Re: Lynx, del 1 av flera

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-09-30 18:39:49

peter karlsson:

> Eftersom jag inte hinner göra klart allt idag, så skickar jag det jag
> översatt hittills, och ber om kommentarer:

Jag har infört dessa ändringar baserat på era kommentarer (och egna
funderingar). I nästa inlägg kommer resten av översättningarna.

 #: LYMessages.c:54
 msgid "URL too long"
G msgstr "Webbadressen för lång"
N msgstr "Adressen för lång"
 
 
 #. #define FORM_TEXT_SUBMIT_MESSAGE_INA_X
 #: LYMessages.c:68
 #, c-format
 msgid "(Form field) Inactive. Use <return> to edit (%s to submit with no cache)."
G msgstr "(Formulärfält) Inaktivt. Tryck <Enter> för att redigera (%s sänder in utan cache)."
N msgstr "(Formulärfält) Inaktivt. Tryck <Enter> för att redigera (%s skickar utan cache)."
 
 #. #define FORM_TEXT_RESUBMIT_MESSAGE_INA
 #: LYMessages.c:70
 msgid "(Form field) Inactive. Press <return> to edit, press <return> twice to submit."
G msgstr "(Formulärfält) Inaktivt. Tryck <Enter> för att redigera, tryck <Enter> två gånger för att sända in."
N msgstr "(Formulärfält) Inaktivt. Redigera med <Enter>, två gånger för att skicka."
 
 
 #. #define FORM_LINK_FILE_UNM_MSG
 #: LYMessages.c:77
 msgid "UNMODIFIABLE file entry field. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
G msgstr "SKRIVSKYDDAT filinmatningsfält. Använd UPP-/NED-pil eller tabbsteg för att lämna."
N msgstr "SKRIVSKYDDAT filinmatningsfält. Använd UPP-/NED-pil eller tabb för att lämna."
 
 #. #define FORM_LINK_FILE_MESSAGE
 #: LYMessages.c:79
 msgid "(File entry field) Enter filename. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
G msgstr "(Filinmatningsfält) Ange filnamn. Använd UPP-/NED-pil eller tabbsteg för att lämna."
N msgstr "(Filinmatningsfält) Ange filnamn. Använd UPP-/NED-pil eller tabb för att lämna."
 
 #. #define FORM_LINK_TEXT_MESSAGE
 #: LYMessages.c:81
 msgid "(Text entry field) Enter text. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
G msgstr "(Textinmatningsfält) Ange text. Använd UPP-/NED-pil eller tabbsteg för att lämna."
N msgstr "(Textinmatningsfält) Ange text. Använd UPP-/NED-pil eller tabb för att lämna."
 
 #. #define FORM_LINK_TEXTAREA_MESSAGE
 #: LYMessages.c:83
 msgid "(Textarea) Enter text. Use UP/DOWN arrows or TAB to move off."
G msgstr "(Textfält) Ange text. Använd UPP-/NED-pil eller tabbsteg för att lämna."
N msgstr "(Textfält) Ange text. Använd UPP-/NED-pil eller tabb för att lämna."
 
 #. #define FORM_LINK_TEXTAREA_MESSAGE_E
 #: LYMessages.c:85
 #, c-format
 msgid "(Textarea) Enter text. Use UP/DOWN arrows or TAB to move off (%s for editor)."
G msgstr "(Textfält) Ange text. Använd UPP-/NED-pil eller tabbsteg för att lämna (%s för redigeringsprogram)."
N msgstr "(Textfält) Ange text. UPP-/NED-pil eller tabb lämnar (%s redigerar med program)."
 
 #. #define FORM_LINK_TEXT_UNM_MSG
 #: LYMessages.c:87
 msgid "UNMODIFIABLE form text field. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
G msgstr "SKRIVSKYDDAT formulärtextfält. Använd UPP-/NED-pil eller tabbsteg för att lämna."
N msgstr "SKRIVSKYDDAT formulärtextfält. Använd UPP-/NED-pil eller tabb för att lämna."
 
 #. #define FORM_LINK_TEXT_SUBMIT_MESSAGE
 #: LYMessages.c:89
 msgid "(Form field) Enter text. Use <return> to submit."
G msgstr "(Formulärfält) Ange text. Tryck <Enter> för att sända in."
N msgstr "(Formulärfält) Ange text. Tryck <Enter> för att skicka."
 
 #. #define FORM_LINK_TEXT_SUBMIT_MESSAGE_X
 #: LYMessages.c:91
 #, c-format
 msgid "(Form field) Enter text. Use <return> to submit (%s for no cache)."
G msgstr "(Formulärfält) Ange text. Tryck <Enter> för att sända in (%s förbigår cache)."
N msgstr "(Formulärfält) Ange text. Tryck <Enter> för att skicka (%s förbigår cache)."
 
