gtranslator

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-11 01:34:13

Jonas Rydberg wrote:
> Klart det inte skall vara mellanslag här (skäms...)

Hehe... Ingen fara! :-)


> Hittade en till sak:
> 
> >#: src/dialogs.c:199
> >msgid "Case sensitive"
> >msgstr "Gör skillnad på gemener/VERSALER"
> 
> Datatermgruppen säger "Skiftläges(o)känslig", vilket jag tycker är
> bättre. Vad säger du?

Det låter ju vackert, men jag tvivlar på att jag hade begripit det
överhuvudtaget :)

Jag tror inte jag ändrar.

Tack för dina kommentarer!


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.