Re: Lynx

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-09-27 18:11:26

Göran Uddeborg:

> Detta är ju hanterat av TP

"TP"?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.