msgstr "Anslutning stängd???"

#: LYMessages.c:811
msgid "Cannot open temporary file for news POST."
msgstr "Kan inte öppna temporärfil för diskussionsinlägg."

#: LYMessages.c:812
msgid "This client does not contain support for posting to news with SSL."
msgstr "Denna klient innehåller inte stöd för att posta inlägg över SSL."

#. HTStyle.c
#: LYMessages.c:815
#, c-format
msgid "Style %d `%s' SGML:%s. Font %s %.1f point.\n"
msgstr "Stil %d \"%s\" SGML:%s. Teckensnitt %s %.1f punkter.\n"

#: LYMessages.c:816
#, c-format
msgid "\tIndents: first=%.0f others=%.0f, Height=%.1f Desc=%.1f\n"
msgstr "\tIndrag: första=%.0f övriga=%.0f, Höjd=%.1f Djup=%.1f\n"

#: LYMessages.c:817
#, c-format
msgid "\tAlign=%d, %d tabs. (%.0f before, %.0f after)\n"
msgstr "\tJustering=%d, %d tabbar. (%.0f före, %.0f efter)\n"

#: LYMessages.c:818
#, c-format
msgid "\t\tTab kind=%d at %.0f\n"
msgstr "\t\tTabbsort=%d på %.0f\n"

#. HTTP.c
#: LYMessages.c:821
msgid "Can't proceed without a username and password."
msgstr "Kan inte fortsätta utan användar-id och lösenord."

#: LYMessages.c:822
msgid "Can't retry with authorization! Contact the server's WebMaster."
msgstr "Kan inte försöka igen utan tillåtelse! Kontakta serverns ansvariga."

#: LYMessages.c:823
msgid "Can't retry with proxy authorization! Contact the server's WebMaster."
msgstr "Kan ej försöka igen utan mellanserverauktorisering! Kontakta serverns ansvariga."

#: LYMessages.c:824
msgid "Retrying with proxy authorization information."
msgstr "Försöker igen med mellanserverauktoriseringsinformation."

#. HTWAIS.c
#: LYMessages.c:827
msgid "HTWAIS: Return message too large."
msgstr "HTWAIS: Returmeddelande för stort."

#: LYMessages.c:828
msgid "Enter WAIS query: "
msgstr "Ange WAIS-fråga: "

#. Miscellaneous status
#: LYMessages.c:831
msgid "Retrying as HTTP0 request."
msgstr "Försöker ingen som HTTP0-fråga."

#: LYMessages.c:832
#, c-format
msgid "Transferred %d bytes"
msgstr "Överförde %d byte"

#: LYMessages.c:833
msgid "Data transfer complete"
msgstr "Dataöverföring färdig"

#: LYMessages.c:834
#, c-format
msgid "Error processing line %d of %s\n"
msgstr "Fel vid tolkning av rad %d i %s\n"

#. Lynx internal page titles
#: LYMessages.c:837
msgid "Address List Page"
msgstr "Adresslistesida"

#: LYMessages.c:838
msgid "Bookmark file"
msgstr "Bokmärkesfil"

#: LYMessages.c:839
msgid "Configuration Definitions"
msgstr "Konfigurationsdefinitioner"

#: LYMessages.c:840
msgid "Cookie Jar"
msgstr "Kakburk"

#: LYMessages.c:841
msgid "Current Key Map"
msgstr "Aktuella tangentbordsbindningar"

#: LYMessages.c:842
msgid "File Management Options"
msgstr "Filhanteringsalternativ"

#: LYMessages.c:843
msgid "Download Options"
msgstr "Hämtningalternativ"

#: LYMessages.c:844
msgid "History Page"
msgstr "Historiksida"

#: LYMessages.c:845
msgid "List Page"
msgstr "Listsida"

#: LYMessages.c:846
msgid "Lynx.cfg Information"
msgstr "Lynx.cfg-information"

#: LYMessages.c:847
msgid "Converted Mosaic Hotlist"
msgstr "Konverterade Mosaicbokmärken"

#: LYMessages.c:848
msgid "Options Menu"
msgstr "Alternativmeny"

#: LYMessages.c:849
msgid "File Permission Options"
msgstr "Filbehörighetsalternativ"

#: LYMessages.c:850
msgid "Printing Options"
msgstr "Utskriftsalternativ"

#: LYMessages.c:851
msgid "Information about the current document"
msgstr "Information om det aktuella dokumentet"

#: LYMessages.c:852
msgid "Your recent statusline messages"
msgstr "Dina senaste statusradmeddelanden"

#: LYMessages.c:853
msgid "Upload Options"
msgstr "Insändningsalternativ"

#: LYMessages.c:854
msgid "Visited Links Page"
msgstr "Använda länkar"

#. CONFIG_DEF_TITLE subtitles
#: LYMessages.c:857
msgid "See also"
msgstr "Se även"

#: LYMessages.c:858
msgid "your"
msgstr "din"

#: LYMessages.c:859
msgid "for runtime options"
msgstr "för körningsalternativ"

#: LYMessages.c:860
msgid "compile time options"
msgstr "kompileringsalternativ"

#: LYMessages.c:861
msgid "latest release"
msgstr "senaste utgåva"

#: LYMessages.c:862
msgid "development version"
msgstr "utvecklingsversion"

#. #define AUTOCONF_CONFIG_CACHE
#: LYMessages.c:864
msgid ""
"The following data were derived during the automatic configuration/build\n"
"process of this copy of Lynx. When reporting a bug, please include a copy\n"
"of this page."
msgstr ""
"Följande data hämtades under den automatiska konfigurations-/kompilerings-\n"
"processen för din kopia av Lynx. När du rapporterar ett fel ber vi dig\n"
"inkludera en kopia av denna sida."

#. #define AUTOCONF_LYNXCFG_H
#: LYMessages.c:868
msgid ""
"The following data were used as automatically-configured compile-time\n"
"definitions when this copy of Lynx was built."
msgstr ""
"Följande data användes som automatiskt konfigurerade kompileringsdefinitioner\n"
"när denna kopia av Lynx kompilerades."

#. #define DIRED_NOVICELINE
#: LYMessages.c:873
msgid " C)reate D)ownload E)dit F)ull menu M)odify R)emove T)ag U)pload   \n"
msgstr "C=Skapa D=Hämta E=Redigera F=Full meny M=Ändra R=Radera T=Märk U=Skicka\n"

#: LYMessages.c:874
msgid "Failed to obtain status of current link!"
msgstr "Kunde inte hämta status för aktuell länk!"

#. #define INVALID_PERMIT_URL
#: LYMessages.c:877
msgid "Special URL only valid from current File Permission menu!"
msgstr "Speciell adress endast giltig i menyn för filbehörigheter!"

#: LYMessages.c:881
msgid "External support is currently disabled."
msgstr "Externt stöd är just nu deaktiverat."

#: WWW/Library/Implementation/HTAABrow.c:648
#, c-format
msgid "Username for '%s' at %s '%s%s':"
msgstr "Användar-id för \"%s\" på %s \"%s%s\":"

#: WWW/Library/Implementation/HTAABrow.c:915
msgid "This client doesn't know how to compose proxy authorization information for scheme"
msgstr "Denna klient kan inte skapa mellanserverauktoriseringsinformation för protokolltyp"

#: WWW/Library/Implementation/HTAABrow.c:990
msgid "This client doesn't know how to compose authorization information for scheme"
msgstr "Denna klient kan inte skapa auktoriseringsinformation för protokolltyp"

#: WWW/Library/Implementation/HTAABrow.c:1098
#, c-format
msgid "Invalid header '%s%s%s%s%s'"
msgstr "Felaktigt huvud \"%s%s%s%s%s\""

#: WWW/Library/Implementation/HTAABrow.c:1202
msgid "Proxy authorization required -- retrying"
msgstr "Mellanserverauktorisering krävs -- försöker igen"

#: WWW/Library/Implementation/HTAABrow.c:1261
msgid "Access without authorization denied -- retrying"
msgstr "Åtkomst utan auktorisering avvisad -- försöker igen"

#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:683
msgid "Access forbidden by rule"
msgstr "Åtkomst förbjuden av regel"

#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:785
msgid "Document with POST content not found in cache. Resubmit?"
msgstr "Dokument med POST-data hittades ej i cache. Skicka in igen?"

#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:1026 src/GridText.c:8348
msgid "Loading incomplete."
msgstr "Hämtning ej komplett."

#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:1056
msgid "**** HTAccess: socket or file number returned by obsolete load routine!\n"
msgstr "**** HTAccess: uttag eller filnummer returnerad av föråldrad inläsningsrutin!\n"

#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:1058
msgid "**** HTAccess: Internal software error. Please mail lynx-dev@sig.net!\n"
msgstr "**** HTAccess: Internt programvarufel. Meddela lynx-dev@sig.net!\n"

#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:1059
#, c-format
msgid "**** HTAccess: Status returned was: %d\n"
msgstr "**** HTAccess: Returnerad status var: %d\n"

#.
#. * hack: if we fail in HTAccess.c
#. * avoid duplicating URL, oh.
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:1065 src/LYMainLoop.c:7542
msgid "Can't Access"
msgstr "Kan inte komma åt"

#: WWW/Library/Implementation/HTAccess.c:1073
msgid "Unable to access document."
msgstr "Kan inte komma åt dokument."

#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:766
#, c-format
msgid "Enter password for user %s@%s:"
msgstr "Ange lösenord för användar-id %s@%s:"

#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:794
msgid "Unable to connect to FTP host."
msgstr "Kan inte ansluta till ftp-värd."

#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:1052
msgid "close master socket"
msgstr "stängd huvuduttag (master socket)"

#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:1092
msgid "socket for master socket"
msgstr "uttag (socket) för huvuduttag"

#.
#. ** It's a symbolic link, does the user care about
#. ** knowing if it is symbolic?	I think so since
#. ** it might be a directory.
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:1540
#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:2160
msgid "Symbolic Link"
msgstr "Symbolisk länk"

#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:2521
msgid "Receiving FTP directory."
msgstr "Hämtar ftp-katalog."

#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:2664
#, c-format
msgid "Transferred %d bytes (%5d)"
msgstr "Överförde %d byte (%5d)"

#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:2926
msgid "connect for data"
msgstr "ansluter för data"

#: WWW/Library/Implementation/HTFTP.c:3520
msgid "Receiving FTP file."
msgstr "Hämtar ftp-fil."

#: WWW/Library/Implementation/HTFinger.c:275
msgid "Could not set up finger connection."
msgstr "Kunde inte skapa \"finger\"-anslutning."

#: WWW/Library/Implementation/HTFinger.c:320
msgid "Could not load data (no sitename in finger URL)"
msgstr "Kunde inte hämta data (inget värdnamn i \"finger\"-adress)"

#: WWW/Library/Implementation/HTFinger.c:328
msgid "Invalid port number - will only use port 79!"
msgstr "Felaktigt portnummer - använder endast port 79!"

#: WWW/Library/Implementation/HTFinger.c:396
msgid "Could not access finger host."
msgstr "Kunde inta komma åt \"finger\"-värd."

#: WWW/Library/Implementation/HTFinger.c:407
msgid "No response from finger server."
msgstr "Inget svar från \"finger\"-server."

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:360
#, c-format
msgid "Username for news host '%s':"
msgstr "Användar-id för diskussionsvärd \"%s\":"

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:414
msgid "Change username?"
msgstr "Ändra användar-id?"

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:418
msgid "Username:"
msgstr "Användar-id:"

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:442
#, c-format
msgid "Password for news host '%s':"
msgstr "Lösenord för diskussionsvärd \"%s\":"

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:526
msgid "Change password?"
msgstr "Ändra lösenord?"

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:1697
#, c-format
msgid "No matches for: %s"
msgstr "Inga träffar för: %s"

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:1750
msgid "\nNo articles in this group.\n"
msgstr "\nInga artiklar i denna grupp.\n"

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:1763
msgid "\nNo articles in this range.\n"
msgstr "\nInga artiklar i detta område.\n"

#.
#. **	Set window title.
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:1776
#, c-format
msgid "%s, Articles %d-%d"
msgstr "%s, artiklar %d-%d"

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:1798
msgid "Earlier articles"
msgstr "Tidigare artiklar"

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:1811
#, c-format
msgid "\nThere are about %d articles currently available in %s, IDs as follows:\n\n"
msgstr "\nDet finns ca %d artiklar tillgängliga i %s nu med följande identifierare:\n\n"

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:1871
msgid "All available articles in "
msgstr "Alla tillgängliga artiklar i "

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2087
msgid "Later articles"
msgstr "Senare artiklar"

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2111
msgid "Post to "
msgstr "Skicka till "

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2290
msgid "This client does not contain support for SNEWS URLs."
msgstr "Denna klient innehåller inte stöd för SNEWS-adresser."

