Re: gnop

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-09-11 08:37:52

Christian Rose:

[widget]
> Nej, det är en klurig sak att översätta. Gnome-översättarna har inte
> översatt det i sin ordlista, så jag gör samma sak, i alla fall till jag
> har hört ett bättre förslag.

"Fönsterelement"?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.