gnome-core

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-11 03:59:17

Jag uppdaterade gnome-core och passade på att granska de tidigare
översatta meddelandena. Jag har nog missat en hel del så det kan nog
behövas en granskning av andra på den här listan också...
All hjälp mottages tacksamt!

Hela filen finns också på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-core.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation for the gnome-core module.
# Copyright (C) 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998.
# Anders Carlsson <anders.carlsson@tordata.se>, 1999.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-core-1.0.50\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-11 03:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-11 03:54+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:76
#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:290
msgid "Display"
msgstr "Visa"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:77
msgid "Layout"
msgstr "Utseende"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:79
msgid "Switch tasklist arrow"
msgstr "Byt plats på programlistpil"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:81
msgid "Only show current desktop in pager"
msgstr "Visa endast aktuellt skrivbord i väljaren"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:83
msgid "Raise area grid over tasks"
msgstr "Höj ytrutnätet över programmen"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:84
msgid "Thumb Nails"
msgstr "Tumnaglar"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:86
msgid "Fill window thumbnails with screen contents"
msgstr "Fyll fönstertumnaglarna med skärmens innehåll"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:88
msgid "Incremental update delay [ms]"
msgstr "Inkrementell uppdateringsfördröjning [ms]"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:89
msgid "Tooltips"
msgstr "Verktygstips"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:91
msgid "Show Desk-Guide tooltips"
msgstr "Visa skrivbordsguidens verktygstips"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:93
msgid "Desk-Guide tooltip delay [ms]"
msgstr "Fördröjning för verktygstips [ms]"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:95
msgid "Show desktop name tooltips"
msgstr "Visa skrivbordsnamn i verktygstips"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:97
msgid "Desktop name tooltip delay [ms]"
msgstr "Fördröjning för skrivsbordsnamn [ms]"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:99
msgid "Tasks"
msgstr "Program"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:100
msgid "Visibility"
msgstr "Visa"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:102
msgid "Show hidden tasks (HIDDEN)"
msgstr "Visa gömda program (HIDDEN)"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:104
msgid "Show shaded tasks (SHADED)"
msgstr "Visa upprullade program (SHADED)"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:106
msgid "Show tasks which hide from window list (SKIP-WINLIST)"
msgstr "Visa program som är dolda från fönsterlistan (SKIP_WINLIST)"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:108
msgid "Show tasks which hide from taskbar (SKIP-TASKBAR)"
msgstr "Visa program som är dolda från programlistan (SKIP_TASKBAR)"

#. CONFIG_SECTION (sect_null_1, NULL),
#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:111
msgid "Geometry"
msgstr "Geometri"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:112
msgid "Horizontal Layout"
msgstr "Vågrätt"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:114
msgid "Desktop Height [pixels]"
msgstr "Skrivbordshöjd [pixlar]"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:116
msgid "Override desktop height with panel size"
msgstr "Använd samma storlek som panelen"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:118
msgid "Divide height by number of vertical areas"
msgstr "Dela höjden med antal lodräta ytor"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:120
msgid "Rows of Desktops"
msgstr "Antal rader med skrivbord"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:122
msgid "Divide height by number of rows"
msgstr "Dela höjden med antal rader"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:123
msgid "Vertical Layout"
msgstr "Lodrätt"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:125
msgid "Desktop Width [pixels]"
msgstr "Skrivbordsbredd [pixlar]"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:127
msgid "Override desktop width with panel size"
msgstr "Använd samma storlek som panelen"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:129
msgid "Divide width by number of horizontal areas"
msgstr "Dela bredden med antal vågräta ytor"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:131
msgid "Columns of Desktops"
msgstr "Antal kolumner med skrivbord"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:133
msgid "Divide width by number of columns"
msgstr "Dela bredden med antal kolumnner"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:135
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:136
msgid "Window Manager Workarounds"
msgstr "Fönsterhanterarproblem"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:138
msgid ""
"Window manager moves decoration window instead\n"
"(AfterStep, Enlightenment, FVWM, IceWM, Sawmill)"
msgstr ""
"Fönsterhanteraren flyttar fönsterdekorationerna istället\n"
"(AfterStep, Enlightenment, FVWM, IceWM, SawMill)"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:141
msgid ""
"Window manager changes active area on all desktops\n"
"(FVWM, Sawmill)"
msgstr ""
"Fönsterhanteraren byter aktiv yta på alla skrivbord\n"
"(FVWM, SawMill)"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:144
msgid ""
"Window manager expects pager to modify area+desktop properties directly\n"
"(Enlightenment, FVWM)"
msgstr ""
"Fönsterhanteraren förutsätter att skrivbordsväljaren ändrar\n"
"yta- och skrivbordsegenskaper. (Enlightenment, FVWM)"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:147
msgid "Behaviour"
msgstr "Uppförande"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:149
msgid "Popdown task view automatically"
msgstr "Poppa ner uppgiftsvyn automatiskt"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:170
msgid "GNOME Desktop Guide (Pager)"
msgstr "GNOMEs skrivbordsguide (väljare)"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:186
msgid ""
"You are not running a GNOME Compliant\n"
"Window Manager. GNOME support by the \n"
"window manager is strongly recommended\n"
"for proper Desk Guide operation."
msgstr ""
"Du använder inte en fönsterhanterare med stöd för GNOME.\n"
"Det rekommenderas starkt att använda en fönsterhanterare\n"
"som stöder GNOME för att guiden ska fungera korrekt."

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:191
msgid "Desk Guide Alert"
msgstr "Fel hos skrivbordsguiden"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:232 applets/fish/fish.c:824
#: applets/gen_util/clock.c:411 applets/gen_util/mailcheck.c:1379
#: applets/gen_util/printer.c:464 applets/tasklist/tasklist_applet.c:792
#: panel/drawer.c:411 panel/launcher.c:527 panel/menu.c:1348 panel/menu.c:4686
msgid "Properties..."
msgstr "Egenskaper..."

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:238 applets/fish/fish.c:831
#: applets/gen_util/clock.c:418 applets/gen_util/mailcheck.c:1391
#: applets/gen_util/printer.c:471 applets/tasklist/tasklist_applet.c:798
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1692 gsm/session-properties.c:182
#: help-browser/window.c:255 panel/drawer.c:414 panel/gnome-run.c:311
#: panel/launcher.c:530 panel/logout.c:72 panel/logout.c:133 panel/menu.c:4695
#: panel/status.c:366 panel/swallow.c:369
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:245 applets/fish/fish.c:838
#: applets/gen_util/clock.c:425 applets/gen_util/mailcheck.c:1397
#: applets/gen_util/printer.c:477 applets/tasklist/tasklist_applet.c:805
msgid "About..."
msgstr "Om..."

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:634
msgid "Desk Guide Task View"
msgstr "Skrivbordsguideuppgiftsvy"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:1076
msgid "Global"
msgstr "Global"

#: applets/desk-guide/deskguide_applet.c:1132
msgid "Desk Guide Settings"
msgstr "Inställningar för skrivbordsguiden"

#: applets/fish/fish.c:340 applets/fish/fish.c:671
#, no-c-format
msgid "%s the Fish"
msgstr "Fisken %s"

#: applets/fish/fish.c:341
#, c-format
msgid "%s the GNOME Fish Says:"
msgstr "GNOME-fisken %s säger:"

#: applets/fish/fish.c:426
msgid "GNOME Fish Properties"
msgstr "GNOME-fiskens egenskaper"

#: applets/fish/fish.c:436
msgid "Your GNOME Fish's Name:"
msgstr "Namnet på din GNOME-fisk:"

#: applets/fish/fish.c:450
msgid "The Animation Filename:"
msgstr "Animation:"

#: applets/fish/fish.c:452 applets/gen_util/mailcheck.c:928
#: gnome-hint/gnome-hint-properties.c:163 gnome-terminal/gnome-terminal.c:1308
#: panel/menu-properties.c:498 panel/menu-properties.c:536
#: panel/panel-util.c:101 panel/panel-util.c:142 panel/panel-util.c:183
#: panel/panel_config.c:1169 panel/swallow.c:202
msgid "Browse"
msgstr "Bläddra"

#: applets/fish/fish.c:465
msgid "Frames In Animation:"
msgstr "Antal bildrutor i animationen:"

#: applets/fish/fish.c:481
msgid "Pause per frame (s):"
msgstr "Paus per bildruta (s):"

#: applets/fish/fish.c:494
msgid "Rotate on vertical panels"
msgstr "Rotera i vertikala paneler"

#: applets/fish/fish.c:503
msgid "Fish"
msgstr "Fisk"

#: applets/fish/fish.c:572 gnome-hint/gnome-hint.c:260
msgid "You do not have fortune installed."
msgstr "Du har inte installerat fortune."

#: applets/fish/fish.c:585
msgid ""
"The water needs changing!\n"
"(Look at today's date)"
msgstr ""
"Vattnet behöver bytas!\n"
"(Titta på dagens datum)"

#: applets/fish/fish.c:680
msgid "(with minor help from George)"
msgstr "(med lite hjälp från George)"

#: applets/fish/fish.c:684
msgid "The GNOME Fish Applet"
msgstr "GNOME-fiskapplet"

#: applets/fish/fish.c:687
msgid ""
"This applet has no use what-so-ever. It only takes up disk space and "
"compilation time, and if loaded it also takes up precious panel space and "
"memory. If anyone is found using this applet, he should be promptly sent for "
"a psychiatric evaluation."
msgstr ""
"Denna applet har inget som helst användningsområde. Den tar bara upp "
"diskutrymme och kompileringstid, och om den körs tar den upp minne och "
"dyrbart utrymme på panelen. Om någon mot förmodan skulle tycka att den är "
"användbar skall han eller hon genast skickas på psykiatrisk undersökning."

#: applets/gen_util/clock.c:149
msgid ""
"%I:%M\n"
"%p"
msgstr ""
"%I:%M\n"
"%p"

#: applets/gen_util/clock.c:152 panel/foobar-widget.c:418
msgid "%I:%M %p"
msgstr "%I:%M %p"

#. This format string is used, to display the actual time in
#. 24 hour format.
#: applets/gen_util/clock.c:159 panel/foobar-widget.c:416
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"

#. This format string is used, to display the actual day,
#. when showing a vertical panel. For an explanation of
#. this format string type 'man strftime'.
#: applets/gen_util/clock.c:170
msgid ""
"%a\n"
"%b %d"
msgstr ""
"%a\n"
"%d %b"

#. This format string is used, to display the actual day,
#. when showing a horizontal panel.
#: applets/gen_util/clock.c:175
msgid "%a %b %d"
msgstr "%a %d %b"

#: applets/gen_util/clock.c:187
msgid "%A, %B %d"
msgstr "%A, %d %B"

#: applets/gen_util/clock.c:334 applets/gen_util/mailcheck.c:1295
#: applets/gen_util/printer.c:421
msgid "Can't create applet!\n"
msgstr "Kan inte skapa applet!\n"

#. Do NOT translate the clock/hourformat part. What you
#. * should change is the 12. If your country code should use
#. * 12 hour format by default, leave it at 12, otherwise use 24
#. * for 24 hour format. Those are the only two supported
#: applets/gen_util/clock.c:349
msgid "clock/hourformat=12"
msgstr "clock/hourformat=24"

#: applets/gen_util/clock.c:552
msgid "Clock properties"
msgstr "Egenskaper för Klockan"

#: applets/gen_util/clock.c:558
msgid "Time Format"
msgstr "Tidsformat"

#: applets/gen_util/clock.c:570
msgid "12 hour"
msgstr "12 timmar"

#: applets/gen_util/clock.c:579
msgid "24 hour"
msgstr "24 timmar"

#: applets/gen_util/clock.c:614
msgid "Show date in applet"
msgstr "Visa datum i applet"

#: applets/gen_util/clock.c:628
msgid "Show date in tooltip"
msgstr "Visa datum som verktygstips"

#: applets/gen_util/clock.c:642
msgid "Use GMT"
msgstr "Använd GMT"

#: applets/gen_util/clock.c:656
msgid "Unix time"
msgstr "Unixtid"

#: applets/gen_util/clock.c:685
msgid "Clock"
msgstr "Klocka"

#: applets/gen_util/clock.c:731
msgid "Clock Applet"
msgstr "Klockapplet"

#: applets/gen_util/clock.c:732 applets/gen_util/printer.c:354
msgid "(c) 1998 the Free Software Foundation"
msgstr "© 1998 Free Software Foundation"

#: applets/gen_util/clock.c:734
msgid ""
"The clock applet gives your panel a lightweight and simple display of the "
"date and time"
msgstr ""
"Klockappleten ger din panel en lätt och enkel visning av datumet och tiden"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:200 applets/gen_util/mailcheck.c:972
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:259
msgid ""
"Remote-client-error occured. Remote-polling deactivated. Maybe you used a "
"wrong server/username/password?"
msgstr ""
"Ett fjärrklientfel uppstod. Fjärrundersökning avaktiverad. Du kanske använde "
"fel server/användarnamn/lösenord?"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:452
msgid "You have new mail."
msgstr "Du har ny e-post."

