widget?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-11 18:59:21

Vad tycker folk om Peters förslag?
Själv tycker jag att "fönsterelement" låter bra, men risken är ju ganska
stor att man får skriva "widget" inom parentes överallt för att
innebörden ska framgå. Det är nog nästan inte ens en risk utan närmare
ett krav...

"Grafikelement" är kanske en bättre variant på det hela? Även där är ju
"widget" inom parentes ett krav, men jag tycker att det gör det mer
klart att det rör sig om GUI-grafik då.


Christianpeter karlsson wrote:
> Christian Rose:
> [widget]
> > Nej, det är en klurig sak att översätta. Gnome-översättarna har inte
> > översatt det i sin ordlista, så jag gör samma sak, i alla fall till jag
> > har hört ett bättre förslag.
> 
> "Fönsterelement"?#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.