Re: gnop

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-10 01:59:05

Jonas Rydberg wrote:
> Widget skulle ju behöva översättas, men jag har inget bra förslag, min
> ordbok ger "grej, manick", vilket inte är så bra.

Nej, det är en klurig sak att översätta. Gnome-översättarna har inte
översatt det i sin ordlista, så jag gör samma sak, i alla fall till jag
har hört ett bättre förslag.


> Nåja, några andra grejer (widgets...)
> On Sat, 9 Sep 2000, Christian Rose wrote:
> > #: gnop/gnopelement.c:736 gnop/gnopelement.c:929
> > msgid "Invalid boolean widget type"
> > msgstr "Ogiltig booleanwidgettyp"
> 
> "Ogiltig boolsk widgettyp"

Kanske det. Ändrat.


> > #: gnop/gnoppane.c:312
> > #, c-format
> > msgid "Pane %d"
> > msgstr "Ruta %d"
> 
> kanske "Panel %d"

Mm. Ändrat.


> > #: gnop/gnopparser.c:515
> > msgid "Unnamed Gnop Element found"
> > msgstr "Inte namngivet Gnop-element hittades"
> 
> "Ej namngivet..." (ok - jag är petig :) )

Ja, här krävs det nog "ej".


> > #: gnop/gnopparser.c:644
> > #, c-format
> > msgid "Unknown connection '%s' assuming OR"
> > msgstr "Okänd anslutning \"%s\" antar ELLER"
> >
> > #: gnop/gnopparser.c:657
> > #, c-format
> > msgid "Unknown comparison '%s' assuming equals"
> > msgstr "Okänd jämförelse \"%s\" antar lika med"
> 
> Här kanske ett komma skulle underlätta läsningen:
> 
> "Okänd ... \"%s\", antar ..."
>         ^

Bah skiljetecken är för mesar det måste du hålla med om eller hur jag
tror jag ändrar ändå... ;)

Nej men allvarligt talat, du har så klart helt rätt.


> > #: gnop/gnop-xml.gob:542
> > #, c-format
> > msgid "Cannot get any base path for user level %s"
> > msgstr "Kan inte hämta en bassökväg för användarnivån %s"
> 
> "Kan inte hämta någon bassökväg för användarnivån %s"
>         ^^^^^

Jo. Du ska ha tack för dina kommentarer!

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gnop.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.