#: applets/gen_util/mailcheck.c:454
msgid "You have mail."
msgstr "Du har e-post."

#: applets/gen_util/mailcheck.c:456
msgid "No mail."
msgstr "Ingen e-post."

#: applets/gen_util/mailcheck.c:873
msgid "Mailbox resides on:"
msgstr "Brevlådan finns på:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:880
msgid "Local mailspool"
msgstr "Lokal brevlåda"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:888
msgid "Local maildir"
msgstr "Lokal e-postkatalog"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:896
msgid "Remote POP3-server"
msgstr "POP3-server"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:904
msgid "Remote IMAP-server"
msgstr "IMAP-server"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:924
msgid "Mail spool file:"
msgstr "Postlådefil:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:941
msgid "Mail server:"
msgstr "E-postserver:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:958
msgid "Username:"
msgstr "Användarnamn:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1003
msgid "Execute"
msgstr "Kör program"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1014
msgid "Before each update:"
msgstr "Innan varje uppdatering:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1035
msgid "When new mail arrives:"
msgstr "När ny post levereras:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1054
msgid "When clicked:"
msgstr "Vid klick:"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1077
msgid "Check for mail every"
msgstr "Kolla efter post var"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1090
msgid "minutes"
msgstr "minut"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1103
msgid "seconds"
msgstr "sekund"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1107
msgid "Play a sound when new mail arrives"
msgstr "Spela ett ljud när ny post ankommer"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1118
msgid "Select animation"
msgstr "Välj animation"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1153
msgid "Mail check properties"
msgstr "Egenskaper för e-postkontroll"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1159
msgid "Mail check"
msgstr "E-postkontroll"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1162
msgid "Mailbox"
msgstr "Brevlåda"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1243
msgid "Mail check Applet"
msgstr "Postkontrolleringsapplet"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1244
msgid "(c) 1998-2000 the Free Software Foundation"
msgstr "© 1998-2000 Free Software Foundation"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1246
msgid "Mail check notifies you when new mail is on your mailbox"
msgstr "E-postkontroll meddelar dig när du har nya brev i din brevlåda"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1357
msgid "Text only"
msgstr "Endast text"

#: applets/gen_util/mailcheck.c:1385
msgid "Check for mail"
msgstr "Kolla efter epost"

#: applets/gen_util/main.c:54
#, c-format
msgid "Don't know how to activate `%s'\n"
msgstr "Vet inte hur man aktiverar \"%s\"\n"

#: applets/gen_util/printer.c:120
msgid "Can't execute printer command"
msgstr "Kan inte köra skrivarkommando"

#: applets/gen_util/printer.c:306
msgid "Printer properties"
msgstr "Skrivaregenskaper"

#: applets/gen_util/printer.c:315
msgid "Printer name:"
msgstr "Skrivarnamn:"

#: applets/gen_util/printer.c:319
msgid "Print command:"
msgstr "Skrivarkommando:"

#: applets/gen_util/printer.c:325
msgid "Printer"
msgstr "Skrivare"

#: applets/gen_util/printer.c:353
msgid "Printer Applet"
msgstr "Skrivarapplet"

#: applets/gen_util/printer.c:356
msgid ""
"The printer applet lets you easily drag files to be printed via a print "
"command"
msgstr ""
"Skrivarappleten låter dig på ett enkelt sätt dra filer som ska skrivas ut "
"via ett utskriftskommando"

#: applets/tasklist/tasklist_menu.c:79
msgid ""
"Warning! Unsaved changes will be lost!\n"
"Proceed?"
msgstr ""
"Varning! Osparade ändringar kommer att förloras!\n"
"Vill du fortsätta?"

#: applets/tasklist/tasklist_menu.c:188
msgid "Restore"
msgstr "Återställ"

#: applets/tasklist/tasklist_menu.c:188
msgid "Iconify"
msgstr "Ikonifiera"

#: applets/tasklist/tasklist_menu.c:194
msgid "Unshade"
msgstr "Rulla ut"

#: applets/tasklist/tasklist_menu.c:194
msgid "Shade"
msgstr "Rulla ihop"

#: applets/tasklist/tasklist_menu.c:200
msgid "Unstick"
msgstr "Ta loss"

#: applets/tasklist/tasklist_menu.c:200
msgid "Stick"
msgstr "Fäst"

#: applets/tasklist/tasklist_menu.c:206
msgid "To desktop"
msgstr "Till skrivbord"

#: applets/tasklist/tasklist_menu.c:245
msgid "Close window"
msgstr "Stäng fönster"

#: applets/tasklist/tasklist_menu.c:252
msgid "Kill app"
msgstr "Döda program"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:147
msgid "Follow panel size"
msgstr "Följ panelens storlek"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:156 panel/menu.c:3698
msgid "Horizontal"
msgstr "Vågrätt"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:164
#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:215
msgid "Tasklist width:"
msgstr "Bredd på programlista:"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:170
msgid "Rows of tasks:"
msgstr "Antal rader:"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:182
msgid "Default task size:"
msgstr "Standardbredd på program:"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:191
msgid "Tasklist width is fixed"
msgstr "Programlistans bredd är fast"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:195
msgid "Tasklist width is dynamic"
msgstr "Programlistans bredd är variabel"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:201 panel/menu.c:3699
msgid "Vertical"
msgstr "Lodrätt"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:208
msgid "Tasklist height:"
msgstr "Höjd på programlista:"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:227
msgid "Tasklist height is fixed"
msgstr "Programlistans höjd är fast"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:231
msgid "Tasklist height is dynamic"
msgstr "Programlistans höjd är variabel"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:238 panel/menu.c:3730
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:251
msgid "Which tasks to show"
msgstr "Program som ska visas"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:259
msgid "Show normal applications"
msgstr "Visa normala progam"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:262
msgid "Show iconified (minimized) applications"
msgstr "Visa ikonifierade (minimerade) program"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:266
msgid "Show normal applications on all desktops"
msgstr "Normala program visas på alla skrivbord"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:269
msgid "Show iconified (minimized) applications on all desktops"
msgstr "Ikonifierade (minimerade) program visas på alla skrivbord"

#. Miscellaneous frame
#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:272 help-browser/toc-man.c:25
#: help-browser/toc2-man.c:27 panel/gnome-panel-properties.c:986
#: panel/gnome-panel-properties.c:1379
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:280
msgid "Show mini icons"
msgstr "Visa små ikoner"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:283
msgid "Confirm before killing windows"
msgstr "Bekräfta innan fönster dödas"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:286
msgid "Move iconified tasks to current workspace when restoring"
msgstr ""
"Flytta ikonifierade program till den aktiva arbetsytan vid återställning"

#: applets/tasklist/tasklist_properties.c:317
msgid "Tasklist properties"
msgstr "Egenskaper för programlistan"

#: gmenu/desktop.c:80
msgid " Folder"
msgstr " Mapp"

#: gmenu/edit.c:327
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: gmenu/edit.c:345 gsm/session-properties.c:173
msgid "Revert"
msgstr "Återgå"

#: gmenu/edit.c:385 gmenu/tree.c:410
msgid "Favorites (user menus)"
msgstr "Favoriter (användarmenyer)"

#: gmenu/edit.c:389 gmenu/tree.c:418
msgid "Programs (system menus)"
msgstr "Program (systemmenyer)"

#: gmenu/edit.c:393 gmenu/tree.c:436
msgid "Applets (system menus)"
msgstr "Appletar (systemmenyer)"

#: gmenu/edit.c:397 gmenu/tree.c:427
msgid "Programs to be merged in (system menus)"
msgstr "Program som ska slås ihop (systemmenyer)"

#: gmenu/main.c:53 gmenu/main.c:128
msgid "_New Submenu..."
msgstr "_Ny undermeny..."

#: gmenu/main.c:54 gmenu/main.c:98 gmenu/main.c:129
msgid "Create a new submenu"
msgstr "Skapa en ny undermeny"

#: gmenu/main.c:57 gmenu/main.c:125
msgid "New _Item..."
msgstr "Nytt _menyval..."

#: gmenu/main.c:58 gmenu/main.c:126
msgid "Create a new menu item"
msgstr "Skapa ett nytt menyval"

#: gmenu/main.c:61 gmenu/main.c:134
msgid "_Delete..."
msgstr "_Ta bort..."

#: gmenu/main.c:72
msgid "_Sort Submenu"
msgstr "_Sortera undermeny"

#: gmenu/main.c:76
msgid "Sort Submenu _Recursive"
msgstr "Sortera undermeny _rekursivt"

#: gmenu/main.c:90 gmenu/main.c:149
msgid "_Sort"
msgstr "_Sortera"

#: gmenu/main.c:98
msgid "New Submenu"
msgstr "Ny undermeny"

#: gmenu/main.c:102
msgid "New Item"
msgstr "Nytt menyval"

#: gmenu/main.c:102
msgid "Create a new item"
msgstr "Skapa ett nytt menyval"

#: gmenu/main.c:106
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: gmenu/main.c:106
msgid "Delete selected menu item"
msgstr "Ta bort markerat menyval"

#: gmenu/main.c:110 gmenu/main.c:140
msgid "Move up"
msgstr "Flytta up"

#: gmenu/main.c:110 gmenu/main.c:140
msgid "Move selected menu up"
msgstr "Flytta upp markerad meny"

#: gmenu/main.c:113 gmenu/main.c:143
msgid "Move down"
msgstr "Flytta ner"

#: gmenu/main.c:113 gmenu/main.c:143
msgid "Move selected menu down"
msgstr "Flytta ner markerad meny"

#: gmenu/main.c:117
msgid "Sort Submenu"
msgstr "Sortera undermeny"

#: gmenu/main.c:117
msgid "Sort selected submenu"
msgstr "Sortera markerad undermeny"

#: gmenu/main.c:153
msgid "Sort _Recursive"
msgstr "Sortera _rekursivt"

#. loading dialog
#: gmenu/main.c:244 gmenu/main.c:299 gmenu/tree.c:389
msgid "GNOME menu editor"
msgstr "GNOME menyeditor"

#: gmenu/main.c:247
msgid ""
"Released under the terms of the GNU Public License.\n"
"GNOME menu editor."
msgstr ""
"Släppt under GNU Public License.\n"
"GNOME menyeditor."

#: gmenu/main.c:285
msgid "Unable to retrieve GNOME installation directory\n"
msgstr "Kunde inte hitta GNOME:s installationskatalog\n"

#: gmenu/order.c:78
#, c-format
msgid "Unable to create file: %s\n"
msgstr "Kunde inte skapa fil: %s\n"

#: gmenu/order.c:96
#, c-format
msgid "unable to remove .order file: %s\n"
msgstr "Kunde inte ta bort .order-fil: %s\n"

#: gmenu/save.c:27 gmenu/save.c:85
msgid "The menu item must have a name"
msgstr "Menyvalet måste ha ett namn"

#: gmenu/save.c:33
msgid "The menu entry must have a filename"
msgstr "Menyvalet måste ha ett filnamn"

#: gmenu/save.c:40
msgid "Save changes?"
msgstr "Spara ändringar?"