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2497
msgid "No target for raw text!"
msgstr "Inget mål för rå text!"

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2527
msgid "Connecting to NewsHost ..."
msgstr "Ansluter till diskussionsvärd..."

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2561
#, c-format
msgid "Could not access %s."
msgstr "Kunde inte komma åt %s."

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2613
#, c-format
msgid "Can't read news info. News host %.20s responded: %.200s"
msgstr "Kan inte läsa dikussionsinformation. Värden %.20s svarade %.200s"

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2617
#, c-format
msgid "Can't read news info, empty response from host %s"
msgstr "Kan inte läsa diskussionsinformation, tomt svar från värd %s"

#.
#. **	List available newsgroups. - FM
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2821
msgid "Reading list of available newsgroups."
msgstr "Läser lista över tillgängliga grupper."

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2843
msgid "Reading list of articles in newsgroup."
msgstr "Läser lista över artiklar i grupp."

#.
#. **	Get an article from a news group. - FM
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2849
msgid "Reading news article."
msgstr "Läser artikel."

#: WWW/Library/Implementation/HTNews.c:2879
msgid "Sorry, could not load requested news."
msgstr "Kunde inte hämta begärda artiklar."

#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1215
msgid "Address has invalid port"
msgstr "Adressen har en ogiltig port"

#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1316
msgid "Address length looks invalid"
msgstr "Adresslängden verkar ogiltig"

#. Not HTProgress, so warning won't be overwritten
#. * immediately; but not HTAlert, because typically
#. * there will be other alerts from the callers. - kw
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1484
#: WWW/Library/Implementation/HTTelnet.c:103
#, c-format
msgid "Invalid hostname %s"
msgstr "Ogiltigt värdnamn %s"

#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1487
#, c-format
msgid "Unable to locate remote host %s."
msgstr "Kan inte hitta värd %s."

#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1497
#, c-format
msgid "Making %s connection to %s"
msgstr "Kopplar upp %s-anslutning till %s"

#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1507
msgid "socket failed."
msgstr "uttag misslyckades."

#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1526
msgid "Could not make connection non-blocking."
msgstr "Kunde inte koppla upp icke-blockerande anslutning."

#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1583
msgid "Connection failed (too many retries)."
msgstr "Uppkoppling misslyckades (för många försök)."

#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1746
msgid "Could not restore socket to blocking."
msgstr "Kunde inte återställa blockering i uttag."

#: WWW/Library/Implementation/HTTCP.c:1808
msgid "Socket read failed for 180,000 tries."
msgstr "Läsning från uttag misslyckades 180.000 gånger."

#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:344
msgid "This client does not contain support for HTTPS URLs."
msgstr "Denna klient innehåller inte stöd för HTTPS-adresser."

#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:368
msgid "Unable to connect to remote host."
msgstr "Kan inte ansluta till värd."

#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:785
msgid "Sending HTTP request."
msgstr "Sänder HTTP-fråga."

#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:819
msgid "Unexpected network write error; connection aborted."
msgstr "Oväntat skrivfel på nätverket; uppkopplingen avbröts."

#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:825
msgid "HTTP request sent; waiting for response."
msgstr "HTTP-fråga sänd; väntar på svar."

#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:889
msgid "Unexpected network read error; connection aborted."
msgstr "Oväntat läsfel på nätverket; uppkopplingen avbröts."

#.
#. **	HTTP/1.1 Informational statuses.
#. **	100 Continue.
#. **	101 Switching Protocols.
#. **	> 101 is unknown.
#. **	We should never get these, and they have only
#. **	the status line and possibly other headers,
#. **	so we'll deal with them by showing the full
#. **	header to the user as text/plain. - FM
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1085
msgid "Got unexpected Informational Status."
msgstr "Fick oväntad informationsstatus."

#.
#. * Reset Content. The server has fulfilled the
#. * request but nothing is returned and we should
#. * reset any form content. We'll instruct the
#. * user to do that, and restore the current
#. * document. - FM
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1120
msgid "Request fulfilled. Reset Content."
msgstr "Frågan slutförd. Nollställ innehåll."

#. Not Modified
#.
#. * We didn't send an "If-Modified-Since" header,
#. * so this status is inappropriate. We'll deal
#. * with it by showing the full header to the user
#. * as text/plain. - FM
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1210
msgid "Got unexpected 304 Not Modified status."
msgstr "Fick oväntad \"ej modifierad\"-(304)-status."

#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1277
msgid "Redirection of POST content requires user approval."
msgstr "Omdirigering av POST-innehåll kräver användarens samtycke."

#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1292
msgid "Have POST content. Treating Permanent Redirection as Temporary.\n"
msgstr "Har POST-innehåll. Behandlar permanent omdirigering som temporär.\n"

#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1337
msgid "Retrying with access authorization information."
msgstr "Försöker igen med auktoriseringsinformation."

#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1342
msgid "Show the 401 message body?"
msgstr "Visa kroppen för 401-meddelandet?"

#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1387
msgid "Show the 407 message body?"
msgstr "Via kroppen för 407-meddelandet?"

#.
#. **	Bad or unknown server_status number.
#. **	Take a chance and hope there is
#. **	something to display. - FM
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTTP.c:1492
msgid "Unknown status reply from server!"
msgstr "Okänt statussvar från server!"

#: WWW/Library/Implementation/HTTelnet.c:101
#, c-format
msgid "remote %s session:"
msgstr "fjärr-%s-session:"

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:164
msgid "Could not connect to WAIS server."
msgstr "Kunde inte ansluta till WAIS-server."

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:173
msgid "Could not open WAIS connection for reading."
msgstr "Kunde inte öppna WAIS-anslutning för läsning."

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:197
msgid "Diagnostic code is "
msgstr "Diagnostisk kod är "

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:466
msgid "Index "
msgstr "Index "

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:470
#, c-format
msgid " contains the following %d item%s relevant to \""
msgstr " innehåller följande %d poster relevanta för \"\0%s"

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:478
msgid "The first figure after each entry is its relative score, "
msgstr "Den första siffran efter varje post är dess relativa poäng, "

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:479
msgid "the second is the number of lines in the item."
msgstr "den andra är antalet rader i posten"

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:520
msgid " (bad file name)"
msgstr " (felaktigt filnamn)"

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:545
msgid "(bad doc id)"
msgstr "(felaktig dokument-id)"

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:561
msgid "(Short Header record, can't display)"
msgstr "(Kort huvudpost, kan inte visa)"

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:568
msgid "\nLong Header record, can't display\n"
msgstr "\nLång huvudpost, kan inte visa\n"

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:575
msgid "\nText record\n"
msgstr "\nTextfält\n"

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:584
msgid "\nHeadline record, can't display\n"
msgstr "\nRubrikfält, kan inte visa\n"

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:592
msgid "\nCode record, can't display\n"
msgstr "\nKodfält, kan inte visa\n"

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:696
msgid "Syntax error in WAIS URL"
msgstr "Syntaxfel i WAIS-adress"

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:768
msgid " (WAIS Index)"
msgstr " (WAIS-index)"

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:775
msgid "WAIS Index: "
msgstr "WAIS-index: "

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:781
msgid "This is a link for searching the "
msgstr "Detta är en länk för att söka i "

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:785
msgid " WAIS Index.\n"
msgstr " WAIS-index.\n"

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:812
msgid "\nEnter the 's'earch command and then specify search words.\n"
msgstr "\nVälj S=sök och ange sedan sökord.\n"

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:834
msgid " (in "
msgstr " (i "

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:843
msgid "WAIS Search of \""
msgstr "WAIS-sökning efter \""

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:847
msgid "\" in: "
msgstr "\" i: "

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:862
msgid "HTWAIS: Request too large."
msgstr "HTWAIS: Fråga för stor."

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:871
msgid "Searching WAIS database..."
msgstr "Söker WAIS-databas..."

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:881
msgid "Search interrupted."
msgstr "Sökning avbruten."

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:931
msgid "Can't convert format of WAIS document"
msgstr "Kan inte konvertera WAIS-dokumentformat"

#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:975
msgid "HTWAIS: Request too long."
msgstr "HTWAIS: Fråga för lång."

#.
#. **	Actually do the transaction given by request_message.
#.
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:989
msgid "Fetching WAIS document..."
msgstr "Hämtar WAIS-dokument..."

#. display_search_response(target, retrieval_response,
#. wais_database, keywords);
#: WWW/Library/Implementation/HTWAIS.c:1028
msgid "No text was returned!\n"
msgstr "Ingen text returnerades!\n"

#: WWW/Library/Implementation/HTWSRC.c:289
msgid " NOT GIVEN in source file; "
msgstr " EJ ANGIVEN i källfilen; "

#: WWW/Library/Implementation/HTWSRC.c:313
msgid " WAIS source file"
msgstr " WAIS-källfil"

#: WWW/Library/Implementation/HTWSRC.c:320
msgid " description"
msgstr " beskrivning"

#: WWW/Library/Implementation/HTWSRC.c:330
msgid "Access links"
msgstr "Åtkomstlänkar"

#: WWW/Library/Implementation/HTWSRC.c:347
msgid "Direct access"
msgstr "Direktåtkomst"

#. * Proxy will be used if defined, so let user know that - FM *
#: WWW/Library/Implementation/HTWSRC.c:350
msgid " (or via proxy server, if defined)"
msgstr " (eller via mellanserver, om angiven)"

#: WWW/Library/Implementation/HTWSRC.c:365
msgid "Maintainer"
msgstr "Ansvarig"

#: WWW/Library/Implementation/HTWSRC.c:373
msgid "Host"
msgstr "Värd"

#: src/GridText.c:623
msgid "Memory exhausted, display interrupted!"
msgstr "Minnet slut, visning avbruten!"

#: src/GridText.c:628
msgid "Memory exhausted, will interrupt transfer!"
msgstr "Minnet slut, avbryter överföring!"

#: src/GridText.c:3520
msgid " *** MEMORY EXHAUSTED ***"
msgstr " *** MINNET SLUT ***"

#: src/GridText.c:5982 src/GridText.c:5989 src/LYList.c:258
msgid "unknown field or link"
msgstr "okänt fält eller länk"

#: src/GridText.c:5998
msgid "text entry field"
msgstr "textinmatningsfält"

#: src/GridText.c:6001
msgid "password entry field"
msgstr "lösenordsinmatningsfält"

#: src/GridText.c:6004
msgid "checkbox"
msgstr "kryssruta"

#: src/GridText.c:6007
msgid "radio button"
msgstr "radioknapp"

#: src/GridText.c:6010
msgid "submit button"
msgstr "sändknapp"

#: src/GridText.c:6013
msgid "reset button"
msgstr "nollställningsknapp"

#: src/GridText.c:6016
msgid "popup menu"
msgstr "popup-meny"

#: src/GridText.c:6019
msgid "hidden form field"
msgstr "dolt formulärfält"

#: src/GridText.c:6022
msgid "text entry area"
msgstr "textinmatningsområde"

#: src/GridText.c:6025
msgid "range entry field"
msgstr "områdesinmatningsfält"

#: src/GridText.c:6028
msgid "file entry field"
msgstr "filinmatningsfält"

#: src/GridText.c:6031
msgid "text-submit field"
msgstr "textsändfält"

#: src/GridText.c:6034
msgid "image-submit button"
msgstr "bildsändfält"

#: src/GridText.c:6037
msgid "keygen field"
msgstr "nyckelgenerering misslyckades"

#: src/GridText.c:6040
msgid "unknown form field"
msgstr "okänt formulärfält"

#: src/GridText.c:11050
#, c-format
msgid "Submitting %s"
msgstr "Skickar %s"

#: src/GridText.c:12373
msgid "Editor killed by signal"
msgstr "Redigeringsprogram dödat av signal"

#: src/GridText.c:12375
#, c-format
msgid "Editor returned with error status, %s"
msgstr "Redigeringsprogrammet gav felstatus %s"

#: src/GridText.c:12376
msgid "reason unknown."
msgstr "okänd anledning."

#. don't show previous state
#: src/GridText.c:12472
msgid "Wrap lines to fit displayed area?"
msgstr "Ombryt rader så att de passar i visat fält?"

#: src/GridText.c:12524
msgid "Very long lines have been wrapped!"
msgstr "Mycket långa rader har ombrutits!"

#: src/GridText.c:12977
msgid "Very long lines have been truncated!"
msgstr "mycket långa rader har trunkerats!"

