garp

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-01 12:20:07

Här kommer programmet en sprillans ny översättning av garp (som snart
kommer att byta namn till GnomeZip). Hemsidan finns på
http://garp.sourceforge.net

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/garp.sv.po


Kommentarer mycket välkomna.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish messages for garp.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: garp\n"
"POT-Creation-Date: 2000-08-09 15:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2000-10-01 12:14+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: src/dialogs/add-file-dialog-strings:7 src/dialogs/add-file-dialog.c:56
msgid "Add to Archive"
msgstr "Lägg till i arkiv"

#: src/dialogs/add-file-dialog.c:65
msgid "Add Files to Archive"
msgstr "Lägg till filer i arkivet"

#: src/dialogs/add-file-dialog.c:100
msgid "Add Directories to Archive"
msgstr "Lägg till kataloger i arkivet"

#: src/dialogs/add-file-dialog.c:145 src/dialogs/add-file-dialog.c:153
msgid "More..."
msgstr "Mer..."

#: src/dialogs/add-file-dialog.c:218
msgid "No more options are available for this type of archive."
msgstr "Inga fler alternativ finns tillgängliga för denna typ av arkiv."

#: src/dialogs/image-viewer-dialog.c:35
msgid "Save As"
msgstr "Spara som"

#: src/dialogs/image-viewer-dialog.c:38
#: src/dialogs/text-viewer-dialog-strings:9
msgid "Open in..."
msgstr "Öppna i..."

#: src/dialogs/image-viewer-dialog.c:40
msgid "The Gimp"
msgstr "Gimp"

#: src/dialogs/image-viewer-dialog.c:40
msgid "Open this image in The Gimp."
msgstr "Öppna denna bild i Gimp."

#: src/dialogs/image-viewer-dialog.c:42
msgid "XPaint"
msgstr "XPaint"

#: src/dialogs/image-viewer-dialog.c:42
msgid "Open this image in XPaint."
msgstr "Öppna denna bild i XPaint."

#: src/dialogs/image-viewer-dialog.c:44
msgid "KPaint"
msgstr "KPaint"

#: src/dialogs/image-viewer-dialog.c:44
msgid "Open this image in KPaint."
msgstr "Öppna denna bild i KPaint."

#: src/dialogs/image-viewer-dialog.c:47 src/menus.c:104
msgid "About"
msgstr "Om"

#: src/dialogs/image-viewer-dialog.c:50 src/menus.c:94
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: src/dialogs/image-viewer-dialog.c:123
msgid "Save Image"
msgstr "Spara bild"

#: src/dialogs/image-viewer-dialog.c:147 src/dialogs/text-viewer-dialog.c:115
msgid "Please enter a command:"
msgstr "Var vänlig och ange ett kommando:"

#: src/dialogs/text-viewer-dialog.c:157
msgid "Sorry, no documentation available yet."
msgstr "Tyvärr, ingen dokumentation finns tillgänglig än."

#: src/dialogs/view-file-dialog.c:62
msgid "You must select a file to view."
msgstr "Du måste välja en fil du vill visa."

#: src/dialogs/view-file-dialog.c:204
msgid "The specified command is invalid."
msgstr "Det angivna kommandot är inte giltigt."

#: src/menus.c:27
msgid "_New Archive"
msgstr "_Nytt arkiv"

#: src/interface.c:93 src/menus.c:37
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: src/interface.c:93 src/menus.c:38
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: src/interface.c:93 src/menus.c:39
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: src/interface.c:93 src/menus.c:40
msgid "Date & Time"
msgstr "Datum och tid"

#: src/interface.c:94 src/menus.c:41
msgid "Permission"
msgstr "Rättighet"

#: src/interface.c:94 src/menus.c:42
msgid "Owner"
msgstr "Ägare"

#: src/interface.c:94 src/menus.c:43
msgid "Group"
msgstr "Grupp"

#: src/interface.c:94 src/menus.c:44
msgid "Ratio"
msgstr "Förhållande"

#: src/interface.c:94 src/menus.c:45
msgid "Path"
msgstr "Sökväg"

#: src/menus.c:50 src/menus.c:121
msgid "_Sort by"
msgstr "_Sortera efter"

#: src/menus.c:53 src/menus.c:124
msgid "_Deselection All"
msgstr "Av_markera allt"

#: src/menus.c:54 src/menus.c:125
msgid "_Invert Selection"
msgstr "_Omvänd markering"

#: src/menus.c:59 src/menus.c:113
msgid "_Add..."
msgstr "_Lägg till..."

#: src/menus.c:60 src/menus.c:114
msgid "_Extract..."
msgstr "_Packa upp..."

#: src/menus.c:62 src/menus.c:116
msgid "_View..."
msgstr "_Visa..."

#: src/menus.c:62 src/menus.c:99 src/menus.c:116
msgid "View selected file"
msgstr "Visa markerad fil"

#: src/menus.c:64 src/menus.c:118
msgid "_Remove"
msgstr "_Ta bort"

#: src/menus.c:70
msgid "Preference _1"
msgstr "Inställning _1"

#: src/menus.c:71
msgid "Preference _2"
msgstr "Inställning _2"

#: src/menus.c:77
msgid "About libgarp..."
msgstr "Om libgarp..."