#: gmenu/save.c:54
msgid "This change conflicts with an existing menu item"
msgstr "Ändringen påverkar ett existerande menyval"

#: gmenu/save.c:61
msgid "Overwrite existing menu entry?"
msgstr "Vill du skriva över existerande menyval?"

#: gmenu/save.c:113
msgid ""
"This change conflicts with an existing menu item.\n"
"No two menu items in a submenu can have the same name."
msgstr ""
"Ändringen påverkar ett existerande menyval.\n"
"Två menyval i en undermeny kan inte ha samma namn."

#: gmenu/tree.c:391
msgid "One moment, reading menus..."
msgstr "Ett ögonblick, läser menyer..."

#: gmenu/tree.c:411
msgid "Top of user menus"
msgstr "Överst på användarmenyerna"

#: gmenu/tree.c:419
msgid "Top of system menus"
msgstr "Överst på systemmenyerna"

#: gmenu/tree.c:428
msgid "Top of system merge menus"
msgstr "Överst på de förenade systemmenyerna"

#: gmenu/tree.c:437
msgid "Top of applet menus"
msgstr "Överst på appletmenyerna"

#: gmenu/treedel.c:118
msgid "You can not delete a top level submenu."
msgstr "Du kan inte ta bort en huvudmeny."

#: gmenu/treedel.c:130 gmenu/treedel.c:153
msgid "Delete this menu item?"
msgstr "Vill du ta bort det här menyvalet?"

#: gmenu/treedel.c:140
msgid "Delete empty submenu?"
msgstr "Ta bort tom undermeny?"

#: gmenu/treedel.c:146
msgid "Are you sure you want to delete this submenu and all its contents?"
msgstr "Vill du verkligen ta bort den här undermenyn och hela dess innehåll"

#: gmenu/treenew.c:35 gmenu/treenew.c:110
msgid ""
"You can't add an entry to that submenu.\n"
"You do not have the proper permissions."
msgstr ""
"Du kan inte lägga till ett menyval till undermenyn.\n"
"Du har inte tillräckliga rättigheter."

#: gmenu/treenew.c:43 gmenu/treenew.c:52 gmenu/treenew.c:73 gmenu/treenew.c:82
msgid "New Folder"
msgstr "Ny mapp"

#: gmenu/treenew.c:63
msgid "Failed to create directory"
msgstr "Kunde inte skapa katalog"

#: gmenu/treenew.c:118 gmenu/treenew.c:127
msgid "untitled.desktop"
msgstr "namnlös.desktop"

#: gmenu/treenew.c:137 gmenu/treenew.c:144 panel/menu.c:684
msgid "untitled"
msgstr "namnlös"

#: gmenu/utils.c:28
#, c-format
msgid "creating user directory: %s\n"
msgstr "skapar användarkatalog: %s\n"

#: gmenu/utils.c:31
#, c-format
msgid "unable to create user directory: %s\n"
msgstr "kunde inte skapa användarkatalog: %s\n"

#: gnome-about/contributors.h:13
msgid "GNOME was brought to you by"
msgstr "GNOME sattes ihop till dig av"

#: gnome-about/contributors.h:66
msgid "Gergõ Érdi"
msgstr "Gergõ Érdi"

#: gnome-about/contributors.h:83
msgid "The Mysterious GEGL"
msgstr "Den mystiska GEGLen"

#. for languages that can't display ntilde, replace 'ñ' with 'n'
#: gnome-about/contributors.h:167
msgid "Alexandre Muñiz"
msgstr "Alexandre Muñiz"

#: gnome-about/contributors.h:168
msgid "Sung-Hyun Nam"
msgstr "Sung-Hyun Nam"

#. languages that can't display adiaeresis, replace 'ä' with 'ae'
#: gnome-about/contributors.h:173
msgid "Martin Norbäck"
msgstr "Martin Norbäck"

#. languages that can't display Odiaeresis, replace 'Ö' with 'Oe'
#: gnome-about/contributors.h:179
msgid "Tomas Ögren"
msgstr "Tomas Ögren"

#: gnome-about/contributors.h:208
msgid "Kazuhiro Sasayama"
msgstr "Kazuhiro Sasayama"

#. for languages that can't display ntilde, replace 'ñ' with 'n'
#: gnome-about/contributors.h:215
msgid "Iñigo Serna"
msgstr "Iñigo Serna"

#. not really a person name :)
#: gnome-about/contributors.h:228
msgid "The Squeaky Rubber Gnome"
msgstr "Den pipande gummi-gnomen"

#: gnome-about/contributors.h:253
msgid "Wanda the GNOME Fish"
msgstr "GNOME-fisken Wanda"

#: gnome-about/contributors.h:266
msgid "... and many more"
msgstr "... och många fler"

#: gnome-about/gnome-about.c:465 panel/foobar-widget.c:194
msgid "About GNOME"
msgstr "Om GNOME"

#: gnome-about/gnome-about.c:566
msgid "GNOME News Site"
msgstr "GNOME:s nyhetswebbplats"

#: gnome-about/gnome-about.c:570
msgid "http://www.gnome.org/"
msgstr "http://www.gnome.org/"

#: gnome-about/gnome-about.c:571
msgid "GNOME Main Site"
msgstr "GNOME:s huvudwebbplats"

#: gnome-about/gnome-about.c:576
msgid "GNOME Developers' Site"
msgstr "GNOME:S utvecklarwebbplats"

#: gnome-edit/gnome-edit.c:141 gnome-edit/gnome-edit.c:148
msgid ""
"Error during execution of chosen editor.\n"
"\n"
"The editor you have chosen is probably either not available,\n"
"or is not on your current path."
msgstr ""
"Fel vid körning av vald editor.\n"
"\n"
"Editorn du ha valt är troligen inte tillgänglig\n"
"eller så finns den inte i din sökväg."

#: gnome-edit/gnome-edit.c:167
msgid ""
"Alternate editor types are not supported by gnome-edit yet.\n"
"Please choose a standard executable editor in the gnome-edit capplet\n"
"in the gnome control center."
msgstr ""
"Alternativa editortyper stöds än så länge inte av gnome-edit.\n"
"Var vänlig och välj en vanlig körbar editor i gnome-edit-delen av\n"
"GNOME:s kontrollcenter."

#: gnome-hint/gnome-hint.c:34
msgid "Start in hint browsing mode"
msgstr "Starta i tipsbläddringsläge"

#: gnome-hint/gnome-hint.c:38
msgid "Start in motd mode"
msgstr "Starta i \"dagligt meddelande\"-läge"

#: gnome-hint/gnome-hint.c:42
msgid "Start in fortune mode"
msgstr "Starta i lyckokakeläge"

#: gnome-hint/gnome-hint.c:46
msgid "Start in session login mode (used from gsm)"
msgstr "Starta i sessionsloginläge (använt från gsm)"

#: gnome-hint/gnome-hint.c:57
msgid ""
"Click on the GNOME foot icon to open the\n"
"Main Menu. This menu contains all\n"
"GNOME applications, tools, and commands."
msgstr ""
"Klicka på GNOME-fotikonen för att öppna\n"
"huvudmenyn. Denna meny innehåller alla\n"
"GNOME-program, verktyg och kommandon."

#: gnome-hint/gnome-hint.c:388
msgid "-*-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*"
msgstr "-*-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*"

#: gnome-hint/gnome-hint.c:413
msgid ""
"You've chosen to disable the startup hint.\n"
"To re-enable it, choose \"Startup Hint\"\n"
"in the GNOME Control Center"
msgstr ""
"Du har valt att stänga av uppstartstipsen.\n"
"För att aktivera dem igen väljer du \"Uppstartstips\"\n"
"i GNOME Kontrollcenter"

#: gnome-hint/gnome-hint.c:509
msgid "No message of the day found!"
msgstr "Hittade inget dagligt meddelande!"

#: gnome-hint/gnome-hint.c:564
msgid "Message of The Day"
msgstr "Dagligt meddelande"

#: gnome-hint/gnome-hint.c:571
msgid "Fortune"
msgstr "Lyckokaka"

#: gnome-hint/gnome-hint.c:579
msgid "Gnome hint"
msgstr "Gnometips"

#: gnome-hint/gnome-hint.c:604
msgid "Display this dialog next time"
msgstr "Visa den här dialogen nästa gång"

#: gnome-hint/gnome-hint-properties.c:57
msgid ""
"No help is available/installed for these settings. Please make sure you\n"
"have the GNOME User's Guide installed on your system."
msgstr ""
"Det finns ingen hjälp tillgänglig/installerad för inställningarna. Var\n"
"vänlig och kontrollera att GNOME Användarguide är installerad på ditt system."

#: gnome-hint/gnome-hint-properties.c:59
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#. add the enable box
#: gnome-hint/gnome-hint-properties.c:127
msgid "Enable login hints"
msgstr "Aktivera tips vid inloggning"

#. add the hint box
#: gnome-hint/gnome-hint-properties.c:134
msgid "Display normal hints"
msgstr "Visa normala tips"

#: gnome-hint/gnome-hint-properties.c:143
msgid "Display fortunes instead of hints"
msgstr "Visa lyckokakor istället för tips"

#: gnome-hint/gnome-hint-properties.c:152
msgid "Display message of the day instead of hints"
msgstr "Visa ett dagligt meddelande istället för tips"

#: gnome-hint/gnome-hint-properties.c:161
msgid "Message of the day file to use: "
msgstr "Fil som ska användas för dagliga meddelanden:"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:219
msgid "Zvt terminal widget:   Michael Zucchi (zucchi@zedzone.mmc.com.au)"
msgstr "Zvt-terminalwidget:   Michael Zucchi (zucchi@zedzone.mmc.com.au)"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:221
msgid "GNOME terminal:   Miguel de Icaza (miguel@kernel.org)"
msgstr "GNOME-terminal:   Miguel de Icaza (miguel@kernel.org)"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:223
msgid "  Erik Troan (ewt@redhat.com)"
msgstr "  Erik Troan (ewt@redhat.com)"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:240
msgid "GNOME Terminal"
msgstr "GNOME-terminal"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:243
msgid "The GNOME terminal emulation program."
msgstr "GNOME-terminalemulationsprogrammet."

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:605 gnome-terminal/gnome-terminal.c:1165
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1175 gnome-terminal/gnome-terminal.c:2356
msgid "Default"
msgstr "Standard"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:783
msgid ""
"You have switched the class of this window. Do you\n"
" want to reconfigure this window to match the default\n"
"configuration of the new class?"
msgstr ""
"Du har ändrat terminalklassen för det aktuella fönstret.\n"
"Vill du konfigurera om fönstret så att det matchar\n"
"standardkonfigurationen för den nya klassen?"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:963
msgid "Linux console"
msgstr "Linuxkonsoll"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:964
msgid "Color Xterm"
msgstr "XTerm med färg"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:965
msgid "rxvt"
msgstr "rxvt"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:966
msgid "Custom"
msgstr "Egen"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:971
msgid "White on black"
msgstr "Vit på svart"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:972
msgid "Black on white"
msgstr "Svart på vitt"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:973
msgid "Green on black"
msgstr "Grönt på svart"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:974
msgid "Black on light yellow"
msgstr "Svart på ljusgult"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:975
msgid "Custom colors"
msgstr "Egna färger"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:980
msgid "Left"
msgstr "Vänster"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:981
msgid "Right"
msgstr "Höger"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:982
msgid "Hidden"
msgstr "Gömd"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1124
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#. Font
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1127
msgid "Font:"
msgstr "Typsnitt:"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1149 panel/gnome-run.c:163
#: panel/gnome-run.c:236
msgid "Browse..."
msgstr "Bläddra..."