#: src/HTAlert.c:140 src/HTAlert.c:342 src/LYShowInfo.c:287
msgid "bytes"
msgstr "byte"

#: src/HTAlert.c:141 src/HTAlert.c:346
msgid "KB"
msgstr "KB"

#: src/HTAlert.c:290
#, c-format
msgid "Read %s of %s of data"
msgstr "Läste %s av %s data"

#: src/HTAlert.c:292
#, c-format
msgid "Read %s of data"
msgstr "Läste %s data"

#: src/HTAlert.c:294
#, c-format
msgid ", %s/sec"
msgstr ", %s/s"

#: src/HTAlert.c:296
#, c-format
msgid " (stalled for %ld sec)"
msgstr " (avstannad i %lds)"

#: src/HTAlert.c:298
#, c-format
msgid ", ETA %ld sec"
msgstr ", %lds kvar"

#: src/HTAlert.c:301 src/HTAlert.c:363
msgid " (Press 'z' to abort)"
msgstr " (\"z\" avbryter)"

#: src/HTAlert.c:353
#, c-format
msgid "Read %ld of %ld %s of data"
msgstr "Läste %ld av %ld%s data"

#: src/HTAlert.c:355
#, c-format
msgid "Read %ld %s of data"
msgstr "Läste %ld%s data"

#: src/HTAlert.c:358
#, c-format
msgid ", %ld %s/sec."
msgstr ", %ld%s/s"

#. Meta-note: don't move the following note from its place right
#. in front of the first gettext(). As it is now, it should
#. automatically appear in generated lynx.pot files. - kw
#.
#. NOTE TO TRANSLATORS: If you provide a translation for "yes", lynx
#. * will take the first byte of the translation as a positive response
#. * to Yes/No questions. If you provide a translation for "no", lynx
#. * will take the first byte of the translation as a negative response
#. * to Yes/No questions. For both, lynx will also try to show the
#. * first byte in the prompt as a character, instead of (y) or (n),
#. * respectively. This will not work right for multibyte charsets!
#. * Don't translate "yes" and "no" for CJK character sets (or translate
#. * them to "yes" and "no"). For a translation using UTF-8, don't
#. * translate if the translation would begin with anything but a 7-bit
#. * (US_ASCII) character. That also means do not translate if the
#. * translation would begin with anything but a 7-bit character, if
#. * you use a single-byte character encoding (a charset like ISO-8859-n)
#. * but anticipate that the message catalog may be used re-encoded in
#. * UTF-8 form.
#. * For translations using other character sets, you may also wish to
#. * leave "yes" and "no" untranslated, if using (y) and (n) is the
#. * preferred behavior.
#. * Lynx will also accept y Y n N as responses unless there is a conflict
#. * with the first letter of the "yes" or "no" translation.
#.
#: src/HTAlert.c:420
msgid "yes"
msgstr "ja"

#: src/HTAlert.c:421
msgid "no"
msgstr "nej"

#: src/HTML.c:6407
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivning:"

#: src/HTML.c:6412
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"

#: src/HTML.c:6416
msgid "Filepath:"
msgstr "Sökväg:"

#: src/HTML.c:6421
msgid "(unknown)"
msgstr "(okänd)"

#: src/HTML.c:7855
msgid "Document has only hidden links. Use the 'l'ist command."
msgstr "Dokumentet innehåller endast dolda länkar. Använd \"l\"istkommandot."

#: src/HTML.c:8433
msgid "Source cache error - disk full?"
msgstr "Källkodscachefel - disk full?"

#: src/HTML.c:8446
msgid "Source cache error - not enough memory!"
msgstr "Källkodscachefel - minnet slut!"

#: src/LYBookmark.c:155
msgid ""
"   This file is an HTML representation of the X Mosaic hotlist file.\n"
"   Outdated or invalid links may be removed by using the\n"
"   remove bookmark command, it is usually the 'R' key but may have\n"
"   been remapped by you or your system administrator."
msgstr ""
"   Denna fil är en HTML-representation av X Mosaics bokmärkesfil.\n"
"   Föråldrade eller ogiltiga länkar kan tas bort genom att använda\n"
"   kommandot radera bokmärke, vilket vanligtvis nås via tangenten \"R\",\n"
"   men som kan ha ändrats av dig eller din systemadministratör."

#: src/LYBookmark.c:371
msgid ""
"   You can delete links by the 'R' key<br>\n"
"<ol>\n"
msgstr ""
"   Du kan ta bort länkar med \"R\"-tangenten<br>\n"
"<ol>\n"

#: src/LYBookmark.c:374
msgid ""
"   You can delete links using the remove bookmark command. It is usually\n"
"   the 'R' key but may have been remapped by you or your system\n"
"   administrator."
msgstr ""
"   Du kan ta bort länkar med kommandot radera bokmärke, vilket vanligtvis\n"
"   nås via tangenten \"R\", men som kan ha ändrats av dig eller din\n"
"   systemadministratör."

#: src/LYBookmark.c:378
msgid ""
"   This file also may be edited with a standard text editor to delete\n"
"   outdated or invalid links, or to change their order."
msgstr ""
"   Denna fil kan även redigeras med ett vanligt textredigeringsprogram för\n"
"   att ta bort föråldrade eller ogiltiga länkar, eller ändra den inbördes\n"
"   ordningen."

#: src/LYBookmark.c:381
msgid ""
"Note: if you edit this file manually\n"
"   you should not change the format within the lines\n"
"   or add other HTML markup.\n"
"   Make sure any bookmark link is saved as a single line."
msgstr ""
"Obs: om du redigerar denna fil manuellt\n"
"   bör du inte ändra formatet på raderna,\n"
"   eller lägga till annan HTML-kod.\n"
"   Se till att alla bokmärkeslänkar lagras som enskilda rader."

#: src/LYBookmark.c:672
#, c-format
msgid "File may be recoverable from %s during this session"
msgstr "Filen kan kanske återskapas från %s under denna session"

#.
#. * Neither the path as given nor any components examined by
#. * backing up were stat()able. - kw
#.
#: src/LYCgi.c:235
msgid "Unable to access cgi script"
msgstr "Kan inte nå cgi-skript"

#: src/LYCgi.c:653 src/LYCgi.c:656
msgid "Good Advice"
msgstr "Gott råd"

#: src/LYCgi.c:659
msgid "An excellent http server for VMS is available via"
msgstr "En utmärkt http-server för VMS är tillgänglig via"

#: src/LYCgi.c:666
msgid "this link"
msgstr "denna länk"

#: src/LYCgi.c:670
msgid "It provides state of the art CGI script support.\n"
msgstr "Den ger förstklassigt stöd för CGI-skript.\n"

#: src/LYClean.c:108
msgid "Exiting via interrupt:"
msgstr "Avslutar via avbrott:"

#. not used any more - kw
#: src/LYCookie.c:2225
msgid "(From Cookie Jar)"
msgstr "(Från kakburk)"

#: src/LYCookie.c:2651
msgid "(from a previous session)"
msgstr "(från en tidigare session)"

#: src/LYCookie.c:2711
msgid "Maximum Gobble Date:"
msgstr "Maximalt ätdatum:"

#: src/LYCookie.c:2756
msgid "Internal"
msgstr "Intern"

#: src/LYCookie.c:2757
msgid "cookie_domain_flag_set error, aborting program"
msgstr "\"cookie_domain_flag_set\"-fel, avbryter programmet"

#: src/LYCurses.c:795
msgid "Terminal initialisation failed - unknown terminal type?"
msgstr "Terminalinitiering misslyckades - okänd terminaltyp?"

#: src/LYCurses.c:1102
msgid "Terminal ="
msgstr "Terminal ="

#: src/LYCurses.c:1107
msgid "You must use a vt100, 200, etc. terminal with this program."
msgstr "Du måste använda en vt100-, -200-, etc. -terminal med detta program."

#: src/LYCurses.c:1185
msgid "Your Terminal type is unknown!"
msgstr "Din terminaltyp är okänd!"

#: src/LYCurses.c:1186
msgid "Enter a terminal type:"
msgstr "Ange en terminaltyp:"

#: src/LYCurses.c:1199
msgid "TERMINAL TYPE IS SET TO"
msgstr "TERMINALTYP SATT TILL"

#: src/LYCurses.c:1505
#, c-format
msgid "\nA Fatal error has occurred in %s Ver. %s\n"
msgstr "\nEtt fatalt fel har uppstått i %s ver. %s\n"

#: src/LYCurses.c:1507
msgid ""
"\n"
"Please notify your system administrator to confirm a bug, and if\n"
"confirmed, to notify the lynx-dev list. Bug reports should have concise\n"
"descriptions of the command and/or URL which causes the problem, the\n"
"operating system name with version number, the TCPIP implementation, the\n"
"TRACEBACK if it can be captured, and any other relevant information.\n"
msgstr ""
"\n"
"Kontakta din systemadministratör för att bekräfta ett programfel, och om\n"
"det bekräftas, att notifiera lynx-dev-listan. Felrapporter bör ha en\n"
"koncis beskrivning av kommandon och/eller webbadresser (URLar) som gör att\n"
"felet uppstår, namn och versionsnummer på operativsystemet, använd TCP/IP-\n"
"implementation, TRACEBACK om den kan fås, och all annan relevant information.\n"

#: src/LYDownload.c:526
msgid "Downloaded link:"
msgstr "Hämtad länk:"

#: src/LYDownload.c:531
msgid "Suggested file name:"
msgstr "Föreslaget filnamn:"

#: src/LYDownload.c:536
msgid "Standard download options:"
msgstr "Fördefinierade hämtalternativ:"

#: src/LYDownload.c:537
msgid "Download options:"
msgstr "Hämtalternativ:"

#: src/LYDownload.c:551
msgid "Save to disk"
msgstr "Spara på disk"

#: src/LYDownload.c:553
msgid "Save to disk disabled."
msgstr "\"Spara på disk\" deaktiverad."

#: src/LYDownload.c:557 src/LYPrint.c:1349
msgid "Local additions:"
msgstr "Lokala tillägg:"

#: src/LYDownload.c:566 src/LYUpload.c:230
msgid "No Name Given"
msgstr "Inget namn har angetts"

#: src/LYHistory.c:515
msgid "You selected:"
msgstr "Du valde:"

#: src/LYHistory.c:539 src/LYHistory.c:787
msgid "(no address)"
msgstr "(ingen adress)"

#: src/LYHistory.c:543
msgid " (internal)"
msgstr " (intern)"

#: src/LYHistory.c:545
msgid " (was internal)"
msgstr " (var intern)"

#: src/LYHistory.c:643
msgid " (From History)"
msgstr " (Från historik)"

#: src/LYHistory.c:707
msgid "You visited (POSTs, bookmark, menu and list files excluded):"
msgstr "Du besökte (POST, bokmärkes-, meny- och listfiler ej medräknade):"

#: src/LYHistory.c:1006
msgid "(No messages yet)"
msgstr "(Inga meddelanden ännu)"

#: src/LYLeaks.c:78
msgid "Invalid pointer detected."
msgstr "Ogiltig pekare upptäckt."

#: src/LYLeaks.c:80 src/LYLeaks.c:117
msgid "Pointer:"
msgstr "Pekare:"

#: src/LYLeaks.c:91 src/LYLeaks.c:98 src/LYLeaks.c:136
msgid "FileName:"
msgstr "Filnamn:"

#: src/LYLeaks.c:94 src/LYLeaks.c:101 src/LYLeaks.c:139 src/LYLeaks.c:150
msgid "LineCount:"
msgstr "Radnummer:"

#: src/LYLeaks.c:115
msgid "Memory leak detected."
msgstr "Minnesläcka upptäckt."

#: src/LYLeaks.c:120
msgid "Contains:"
msgstr "Innehåller:"

#: src/LYLeaks.c:133
msgid "ByteSize:"
msgstr "Bytestorlek:"

#: src/LYLeaks.c:147
msgid "realloced:"
msgstr "omallokerad:"

#: src/LYLeaks.c:170
msgid "Total memory leakage this run:"
msgstr "Totalt minnesläckage denna körning:"

#: src/LYList.c:91
msgid "References in "
msgstr "Referenser i "

#: src/LYList.c:92
msgid "this document:"
msgstr "detta dokument:"

#: src/LYList.c:98
msgid "Visible links:"
msgstr "Besökta länkar:"

#: src/LYList.c:199 src/LYList.c:319
msgid "Hidden links:"
msgstr "Dolda länkar:"

#: src/LYList.c:267
msgid "References"
msgstr "Referenser"

#: src/LYList.c:269
msgid "Visible links"
msgstr "Synliga länkar"

#: src/LYLocal.c:287
#, c-format
msgid "Unable to get status of '%s'."
msgstr "Kan inte ta status på \"%s\"."

#: src/LYLocal.c:321
msgid "The selected item is not a file or a directory! Request ignored."
msgstr "Vald post är inte en fil eller en katalog! Begäran ignoreras."

#: src/LYLocal.c:358
#, c-format
msgid "move %s to %s"
msgstr "flytta %s till %s"

#: src/LYLocal.c:380
msgid "There is already a directory with that name! Request ignored."
msgstr "Det finns redan en katalog med det namnet! Begäran ignoreras."