 #. #define FORM_LINK_TEXT_RESUBMIT_MESSAGE
 #: LYMessages.c:93
 msgid "(Form field) Enter text. Use <return> to submit, arrows or tab to move off."
G msgstr "(Formulärfält) Ange text. Tryck <Enter> för att sända in, pilar eller tabbsteg för att lämna."
N msgstr "(Formulärfält) Ange text. <Enter> skickar, pilar eller tabb lämnar."
 
 #. #define FORM_LINK_TEXT_SUBMIT_UNM_MSG
 #: LYMessages.c:95
 msgid "UNMODIFIABLE form field. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
G msgstr "SKRIVSKYDDAT formulärfält. Använd UPP-/NED-pil eller tabbsteg för att lämna."
N msgstr "SKRIVSKYDDAT formulärfält. Använd UPP-/NED-pil eller tabb för att lämna."
 
 #. #define FORM_LINK_TEXT_SUBMIT_MAILTO_MSG
 #: LYMessages.c:97
 msgid "(mailto form field) Enter text. Use <return> to submit, arrows to move off."
G msgstr "(e-postformulärfält) Ange text. Tryck <Enter> för att sända in, pilar för att lämna."
N msgstr "(e-postformulärfält) Ange text. <Enter> skickar, pilar lämnar."
 
 #. #define FORM_LINK_TEXT_SUBMIT_MAILTO_DIS_MSG
 #: LYMessages.c:99
 msgid "(mailto form field) Mail is disallowed so you cannot submit."
G msgstr "(e-postformulärfält) E-post tillåts ej, så du kan inte sända in."
N msgstr "(e-postformulärfält) E-post tillåts ej, så du kan inte skicka."
 
 #. #define FORM_LINK_PASSWORD_MESSAGE
 #: LYMessages.c:101
 msgid "(Password entry field) Enter text. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
G msgstr "(Lösenordsfält) Ange text. Använd UPP-/NED-pil eller tabbsteg för att lämna."
N msgstr "(Lösenordsfält) Ange text. Använd UPP-/NED-pil eller tabb för att lämna."
 
 #. #define FORM_LINK_PASSWORD_UNM_MSG
 #: LYMessages.c:103
 msgid "UNMODIFIABLE form password. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
G msgstr "SKRIVSKYDDAT formulärlösenord. Använd UPP-/NED-pil eller tabbsteg för att lämna."
N msgstr "SKRIVSKYDDAT formulärlösenord. Använd UPP-/NED-pil eller tabb för att lämna."
 
 
 #. #define FORM_LINK_CHECKBOX_UNM_MSG
 #: LYMessages.c:107
 msgid "UNMODIFIABLE form checkbox. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
G msgstr "SKRIVSKYDDAD kryssruta. Använd UPP-/NED-pil eller tabbsteg för att lämna."
N msgstr "SKRIVSKYDDAD kryssruta. Använd UPP-/NED-pil eller tabb för att lämna."
 
 
 #. #define FORM_LINK_RADIO_UNM_MSG
 #: LYMessages.c:111
 msgid "UNMODIFIABLE form radio button. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
G msgstr "SKRIVSKYDDAD radioknapp. Använd UPP-/NED-pil eller tabbsteg för att lämna."
N msgstr "SKRIVSKYDDAD radioknapp. Använd UPP-/NED-pil eller tabb för att lämna."
 
 #. #define FORM_LINK_SUBMIT_PREFIX
 #: LYMessages.c:113
 msgid "Submit ('x' for no cache) to "
G msgstr "Sänd in (\"x\" förbigår cache) till "
N msgstr "Skicka (\"x\" förbigår cache) till "
 
 #. #define FORM_LINK_RESUBMIT_PREFIX
 #: LYMessages.c:115
 msgid "Submit to "
G msgstr "Sänd in till "
N msgstr "Skicka till "
 
 #. #define FORM_LINK_SUBMIT_MESSAGE
 #: LYMessages.c:117
 msgid "(Form submit button) Use right-arrow or <return> to submit ('x' for no cache)."
G msgstr "(Sändknapp) Använd högerpil eller <Enter> för att sända in (\"x\" förbigår cache)."
N msgstr "(Sändknapp) Använd högerpil eller <Enter> för att skicka (\"x\" förbigår cache)."
 
 #. #define FORM_LINK_RESUBMIT_MESSAGE
 #: LYMessages.c:119
 msgid "(Form submit button) Use right-arrow or <return> to submit."
G msgstr "(Sändknapp) Använd högerpil eller <Enter> för att sända in."
N msgstr "(Sändknapp) Använd högerpil eller <Enter> för att skicka."
 