#. Terminal class
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1157
msgid "Terminal Class"
msgstr "Terminalklass"

#. Toggle the use of bold
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1186
msgid "Enable bold text"
msgstr "Aktivera fet text"

#. Blinking status
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1202
msgid "Blinking cursor"
msgstr "Blinkande markör"

#. Show menu bar
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1211
msgid "Hide menu bar"
msgstr "Göm menyrad"

#. Toggle the bell
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1220
msgid "Silence Terminal bell"
msgstr "Tysta terminalljud"

#. Swap keys
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1229
msgid "Swap DEL/Backspace"
msgstr "Växla DEL/Backspace"

#. --login by default
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1238
msgid "Use --login by default"
msgstr "Använd --login som standard"

#. Word selection class
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1247
msgid "Select-by-word characters"
msgstr "Tecken för välj-per-ord"

#. image frame
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1269 panel/panel_config.c:1157
msgid "Image"
msgstr "Bild"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1271 panel/menu.c:3736
msgid "Background type"
msgstr "Bakgrundstyp"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1281 panel/menu.c:3693
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1289
msgid "Background pixmap"
msgstr "Bakgrundsbild"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1305
msgid "Pixmap file:"
msgstr "Bildfil:"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1320
msgid "Background pixmap scrolls"
msgstr "Bakgrundsbilden rullar"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1333
msgid "Transparent"
msgstr "Genomskinlig"

#. Shaded
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1360
msgid "Background should be shaded"
msgstr "Skuggad bakgrund"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1374
msgid "Colors"
msgstr "Färger"

#. Color palette
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1377
msgid "Color scheme:"
msgstr "Färgschema:"

#. Foreground, background buttons
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1387
msgid "Foreground color:"
msgstr "Textfärg:"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1395
msgid "Background color:"
msgstr "Bakgrundsfärg:"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1402
msgid "Color palette:"
msgstr "Färgpalett:"

#. default foreground/backgorund selector
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1425
msgid "Fore/Background Colour:"
msgstr "Text-/bakgrundsfärg:"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1439
msgid "Scrolling"
msgstr "Rullning"

#. Scrollbar position
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1442
msgid "Scrollbar position"
msgstr "Position för rullningslist"

#. Scroll back
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1453
msgid "Scrollback lines"
msgstr "Antal historikrader"

#. Scroll on keystroke checkbox
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1467
msgid "Scroll on keystroke"
msgstr "Rulla vid tangentnedtryckning"

#. Scroll on output checkbox
#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1476
msgid "Scroll on output"
msgstr "Rulla vid utdata"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1508
msgid "Color selector"
msgstr "Färgväljare"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1614 gnome-terminal/gnome-terminal.c:1631
msgid "_New terminal"
msgstr "_Nytt terminalfönster"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1614 gnome-terminal/gnome-terminal.c:1631
msgid "Creates a new terminal window"
msgstr "Öppnar ett nytt terminalfönster"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1616
msgid "_Hide menubar"
msgstr "_Göm menyrad"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1618
msgid "_Close terminal"
msgstr "_Stäng terminalfönster"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1633
msgid "_Show menubar"
msgstr "_Visa menyrad"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1633
msgid "Toggles whether or not the menubar is displayed."
msgstr "Slår av eller på visning av menyraden."

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1635
msgid "_Secure keyboard"
msgstr "Säkra _tangentbord"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1636
msgid "Toggles whether or not the keyboard is grabbed by the terminal."
msgstr "Välj om tangentbordet ska säkras"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1639 gnome-terminal/gnome-terminal.c:1668
msgid "_Reset Terminal"
msgstr "_Återställ Terminal"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1640 gnome-terminal/gnome-terminal.c:1669
msgid "Reset and _Clear"
msgstr "Å_terställ och rensa"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1650
msgid "_Open in browser"
msgstr "_Öppna i webbläsare"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1671
msgid "C_olor selector..."
msgstr "_Färgväljare..."

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1677
msgid "File"
msgstr "Arkiv"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1682
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:1687 gsm/gsm-client-row.c:59
#: panel/foobar-widget.c:577
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2021
#, c-format
msgid "The error was: %s"
msgstr "Felet var: %s"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2022
msgid ""
"If you are using Linux 2.2.x with glibc 2.1.x, this\n"
"is probably due to incorrectly setup Unix98 ptys.\n"
"\n"
"Please read linux/Documentation/Changes for how to\n"
"set them up correctly."
msgstr ""
"Om du använder Linux 2.2.x med glibc 2.1.x orsakas problemet\n"
"troligtvis av felaktigt konfigurerade Unix98-pty:er.\n"
"\n"
"Läs linux/Documentation/Changes för information om hur man\n"
"konfigurerar dem korrekt."

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2027
#, c-format
msgid ""
"There has been an error while trying to log in.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Ett fel uppstod vid försök att logga in.\n"
"\n"
"%s"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2559
msgid "Terminal class name"
msgstr "Terminalklassnamn"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2559
msgid "TCLASS"
msgstr "TCLASS"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2562
msgid "Specifies font name"
msgstr "Anger typsnittsnamn"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2562
msgid "FONT"
msgstr "TYPSNITT"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2565
msgid "Do not start up shells as login shells"
msgstr "Starta inte upp skal som inloggningsskal"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2568
msgid "Start up shells as login shells"
msgstr "Starta upp skal som inloggningsskal"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2571
msgid "Specifies the geometry for the main window"
msgstr "Anger fönsterstorlek för huvudfönstret"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2571
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRI"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2574
msgid "Execute this program instead of a shell"
msgstr "Kör detta program i stället för ett skal"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2574 gnome-terminal/gnome-terminal.c:2577
msgid "COMMAND"
msgstr "KOMMANDO"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2577
msgid "Execute this program the same way as xterm does"
msgstr "Kör detta program på samma sätt som xterm gör"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2580
msgid "Foreground color"
msgstr "Förgrundsfärg"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2580 gnome-terminal/gnome-terminal.c:2583
msgid "COLOR"
msgstr "FÄRG"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2583
msgid "Background color"
msgstr "Bakgrundsfärg"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2586
msgid "Update utmp entry"
msgstr "Uppdatera utmp-post"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2586
msgid "UTMP"
msgstr "UTMP"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2589
msgid "Do not update utmp entry"
msgstr "Uppdatera inte utmp-post"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2589
msgid "NOUTMP"
msgstr "INGENUTMP"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2592
msgid "Update wtmp entry"
msgstr "Updatera wtmp-post"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2592
msgid "WTMP"
msgstr "WTMP"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2595
msgid "Do not update wtmp entry"
msgstr "Uppdatera inte wtmp-post"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2595
msgid "NOWTMP"
msgstr "INGENWTMP"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2598
msgid "Update lastlog entry"
msgstr "Uppdatera \"lastlog\"-posten"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2598
msgid "LASTLOG"
msgstr "SENASTELOGG"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2601
msgid "Do not update lastlog entry"
msgstr "Uppdatera inte \"lastlog\" posten"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2601
msgid "NOLASTLOG"
msgstr "NOLASTLOG"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2604
msgid "Set the window title"
msgstr "Sätt fönstertitel"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2604
msgid "TITLE"
msgstr "TITEL"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2607
msgid "Set the TERM variable"
msgstr "Sätt TERM-variabel"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2607
msgid "TERMNAME"
msgstr "TERMNAMN"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2610
msgid "Try to start a TerminalFactory"
msgstr "Försök att starta en terminalfabrik"

#: gnome-terminal/gnome-terminal.c:2613
msgid "Try to create the terminal with the TerminalFactory"
msgstr "Försök att skapa terminalen med terminalfabriken"

#: gsm/gnome-login-check.c:67
#, c-format
msgid "Looking up internet address for %s"
msgstr "Slår upp internetadressen för %s"

#: gsm/gnome-login-check.c:71
msgid "Hide"
msgstr "Göm"

#: gsm/gnome-login-check.c:234
msgid "GNOME Login"
msgstr "GNOME-inloggning"

#: gsm/gnome-login-check.c:234
msgid "Login"
msgstr "Logga in"

#: gsm/gnome-login-check.c:261
msgid "Start with default programs"
msgstr "Starta med standardprogram"

#: gsm/gnome-login-check.c:265
msgid "Reset all user settings"
msgstr "Återställ alla användarinställningar"

#: gsm/gnome-login-check.c:276
#, c-format
msgid "Really reset all GNOME user settings for %s?"
msgstr "Verkligen återställa alla GNOME-inställningar för %s?"

#: gsm/gnome-login-check.c:308
#, c-format
msgid ""
"The directory /tmp/orbit-%s is not owned\n"
"by the current user, %s.\n"
"Please correct the ownership of this directory."
msgstr ""
"Katalogen /tmp/orbit-%s ägs inte av den\n"
"aktuella användaren %s.\n"
"Var vänlig och ändra ägare på katalogen."

#: gsm/gnome-login-check.c:315 gsm/gnome-login-check.c:340
msgid "Try again"
msgstr "Försök igen"

#: gsm/gnome-login-check.c:316 gsm/gnome-login-check.c:341
msgid "Continue"
msgstr "Fortsätt"

#: gsm/gnome-login-check.c:332
#, c-format
msgid ""
"Could not look up internet address for %s.\n"
"This will prevent GNOME from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts."
msgstr ""
"Kunde inte slå upp internetadressen för %s.\n"
"Detta kommer att hindra GNOME från att fungera korrekt.\n"
"Det är möjligt att det går att lösa genom att lägga\n"
"till %s till filen /etc/hosts."

#: gsm/gsm-client-editor.c:97
msgid "Order: "
msgstr "Ordningsföljd: "

#: gsm/gsm-client-editor.c:107
msgid "Style: "
msgstr "Stil: "

#: gsm/gsm-client-list.c:114
msgid "Order"
msgstr "Ordningsföljd"

#: gsm/gsm-client-list.c:114
msgid "Style"
msgstr "Stil"

#: gsm/gsm-client-list.c:114
msgid "State"
msgstr "Tillstånd"

#: gsm/gsm-client-list.c:114
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: gsm/gsm-client-row.c:31
msgid "Inactive"
msgstr "Inaktiv"

#: gsm/gsm-client-row.c:32
msgid "Waiting to start or already finished."
msgstr "Väntar på att starta eller redan klar."

#: gsm/gsm-client-row.c:34
msgid "Starting"
msgstr "Startar"

#: gsm/gsm-client-row.c:35
msgid "Started but has not yet reported state."
msgstr "Startad men har ännu inte rapporterat sitt tillstånd."

#: gsm/gsm-client-row.c:37
msgid "Running"
msgstr "Körs"

#: gsm/gsm-client-row.c:38
msgid "A normal member of the session."
msgstr "En normal sessionsmedlem."

#: gsm/gsm-client-row.c:40
msgid "Saving"
msgstr "Sparar"

#: gsm/gsm-client-row.c:41
msgid "Saving session details."
msgstr "Sparar sessions-inställningar"

#: gsm/gsm-client-row.c:43
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"

#: gsm/gsm-client-row.c:44
msgid "State not reported within timeout."
msgstr "Tillstånd inte rapporterat innan tiden gått ut."

#: gsm/gsm-client-row.c:50
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#: gsm/gsm-client-row.c:51
msgid "Unaffected by logouts but can die."
msgstr "Opåverkad av utloggningar men kan dö."

#: gsm/gsm-client-row.c:53
msgid "Respawn"
msgstr "Starta om"

#: gsm/gsm-client-row.c:54
msgid "Never allowed to die."
msgstr "Tillåts aldrig dö."

#: gsm/gsm-client-row.c:56
msgid "Trash"
msgstr "Skräp"

#: gsm/gsm-client-row.c:57
msgid "Discarded on logout and can die."
msgstr "Slängs bort vid utloggning och kan dö."