#: src/LYLocal.c:382
msgid "There is already a file with that name! Request ignored."
msgstr "Det finns redan en fil med det namnet! Begäran ignoreras."

#: src/LYLocal.c:384
msgid "The specified name is already in use! Request ignored."
msgstr "Angivet filnamn används redan! Begäran ignoreras."

#: src/LYLocal.c:395
msgid "Destination has different owner! Request denied."
msgstr "Målet har annan ägare! Begäran avvisas."

#: src/LYLocal.c:398
msgid "Destination is not a valid directory! Request denied."
msgstr "Målet är inte en giltig katalog! Begäran avvisas."

#: src/LYLocal.c:421
msgid "Remove all tagged files and directories?"
msgstr "Ta bort alla markerade filer och kataloger?"

#: src/LYLocal.c:442
#, c-format
msgid "remove %s"
msgstr "ta bort %s"

#: src/LYLocal.c:485
msgid "Enter new location for tagged items: "
msgstr "Ange ny plats för markerade poster: "

#: src/LYLocal.c:554
msgid "Path too long"
msgstr "Sökväg för lång"

#: src/LYLocal.c:585
msgid "Source and destination are the same location - request ignored!"
msgstr "Källa och mål är samma - begäran ignoreras!"

#: src/LYLocal.c:643
msgid "Enter new name for directory: "
msgstr "Ange nytt namn för katalog: "

#: src/LYLocal.c:645
msgid "Enter new name for file: "
msgstr "Ange nytt namn för fil: "

#: src/LYLocal.c:656
msgid "Illegal character (path-separator) found! Request ignored."
msgstr "Felaktigt tecken (sökvägsavdelare) funnen! Begäran ignorerad."

#: src/LYLocal.c:705
msgid "Enter new location for directory: "
msgstr "Ange ny plats för katalog: "

#: src/LYLocal.c:707
msgid "Enter new location for file: "
msgstr "Ange ny plats för fil: "

#: src/LYLocal.c:732
msgid "Unexpected failure - unable to find trailing path separator"
msgstr "Oväntat misslyckande - kan inte hitta avslutande sökvägsavdelare"

#: src/LYLocal.c:752
msgid "Source and destination are the same location! Request ignored!"
msgstr "Källa och mål är samma plats! Begäran ignorerad."

#: src/LYLocal.c:799
msgid "Modify name, location, or permission (n, l, or p): "
msgstr "Ända N=namn, L=plats eller P=behörighet? "

#: src/LYLocal.c:801
msgid "Modify name or location (n or l): "
msgstr "Ändra N=namn eller L=plats? "

#.
#. *	Code for changing ownership needed here.
#.
#: src/LYLocal.c:831
msgid "This feature not yet implemented!"
msgstr "Denna funktion är ännu ej implementerad!"

#: src/LYLocal.c:849
msgid "Enter name of file to create: "
msgstr "Ange namn på fil att skapa: "

#: src/LYLocal.c:859 src/LYLocal.c:908
msgid "Illegal redirection \"//\" found! Request ignored."
msgstr "Felaktig omdirigering \"//\" funnen! Begäran ignoreras."

#: src/LYLocal.c:874
#, c-format
msgid "create %s"
msgstr "skapa %s"

#: src/LYLocal.c:898
msgid "Enter name for new directory: "
msgstr "Ange namn på ny katalog: "

#: src/LYLocal.c:950
msgid "Create file or directory (f or d): "
msgstr "Skapa F=fil eller D=katalog? "

#: src/LYLocal.c:992
#, c-format
msgid "Remove '%s' and all of its contents?"
msgstr "Ta bort \"%s\" och allt dess innehåll?"

#: src/LYLocal.c:995
msgid "Remove directory and all of its contents?"
msgstr "Ta bort katalog och allt dess innehåll?"

#: src/LYLocal.c:999
#, c-format
msgid "Remove file '%s'?"
msgstr "Ta bort fil \"%s\"?"

#: src/LYLocal.c:1001
msgid "Remove file?"
msgstr "Ta bort fil?"

#: src/LYLocal.c:1006
#, c-format
msgid "Remove symbolic link '%s'?"
msgstr "Ta bort symbolisk länk \"%s\"?"

#: src/LYLocal.c:1008
msgid "Remove symbolic link?"
msgstr "Ta bort symbolisk länk?"

#: src/LYLocal.c:1104
msgid "Sorry, don't know how to permit non-UNIX files yet."
msgstr "Tyvärr, kan inte ändra behörighet för icke-Unixfiler ännu."

#: src/LYLocal.c:1134
msgid "Unable to open permit options file"
msgstr "Kan inte öppna behörighetsalternativfil"

#: src/LYLocal.c:1161
msgid "Specify permissions below:"
msgstr "Ange behörighet nedan:"

#: src/LYLocal.c:1162 src/LYShowInfo.c:165
msgid "Owner:"
msgstr "Ägare:"

#: src/LYLocal.c:1178
msgid "Group"
msgstr "Grupp"

#: src/LYLocal.c:1194
msgid "Others:"
msgstr "Övriga:"

#: src/LYLocal.c:1212
msgid "form to permit"
msgstr "formulär för att ändra behörighet för"

#: src/LYLocal.c:1314
msgid "Invalid mode format."
msgstr "Ogiltigt format på behörighet."

#: src/LYLocal.c:1318
msgid "Invalid syntax format."
msgstr "Ogiltig syntaxformat."

#: src/LYLocal.c:1492
msgid "NULL URL pointer"
msgstr "URL-pekare är NULL"

#: src/LYLocal.c:1582
msgid "Warning! UUDecoded file will exist in the directory you started Lynx."
msgstr "Varning! UU-avkodad fil lagras i katalogen du startade Lynx från."

#: src/LYLocal.c:1694
#, c-format
msgid "Executing %s "
msgstr "Kör %s "

#: src/LYLocal.c:1697
msgid "Executing system command. This might take a while."
msgstr "Kör systemkommando. Detta kan ta en stund."

#: src/LYLocal.c:1742
msgid "Unable to open file management menu file."
msgstr "Kan inte öppna filhanteringsmenyfil."

#: src/LYLocal.c:1773
msgid "Current directory:"
msgstr "Aktuell katalog:"

#: src/LYLocal.c:1776 src/LYLocal.c:1794
msgid "Current selection:"
msgstr "Aktuell markering:"

#: src/LYLocal.c:1780
msgid "Nothing currently selected."
msgstr "Ingenting har markerats."

#: src/LYLocal.c:1795
msgid "tagged item:"
msgstr "markerad post:"

#: src/LYLocal.c:1795
msgid "tagged items:"
msgstr "markerade poster:"

#: src/LYLocal.c:1894 src/LYLocal.c:1905
msgid "Illegal filename; request ignored."
msgstr "Ogiltigt filnamn; begäran ignorerad."

#: src/LYLocal.c:2048
msgid "The selected item is not a directory! Request ignored."
msgstr "Vald post är inte en katalog! Begäran ignorerad."

#. directory not writable
#: src/LYLocal.c:2052
msgid "Install in the selected directory not permitted."
msgstr "Installation i vald katalog ej tillåten."

#: src/LYLocal.c:2057
msgid "Just a moment, ..."
msgstr "Ett ögonblick, ..."

#: src/LYLocal.c:2074
msgid "Error buiding install args"
msgstr "Fel vid uppbyggning av installationsflaggor"

#: src/LYLocal.c:2089 src/LYLocal.c:2121
#, c-format
msgid "Source and target are the same: %s"
msgstr "Källa och mål är samma: %s"

#: src/LYLocal.c:2099 src/LYLocal.c:2131
#, c-format
msgid "Already in target directory: %s"
msgstr "Redan i målkatalog: %s"

#: src/LYLocal.c:2149
msgid "Installation complete"
msgstr "Installation färdig"

#: src/LYLocal.c:2338
msgid "Temporary URL or list would be too long."
msgstr "Temporär adress eller lista skulle vara för lång."

#: src/LYLocal.c:2405
#, c-format
msgid "Unable to %s due to system error!"
msgstr "Kan inte %s på grund av systemfel!"

#. error return
#: src/LYLocal.c:2434
#, c-format
msgid "Probable failure to %s due to system error!"
msgstr "Möjligt misslyckande i %s på grund av systemfel!"

#: src/LYMail.c:866
#, c-format
msgid "The link  %s :?: %s \n"
msgstr "Länken %s :?: %s \n"

#: src/LYMail.c:868
#, c-format
msgid "called \"%s\"\n"
msgstr "anropade \"%s\"\n"

#: src/LYMail.c:869
#, c-format
msgid "in the file \"%s\" called \"%s\"\n"
msgstr "i filen \"%s\" anropade \"%s\"\n"

#: src/LYMail.c:870
msgid "was requested but was not available."
msgstr "efterfrågades men var inte tillgänglig."

#: src/LYMail.c:871
msgid "Thought you might want to know."
msgstr "Tänkte att du kanske ville veta."

#: src/LYMail.c:873
msgid "This message was automatically generated by"
msgstr "Detta meddelande automatgenererades av"

#: src/LYMail.c:874
#, c-format
msgid "Lynx ver. %s"
msgstr "Lynx ver. %s"

#: src/LYMail.c:1472
msgid "Personal_name: "
msgstr ""

#: src/LYMail.c:1474
msgid "X_Personal_name: "
msgstr ""

#: src/LYMail.c:1477
msgid "Personal Name: "
msgstr "Namn: "

#: src/LYMain.c:848
msgid "No Winsock found, sorry."
msgstr "Ingen Winsock hittades, ursäkta."

#: src/LYMain.c:1033
msgid "You MUST define a valid TMP or TEMP area!\n"
msgstr "Du MÅSTE ange ett giltigt TMP- eller TEMP-område!\n"

#: src/LYMain.c:1440
#, c-format
msgid "\nConfiguration file %s is not available.\n\n"
msgstr "\nKonfigurationsfil %s ej tillgänglig.\n\n"

#: src/LYMain.c:1456
msgid "\nLynx character sets not declared.\n\n"
msgstr "\nLynxteckenuppsättningar ej deklarerade.\n\n"

#: src/LYMain.c:1480
msgid "\nLynx edit map not declared.\n\n"
msgstr "\nLynxredigeringskarta ej deklarerad.\n\n"

#: src/LYMain.c:1509
#, c-format
msgid "\nLynx file %s is not available.\n\n"
msgstr "\nLynxfil %s ej tillgänglig.\n\n"

#: src/LYMain.c:1714
msgid "Warning:"
msgstr "Varning:"

#: src/LYMain.c:2266
msgid "persistent cookies state will be changed in next session only."
msgstr "persistenta kakinställningar ändras endast i nästa session."

#: src/LYMain.c:2545
#, c-format
msgid "Lynx: ignoring unrecognized charset=%s\n"
msgstr "Lynx: ignorerar okänd teckenuppsättning %s\n"

#: src/LYMain.c:3031
#, c-format
msgid "\n%s Version %s (%.*s)\n"
msgstr "\n%s version %s (%.*s)\n"

#: src/LYMain.c:3043
#, c-format
msgid "Built on %s %s %s\n"
msgstr "Byggd %s %s %s\n"

#: src/LYMain.c:3047
msgid "Copyrights held by the University of Kansas, CERN, and other contributors.\n"
msgstr "Upphovsrätten ägs av University of Kansas, CERN, och andra bidragslämnare.\n"

#: src/LYMain.c:3049
msgid "Distributed under the GNU General Public License.\n"
msgstr "Distribuerad enligt GNU General Public License.\n"

#: src/LYMain.c:3051
msgid "See http://lynx.browser.org/ and the online help for more information.\n\n"
msgstr "Se http://lynx.browser.org/ och direkthjälpen för ytterligare information.\n\n"

#: src/LYMain.c:3728
#, c-format
msgid "USAGE: %s [options] [file]\n"
msgstr "ANVÄNDNING: %s [flaggor] [fil]\n"

#: src/LYMain.c:3729
msgid "Options are:\n"
msgstr "Flaggorna är:\n"

#: src/LYMain.c:3966
#, c-format
msgid "%s: Invalid Option: %s\n"
msgstr "%s: Okänd flagga: %s\n"

#: src/LYMainLoop.c:463
#, c-format
msgid "Internal error: Invalid mouse link %d!"
msgstr "Internt fel: Ogiltig muslänk %s!"

#.
#. * Make a name for this new URL.
#.
#: src/LYMainLoop.c:618
msgid "A URL specified by the user"
msgstr "En adress angiven av användaren"

#: src/LYMainLoop.c:1106
msgid "Enctype multipart/form-data not yet supported! Cannot submit."
msgstr "Kodningen multiport/form-data stöds inte ännu! Kan inte skicka."