 #. #define FORM_LINK_SUBMIT_DIS_MSG
 #: LYMessages.c:121
 msgid "DISABLED form submit button. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
G msgstr "INAKTIV sändknapp. Använd UPP-/NED-pil eller tabbsteg för att lämna."
N msgstr "INAKTIV sändknapp. Använd UPP-/NED-pil eller tabb för att lämna."
 
 #. #define FORM_LINK_SUBMIT_MAILTO_PREFIX
 #: LYMessages.c:123
 msgid "Submit mailto form to "
G msgstr "Sänd e-postformulär till "
N msgstr "Skicka e-postformulär till "
 
 #. #define FORM_LINK_SUBMIT_MAILTO_MSG
 #: LYMessages.c:125
 msgid "(mailto form submit button) Use right-arrow or <return> to submit."
G msgstr "(sändknapp i e-postformulär) Använd högerpil eller <Enter> för att sända in."
N msgstr "(sändknapp i e-postformulär) Använd högerpil eller <Enter> för att skicka."
 
 #. #define FORM_LINK_SUBMIT_MAILTO_DIS_MSG
 #: LYMessages.c:127
 msgid "(mailto form submit button) Mail is disallowed so you cannot submit."
G msgstr "(sändknapp i e-postformulär) E-post tillåts ej, så du kan inte sända in."
N msgstr "(sändknapp i e-postformulär) E-post tillåts ej, så du kan inte skicka."
 
 
 #. #define FORM_LINK_RESET_DIS_MSG
 #: LYMessages.c:131
 msgid "DISABLED form reset button. Use UP or DOWN arrows or tab to move off."
G msgstr "INAKTIV nollställningsknapp. Använd UPP-/NED-pil eller tabbsteg för att lämna."
N msgstr "INAKTIV nollställningsknapp. Använd UPP-/NED-pil eller tabb för att lämna."
 
 #. #define FORM_LINK_OPTION_LIST_MESSAGE
 #: LYMessages.c:133
 msgid "(Option list) Hit return and use arrow keys and return to select option."
G msgstr "(Alternativlista) Tryck Enter och använd piltangenter och Enter för att välja alternativ."
N msgstr "(Alternativlista) Tryck Enter och använd pilar och Enter för att välja."
 
 #. #define CHOICE_LIST_MESSAGE
 #: LYMessages.c:135
 msgid "(Choice list) Hit return and use arrow keys and return to select option."
G msgstr "(Vallista) Tryck Enter och använd piltangenter och Enter för att välja alternativ."
N msgstr "(Vallista) Tryck Enter och använd piltangenter och Enter för att välja."
 
 #. #define FORM_LINK_OPTION_LIST_UNM_MSG
 #: LYMessages.c:137
 msgid "UNMODIFIABLE option list. Use return or arrow keys to review or leave."
G msgstr "SKRIVSKYDDAD alternativlista. Använd Enter och piltangenter för att visa eller lämna."
N msgstr "SKRIVSKYDDAD alternativlista. Använd Enter och pilar för att visa eller lämna."
 
 
 #: LYMessages.c:140
 msgid "Submitting form..."
G msgstr "Sänder fomulär..."
N msgstr "Skickar formulär..."
 
 
 #: LYMessages.c:154
 #, c-format
 msgid "Illegal URL: %s"
G msgstr "Felaktig webbadress: %s"
N msgstr "Felaktig adress: %s"
 
 
 #: LYMessages.c:156
 #, c-format
 msgid "URL: %s"
G msgstr "Webbadress: %s"
N msgstr "Adress: %s"
 
 
 #: LYMessages.c:188
 msgid "Mail disallowed! Cannot submit."
G msgstr "E-post tillåts ej! Kan inte sända in."
N msgstr "E-post tillåts ej! Kan inte skicka."
 
 #: LYMessages.c:189
 msgid "Mailto form submission failed!"
G msgstr "Misslyckades sända e-postformulär!"
N msgstr "Misslyckades att skicka e-postformulär!"
 
 
 #: LYMessages.c:191
 msgid "Sending form content..."
G msgstr "Sänder formulärdata..."
N msgstr "Skickar formulärdata..."
 
 
 #: LYMessages.c:204
 msgid "Send this comment?"
G msgstr "Sända denna kommentar?"
N msgstr "Skicka denna kommentar?"
 
 #: LYMessages.c:205
 msgid "Send this message?"
G msgstr "Sända detta meddelande?"
N msgstr "Skicka detta meddelande?"
 
 #: LYMessages.c:206
 msgid "Sending your message..."
G msgstr "Sänder ditt meddelande..."
N msgstr "Skickar ditt meddelande..."
 
 #: LYMessages.c:207
 msgid "Sending your comment:"
G msgstr "Sänder din kommentar:"
N msgstr "Skickar din kommentar:"
 
 
 #. #define SPECIAL_VIA_EXTERNAL_DISALLOWED
 #: LYMessages.c:220
 msgid "This special URL is not allowed in external documents!"
G msgstr "Denna specialwebbadress tillåts ej i externa dokument!"
N msgstr "Denna specialadress tillåts ej i externa dokument!"
 