#: gsm/gsm-client-row.c:60
msgid "Always started on every login."
msgstr "Alltid startad vid varje inloggning."

#: gsm/gsm-protocol.c:502
msgid "Remove Program"
msgstr "Ta bort program"

#: gsm/logout.c:199
msgid "Really log out?"
msgstr "Verkligen logga ut?"

#: gsm/logout.c:221
msgid "Save current setup"
msgstr "Spara nuvarande inställningar"

#: gsm/logout.c:240
msgid "Action"
msgstr "Händelse"

#: gsm/logout.c:248
msgid "Logout"
msgstr "Logga ut"

#: gsm/logout.c:251
msgid "Halt"
msgstr "Stäng av"

#: gsm/logout.c:254
msgid "Reboot"
msgstr "Starta om"

#: gsm/main.c:58
msgid "Start chooser and pick the session"
msgstr "Starta väljare och välj session"

#: gsm/main.c:59
msgid "Only read saved sessions from the default.session file"
msgstr "Läs bara sparade sessioner från filen default.session"

#: gsm/main.c:60
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to register (0=forever)"
msgstr ""
"Tid i millisekunder som klienterna får att registrera sig på (0=oändlig)"

#: gsm/main.c:61
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to respond (0=forever)"
msgstr "Tid i millisekunder som klienterna får att svara på (0=oändlig)"

#: gsm/main.c:62
msgid "Millisecond period spent waiting for clients to die (0=forever)"
msgstr "Tid i millisekunder som klienterna får att dö på (0=oändlig)"

#: gsm/manager.c:381
msgid "Wait abandoned due to conflict."
msgstr "Väntan avbruten på grund av konflikt."

#: gsm/manager.c:833
#, c-format
msgid "No response to the %s command."
msgstr "Inget svar på kommandot %s."

#: gsm/manager.c:834
msgid "The program may be slow, stopped or broken."
msgstr "Programmet kan vara långsamt, stoppat eller felaktigt."

#: gsm/manager.c:835
msgid "You may wait for it to respond or remove it."
msgstr "Du kan vänta på att programmet att svara eller ta bort det."

#: gsm/manager.c:1369
msgid "Respawn abandoned due to failures."
msgstr "Återupplivande övergett på grund av fel."

#: gsm/manager.c:1537
msgid "A session shutdown is in progress."
msgstr "En session håller på att stängas."

#: gsm/save-session.c:45
msgid "Kill session"
msgstr "Döda session"

#: gsm/save-session.c:46
msgid "Use dialog boxes"
msgstr "Använd dialogrutor"

#: gsm/save-session.c:98
msgid "Could not connect to the session manager"
msgstr "Kunde inte ansluta till sessionshanteraren"

#: gsm/save-session.c:113
msgid "Could not connect to gnome-session"
msgstr "Kunde inte ansluta till gnome-session"

#: gsm/save-session.c:164
msgid "Your session has been saved"
msgstr "Din session är sparad"

#. buttons
#: gsm/session-properties.c:170
msgid "Try"
msgstr "Prova"

#: gsm/session-properties.c:176
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: gsm/session-properties.c:179
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: gsm/session-properties.c:272
msgid "Session"
msgstr "Session"

#. app
#: gsm/session-properties.c:326
msgid "Session Chooser"
msgstr "Sessionsväljare"

#: gsm/session-properties.c:329
msgid "Start Session"
msgstr "Starta session"

#: gsm/session-properties.c:332
msgid "Cancel Login"
msgstr "Avbryt inloggning"

#: gsm/session-properties.c:358
msgid "Initialize session settings"
msgstr "Initiera sessionsinställningar"

#: gsm/session-properties.c:359
msgid "Only display warnings."
msgstr "Visa bara varningar."

#: gsm/splash.c:81
msgid "done"
msgstr "klar"

#: gsm/splash.c:153
msgid "Starting GNOME"
msgstr "Startar GNOME"

#: gsm/splash.c:177
#, c-format
msgid "Starting GNOME... %s"
msgstr "Startar GNOME... %s"

#: help-browser/bookmarks.c:221
msgid "Bookmark"
msgstr "Bokmärke"

#: help-browser/bookmarks.c:221
msgid "Page Title"
msgstr "Sidtitel"

#: help-browser/bookmarks.c:231
msgid "Gnome Help Bookmarks"
msgstr "Bokmärken till Gnome Hjälp"

#. Buttons
#: help-browser/bookmarks.c:242
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:131
msgid "X position of window"
msgstr "Fönstrets X-position"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:131
msgid "X"
msgstr "X"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:132
msgid "Y position of window"
msgstr "Fönstrets Y-position"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:132 panel/panel_config.c:771
msgid "Y"
msgstr "Y"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:133
msgid "Width of window"
msgstr "Fönstrets bredd"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:133
msgid "WIDTH"
msgstr "BREDD"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:134
msgid "Height of window"
msgstr "Fönstrets höjd"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:134
msgid "HEIGHT"
msgstr "HÖJD"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:135
msgid "Debug level"
msgstr "Nivå för felsökning (debugging)"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:365 help-browser/window.c:913
msgid "Gnome Help Browser"
msgstr "GNOME Hjälpläsare"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:366
msgid "Copyright (c) 1998 Red Hat Software, Inc."
msgstr "Copyright © 1998 Red Hat Software, Inc."

#: help-browser/gnome-help-browser.c:368
msgid ""
"GNOME Help Browser allows easy access to various forms of documentation on "
"your system"
msgstr ""
"GNOME Hjälpläsare ger enkel tillgång till olika former av dokumentation på "
"ditt system"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:626
msgid "History size"
msgstr "Storlek på historik"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:627
msgid "History file"
msgstr "Historikfil"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:628
msgid "Cache size"
msgstr "Storlek på cache"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:629
msgid "Cache file"
msgstr "Fil för cache"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:630
msgid "Bookmark file"
msgstr "Fil för bokmärken"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:636
msgid "Man Path"
msgstr "Sökväg till manualsidor"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:637
msgid "Info Path"
msgstr "Sökväg till infosidor"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:638
msgid "GNOME Help Path"
msgstr "Sökväg till GNOME Hjälpläsare"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:713
msgid "Gnome Help Configure"
msgstr "Konfiguration av GNOME Hjälpläsare"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:716
msgid "History and cache"
msgstr "Historik och cache"

#: help-browser/gnome-help-browser.c:717
msgid "Paths"
msgstr "Sökvägar"

#: help-browser/gnome-helpwin.c:268
msgid "<body><h2>Error: file not found</h2></body>"
msgstr "<body><h2>Fel: filen hittades inte</h2></body>"

#: help-browser/history.c:258
msgid "URL"
msgstr "URL"

#: help-browser/history.c:258
msgid "Last"
msgstr "Senaste"

#: help-browser/history.c:258
msgid "Count"
msgstr "Räkna"

#: help-browser/history.c:271
msgid "Gnome Help History"
msgstr "Historik för Gnome Hjälp"

#: help-browser/toc2.c:115
msgid "<BODY BGCOLOR=\"#FFFFFF\"><h1>Table of Contents</h1>\n"
msgstr "<BODY BGCOLOR=\"#FFFFFF\"><h1>Innehåll</h1>\n"

#. Man Pages
#: help-browser/toc2.c:119
msgid "<h2>Man Pages</h2>\n"
msgstr "<h2>Manualsidor</h2>\n"

#: help-browser/toc2.c:258 help-browser/toc2.c:322
msgid "<body bgcolor=\"#FFFFFF\"><h1>Table of Contents</h1>\n"
msgstr "<body bgcolor=\"#FFFFFF\"><h1>Innehåll</h1>\n"

#: help-browser/toc2.c:259
msgid "<h2>Info Pages</h2>\n"
msgstr "<h2>Infosidor</h2>\n"

#: help-browser/toc2.c:323
msgid "<h2>GNOME Help</h2>\n"
msgstr "<h2>GNOME Hjälp</h2>\n"

#: help-browser/toc2.c:467
msgid ""
"<HTML>\n"
"<BODY BGCOLOR=\"#ffffff\">\n"
"<H2>Results of the substring search for the string "
msgstr ""
"<HTML>\n"
"<BODY BGCOLOR=\"#ffffff\">\n"
"<H2>Resultat av delsträngssökning efter "

#: help-browser/toc2.c:473
msgid ""
"<p>\n"
"<br>\n"
"<H3>Manual Pages</H3>\n"
"<p>\n"
"<UL>\n"
msgstr ""
"<p>\n"
"<br>\n"
"<H3>Manualsidor</H3>\n"
"<p>\n"
"<UL>\n"

#: help-browser/toc2.c:496
msgid ""
"\n"
"<p>\n"
"<br>\n"
"<H3>GNU Info Pages</H3>\n"
"<p>\n"
"<UL>\n"
msgstr ""
"\n"
"<p>\n"
"<br>\n"
"<H3>GNU Infosidor</H3>\n"
"<p>\n"
"<UL>\n"

#: help-browser/toc2.c:520
msgid ""
"\n"
"<p>\n"
"<br>\n"
"<H3>GNOME Help Pages</H3>\n"
"<p>\n"
"<UL>\n"
msgstr ""
"\n"
"<p>\n"
"<br>\n"
"<H3>GNOME Hjälpsidor</H3>\n"
"<p>\n"
"<UL>\n"

#: help-browser/toc2.c:542
msgid "<br><B>No matches found</B>\n"
msgstr "<br><B>Inga matchande dokument hittades</B>\n"

#: help-browser/toc-man.c:19 help-browser/toc2-man.c:21
msgid "User Commands"
msgstr "Användarkommandon"

#: help-browser/toc-man.c:20 help-browser/toc2-man.c:22
msgid "System Calls"
msgstr "Systemanrop"

#: help-browser/toc-man.c:21 help-browser/toc2-man.c:23
msgid "Library Functions"
msgstr "Biblioteksfunktioner"

#: help-browser/toc-man.c:22 help-browser/toc2-man.c:24
msgid "Special Files"
msgstr "Specialfiler"

#: help-browser/toc-man.c:23 help-browser/toc2-man.c:25
msgid "File Formats"
msgstr "Filformat"

#: help-browser/toc-man.c:24 help-browser/toc2-man.c:26
msgid "Games"
msgstr "Spel"

#: help-browser/toc-man.c:26 help-browser/toc2-man.c:28
msgid "Administration"
msgstr "Administration"

#: help-browser/toc-man.c:27 help-browser/toc2-man.c:29
msgid "man9"
msgstr "man9"

#: help-browser/toc-man.c:28 help-browser/toc2-man.c:30
msgid "mann"
msgstr "mann"

#: help-browser/toc-man.c:29 help-browser/toc2-man.c:31
msgid "manx"
msgstr "manx"

#. Add one new item for each type
#. This really should iterate through the toc_config list
#. MAN PAGES
#: help-browser/toc.c:136
msgid "Man Pages"
msgstr "Manualsidor"

#. INFO PAGES
#: help-browser/toc.c:148
msgid "Info Pages"
msgstr "Infosidor"

#. GNOME HELP
#: help-browser/toc.c:160
msgid "GNOME Help"
msgstr "GNOME Hjälpläsare"

#: help-browser/visit.c:84
msgid "<BODY>Could not load default TOC page</BODY>"
msgstr "<BODY>Kan inte ladda förvald innehållsförteckning</BODY>"

#: help-browser/visit.c:102
msgid "<BODY>Unknown TOC argument</BODY>"
msgstr "<BODY>Okänt argument till innehållsförteckningen</BODY>"

#: help-browser/window.c:151
msgid "_New Window"
msgstr "_Nytt fönster"

#: help-browser/window.c:152
msgid "Open new browser window"
msgstr "Öppna nytt fönster"

#: help-browser/window.c:158
msgid "_Add Bookmark"
msgstr "_Lägg till bokmärke"

#: help-browser/window.c:158
msgid "Add bookmark"
msgstr "Lägg till bokmärke"