#.
#. * Make a name for this help file.
#.
#: src/LYMainLoop.c:3053
msgid "Help Screen"
msgstr "Hjälpskärm"

#: src/LYMainLoop.c:3194
msgid "System Index"
msgstr "Systemindex"

#: src/LYMainLoop.c:3580 src/LYMainLoop.c:5133
msgid "Entry into main screen"
msgstr "Ingång till huvudskärm"

#: src/LYMainLoop.c:4155
msgid "charset for this document specified explicitly, sorry..."
msgstr "teckenuppsättning för detta dokumentet explicit deklarerat, ursäkta..."

#: src/LYMainLoop.c:6085
msgid "Reparsing document under current settings..."
msgstr "Tolkar om dokumentet med aktuella inställningar..."

#: src/LYMainLoop.c:6373 src/LYMainLoop.c:6377
#, c-format
msgid "Fatal error - could not open output file %s\n"
msgstr "Fatalt fel - kunde inte öppna utdatafil %s\n"

#: src/LYMainLoop.c:7419 src/LYMainLoop.c:7600
msgid "-index-"
msgstr "-index-"

#: src/LYMainLoop.c:7461
msgid "Inactive text input, activate to edit (e.g., press ENTER)"
msgstr "Inaktiv textindata, aktivera för att redigera (tryck Enter)"

#: src/LYMainLoop.c:7537
msgid "lynx: Can't access startfile"
msgstr "lynx: Kan inte komma åt startfil"

#: src/LYMainLoop.c:7550
msgid "lynx: Start file could not be found or is not text/html or text/plain"
msgstr "lynx: Startfilen hittades inte eller är varken text/html eller text/plain"

#: src/LYMainLoop.c:7551
msgid "   Exiting..."
msgstr "   Avslutar..."

#: src/LYMainLoop.c:7594
msgid "-more-"
msgstr "-mer-"

#. Enable scrolling.
#: src/LYNews.c:203
msgid "You will be posting to:"
msgstr "Du kommer att skicka till:"

#.
#. * Get the mail address for the From header,
#. * offering personal_mail_address as default.
#.
#: src/LYNews.c:212
msgid "\n\n Please provide your mail address for the From: header\n"
msgstr "\n\n Ange din e-postadress för avsändarfältet\n"

#.
#. * Get the Subject header, offering the current
#. * document's title as the default if this is a
#. * followup rather than a new post. - FM
#.
#: src/LYNews.c:230
msgid "\n\n Please provide or edit the Subject: header\n"
msgstr "\n\n Ange eller redigera ärenderaden\n"

#: src/LYNews.c:322
msgid "\n\n Please provide or edit the Organization: header\n"
msgstr "\n\n Ange eller redigera organisationsfältet\n"

#.
#. * Use the built in line editior.
#.
#: src/LYNews.c:395
msgid "\n\n Please enter your message below."
msgstr "\n\n Skriv ditt inlägg nedan."

#: src/LYNews.c:441
msgid "Message has no original text!"
msgstr "Inlägget har ingen ursprunglig text!"

#: src/LYOptions.c:702
msgid "review/edit B)ookmarks files"
msgstr "se/redigera B)okmärkesfiler"

#: src/LYOptions.c:704
msgid "B)ookmark file: "
msgstr "B)okmärkesfil: "

#: src/LYOptions.c:2390
msgid "Left mouse button or return to select, arrow keys to scroll."
msgstr "Vänster musknapp eller Enter väljer, piltangenter rullar."

#: src/LYOptions.c:3592 src/LYOptions.c:3616
#, c-format
msgid "Use %s to invoke the Options menu!"
msgstr "Använd %s för att nå alternativmenyn!"

#: src/LYOptions.c:4224
msgid "General Preferences"
msgstr "Allmänna inställningar"

#. ***************************************************************
#. User Mode: SELECT
#: src/LYOptions.c:4228
msgid "User mode"
msgstr "Användarläge"

#. Editor: INPUT
#: src/LYOptions.c:4234
msgid "Editor"
msgstr "Redigeringsprogram"

#. Search Type: SELECT
#: src/LYOptions.c:4239
msgid "Type of Search"
msgstr "Söktyp"

#. Cookies: SELECT
#. @@@ This is inconsistent - LYAcceptAllCookies gets saved to RC file
#. but LYSetCookies doesn't!
#: src/LYOptions.c:4247
msgid "Cookies"
msgstr "Kakor"

#: src/LYOptions.c:4261
msgid "Keyboard Input"
msgstr "Tangentbordsindata"

#. ***************************************************************
#. Keypad Mode: SELECT
#: src/LYOptions.c:4265
msgid "Keypad mode"
msgstr "Numeriskt tangentbord"

#. Emacs keys: ON/OFF
#: src/LYOptions.c:4271
msgid "Emacs keys"
msgstr "Emacstangenter"

#. VI Keys: ON/OFF
#: src/LYOptions.c:4277
msgid "VI keys"
msgstr "VI-tangenter"

#.
#. * Display and Character Set
#.
#: src/LYOptions.c:4309
msgid "Display and Character Set"
msgstr "Visning och teckenuppsättning"

#. ***************************************************************
#. Display Character Set: SELECT
#: src/LYOptions.c:4313
msgid "Display character set"
msgstr "Teckenuppsättning för visning"

#: src/LYOptions.c:4343
msgid "Assumed document character set"
msgstr "Förvald dokumentteckenuppsättning"

#.
#. * Since CJK people hardly mixed with other world
#. * we split the header to make it more readable:
#. * "CJK mode" for CJK display charsets, and "Raw 8-bit" for others.
#.
#: src/LYOptions.c:4363
msgid "CJK mode"
msgstr "CJK-läge"

#: src/LYOptions.c:4365
msgid "Raw 8-bit"
msgstr "Rå 8-bitars"

#. X Display: INPUT
#: src/LYOptions.c:4373
msgid "X Display"
msgstr "X-display"

#.
#. * Document Appearance
#.
#: src/LYOptions.c:4379
msgid "Document Appearance"
msgstr "Dokumentutseende"

#: src/LYOptions.c:4385
msgid "Show color"
msgstr "Visa färg"

#. Show cursor: ON/OFF
#: src/LYOptions.c:4409
msgid "Show cursor"
msgstr "Visa markör"

#. Select Popups: ON/OFF
#: src/LYOptions.c:4415
msgid "Popups for select fields"
msgstr "Popup för valfält"

#. HTML error recovery: SELECT
#: src/LYOptions.c:4422
msgid "HTML error recovery"
msgstr "HTML-felåterhämtning"

#. Show Images: SELECT
#: src/LYOptions.c:4429
msgid "Show images"
msgstr "Visa bilder"

#. Verbose Images: ON/OFF
#: src/LYOptions.c:4443
msgid "Verbose images"
msgstr "Pratsamma bilder"

#.
#. * Headers Transferred to Remote Servers
#.
#: src/LYOptions.c:4451
msgid "Headers Transferred to Remote Servers"
msgstr "Frågehuvud överfört till fjärrservrar"

#. ***************************************************************
#. Mail Address: INPUT
#: src/LYOptions.c:4455
msgid "Personal mail address"
msgstr "Egen e-postadress"

#. Preferred Document Character Set: INPUT
#: src/LYOptions.c:4460
msgid "Preferred document character set"
msgstr "Önskad dokumentteckenuppsättning"

#. Preferred Document Language: INPUT
#: src/LYOptions.c:4465
msgid "Preferred document language"
msgstr "Önskade dokumentspråk"

#: src/LYOptions.c:4471
msgid "User-Agent header"
msgstr "Webbläsaridentifiering"

#.
#. * Listing and Accessing Files
#.
#: src/LYOptions.c:4479
msgid "Listing and Accessing Files"
msgstr "Visning av och åtkomst till filer"

#. ***************************************************************
#. FTP sort: SELECT
#: src/LYOptions.c:4483
msgid "FTP sort criteria"
msgstr "Sortering för ftp-kataloger"

#. Local Directory Sort: SELECT
#: src/LYOptions.c:4490
msgid "Local directory sort criteria"
msgstr "Sortering för lokala kataloger"

#: src/LYOptions.c:4498
msgid "Show dot files"
msgstr "Visa punktfiler"

#: src/LYOptions.c:4506
msgid "Execution links"
msgstr "Exekveringslänkar"

#.
#. * Special Files and Screens
#.
#: src/LYOptions.c:4527
msgid "Special Files and Screens"
msgstr "Speciella filer och skärmar"

#: src/LYOptions.c:4532
msgid "Multi-bookmarks"
msgstr "Multibokmärken"

#: src/LYOptions.c:4548
msgid "Review/edit Bookmarks files"
msgstr "Se/ändra bokmärkesfiler"

#: src/LYOptions.c:4550
msgid "Goto multi-bookmark menu"
msgstr "Gå till multibokmärkesmenyn"

#: src/LYOptions.c:4552
msgid "Bookmarks file"
msgstr "Bokmärkesfil"

#. Visited Pages: SELECT
#: src/LYOptions.c:4558
msgid "Visited Pages"
msgstr "Besökta sidor"

#: src/LYPrint.c:789
msgid "Sending"
msgstr "Skickar"

#: src/LYPrint.c:970
msgid " Print job complete.\n"
msgstr " Utskriftsjobb färdigt.\n"

#: src/LYPrint.c:1307
msgid "Document:"
msgstr "Dokument:"

#: src/LYPrint.c:1308
msgid "Number of lines:"
msgstr "Antal länkar:"

#: src/LYPrint.c:1309
msgid "Number of pages:"
msgstr "Antal sidor:"

#: src/LYPrint.c:1310
msgid "pages"
msgstr "sidor"

#: src/LYPrint.c:1310
msgid "page"
msgstr "sida"

#: src/LYPrint.c:1311
msgid "(approximately)"
msgstr "(ungefär)"

#: src/LYPrint.c:1316
msgid "Some print functions have been disabled!"
msgstr "Vissa utskriftsfunktioner har deaktiverats!"

#: src/LYPrint.c:1320
msgid "Standard print options:"
msgstr "Fördefinierade utskriftsalternativ:"

#: src/LYPrint.c:1321
msgid "Print options:"
msgstr "Utskriftsalternativ"

#: src/LYPrint.c:1327
msgid "Save to a local file"
msgstr "Spara som lokal fil"

#: src/LYPrint.c:1329
msgid "Save to disk disabled"
msgstr "\"Spara på disk\" deaktiverad"

#: src/LYPrint.c:1335
msgid "Mail the file"
msgstr "Sänd filer per e-post"

#: src/LYPrint.c:1341
msgid "Print to the screen"
msgstr "Skriv ut på skärmen"

#: src/LYPrint.c:1345
msgid "Print out on a printer attached to your vt100 terminal"
msgstr "Skriv ut på en skrivare ansluten till din vt100-terminal"

#: src/LYReadCFG.c:399
msgid ""
"Syntax Error parsing COLOR in configuration file:\n"
"The line must be of the form:\n"
"COLOR:INTEGER:FOREGROUND:BACKGROUND\n"
"\n"
"Here FOREGROUND and BACKGROUND must be one of:\n"
"The special strings 'nocolor' or 'default', or\n"
msgstr ""
"Syntaxfel vid tolkning av färg (COLOR) i konfigurationsfil:\n"
"Raden måste vara på formen:\n"
"COLOR:HELTAL:FÖRGRUND:BAKGRUND\n"
"\n"
"FÖRGRUND och BAKGRUND måste vara en av:\n"
"specialsträngarna \"nocolor\" eller \"default\", eller\n"

#: src/LYReadCFG.c:412
msgid "Offending line:"
msgstr "Felaktig rad:"

#: src/LYReadCFG.c:741
#, c-format
msgid "key remapping of %s to %s for %s failed\n"
msgstr "tangentomdefiniering av %s till %s för %s misslyckades\n"

#: src/LYReadCFG.c:748
#, c-format
msgid "key remapping of %s to %s failed\n"
msgstr "tangentomdefiniering av %s till %s misslyckades\n"

#: src/LYReadCFG.c:769
#, c-format
msgid "invalid line-editor selection %s for key %s, selecting all\n"
msgstr "ogiltig radredigeringsval %s för tangent %s, väljer alla\n"

#: src/LYReadCFG.c:796 src/LYReadCFG.c:809
#, c-format
msgid "setting of line-editor binding for key %s (0x%x) to 0x%x for %s failed\n"
msgstr "inställning av radredigeringsdefinition för tangent %s (0x%x) till 0x%x för %s misslyckades\n"

#: src/LYReadCFG.c:814
#, c-format
msgid "setting of line-editor binding for key %s (0x%x) for %s failed\n"
msgstr "inställning av radredigeringsdefinition för tangent %s (0x%x) för %s misslyckades\n"

#: src/LYReadCFG.c:919
#, c-format
msgid "Lynx: cannot start, CERN rules file %s is not available\n"
msgstr "Lynx: kan inte börja, CERN-regelfilen %s ej tillgänglig\n"

#: src/LYReadCFG.c:921
msgid "(no name)"
msgstr "(inget namn)"

#: src/LYReadCFG.c:1693
#, c-format
msgid "More than %d nested lynx.cfg includes -- perhaps there is a loop?!?\n"
msgstr "Mer än %d staplade lynx.cfg-inkluderingar -- kanske en slinga?!?\n"

#: src/LYReadCFG.c:1695
#, c-format
msgid "Last attempted include was '%s',\n"
msgstr "Sista försökta inkludering var \"%s\",\n"

#: src/LYReadCFG.c:1696
#, c-format
msgid "included from '%s'.\n"
msgstr "inkluderad från \"%s\".\n"

#: src/LYReadCFG.c:2197 src/LYReadCFG.c:2210 src/LYReadCFG.c:2246
msgid "The following is read from your lynx.cfg file."
msgstr "Följande läses från din lynx.cfg-fil."