#: src/menus.c:83
msgid "_Action"
msgstr "_Åtgärd"

#: src/menus.c:84
msgid "_View"
msgstr "_Visa"

#: src/menus.c:85
msgid "_Preferences"
msgstr "_Inställningar"

#: src/menus.c:91
msgid "New"
msgstr "Nytt"

#: src/menus.c:91
msgid "Create a new archive"
msgstr "Skapa ett nytt arkiv"

#: src/menus.c:92
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: src/menus.c:92
msgid "Open an existing archive"
msgstr "Öppna ett existerande arkiv"

#: src/menus.c:94
msgid "Close the current archive"
msgstr "Stäng det aktuella arkivet"

#: src/menus.c:97
msgid "Extract"
msgstr "Packa upp"

#: src/menus.c:97
msgid "Extract files from archive"
msgstr "Packa upp filer från arkiv"

#: src/menus.c:99
msgid "View"
msgstr "Visa"

#: src/dialogs/add-file-dialog-strings:13
#: src/dialogs/add-file-dialog-strings:18 src/menus.c:101
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: src/menus.c:101
msgid "Remove files in archive"
msgstr "Ta bort filer i arkiv"

#: src/menus.c:104
msgid "About this apllication"
msgstr "Om detta program"

#: src/menus.c:107
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: src/menus.c:107
msgid "Exit the application"
msgstr "Avsluta programmet"

#: src/callbacks.c:46
msgid "Copyright (c) 2000 Hongli Lai"
msgstr "Copyright © 2000 Hongli Lai"

#: src/callbacks.c:47
msgid "A powerful archiver program for Gnome."
msgstr "Ett kraftfullt arkiveringsprogram för Gnome."

#: src/callbacks.c:78
msgid "This feature isn't implemented yet."
msgstr "Denna finess är inte implementerad ännu."

#: src/callbacks.c:128
msgid "Open Archive"
msgstr "Öppna arkiv"

#: src/callbacks.c:162
msgid "Cannot remove select files...sorry"
msgstr "Kan inte ta bort markerade filer... tyvärr"

#: src/callbacks.c:191
msgid "You must select the files you want to remove."
msgstr "Du måste markera de filer du vill ta bort."

#: src/callbacks.c:193
msgid "Do you really want to remove these files?"
msgstr "Vill du verkligen ta bort dessa filer?"

#: src/callbacks.c:345
#, c-format
msgid "Ready: %d files in archive, %d items selected"
msgstr "Färdig: %d filer i arkivet, %d objekt markerade"

#: src/callbacks.c:406
msgid "Adding entries to list..."
msgstr "Lägger till poster i listan..."

#: src/callbacks.c:487
msgid ""
"Cannot open this archive.\n"
"It's probably invalid or damaged.\n"
"Maybe you were trying to delete all files in the archive."
msgstr ""
"Kan inte öppna detta arkiv.\n"
"Det är troligtvis felaktigt eller skadat.\n"
"Du kanske försökte ta bort alla filer i arkivet?"

#: src/callbacks.c:493
msgid "This type of archive is not supported."
msgstr "Denna typ av arkiv stöds inte."

#: src/dialogs/add-file-dialog-strings:8
msgid "Options..."
msgstr "Alternativ..."

#: src/dialogs/add-file-dialog-strings:9
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: src/dialogs/add-file-dialog-strings:10
msgid "Add Files"
msgstr "Lägg till filer"

#: src/dialogs/add-file-dialog-strings:11
msgid "Files"
msgstr "Filer"

#: src/dialogs/add-file-dialog-strings:12
#: src/dialogs/add-file-dialog-strings:17
msgid "Add..."
msgstr "Lägg till..."

#: src/dialogs/add-file-dialog-strings:14
#: src/dialogs/add-file-dialog-strings:19
msgid "Clear"
msgstr "Töm"

#: src/dialogs/add-file-dialog-strings:15
msgid "Add Directories"
msgstr "Lägg till kataloger"

#: src/dialogs/add-file-dialog-strings:16
msgid "Directories"
msgstr "Kataloger"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: src/dialogs/text-viewer-dialog-strings:7
msgid "The Garp - Text Viewer"
msgstr "Garp - Textvisare"

#: src/dialogs/text-viewer-dialog-strings:8
msgid "Close this dialog"
msgstr "Stäng detta dialogfönster"

#: src/dialogs/text-viewer-dialog-strings:10
msgid "Open in _XEmacs"
msgstr "Öppna i _XEmacs"

#: src/dialogs/text-viewer-dialog-strings:11
msgid "Open in _Emacs"
msgstr "Öppna i _Emacs"

#: src/dialogs/text-viewer-dialog-strings:12
msgid "Open in gE_dit"
msgstr "Öppna i gE_dit"

#: src/dialogs/text-viewer-dialog-strings:13
msgid "Open in _vi"
msgstr "Öppna i _vi"

#: src/dialogs/text-viewer-dialog-strings:14
msgid "Open in _less"
msgstr "Öppna i _less"

#: src/dialogs/text-viewer-dialog-strings:15
msgid "Open in _Gless"
msgstr "Öppna i _Gless"

#: src/dialogs/text-viewer-dialog-strings:16
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: src/dialogs/view-file-dialog-strings:7
#: src/dialogs/view-file-dialog-strings:8
msgid "View File"
msgstr "Visa fil"

#: src/dialogs/view-file-dialog-strings:9
#, c-format
msgid "View in associated program (%s)"
msgstr "Visa i associerat program (%s)"

#: src/dialogs/view-file-dialog-strings:10
msgid "View in internal text viewer"
msgstr "Visa i den inbyggda textvisaren"

#: src/dialogs/view-file-dialog-strings:11
msgid "View in internal image viewer"
msgstr "Visa i den inbyggda bildvisaren"

#: src/dialogs/view-file-dialog-strings:12
msgid "View with this program:"
msgstr "Visa med detta program:"

#: src/dialogs/view-file-dialog-strings:13
msgid "Open program in terminal"
msgstr "Öppna programmet i terminalfönster"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.