Re: Sawfish

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-16 21:00:54

Martin Norbäck skrev så här:
> > #. ../lisp/audio-events.jl
> > msgid "Map window events to sound files."
> > msgstr "Spela upp ljud vid fönsterhändelser."
> 
> Man kanske skall följa originaltexten mera, till exempel
> "Bind ljudfiler till fönsterhändelser". Fast å andra sidan så säger ju
> översättningen vad man vill ha sagt.

Är det säkert?  Det är inte frågan om att välja VILKEN ljudfil som
skall användas vid vilken händelse, när man väljer detta?

> > #. ../lisp/grow-pack.jl
> > msgid "Whether growing an already grown window grows it again."
> > msgstr "Hurvida växning av ett redan växt fönster ska växas igen."
> 
> Den här meningen är konstig.

Förslag:

  Om ett fönster som redan vuxit skall kunna växa igen.

Det blir ett "växa" mindre än "grow" i orginalet, men jag tror inte
tydligheten blir lidande.

> > msgid ""
> > "Sends the next key event directly to the focused client window, ignoring\n"
> > "any window manager bindings that it may have."
> > msgstr ""
> > "Skickar nästa tangent händelse direkt till den fokuserade klient fönstret,\n"
> > "ignorerar alla fönsterhanteringsbindingar som den kan ha."
> 
> "Skickar nästa tangenthändelse direkt till det fokuserade klientfönstret
> och ignorerar alla fönsterhanterarbindningar som den kanske har."

"Kan ha" tyckte jag var bättre, annars håller jag med om
sammanskrivningarna.

> > #. ../lisp/move-resize.jl
> > msgid "Raise windows when they are moved or resized."
> > msgstr "Höj fönster när de är fokuserade."
> 
> "Höj fönster när de flyttas eller får fokus."

Båda är fel!  ...flyttas eller storleken ändras bör det väl vara.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.