#: src/LYReadCFG.c:2198 src/LYReadCFG.c:2211
msgid "Please read the distribution"
msgstr "Se distributionens"

#: src/LYReadCFG.c:2204 src/LYReadCFG.c:2214
msgid "for more comments."
msgstr "för ytterligare kommentarer."

#: src/LYReadCFG.c:2228
msgid "RELOAD THE CHANGES"
msgstr "HÄMTA OM ÄNDRINGARNA"

#: src/LYReadCFG.c:2237
msgid "Your primary configuration"
msgstr "Din primära konfiguration"

#: src/LYShowInfo.c:98
msgid "Directory that you are currently viewing"
msgstr "Visad katalog"

#: src/LYShowInfo.c:101
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"

#: src/LYShowInfo.c:104
msgid "URL:"
msgstr "Adress:"

#: src/LYShowInfo.c:115
msgid "Directory that you have currently selected"
msgstr "Markerade kataloger"

#: src/LYShowInfo.c:118
msgid "File that you have currently selected"
msgstr "Markerade filer"

#: src/LYShowInfo.c:122
msgid "Symbolic link that you have currently selected"
msgstr "Markerade symboliska länkar"

#: src/LYShowInfo.c:126
msgid "Item that you have currently selected"
msgstr "Markerade poster"

#: src/LYShowInfo.c:128
msgid "Full name:"
msgstr "Fullt namn:"

#: src/LYShowInfo.c:137
msgid "Unable to follow link"
msgstr "Kan inte följa länk"

#: src/LYShowInfo.c:139
msgid "Points to file:"
msgstr "Pekar på fil:"

#: src/LYShowInfo.c:144
msgid "Name of owner:"
msgstr "Namn på ägare:"

#: src/LYShowInfo.c:147
msgid "Group name:"
msgstr "Gruppnamn:"

#: src/LYShowInfo.c:150
msgid "File size:"
msgstr "Filstorlek:"

#: src/LYShowInfo.c:156
msgid "Creation date:"
msgstr "Skapad den:"

#: src/LYShowInfo.c:159
msgid "Last modified:"
msgstr "Senast ändrad:"

#: src/LYShowInfo.c:162
msgid "Last accessed:"
msgstr "Senast åtkommen:"

#: src/LYShowInfo.c:164
msgid "Access Permissions"
msgstr "Åtkomstbehörighet"

#: src/LYShowInfo.c:230
msgid "File that you are currently viewing"
msgstr "Visad fil"

#: src/LYShowInfo.c:235 src/LYShowInfo.c:344
msgid "Linkname:"
msgstr "Länknamn:"

#: src/LYShowInfo.c:248 src/LYShowInfo.c:260
msgid "Charset:"
msgstr "Teckenuppsättning:"

#: src/LYShowInfo.c:266
msgid "Server:"
msgstr "Server:"

#: src/LYShowInfo.c:269
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"

#: src/LYShowInfo.c:272
msgid "Last Mod:"
msgstr "Senaste ändring:"

#: src/LYShowInfo.c:278
msgid "&nbsp;Expires:"
msgstr "Utgår:"

#: src/LYShowInfo.c:282
msgid "Cache-Control:"
msgstr "Cachekontroll:"

#: src/LYShowInfo.c:286
msgid "Content-Length:"
msgstr "Datalängd:"

#: src/LYShowInfo.c:291
msgid "Language:"
msgstr "Språk:"

#: src/LYShowInfo.c:298
msgid "Post Data:"
msgstr "\"POST\"-data:"

#: src/LYShowInfo.c:300
msgid "Post Content Type:"
msgstr "\"POST\"-datatyp:"

#: src/LYShowInfo.c:309
msgid "Owner(s):"
msgstr "Ägare:"

#: src/LYShowInfo.c:312
msgid "size:"
msgstr "storlek:"

#: src/LYShowInfo.c:312
msgid "lines"
msgstr "rader"

#: src/LYShowInfo.c:315
msgid "mode:"
msgstr "läge:"

#: src/LYShowInfo.c:317
msgid "forms mode"
msgstr "formulärläge"

#: src/LYShowInfo.c:319
msgid "source"
msgstr "källkod"

#: src/LYShowInfo.c:319
msgid "normal"
msgstr "normal"

#: src/LYShowInfo.c:320
msgid ", safe"
msgstr ", säker"

#: src/LYShowInfo.c:321
msgid ", via internal link"
msgstr ", via intern länk"

#: src/LYShowInfo.c:327
msgid ", no-cache"
msgstr ", ingen cache"

#: src/LYShowInfo.c:329
msgid ", ISMAP script"
msgstr ", ISMAP-skript"

#: src/LYShowInfo.c:331
msgid ", bookmark file"
msgstr ", bokmärkesfil"

#: src/LYShowInfo.c:340
msgid "Link that you currently have selected"
msgstr "Markerad länk"

#: src/LYShowInfo.c:353
msgid "Method:"
msgstr "Metod:"

#: src/LYShowInfo.c:358
msgid "Enctype:"
msgstr "Kodningstyp:"

#: src/LYShowInfo.c:370
msgid "(Form field)"
msgstr "(Formulärfält)"

#: src/LYShowInfo.c:385
msgid "No Links on the current page"
msgstr "Ingen länk på aktuell sida"

#: src/LYStyle.c:196
#, c-format
msgid ""
"Syntax Error parsing style in lss file:\n"
"[%s]\n"
"The line must be of the form:\n"
"OBJECT:MONO:COLOR (ie em:bold:brightblue:white)\n"
"where OBJECT is one of EM,STRONG,B,I,U,BLINK etc.\n"
"\n"
msgstr ""
"Syntaxfel vid tolkning av stil i lss-fil:\n"
"[%s]\n"
"Raden måste vara på formen:\n"
"OBJEKT:MONO:FÄRG (t.ex em:bold:brightblue:white)\n"
"där OBJEKT är en av EM,STRONG,B,I,U,BLINK etc.\n"
"\n"

#: src/LYTraversal.c:107
msgid "here is a list of the history stack so that you may rebuild"
msgstr "här finns en lista över historikstacken så att du kan bygga om"

#: src/LYUpload.c:79
msgid "ERROR! - upload command is misconfigured"
msgstr "FEL! - insändningskommandot är felkonfigurerat"

#: src/LYUpload.c:101
msgid "Illegal redirection \"../\" found! Request ignored."
msgstr "Felaktig omdirigering \"../\" hittad! Begäran ignorerad."

#: src/LYUpload.c:104
msgid "Illegal character \"/\" found! Request ignored."
msgstr "Felaktigt tecken \"/\" hittad! Begäran ignorerad."

#: src/LYUpload.c:107
msgid "Illegal redirection using \"~\" found! Request ignored."
msgstr "Ogiltig omdirigering med \"~\" hittad! Begäran ignorerad."

#: src/LYUpload.c:169
msgid "Unable to upload file."
msgstr "Kan inte skicka fil."

#: src/LYUpload.c:220
msgid "Upload To:"
msgstr "Skicka till:"

#: src/LYUpload.c:221
msgid "Upload options:"
msgstr "Insändningsalternativ:"

#: src/LYUtils.c:3052
msgid "Unexpected access protocol for this URL scheme."
msgstr "Oväntat åtkomstprotokoll för denna adresstyp."

#: src/LYUtils.c:4173
msgid "No restrictions set.\n"
msgstr "Inga begränsningar satta.\n"

#: src/LYUtils.c:4176
msgid "Restrictions set:\n"
msgstr "Satta begränsningar:\n"

#: src/LYUtils.c:5520
msgid "Ignoring invalid HOME"
msgstr "Ignorerar ogiltig HOME"

#.
#. * Header.
#.
#: src/LYrcFile.c:608
msgid ""
"Lynx User Defaults File\n"
"\n"
"This file contains options saved from the Lynx Options Screen (normally\n"
"with the '>' key). There is normally no need to edit this file manually,\n"
"since the defaults here can be controlled from the Options Screen, and the\n"
"next time options are saved from the Options Screen this file will be\n"
"completely rewritten. You have been warned...\n"
"If you are looking for the general configuration file - it is normally\n"
"called lynx.cfg, and it has different content and a different format.\n"
"It is not this file.\n"
msgstr ""
"Lynx användarinställningsfil\n"
"\n"
"Denna fil innehåller alternativ som sparats från Lynx' alternativmeny\n"
"vanligtvis med tangenten \">\"). Vanligtvis behöver du inte redigera denna\n"
"fil manuellt, eftersom dessa inställningar kan nås från alternativmenyn,\n"
"och nästa gång alternativen lagras från alternativmenyn kommer denna fil\n"
"helt att skrivas över. Du har varnats...\n"
"Om du letar efter den generella konfigurationsfilen heter den normalt\n"
"lynx.cfg, och har annat innehåll och ett annat format. Det är inte denna\n"
"fil.\n"

#.
#. * File editor
#.
#: src/LYrcFile.c:625
msgid ""
"file_editor specifies the editor to be invoked when editing local files\n"
"or sending mail. If no editor is specified, then file editing is disabled\n"
"unless it is activated from the command line, and the built-in line editor\n"
"will be used for sending mail.\n"
msgstr ""
"file_editor anger vilket redigeringsprogram som skall aktiveras när lokala\n"
"filer redigeras, eller e-post sänds. Om inget program anges deaktiveras\n"
"filredigering, såvida det inte aktiveras från kommandoraden, och den inbyggda\n"
"radredigeraren används för e-post.\n"

#.
#. * Default bookmark file.
#.
#: src/LYrcFile.c:636
msgid ""
"bookmark_file specifies the name and location of the default bookmark\n"
"file into which the user can paste links for easy access at a later\n"
"date.\n"
msgstr ""
"bookmark_file anger namn och plats för standardbokmärkesfilen, i vilken\n"
"användaren kan klistra in länkar för att lätt komma åt dem senare.\n"

#.
#. * Multiple (sub)bookmark support settings.
#.
#: src/LYrcFile.c:646
msgid ""
"If sub_bookmarks is not turned \"off\", and multiple bookmarks have\n"
"been defined (see below), then all bookmark operations will first\n"
"prompt the user to select an active sub-bookmark file. If the default\n"
"Lynx bookmark_file is defined (see above), it will be used as the\n"
"default selection. When this option is set to \"advanced\", and the\n"
"user mode is advanced, the 'v'iew bookmark command will invoke a\n"
"statusline prompt instead of the menu seen in novice and intermediate\n"
"user modes. When this option is set to \"standard\", the menu will be\n"
"presented regardless of user mode.\n"
msgstr ""
"Om sub_bookmarks inte är avstängt (\"off\"), och multipla bokmärken\n"
"har angetts (se nedan) kommer alla bokmärkesfunktioner först att be\n"
"användaren ange en aktiv underbokmärkesfil. Om en standardbokmärkesfil\n"
"har definierats (se bookmark_file ovan), kommer den att användas som\n"
"förval. När detta alternativ är satt till \"advanced\", och användarläget\n"
"är avancerat, kommer kommandot visa bokmärke att visa en statusradsfråga\n"
"istället för den meny som visas i användarlägets nybörjar- och\n"
"mellannivåer. Om detta alternativ sätts till \"standard\" visas menyn\n"
"oavsett användarläge.\n"

#.
#. * Multiple (sub)bookmark definitions and descriptions.
#.
#: src/LYrcFile.c:665
msgid ""
"The following allow you to define sub-bookmark files and descriptions.\n"
"The format is multi_bookmark<capital_letter>=<filename>,<description>\n"
"Up to 26 bookmark files (for the English capital letters) are allowed.\n"
"We start with \"multi_bookmarkB\" since 'A' is the default (see above).\n"
msgstr ""
"Följande gör det möjligt för dig att definiera underbokmärkesfiler och\n"
"tillhörande beskrivningar. Formatet är:\n"
"multi_bookmark<stor bokstav>=<filnamn,<beskrivning>\n"
"Upp till 26 bokmärkesfiler (de stora bokstäverna A-Z) tillåts.\n"
"Vi börjar med \"multi_bookmarkB\" eftersom \"A\" är förvalet (se ovan).\n"