#: help-browser/window.c:173
msgid "_Back"
msgstr "_Bakåt"

#: help-browser/window.c:176
msgid "_Forward"
msgstr "_Framåt"

#: help-browser/window.c:181
msgid "_Reload"
msgstr "_Ladda om"

#: help-browser/window.c:186
msgid "_Index"
msgstr "_Index"

#: help-browser/window.c:208
msgid "_History"
msgstr "_Historik"

#: help-browser/window.c:208 help-browser/window.c:250
msgid "Show History Window"
msgstr "Visa historikfönstret"

#: help-browser/window.c:213
msgid "_Bookmarks"
msgstr "_Bokmärken"

#: help-browser/window.c:213 help-browser/window.c:252
msgid "Show Bookmarks Window"
msgstr "Visa bokmärkesfönstret"

#: help-browser/window.c:227
msgid "_Window"
msgstr "_Fönster"

#: help-browser/window.c:228
msgid "_View"
msgstr "_Visa"

#: help-browser/window.c:237
msgid "Back"
msgstr "Bakåt"

#: help-browser/window.c:238
msgid "Go to the previous location in the history list"
msgstr "Gå till föregående plats i historiklistan"

#: help-browser/window.c:240
msgid "Forward"
msgstr "Framåt"

#: help-browser/window.c:241
msgid "Go to the next location in the history list"
msgstr "Gå till nästa plats i historiklistan"

#: help-browser/window.c:244
msgid "Reload"
msgstr "Ladda om"

#: help-browser/window.c:247
msgid "Index"
msgstr "Index"

#: help-browser/window.c:247
msgid "Show Documentation Index"
msgstr "Visa index över dokumentation"

#: help-browser/window.c:250
msgid "History"
msgstr "Historik"

#: help-browser/window.c:252
msgid "BMarks"
msgstr "BMärken"

#: help-browser/window.c:255
msgid "Help on Help"
msgstr "Hjälp om Hjälp"

#: help-browser/window.c:611
msgid "Location: "
msgstr "Adress: "

#: help-browser/window.c:1081
#, c-format
msgid ""
"Error loading document:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"You probably don't\n"
"have this documentation\n"
"installed on your system."
msgstr ""
"Fel vid läsning av dokument:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Du har antagligen inte\n"
"installerat denna dokumentation\n"
"på ditt system."

#: panel/applet.c:404
msgid "???"
msgstr "???"

#: panel/applet.c:444
msgid "Remove from panel"
msgstr "Ta bort från panelen"

#: panel/applet.c:451
msgid "Move"
msgstr "Flytta"

#: panel/applet.c:463 panel/menu.c:2859
#, c-format
msgid "Cannot find pixmap file %s"
msgstr "Kunde inte hitta bildfilen %s"

#: panel/applet.c:464 panel/applet.c:470 panel/menu.c:3084 panel/menu.c:3089
#: panel/menu.c:4104 panel/menu.c:4109 panel/menu.c:4426
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#: panel/applet.c:690
msgid "Can't find an empty spot"
msgstr "Kan inte hitta ett ledigt ställe"

#: panel/applet-widget.c:912
msgid "Cannot activate a panel object"
msgstr "Kan inte aktivera panelobjekt"

#: panel/applet-widget.c:1014
msgid "Cannot start CORBA"
msgstr "Kan inte starta CORBA"

#: panel/applet-widget.c:1176 panel/applet-widget.c:1277
#: panel/applet-widget.c:1347 panel/applet-widget.c:1376
#: panel/applet-widget.c:1403 panel/applet-widget.c:1439
#: panel/applet-widget.c:1572
msgid "CORBA Exception"
msgstr "CORBA-undantag"

#: panel/applet-widget.c:1974
msgid "Cannot create object"
msgstr "Kan inte skapa objekt"

#: panel/applet-widget.c:1979
msgid "Object created is not AppletWidget"
msgstr "Det skapade objektet är inte en AppletWidget"

#: panel/button-widget.c:702
msgid "-*-helvetica-medium-r-normal-*-8-*-*-*-*-*-*-*"
msgstr "-*-helvetica-medium-r-normal-*-8-*-*-*-*-*-*-*"

#: panel/distribution.c:26
msgid "Debian GNU/Linux"
msgstr "Debian GNU/Linux"

#: panel/distribution.c:26
msgid "Debian menus"
msgstr "Debianmenyer"

#: panel/distribution.c:31
msgid "Red Hat Linux"
msgstr "Red Hat Linux"

#: panel/distribution.c:31
msgid "Red Hat menus"
msgstr "Red Hat-menyer"

#: panel/distribution.c:36
msgid "SuSE Linux"
msgstr "SuSE Linux"

#: panel/distribution.c:36
msgid "SuSE menus"
msgstr "SuSE-menyer"

#: panel/drawer.c:112
msgid "Tooltip/Name"
msgstr "Verktygstips/Namn"

#: panel/drawer.c:116 panel/menu-properties.c:519 panel/menu-properties.c:553
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"

#: panel/drawer.c:120
msgid "Applet appearance"
msgstr "Appletutseende"

#: panel/drawer.c:127
msgid "Drawer handle"
msgstr "Lådhandtag"

#. we store this in w for later use!, so don't use w as temp from now
#. on
#: panel/drawer.c:132
msgid "Enable hidebutton"
msgstr "Visa gömknapp"

#: panel/drawer.c:141
msgid "Enable hidebutton arrow"
msgstr "Visa pil på gömknappen"

#: panel/drawer.c:160 panel/drawer.c:272 panel/gnome-panel-properties.c:554
#: panel/menu.c:3817
msgid "Drawer"
msgstr "Låda"

#: panel/extern.c:443
msgid "Couldn't add applet"
msgstr "Kunde inte lägga till applet"

#: panel/extern.c:499
msgid "Whoops! for some reason we can't add to the panel"
msgstr "Hoppsan! kan inte lägga till i panelen av någon anledning"

#: panel/extern.c:573
msgid "No socket was created"
msgstr "Inget uttag (socket) skapades"

#: panel/foobar-widget.c:152
msgid ""
"Cannot execute the gmc-client program,\n"
"perhaps gmc is not installed"
msgstr ""
"Kan inte köra gmc-klientprogrammet.\n"
"gmc är kanske inte installerat"

#: panel/foobar-widget.c:162
msgid ""
"Cannot execute the gnome calendar,\n"
"perhaps it's not installed.\n"
"It is in the gnome-pim package."
msgstr ""
"Kan inte köra gnome-kalendern.\n"
"Det är kanske inte installerat.\n"
"Det finns i gnome-pim-paketet."

#: panel/foobar-widget.c:174
msgid "News (www)"
msgstr "Nyheter (www)"

#: panel/foobar-widget.c:174
msgid "http://gnotices.gnome.org/gnome-news/"
msgstr "http://gnotices.gnome.org/gnome-news/"

#: panel/foobar-widget.c:175
msgid "FAQ (www)"
msgstr "FAQ (www)"

#: panel/foobar-widget.c:175
msgid "http://www.gnome.org/gnomefaq/html/"
msgstr "http://www.gnome.org/gnomefaq/html/"

#: panel/foobar-widget.c:176
msgid "Mailing Lists (www)"
msgstr "Sändlistor (www)"

#: panel/foobar-widget.c:176
msgid "http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/"
msgstr "http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/"

#: panel/foobar-widget.c:178
msgid "Software (www)"
msgstr "Programvara (www)"

#: panel/foobar-widget.c:178
msgid "http://www.gnome.org/applist/list-martin.phtml"
msgstr "http://www.gnome.org/applist/list-martin.phtml"

#: panel/foobar-widget.c:179
msgid "Development (www)"
msgstr "Utveckling (www)"

#: panel/foobar-widget.c:179
msgid "http://developer.gnome.org/"
msgstr "http://developer.gnome.org/"

#: panel/foobar-widget.c:180
msgid "Bug Tracking System (www)"
msgstr "Felsökningssystem (www)"

#: panel/foobar-widget.c:180
msgid "http://bugs.gnome.org/"
msgstr "http://bugs.gnome.org/"

#: panel/foobar-widget.c:224
msgid "By Name"
msgstr "Efter namn"

#: panel/foobar-widget.c:225
msgid "By Type"
msgstr "Efter typ"

#: panel/foobar-widget.c:226
msgid "By Size"
msgstr "Efter storlek"

#: panel/foobar-widget.c:227
msgid "By Time Last Accessed"
msgstr "Efter tid för senaste åtkomst"

#: panel/foobar-widget.c:228
msgid "By Time Last Modified"
msgstr "Efter tid för senaste modifiering"

#: panel/foobar-widget.c:229
msgid "By Time Last Changed"
msgstr "Efter tid för senaste ändring"

#: panel/foobar-widget.c:238
msgid "Arrange Icons"
msgstr "Arrangera ikoner"

#: panel/foobar-widget.c:248
msgid "Rescan Desktop Directory"
msgstr "Läs om skrivbordskatalogen"

#: panel/foobar-widget.c:249
msgid "Rescan Desktop Devices"
msgstr "Läs om skrivbordsenheter"

#: panel/foobar-widget.c:255
msgid "Lock Screen"
msgstr "Lås skärmen"

#: panel/foobar-widget.c:265
msgid "Log Out"
msgstr "Logga ut"

#: panel/foobar-widget.c:273
msgid " Desktop "
msgstr " Skrivbord "

#: panel/foobar-widget.c:290
msgid "can't fine real path"
msgstr "kan inte hitta verklig sökväg"

#: panel/foobar-widget.c:298
msgid "menu wasn't created"
msgstr "menyn skapades inte"

#: panel/foobar-widget.c:341
msgid "%A %B %d"
msgstr "%A %d %B"

#: panel/foobar-widget.c:409
msgid "Today"
msgstr "Idag"

#: panel/foobar-widget.c:410
msgid "This Week"
msgstr "Den här veckan"

#: panel/foobar-widget.c:411
msgid "This Month"
msgstr "Den här månaden"

#: panel/foobar-widget.c:417
msgid "%H:%M:%S"
msgstr "%H:%M:%S"

#: panel/foobar-widget.c:419
msgid "%I:%M:%S %p"
msgstr "%H:%M:%S"

#: panel/foobar-widget.c:426
msgid "Add appointement..."
msgstr "Lägg till ärende..."