 
 #: LYMessages.c:269
 msgid "News posting is disabled!"
G msgstr "Postning av artikalar deaktiverad!"
N msgstr "Postning av artiklar deaktiverad!"
 
 
 #: LYMessages.c:349
 msgid "No submit button for this form, submit single text field?"
G msgstr "Ingen insändningsknapp i formuläret, sänd in ensamt textfält?"
N msgstr "Ingen insändningsknapp i formuläret, skicka ensamt textfält?"
 
 
 #: LYMessages.c:351
 msgid "Use arrows or tab to move off of field."
G msgstr "Använd pilar eller tabbsteg för att lämna."
N msgstr "Använd pilar eller tabb för att lämna."
 
 #. #define ENTER_TEXT_ARROWS_OR_TAB
 #: LYMessages.c:353
 msgid "Enter text. Use arrows or tab to move off of field."
G msgstr "Ange text. Använd pilar eller tabbsteg för att lämna."
N msgstr "Ange text. Använd pilar eller tabb för att lämna."
 
 
 #: LYMessages.c:379
 msgid "Edit the current Goto URL: "
G msgstr "Redigera aktulle gåadress: "
N msgstr "Redigera aktuell gåadress: "
 
 
 #. #define USE_C_R_TO_RESUB_CUR_QUERY
 #: LYMessages.c:392
 msgid "Use Control-R to resubmit the current query."
G msgstr "Använd Control-R för att sända in frågan på nytt."
N msgstr "Använd Control-R för att skicka frågan på nytt."
 
 
 #. #define NO_OWNER
 #: LYMessages.c:409
 msgid "No owner is defined for this file so you cannot send a comment"
G msgstr "Ingen ägare är angiven för denna fil, så du kan inte sända en kommentar"
N msgstr "Ingen ägare är angiven för denna fil, så du kan inte skicka en kommentar"
 
 
 #: LYMessages.c:411
 msgid "Do you wish to send a comment?"
G msgstr "Vill du sända en kommentar?"
N msgstr "Vill du skicka en kommentar?"
 
 #: LYMessages.c:412
 msgid "Mail is disallowed so you cannot send a comment"
G msgstr "E-post tillåts ej, så du kan inte sända en kommentar"
N msgstr "E-post tillåts ej, så du kan inte skicka en kommentar"
 
 
 #: LYMessages.c:418
 msgid "Document has no Toolbar links or Banner."
G msgstr "Dokumentet har varken verktygsradslänkar eller banér."
N msgstr "Dokumentet har varken verktygsradslänkar eller baner."
 
 
 #: LYMessages.c:443
 msgid "** Bad HTML!! Use -trace to diagnose. **"
G msgstr "** Trasig hTML!! Använd -trace för att diagnosticera. **"
N msgstr "** Trasig HTML!! Använd -trace för att diagnostisera. **"
 
 
 #: LYMessages.c:493
 msgid "Clear all authorization info for this session?"
G msgstr "Rensa all autentiseringsinformation från denna session?"
N msgstr "Rensa all auktoriseringsinformation från denna session?"
 
 #: LYMessages.c:494
 msgid "Authorization info cleared."
G msgstr "Autentiseringsinformation rensad."
N msgstr "Auktoriseringsinformation rensad."
 
 #: LYMessages.c:495
 msgid "Authorization failed. Retry?"
G msgstr "Autentisering misslyckades. Försök igen?"
N msgstr "Auktorisering misslyckades. Försök igen?"
 
 
 #: LYMessages.c:510
 msgid "Mail access is disabled!"
G msgstr "Åtkomst till e-post daktiverad!"
N msgstr "Åtkomst till e-post deaktiverad!"
 
 
 #. #define CONFIRM_MAIL_SOURCE_PREPARSED
 #: LYMessages.c:547
 msgid "Viewing preparsed source. Are you sure you want to mail it?"
G msgstr "Visar tolkad källkod. Är du säker på att du vill sända den?"
N msgstr "Visar tolkad källkod. Är du säker på att du vill skicka den?"
 
 
 #: LYMessages.c:549
 msgid "Mailing file. Please wait..."
G msgstr "Sänder fil. Var god vänta..."
N msgstr "Skickar fil. Var god vänta..."
 
 #: LYMessages.c:550
 msgid "ERROR - Unable to mail file"
G msgstr "FEL - Kan inte sända fil per e-post"
N msgstr "FEL - Kan inte skicka fil per e-post"
 
 
 #: LYMessages.c:585
 msgid "Permissions for "
G msgstr "Rättigheter för "
N msgstr "Behörighet för "

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.