#.
#. * FTP/file sorting method.
#.
#: src/LYrcFile.c:685
msgid ""
"The file_sorting_method specifies which value to sort on when viewing\n"
"file lists such as FTP directories. The options are:\n"
"  BY_FILENAME -- sorts on the name of the file\n"
"  BY_TYPE   -- sorts on the type of the file\n"
"  BY_SIZE   -- sorts on the size of the file\n"
"  BY_DATE   -- sorts on the date of the file\n"
msgstr ""
"file_sorting_method anger hur fillistor, såsom ftp-kataloger, skall\n"
"sorteras. Alternativen är:\n"
"  BY_FILENAME -- sorterar efter filnamn\n"
"  BY_TYPE   -- sorterar efter filtyp\n"
"  BY_SIZE   -- sorterar efter filstorlek\n"
"  BY_DATE   -- sorterar efter fildatum\n"

#.
#. * Personal mail address.
#.
#: src/LYrcFile.c:699
msgid ""
"personal_mail_address specifies your personal mail address. The\n"
"address will be sent during HTTP file transfers for authorization and\n"
"logging purposes, and for mailed comments.\n"
"If you do not want this information given out, set the NO_FROM_HEADER\n"
"to TRUE in lynx.cfg, or use the -nofrom command line switch. You also\n"
"could leave this field blank, but then you won't have it included in\n"
"your mailed comments.\n"
msgstr ""
"personal_mail_address anger din personliga e-postaderss. Adressen\n"
"sänds under HTTP-filöverföringar för auktoriserings- och\n"
"loggningsändamål, samt för att sända kommentarer per e-post\n"
"Om du inte vill att denna information skall sändas, sätt NO_FROM_HEADER\n"
"till TRUE i lynx.cfg, eller använd kommandoradsflaggan -nofrom. Du kan\n"
"även lämna detta fält blankt, men då inkluderas det inte i kommentarer\n"
"du sänder.\n"

#.
#. * Searching type.
#.
#: src/LYrcFile.c:714
msgid ""
"If case_sensitive_searching is \"on\" then when the user invokes a search\n"
"using the 's' or '/' keys, the search performed will be case sensitive\n"
"instead of case INsensitive. The default is usually \"off\".\n"
msgstr ""
"Om case_sensitive_searching är \"on\" när användaren startar en sökning\n"
"med \"s\" eller \"/\" kommer sökningen som genomförs att göra skillnad på\n"
"gemener och versaler. Förvalet är normalt sett av (\"off\").\n"

#.
#. * Character set.
#.
#: src/LYrcFile.c:724
msgid ""
"The character_set definition controls the representation of 8 bit\n"
"characters for your terminal. If 8 bit characters do not show up\n"
"correctly on your screen you may try changing to a different 8 bit\n"
"set or using the 7 bit character approximations.\n"
"Current valid characters sets are:\n"
msgstr ""
"Inställningen för character_set anger hur åttabitarstecken representeras\n"
"på din terminal. Om åttabitarstecken inte visas korrekt på din skärm kan\n"
"du försöka att ändra till en annan åttabitarsteckenuppsättning, eller\n"
"använda sjubitarstolkningarna.\n"
"Giltiga teckenuppsättningar är:\n"

#.
#. * Preferred language.
#.
#: src/LYrcFile.c:739
msgid ""
"preferred_language specifies the language in MIME notation (e.g., en,\n"
"fr, may be a comma-separated list in decreasing preference)\n"
"which Lynx will indicate you prefer in requests to http servers.\n"
"If a file in that language is available, the server will send it.\n"
"Otherwise, the server will send the file in it's default language.\n"
msgstr ""
"preferred_language anger de språk som Lynx kommer att ange att du önskar\n"
"ta emot i frågor till webbservrar i MIME-notation (t.ex en,fr, kan vara\n"
"en kommaseparerad lista i minskande prioriteringsordning).\n"
"Om en fil i det språket finns att tillgå kommer servern sända den.\n"
"Annars kommer servern sända filen i sitt standardspråk.\n"

#.
#. * Preferred charset.
#.
#: src/LYrcFile.c:751
msgid ""
"preferred_charset specifies the character set in MIME notation (e.g.,\n"
"ISO-8859-2, ISO-8859-5) which Lynx will indicate you prefer in requests\n"
"to http servers using an Accept-Charset header. The value should NOT\n"
"include ISO-8859-1 or US-ASCII, since those values are always assumed\n"
"by default. May be a comma-separated list.\n"
"If a file in that character set is available, the server will send it.\n"
"If no Accept-Charset header is present, the default is that any\n"
"character set is acceptable. If an Accept-Charset header is present,\n"
"and if the server cannot send a response which is acceptable\n"
"according to the Accept-Charset header, then the server SHOULD send\n"
"an error response, though the sending of an unacceptable response\n"
"is also allowed.\n"
msgstr ""
"preferred_charset anger de teckenuppsättningar Lynx kommer att ange att\n"
"du önskar ta emot i frågor till http-serverar i MIME-notation (t.ex\n"
"ISO-8859-2, ISO-8859-5). Detta sänds i Accept-Charset-huvudet. Värdet\n"
"bör inte innehålla ISO-8859-1 eller US-ASCII eftersom de värdena alltid\n"
"antas som förval. Kan vara en kommaseparerad lista.\n"
"Om en fil i den teckenuppsättningen finns att tillgå kommer servern\n"
"Om inget Accept-Charset sänds är förvalet att alla teckenuppsättningar\n"
"är acceptabla. Om en Accept-Charset är tillgänglig, och om servern inte\n"
"kan sända ett svar som är acceptabelt enligt Accept-Charset-huvudet BÖR\n"
"servern sända ett felmeddelande, även om det är tillåtet att sända även\n"
"ett icke-acceptabelt svar.\n"

#: src/LYrcFile.c:772
msgid ""
"show_color specifies how to set the color mode at startup. A value of\n"
"\"never\" will force color mode off (treat the terminal as monochrome)\n"
"at startup even if the terminal appears to be color capable. A value of\n"
"\"always\" will force color mode on even if the terminal appears to be\n"
"monochrome, if this is supported by the library used to build lynx.\n"
"A value of \"default\" will yield the behavior of assuming\n"
"a monochrome terminal unless color capability is inferred at startup\n"
"based on the terminal type, or the -color command line switch is used, or\n"
"the COLORTERM environment variable is set. The default behavior always is\n"
"used in anonymous accounts or if the \"option_save\" restriction is set.\n"
"The effect of the saved value can be overridden via\n"
"the -color and -nocolor command line switches.\n"
"The mode set at startup can be changed via the \"show color\" option in\n"
"the 'o'ptions menu. If the option settings are saved, the \"on\" and\n"
"\"off\" \"show color\" settings will be treated as \"default\".\n"
msgstr ""
"show_color anger hur färger ställs in vid start. Värdet \"never\" tvingar\n"
"färg att stängas av (terminalen behandlas som vore den monokrom) vid\n"
"start, även om terminalen verkar vara kapabel till färg. Värdet \"always\"\n"
"tvingar färg att slås på även om terminalen verkar vara monokrom, om det\n"
"stöds av det bibliotek som användes för att bygga lynx. Värdet \"default\"\n"
"gör att en monokrom terminal antas såvida inte färgstöd anges vid start\n"
"baserat på terminaltyp, eller via kommandoradsflaggan -color, eller om\n"
"miljövariabeln COLORTERM är satt. Detta beteende används alltid för anonyma\n"
"konton, eller om \"option_save\"-begränsningen är satt.\n"
"Det sparade värdet kan förbigås med kommandoradsflaggorna -color och\n"
"-nocolor.\n"
"Läget som sätts vid start kan ändras via inställningen \"visa färg\" i\n"
"alternativmenyn. Om alternativen sparas kommer inställningarna \"on\" och\n"
"\"off\" att tolkas som \"default\".\n"

#.
#. * VI keys.
#.
#: src/LYrcFile.c:798
msgid ""
"If vi_keys is set to \"on\", then the normal VI movement keys:\n"
" j = down  k = up\n"
" h = left  l = right\n"
"will be enabled. These keys are only lower case.\n"
"Capital 'H', 'J' and 'K will still activate help, jump shortcuts,\n"
"and the keymap display, respectively.\n"
msgstr ""
"Om vi_keys sätts till \"on\" kommer VI-förflyttningstangeter att aktiveras:\n"
" j = ned   k = upp\n"
" h = vänster l = höger\n"
"Dessa tangenter gäller bara som gemener.\n"
"Versala \"H\", \"J\" och \"K\" aktiverar hjälp, hoppgenvägar respektiva\n"
"tangentbordsinställningarna.\n"

#.
#. * EMACS keys.
#.
#: src/LYrcFile.c:811
msgid ""
"If emacs_keys is to \"on\" then the normal EMACS movement keys:\n"
" ^N = down  ^P = up\n"
" ^B = left  ^F = right\n"
"will be enabled.\n"
msgstr ""
"Om emacs_keys sätts till \"on\" kommer EMACS-förflyttningstangeter att\n"
"aktiveras:\n"
" ^N = ned   ^P = upp\n"
" ^B = vänster ^F = höger\n"

#.
#. * Show dot files.
#.
#: src/LYrcFile.c:822
msgid ""
"show_dotfiles specifies that the directory listing should include\n"
"\"hidden\" (dot) files/directories. If set \"on\", this will be\n"
"honored only if enabled via userdefs.h and/or lynx.cfg, and not\n"
"restricted via a command line switch. If display of hidden files\n"
"is disabled, creation of such files via Lynx also is disabled.\n"
msgstr ""
"show_dotfiles anger att kataloglistan skall inkludera \"dolda\"\n"
"(punkt-)filer/kataloger. Om satt till \"on\" kommer detta endast\n"
"att läsas om det aktiverats via userdefs.h och/eller lynx.cfg, och\n"
"inte begränsat via en kommandoradsflagga. Om visning av dolda\n"
"filer är deaktiverat kommer skapandet av sådana filer via Lynx\n"
"också att deaktiveras.\n"

#.
#. * Select popups.
#.
#: src/LYrcFile.c:834
msgid ""
"select_popups specifies whether the OPTIONs in a SELECT block which\n"
"lacks a MULTIPLE attribute are presented as a vertical list of radio\n"
"buttons or via a popup menu. Note that if the MULTIPLE attribute is\n"
"present in the SELECT start tag, Lynx always will create a vertical list\n"
"of checkboxes for the OPTIONs. A value of \"on\" will set popup menus\n"
"as the default while a value of \"off\" will set use of radio boxes.\n"
"The default can be overridden via the -popup command line toggle.\n"
msgstr ""
"select_popups anger huruvida OPTION i ett SELECT-block som saknar\n"
"MULTIPLE-attribut skall visas som en vertikal lista med radioknappar\n"
"eller via en popupmuni. Observera att om MULTIPLE-attributet finns i\n"
"SELECT-märket kommer Lynx alltid skapa en vertikal lista med kryssrutor\n"
"för varje OPTION. Värdet \"on\" skapar som förval popupmenyer, medan\n"
"värdet \"off\" väljer radioknappar. Förvalet kan gås förbi via\n"
"kommandoradsflaggan -popup.\n"

#.
#. * Show cursor.
#.
#: src/LYrcFile.c:848
msgid ""
"show_cursor specifies whether to 'hide' the cursor to the right (and\n"
"bottom, if possible) of the screen, or to place it to the left of the\n"
"current link in documents, or current option in select popup windows.\n"
"Positioning the cursor to the left of the current link or option is\n"
"helpful for speech or braille interfaces, and when the terminal is\n"
"one which does not distinguish the current link based on highlighting\n"
"or color. A value of \"on\" will set positioning to the left as the\n"
"default while a value of \"off\" will set 'hiding' of the cursor.\n"
"The default can be overridden via the -show_cursor command line toggle.\n"
msgstr ""
"show_cursor anger om markören skall \"gömmas\" till höger (och nederst,\n"
"om möjligt) på skärmen, eller om den skall ställas till vänster om\n"
"aktuell länk i dokument, eller aktuellt alternativ i popupfönster.\n"
"Att ställa markören till vänster om den aktuella länken eller alternativet\n"
"förenklar för tal- och braillegränssnitt, och om terminalen inte gör\n"
"skillnad på den aktuella länken med ljus- eller färgmarkering. Värdet\n"
"\"on\" placerar markören till vänster som förval, medan \"off\" \"gömmer\"\n"
"markören. Förvalet kan gås förbi via kommandoradsflaggan -show_cursor.\n"