#: panel/foobar-widget.c:443
msgid "Format"
msgstr "Format"

#: panel/foobar-widget.c:560 panel/menu.c:2881 panel/menu.c:2886
#: panel/menu.c:4331
msgid "Programs"
msgstr "Program"

#: panel/foobar-widget.c:574 panel/menu.c:4303 panel/menu.c:4343
#: panel/menu.c:4349
msgid "Favorites"
msgstr "Favoriter"

#: panel/gnome-panel-properties.c:111 panel/menu-properties.c:456
msgid "Programs: "
msgstr "Program: "

#: panel/gnome-panel-properties.c:112 panel/menu-properties.c:460
msgid "Favorites: "
msgstr "Favoriter: "

#: panel/gnome-panel-properties.c:113 panel/menu-properties.c:464
msgid "Applets: "
msgstr "Appletar: "

#: panel/gnome-panel-properties.c:114
msgid "Distribution: "
msgstr "Distribution: "

#: panel/gnome-panel-properties.c:115
msgid "KDE: "
msgstr "KDE: "

#: panel/gnome-panel-properties.c:116
msgid "Panel: "
msgstr "Panel: "

#: panel/gnome-panel-properties.c:117
msgid "Desktop: "
msgstr "Skrivbord: "

#. Animation enable
#: panel/gnome-panel-properties.c:302
msgid "Enable animations"
msgstr "Aktivera animationer"

#: panel/gnome-panel-properties.c:307
msgid "Constant speed animations"
msgstr "Animationer har konstant fart"

#. AutoHide Animation step_size scale frame
#: panel/gnome-panel-properties.c:313
msgid "Animation speed"
msgstr "Animationshastighet"

#: panel/gnome-panel-properties.c:323 panel/gnome-panel-properties.c:341
#: panel/menu.c:3686
msgid "Auto hide"
msgstr "Göm automatiskt"

#. ExplicitHide Animation step_size scale frame
#: panel/gnome-panel-properties.c:330 panel/menu.c:3685
msgid "Explicit hide"
msgstr "Manuell gömning"

#. DrawerHide Animation step_size scale frame
#: panel/gnome-panel-properties.c:336
msgid "Drawer sliding"
msgstr "Lådglidning"

#. Minimize Delay scale frame
#: panel/gnome-panel-properties.c:352
msgid "Delay (ms)"
msgstr "Fördröjning (ms)"

#. Minimized size scale frame
#: panel/gnome-panel-properties.c:358
msgid "Size (pixels)"
msgstr "Storlek (pixlar)"

#: panel/gnome-panel-properties.c:469
msgid "Launcher icon"
msgstr "Programknappsikon"

#: panel/gnome-panel-properties.c:470
msgid "Drawer icon"
msgstr "Lådikon"

#: panel/gnome-panel-properties.c:471
msgid "Menu icon"
msgstr "Menyikon"

#: panel/gnome-panel-properties.c:472
msgid "Special icon"
msgstr "Specialikon"

#. toggle button
#: panel/gnome-panel-properties.c:484
msgid "Tiles enabled"
msgstr "Använd bakgrunder för knappar"

#: panel/gnome-panel-properties.c:499
msgid "Normal tile"
msgstr "Normal knappbakgrund"

#: panel/gnome-panel-properties.c:512
msgid "Clicked tile"
msgstr "Nertryckt knappbakgrund"

#. Minimized size scale frame
#: panel/gnome-panel-properties.c:528
msgid "Border width (tile only)"
msgstr "Kantbredd"

#. Minimized size scale frame
#: panel/gnome-panel-properties.c:534
msgid "Depth (displacement when pressed)"
msgstr "Djup (förflyttning vid klick)"

#: panel/gnome-panel-properties.c:553
msgid "Launcher"
msgstr "Programknappsikon"

#: panel/gnome-panel-properties.c:555 panel/gnome-panel-properties.c:1374
#: panel/menu-properties.c:514 panel/menu.c:2395 panel/menu.c:2462
#: panel/menu.c:2464 panel/menu.c:3765 panel/menu.c:4601
msgid "Menu"
msgstr "Meny"

#: panel/gnome-panel-properties.c:556
msgid "Special"
msgstr "Special"

#: panel/gnome-panel-properties.c:566
msgid "Button type: "
msgstr "Knapptyp: "

#. show/hide frame
#: panel/gnome-panel-properties.c:599
msgid "Make buttons flush with panel edge"
msgstr "Justera knappar vid panelkanten"

#. only show tiles when mouse is over the button
#: panel/gnome-panel-properties.c:606
msgid "Show button tiles only when cursor is over the button"
msgstr "Visa knappbilder endast när muspekaren är över knappen"

#. prelight on mouseovers hack (used to be saturation, hence
#. * the config option name)
#: panel/gnome-panel-properties.c:613
msgid "Prelight buttons on mouseover"
msgstr "Lys upp knappar vid musövergång"

#. Fast but low quality scaling (Nearest versus Hyperbolic)
#: panel/gnome-panel-properties.c:619
msgid "Fast but low quality scaling of button icons"
msgstr "Snabb skalning av knappikoner men med låg kvalitet"

#. Movement frame
#: panel/gnome-panel-properties.c:674
msgid "Default movement mode"
msgstr "Rörelseläge"

#. Switched
#: panel/gnome-panel-properties.c:684
msgid "Switched movement (or use Ctrl)"
msgstr "Växlad rörelse (eller använd Ctrl)"

#: panel/gnome-panel-properties.c:692
msgid "Free movement (doesn't disturb other applets) (or use Alt)"
msgstr "Fri rörelse (stör inte andra applets) (Alt)"

#: panel/gnome-panel-properties.c:700
msgid "Push movement (or use Shift)"
msgstr "Knuffrörelse (eller använd Shift)"

#: panel/gnome-panel-properties.c:705
msgid "Padding"
msgstr "Utfyllnad"

#: panel/gnome-panel-properties.c:773 panel/menu-properties.c:335
msgid "Off"
msgstr "Av"

#: panel/gnome-panel-properties.c:780 panel/menu-properties.c:347
msgid "In a submenu"
msgstr "I en undermeny"

#: panel/gnome-panel-properties.c:786
msgid "In the menu"
msgstr "I menyn"

#. Menu frame
#: panel/gnome-panel-properties.c:805
msgid "Menus"
msgstr "Menyer"

#. large icons
#: panel/gnome-panel-properties.c:815
msgid "Use large icons"
msgstr "Använd stora ikoner"

#. Dot Buttons
#: panel/gnome-panel-properties.c:821
msgid "Show [...] buttons"
msgstr "Visa [...]-knappar"

#. Off Panel Popup menus
#: panel/gnome-panel-properties.c:827
msgid "Show popup menus outside of panels"
msgstr "Visa popup-menyer utanför paneler"

#. Hungry Menus
#: panel/gnome-panel-properties.c:833
msgid "Keep menus in memory"
msgstr "Behåll menyer i minnet"

#. Merge system menus
#: panel/gnome-panel-properties.c:839
msgid "Merge in system menus"
msgstr "Slå ihop i systemmenyerna"

#. Menu frame
#: panel/gnome-panel-properties.c:846
msgid "Global menu"
msgstr "Global meny"

#: panel/gnome-panel-properties.c:964
msgid "Press a key..."
msgstr "Tryck på en tangent..."

#. Tooltips enable
#: panel/gnome-panel-properties.c:996
msgid "Tooltips enabled"
msgstr "Verktygstips på"

#. Drawer/launcher auto close
#: panel/gnome-panel-properties.c:1002
msgid "Close drawer if a launcher inside it is pressed"
msgstr "Stäng låda om en programknapp inuti klickas"

#. Autoraise
#: panel/gnome-panel-properties.c:1008
msgid "Raise panels on mouse-over"
msgstr "Höj paneler under musen"

#. Keep on bottom
#: panel/gnome-panel-properties.c:1014
msgid "Keep panel below windows (GNOME compliant window managers only)"
msgstr "Låt panelen vara underst (endast GNOME-fönsterhanterare)"

#. Confirm panel removal
#: panel/gnome-panel-properties.c:1020
msgid "Confirm the removal of panels with a dialog"
msgstr "Bekräfta borttagandet av paneler med en dialog"

#. Key Bindings frame
#: panel/gnome-panel-properties.c:1026
msgid "Key Bindings"
msgstr "Tangentbordskombinationer"

#. enabled
#: panel/gnome-panel-properties.c:1039
msgid "Enable panel keybindings"
msgstr "Aktivera panelens tangentbordskombinationer"

#. menu key
#: panel/gnome-panel-properties.c:1046
msgid "Popup menu key"
msgstr "Tangent för att visa menyn"

#: panel/gnome-panel-properties.c:1055 panel/gnome-panel-properties.c:1080
#: panel/panel-util.c:621 panel/panel-util.c:678
msgid "Disabled"
msgstr "Deaktiverad"

#: panel/gnome-panel-properties.c:1066 panel/gnome-panel-properties.c:1091
msgid "Grab key..."
msgstr "Tag tangent..."

#. run key...
#: panel/gnome-panel-properties.c:1073
msgid "Run dialog key"
msgstr "Kör programtangent"

#: panel/gnome-panel-properties.c:1359
msgid "Animation"
msgstr "Animation"

#: panel/gnome-panel-properties.c:1364
msgid "Buttons"
msgstr "Knappar"

#: panel/gnome-panel-properties.c:1369
msgid "Panel Objects"
msgstr "Panelobjekt"

#: panel/gnome-run.c:70
#, c-format
msgid ""
"Failed to execute command:\n"
"%s"
msgstr ""
"Misslyckades med att köra kommandot:\n"
"%s"

#: panel/gnome-run.c:126
#, c-format
msgid ""
"Failed to execute command:\n"
"%s\n"
"%s"
msgstr ""
"Misslyckades med att köra kommandot:\n"
"%s\n"
"%s"

#: panel/gnome-run.c:200
msgid "Run Program"
msgstr "Kör program"

#: panel/gnome-run.c:209
msgid "Run"
msgstr "Kör"

#: panel/gnome-run.c:245
msgid "Run in terminal"
msgstr "Kör i terminal"

#: panel/gnome-run.c:286 panel/gnome-run.c:288 panel/menu.c:4412
msgid "Run..."
msgstr "Kör..."

#: panel/launcher.c:49
msgid "This launch icon does not specify a program to run"
msgstr "Denna programknapp har inget program att köra"

#: panel/launcher.c:76 panel/menu.c:1803
msgid "Can't get goad_id from desktop entry!"
msgstr "Kan inte få goad_id från desktop-post!"

#: panel/launcher.c:313
msgid "App"
msgstr "Applikation"

#: panel/launcher.c:432
msgid "Launcher properties"
msgstr "Egenskaper för programknappen"

#: panel/launcher.c:572
msgid "Create launcher applet"
msgstr "Skapa programknapp"

#: panel/logout.c:47 panel/menu.c:4246
msgid "Log out"
msgstr "Logga ut"

#: panel/logout.c:49
msgid "Log out of GNOME"
msgstr "Logga ut ur GNOME"

#: panel/logout.c:87 panel/logout.c:89 panel/menu.c:4234
msgid "Lock screen"
msgstr "Lås skärmen"

#: panel/logout.c:122
msgid "Blank Screen Now"
msgstr "Släck skärmen nu"

#: panel/logout.c:124
msgid "Lock Screen Now"
msgstr "Lås skärmen nu"

#: panel/logout.c:126
msgid "Kill Daemon"
msgstr "Döda daemon"

#: panel/logout.c:128
msgid "Restart Daemon"
msgstr "Starta om daemon"

#: panel/logout.c:130
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#: panel/main.c:208
msgid ""
"I've detected a panel already running.\n"
"Start another panel as well?\n"
"(The new panel will not be restarted.)"
msgstr ""
"Det verkar som om en annan panel är igång.\n"
"Vill du starta en ny panel?\n"
"(Den nya panelen kommer inte bli omstartad)"

#: panel/main.c:219
msgid ""
"There was a problem registering the panel with the GOAD server.\n"
"The panel will now exit."
msgstr ""
"Det uppstod ett problem när panelen skulle registreras hos GOAD-servern.\n"
"Panelen kommer nu att avslutas."

#: panel/menu.c:121
msgid "Many many others ..."
msgstr "Många många andra..."

#. ... from the Monty Pythons show...
#: panel/menu.c:123
msgid "and finally, The Knights Who Say ... NI!"
msgstr "och slutligen, riddarna som säger ... NI!"

#: panel/menu.c:143
msgid "The GNOME Panel"
msgstr "GNOME-panelen"

#: panel/menu.c:146
msgid ""
"This program is responsible for launching other applications, embedding "
"small applets within itself, world peace, and random X crashes."
msgstr ""
"Det här programmet kan köra andra program, bädda in små applets i sig själv, "
"skapa världsfred, och orsaka diverse X-krascher."