#.
#. * Keypad mode.
#.
#: src/LYrcFile.c:864
msgid ""
"If keypad_mode is set to \"NUMBERS_AS_ARROWS\", then the numbers on\n"
"your keypad when the numlock is on will act as arrow keys:\n"
"      8 = Up Arrow\n"
" 4 = Left Arrow  6 = Right Arrow\n"
"      2 = Down Arrow\n"
"and the corresponding keyboard numbers will act as arrow keys,\n"
"regardless of whether numlock is on.\n"
msgstr ""
"Om keypad_mode sätts till \"NUMBERS_AS_ARROWS\" fungerar siffrorna på\n"
"ditt numeriska tangentbord som piltangeter när NumLock är aktivt:\n"
"      8 = Upppil\n"
" 4 = Vänsterpil  6 = Högerpil\n"
"      2 = Nedpil\n"
"och motsvarande siffertangenter på tangentbordet fungerar som\n"
"piltangetner, oavsett om NumLock är aktivt eller inte.\n"

#: src/LYrcFile.c:873
msgid ""
"If keypad_mode is set to \"LINKS_ARE_NUMBERED\", then numbers will\n"
"appear next to each link and numbers are used to select links.\n"
msgstr ""
"Om keypad_mode sätts till \"LINKS_ARE_NUMBERED\" kommer siffror\n"
"att visas vid varje länk, och siffror används för att välja länk.\n"

#: src/LYrcFile.c:877
msgid ""
"If keypad_mode is set to \"LINKS_AND_FORM_FIELDS_ARE_NUMBERED\", then\n"
"numbers will appear next to each link and visible form input field.\n"
"Numbers are used to select links, or to move the \"current link\" to a\n"
"form input field or button. In addition, options in popup menus are\n"
"indexed so that the user may type an option number to select an option in\n"
"a popup menu, even if the option isn't visible on the screen. Reference\n"
"lists and output from the list command also enumerate form inputs.\n"
msgstr ""
"Om keypad_mode sätts till \"LINKS_AND_FORM_FIELDS_ARE_NUMBERED\" kommer\n"
"siffror att visas vid varje länk och synligt formulärindatafält.\n"
"Siffror används för att välja länkar, eller för att flytta \"aktuell\n"
"länk\" till ett formulärindatafält eller -knapp. Dessutom kommer\n"
"alternativ i popupmenyer att numreras så att användaren kan skriva in\n"
"ett alternativnummer för att välja ett alternativ i popupmenyn, även om\n"
"alternativet inte är synligt på skärmen. Referenslistor och utdata från\n"
"listkommandot kommer även de att numrera formulärindatafält.\n"

#: src/LYrcFile.c:886
msgid ""
"NOTE: Some fixed format documents may look disfigured when\n"
"\"LINKS_ARE_NUMBERED\" or \"LINKS_AND_FORM_FIELDS_ARE_NUMBERED\" are\n"
"enabled.\n"
msgstr ""
"OBS: Vissa dokument med fixerat format kan se trasiga ut när\n"
"\"LINKS_ARE_NUMBERED\" eller \"LINKS_AND_FORM_FILES_ARE_NUMBERED\" är\n"
"aktiva.\n"

#.
#. * Partial display threshold
#.
#: src/LYrcFile.c:898
msgid ""
"partial_thres specifies the number of lines Lynx should download and render\n"
"before we redraw the screen in Partial Display logic\n"
"e.g., partial_thres=2\n"
"would have Lynx redraw every 2 lines that it renders\n"
"partial_thres=-1 would use the entire screensize\n"
msgstr ""
"partial_thres anger antalet rader Lynx skall hämta och tolka innan skärmen\n"
"ritas om. partial_thres=2 gör att Lynx ritar om skärmen för varannan rad\n"
"som tolkas. partial_thres=-1 använder skärmstorleken\n"

#.
#. * Line edit mode.
#.
#: src/LYrcFile.c:912
msgid ""
"lineedit_mode specifies the key binding used for inputting strings in\n"
"prompts and forms. If lineedit_mode is set to \"Default Binding\" then\n"
"the following control characters are used for moving and deleting:\n"
"\n"
"       Prev Next    Enter = Accept input\n"
"  Move char: <-  ->    ^G  = Cancel input\n"
"  Move word: ^P  ^N    ^U  = Erase line\n"
" Delete char: ^H  ^R    ^A  = Beginning of line\n"
" Delete word: ^B  ^F    ^E  = End of line\n"
"\n"
"Current lineedit modes are:\n"
msgstr ""
"lineedit_mode ange tangentbordsfunktioner som används för att skriva\n"
"in strängar i frågor och formulär. Om lineedit_mode sätts till\n"
"\"Default Bidning\" kommer följande kontrolltecken användas för att\n"
"flytta och ta bort:\n"
"\n"
"       Bakåt Framåt   Enter = Bekräfta indata\n"
" Flytta tecken: <-  ->    ^G  = Avbryt inmatning\n"
"  Flytta ord: ^P  ^N    ^U  = Radera rad\n"
" Radera tecken: ^H  ^R    ^A  = Radbörjan\n"
"  Radera ord: ^B  ^F    ^E  = Radslut\n"
"\n"

#.
#. * Directory list style.
#.
#: src/LYrcFile.c:941
msgid ""
"dir_list_styles specifies the directory list style under DIRED_SUPPORT\n"
"(if implemented). The default is \"MIXED_STYLE\", which sorts both\n"
"files and directories together. \"FILES_FIRST\" lists files first and\n"
"\"DIRECTORIES_FIRST\" lists directories first.\n"
msgstr ""
"dir_list_styles anger kataloglistestil i DIRED_SUPPORT (om det är\n"
"implementerat). Förvalet är \"MIXED_STYLE\", vilket sorterar filer\n"
"och kataloger tillsammanns. \"FILES_FIRST\" listar filer först, och\n"
"\"DIRECTORIES_FIRST\" listar kataloger först.\n"

#.
#. * User mode.
#.
#: src/LYrcFile.c:954
msgid ""
"user_mode specifies the users level of knowledge with Lynx. The\n"
"default is \"NOVICE\" which displays two extra lines of help at the\n"
"bottom of the screen to aid the user in learning the basic Lynx\n"
"commands. Set user_mode to \"INTERMEDIATE\" to turn off the extra info.\n"
"Use \"ADVANCED\" to see the URL of the currently selected link at the\n"
"bottom of the screen.\n"
msgstr ""
"user_mode anger användarens nivå av kunskap om Lynx. Förvalet\n"
"\"NOVICE\" (nybörjare) visar två extra rader med hjälp nederst på\n"
"skärmen för att hjälpa användaren lära de grundläggande kommandona\n"
"i Lynx. Sätt user_mode till \"INTERMEDIATE\" (mellannivå) för att\n"
"stänga av extrainformationen. Använd \"ADVANCED\" för att se adressen\n"
"för den markerade länken nederst på skärmen.\n"

#.
#. * Cookie options
#.
#: src/LYrcFile.c:968
msgid ""
"accept_all_cookies allows the user to tell Lynx to automatically\n"
"accept all cookies if desired. The default is \"FALSE\" which will\n"
"prompt for each cookie. Set accept_all_cookies to \"TRUE\" to accept\n"
"all cookies.\n"
msgstr ""
"accept_all_cookies låter användaren tala om för Lynx att automatiskt\n"
"acceptera alla kakor. Förvalet är \"FALSE\", och visar en fråga för\n"
"varje kaka. Sätt accept_all_cookies till \"TRUE\" för att acceptera\n"
"alla kakor.\n"

#: src/LYrcFile.c:976
msgid ""
"cookie_accept_domains and cookie_reject_domains are comma-delimited\n"
"lists of domains from which Lynx should automatically accept or reject\n"
"all cookies. If a domain is specified in both options, rejection will\n"
"take precedence. The accept_all_cookies parameter will override any\n"
"settings made here.\n"
msgstr ""
"cookie_accept_domains och cookie_reject_domains är kommaavdelade\n"
"listor över domäner från vilka Lynx automatisk skall acceptera eller\n"
"avvisa kakor. Om en domän anges i båda alternativet kommer avvisning\n"
"att gå före. Flaggan accept_all_cookies går före alla inställningar\n"
"som görs här.\n"

#: src/LYrcFile.c:991
msgid ""
"cookie_loose_invalid_domains, cookie_strict_invalid_domains, and\n"
"cookie_query_invalid_domains are comma-delimited lists of which domains\n"
"should be subjected to varying degrees of validity checking. If a\n"
"domain is set to strict checking, strict conformance to RFC2109 will\n"
"be applied. A domain with loose checking will be allowed to set cookies\n"
"with an invalid path or domain attribute. All domains will default to\n"
"querying the user for an invalid path or domain.\n"
msgstr ""
"cookie_loose_invalid_domains, cookie_strict_invalid_domains och\n"
"cookie_query_invalid_domains är kommaavdelade listor över domäner som\n"
"skall underkastas olika nivåer av giltighetskontroll. Om en domän sätts\n"
"till strikt kontroll kommer strikt tolkning av RFC2109 att gälla.\n"
"En domän med lös kontroll gör det möjligt att sätta kakor med felaktiga\n"
"sökväg- eller domänattribut. Alla domäner får som förval frågor till\n"
"användaren för felaktiga sökvägar eller domäner.\n"

#.
#. * Cookie read file.
#.
#: src/LYrcFile.c:1015
msgid ""
"cookie_file specifies the file from which to read persistent cookies.\n"
"The default is ~/.lynx_cookies.\n"
msgstr ""
"cookie_file anger filen som persistenta kakor skall läsas från.\n"
"Förval är ~/.lynx_cookies.\n"

#.
#. * Local execution mode - all links.
#.
#: src/LYrcFile.c:1029
msgid ""
"If run_all_execution_links is set \"on\" then all local execution links\n"
"will be executed when they are selected.\n"
"\n"
"WARNING - This is potentially VERY dangerous. Since you may view\n"
"     information that is written by unknown and untrusted sources\n"
"     there exists the possibility that Trojan horse links could be\n"
"     written. Trojan horse links could be written to erase files\n"
"     or compromise security. This should only be set to \"on\" if\n"
"     you are viewing trusted source information.\n"
msgstr ""
"Om run_all_execution_links är satt till \"on\" kommer alla lokala\n"
"programkörningslänkar att köras när de väljs.\n"
"\n"
"VARNING - Detta kan vara MYCKET farligt. Eftersom du kan visa information\n"
"     som skrivits av okända och otillförlitliga källor är det möjligt\n"
"     att trojanska hästlänkar kan skrivas. Trojanska hästlänkar kan\n"
"     skrivas å att de raderar filer eller komprometterar säkerheten.\n"
"     Detta bör endast aktiveras (\"on\") om du visar information från\n"
"     tillförlitliga källor.\n"

#.
#. * Local execution mode - only links in local files.
#.
#: src/LYrcFile.c:1045
msgid ""
"If run_execution_links_on_local_files is set \"on\" then all local\n"
"execution links that are found in LOCAL files will be executed when they\n"
"are selected. This is different from run_all_execution_links in that\n"
"only files that reside on the local system will have execution link\n"
"permissions.\n"
"\n"
"WARNING - This is potentially dangerous. Since you may view\n"
"     information that is written by unknown and untrusted sources\n"
"     there exists the possibility that Trojan horse links could be\n"
"     written. Trojan horse links could be written to erase files\n"
"     or compromise security. This should only be set to \"on\" if\n"
"     you are viewing trusted source information.\n"
msgstr ""
"Om run_all_execution_links_on_local_files är satt till \"on\" kommer\n"
"alla lokala programkörningslänkar i LOKALA filer att köras när de väljs.\n"
"Detta skiljer sig från run_all_execution_links i det att endast filer\n"
"som ligger på det lokala systemet har rättighet att innehålla\n"
"programkörningslänkar.\n"
"\n"
"VARNING - Detta kan vara farligt. Eftersom du kan visa information som\n"
"     skrivits av okända och otillförlitliga källor är det möjligt att\n"
"     trojanska hästlänkar kan skrivas. Trojanska hästlänkar kan\n"
"     skrivas å att de raderar filer eller komprometterar säkerheten.\n"
"     Detta bör endast aktiveras (\"on\") om du visar information från\n"
"     tillförlitliga källor.\n"

#: src/LYrcFile.c:1063
msgid ""
"If verbose_images is \"on\", lynx will print the name of the image\n"
"source file in place of [INLINE], [LINK] or [IMAGE]\n"
"See also VERBOSE_IMAGES in lynx.cfg\n"
msgstr ""
"Om verbose_images är \"on\" skriver lynx namnet på bildens källfil\n"
"istället för [INLINE], [LINK] eller [IMAGE]\n"
"Se även VERBOSE_IMAGES i lynx.cfg\n"

#: src/LYrcFile.c:1070
msgid ""
"The visited_links setting controls how Lynx organizes the information\n"
"in the Visited Links Page.\n"
msgstr ""
"Inställningen visited_links anger hur Lynx organiserar informationen\n"
"på sidan Använda länkar.\n"


-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.