#: panel/menu.c:157
msgid "End world hunger"
msgstr "Stoppa världshungern"

#: panel/menu.c:170
msgid "Can't execute 'About GNOME'"
msgstr "Kan inte köra \"Om GNOME\""

#: panel/menu.c:181 panel/menu.c:860 panel/menu.c:1795
msgid "Can't load entry"
msgstr "Kan inte ladda post"

#: panel/menu.c:678
msgid "Cannot create an item with an empty command"
msgstr "Kan inte skapa ett objekt med ett tomt kommando"

#: panel/menu.c:714
#, c-format
msgid "Could not get file from path: %s"
msgstr "Kunde inte hämta fil från sökväg: %s"

#: panel/menu.c:718 panel/menu.c:820
#, c-format
msgid "Could not open .order file: %s"
msgstr "Kunde inte skapa .order-fil: %s"

#: panel/menu.c:725
#, c-format
msgid "Could not open file '%s' for writing"
msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\" för skrivning"

#: panel/menu.c:745
msgid "Create menu item"
msgstr "Skapa menyval"

#: panel/menu.c:792
#, c-format
msgid "Could not remove the menu item %s: %s\n"
msgstr "Kunde inte ta bort menyvalet %s: %s\n"

#: panel/menu.c:799
#, c-format
msgid "Could not get file name from path: %s"
msgstr "Kunde inte urskilja filnamn från sökväg: %s"

#: panel/menu.c:839
#, c-format
msgid "Could not rename tmp file %s"
msgstr "Kunde inte byta namn på tmp-filen %s"

#: panel/menu.c:857
msgid "No 'Exec' field in entry"
msgstr "Inget \"Exec\"-fält i posten"

#: panel/menu.c:1081 panel/menu.c:1134
msgid "Desktop entry properties"
msgstr "Egenskaper förs skrivbordspost"

#: panel/menu.c:1225
msgid "Add this launcher to panel"
msgstr "Lägg till den här programknappen på panelen"

#: panel/menu.c:1228
msgid "Add this applet as a launcher to panel"
msgstr "Lägg till den här appleten som en programknapp på panelen"

#: panel/menu.c:1238 panel/menu.c:1303
msgid "Add this to Favorites menu"
msgstr "Lägg till den här i Favoritmenyn"

#: panel/menu.c:1251
msgid "Remove this item"
msgstr "Ta bort detta menyval"

#: panel/menu.c:1269
msgid "Put into run dialog"
msgstr "Lägg i kör-dialogen"

#: panel/menu.c:1286
msgid "Add this as drawer to panel"
msgstr "Lägg till detta som en låda på panelen"

#: panel/menu.c:1295
msgid "Add this as menu to panel"
msgstr "Lägg till detta som en meny på panelen"

#: panel/menu.c:1315
msgid "Add new item to this menu"
msgstr "Lägg till ett nytt menyval"

#: panel/menu.c:1549 panel/menu.c:1625
msgid "..."
msgstr "..."

#: panel/menu.c:1774
msgid "You already have a status dock on the panel. You can only have one"
msgstr "Du har redan en statusdocka på panelen. Du kan bara ha en"

#: panel/menu.c:2113
msgid "Adding tearoff when tearoffs are disabled"
msgstr "Lägger till flytande menyer när de är avstängda"

#: panel/menu.c:2262
msgid "Can't get goad_id for applet, ignoring it"
msgstr "Kan inte få goad_id för applet, ignorerar den"

#: panel/menu.c:2464
msgid " (empty)"
msgstr " (tom)"

#: panel/menu.c:2558 panel/menu.c:4361
msgid "Applets"
msgstr "Appletar"

#: panel/menu.c:2735
msgid "You can only have one menu panel at a time."
msgstr "Du kan bara ha en menypanel."

#: panel/menu.c:2772 panel/menu.c:2777 panel/menu.c:4001
msgid "Create panel"
msgstr "Skapa ny panel"

#: panel/menu.c:2804
msgid "Menu panel"
msgstr "Menypanel"

#: panel/menu.c:2812 panel/menu.c:3677 panel/panel_config.c:1287
#: panel/panel_config.c:1382
msgid "Edge panel"
msgstr "Kantpanel"

#: panel/menu.c:2820 panel/menu.c:3678 panel/panel_config.c:1294
#: panel/panel_config.c:1392
msgid "Aligned panel"
msgstr "Justerad panel"

#: panel/menu.c:2828 panel/menu.c:3679 panel/panel_config.c:1300
#: panel/panel_config.c:1402
msgid "Sliding panel"
msgstr "Glidande panel"

#: panel/menu.c:2836 panel/menu.c:3680 panel/panel_config.c:1306
#: panel/panel_config.c:1412
msgid "Floating panel"
msgstr "Flytande panel"

#: panel/menu.c:2895 panel/menu.c:2898
msgid "No system menus found!"
msgstr "Kunde inte hitta systemmenyer!"

#: panel/menu.c:2913
msgid "Can't create the user menu directory"
msgstr "kunde inte skapa användarmenykatalog"

#: panel/menu.c:2976 panel/menu.c:2982 panel/menu.c:4401
msgid "KDE menus"
msgstr "KDE-menyer"

#: panel/menu.c:3035
msgid "You cannot remove your last panel."
msgstr "Du kan inte ta bort din sista panel."

#: panel/menu.c:3045
msgid ""
"When a panel is removed, the panel and its\n"
"applet settings are lost. Remove this panel?"
msgstr ""
"När en panel blir borttagen förloras panelens\n"
"och dess appletinställningar. Vill du ta bort den här panelen?"

#: panel/menu.c:3691
msgid "With pixmap arrow"
msgstr "Med pil"

#: panel/menu.c:3692
msgid "Without pixmap"
msgstr "Utan pil"

#: panel/menu.c:3704 panel/panel_config.c:909
msgid "Ultra Tiny (12 pixels)"
msgstr "Ultraliten (12 pixlar)"

#: panel/menu.c:3705 panel/panel_config.c:917
msgid "Tiny (24 pixels)"
msgstr "Pytteliten (24 pixlar)"

#: panel/menu.c:3706 panel/panel_config.c:925
msgid "Small (36 pixels)"
msgstr "Liten (36 pixlar)"

#: panel/menu.c:3707 panel/panel_config.c:933
msgid "Standard (48 pixels)"
msgstr "Standard (48 pixlar)"

#: panel/menu.c:3708 panel/panel_config.c:941
msgid "Large (64 pixels)"
msgstr "Stor (64 pixlar)"

#: panel/menu.c:3709 panel/panel_config.c:949
msgid "Huge (80 pixels)"
msgstr "Enorm (80 pixlar)"

#: panel/menu.c:3710 panel/panel_config.c:957
msgid "Ridiculous (128 pixels)"
msgstr "Löjligt stor (128 pixlar)"

#: panel/menu.c:3715 panel/panel_config.c:1111
msgid "Standard"
msgstr "Standard"

#. color frame
#: panel/menu.c:3716 panel/panel_config.c:1115 panel/panel_config.c:1130
msgid "Color"
msgstr "Färg"

#: panel/menu.c:3717 panel/panel_config.c:1119
msgid "Pixmap"
msgstr "Bild"

#: panel/menu.c:3721
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: panel/menu.c:3724
msgid "Hiding policy"
msgstr "Policy för gömning"

#: panel/menu.c:3727
msgid "Hide buttons"
msgstr "Gömknappar"

#: panel/menu.c:3733
msgid "Orientation"
msgstr "Orientering"

#: panel/menu.c:3754
msgid "Applet"
msgstr "Applet"

#: panel/menu-properties.c:421 panel/menu-properties.c:443 panel/menu.c:3775
msgid "Main menu"
msgstr "Huvudmeny"

#: panel/menu.c:3786
msgid "Programs menu"
msgstr "Program"

#: panel/menu.c:3796
msgid "Favorites menu"
msgstr "Favoriter"

#: panel/menu.c:3807
msgid "Launcher..."
msgstr "Programstartare..."

#: panel/menu.c:3828
msgid "Log out button"
msgstr "Utloggningsknapp"

#: panel/menu.c:3839
msgid "Lock button"
msgstr "Låsknapp"

#: panel/menu.c:3850
msgid "Run button"
msgstr "Körnapp"

#: panel/menu.c:3862
msgid "Swallowed app..."
msgstr "Svalt program..."

#: panel/menu.c:3870
msgid "Status dock"
msgstr "Statusdocka"

#: panel/menu.c:3894 panel/menu.c:3899 panel/menu.c:3977
msgid "Add to panel"
msgstr "Lägg till i panelen"

#: panel/menu.c:3914
msgid "Cannot execute panel global properties"
msgstr "Kan inte köra panelens globala egenskaper"

#: panel/menu.c:3954
msgid "Remove this panel..."
msgstr "Ta bort denna panel..."

#: panel/menu.c:3956 panel/menu.c:4012
msgid "Remove this panel"
msgstr "Ta bort denna panel"

#: panel/menu.c:4029
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"

#: panel/menu.c:4040
msgid "All properties..."
msgstr "Alla egenskaper..."

#: panel/menu.c:4056
msgid "Global Preferences..."
msgstr "Globala egenskaper..."

#: panel/menu.c:4070
msgid "Panel Manual..."
msgstr "Panelmanual..."

#: panel/menu.c:4081
msgid "Cannot execute xscreensaver"
msgstr "Kan inte köra \"xscreensaver\""

#: panel/menu.c:4133 panel/menu.c:4138 panel/menu.c:4435
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"

#: panel/menu.c:4175
msgid "About the panel..."
msgstr "Om panelen..."

#: panel/menu.c:4191
msgid "About GNOME..."
msgstr "Om GNOME..."

#: panel/menu.c:4501
msgid "Can't create menu, using main menu!"
msgstr "Kan inte skapa meny, använder huvudmenyn!"

#: panel/menu-properties.c:145 panel/menu.c:4691
msgid "Edit menus..."
msgstr "Redigera menyer..."

#: panel/menu-properties.c:152
msgid "Can't open directory, using main menu!"
msgstr "Kan inte öppna katalog, använder huvudmenyn!"

#: panel/menu-properties.c:359
msgid "On the main menu"
msgstr "På huvudmenyn"

#: panel/menu-properties.c:393
msgid "Menu properties"
msgstr "Menyegenskaper"

#: panel/menu-properties.c:400
msgid "Menu type"
msgstr "Typ av meny"

#: panel/menu-properties.c:407
msgid "Global main menu"
msgstr "Global huvudmeny"

#: panel/menu-properties.c:435 panel/menu-properties.c:484
msgid "Normal menu"
msgstr "Normal meny"

#: panel/menu-properties.c:468
msgid "Distribution menu (if found): "
msgstr "Distributionsmeny (om den hittas): "

#: panel/menu-properties.c:472
msgid "KDE menu (if found): "
msgstr "KDE-meny (om den hittas): "

#: panel/menu-properties.c:476
msgid "Panel menu: "
msgstr "Panelmeny: "

#: panel/menu-properties.c:480
msgid "Desktop menu: "
msgstr "Skrivbordsmeny: "

#: panel/menu-properties.c:495
msgid "Menu path"
msgstr "Sökväg till meny"

#: panel/menu-properties.c:526
msgid "Use custom icon for panel button"
msgstr "Använd anpassad ikon för panelknapp"

#: panel/panel.c:848
#, c-format
msgid "Open URL: %s"
msgstr "Öppna URL: %s"

#: panel/panel_config.c:433
msgid "Hiding"
msgstr "Gömd"

#. Auto-hide
#: panel/panel_config.c:441
msgid "Enable Auto-hide"
msgstr "Aktivera automatisk gömning"

#. Hidebuttons enable
#: panel/panel_config.c:451
msgid "Show hide buttons"
msgstr "Visa gömknappar"

#. Arrow enable
#: panel/panel_config.c:461
msgid "Show arrows on hide button"
msgstr "Visa pilar på gömknappar"

#: panel/panel_config.c:512
msgid "Panel Position"
msgstr "Panelposition"

#: panel/panel_config.c:631 panel/panel_config.c:658 panel/panel_config.c:718
#: panel/panel_config.c:816
msgid "Size and Position"
msgstr "Storlek och position"

#: panel/panel_config.c:733
msgid "Orient panel horizontally"
msgstr "Orientera panelen horisontellt"

#: panel/panel_config.c:745
msgid "Orient panel vertically"
msgstr "Orientera panelrn vertikalt"

#: panel/panel_config.c:757
msgid "Top left corner's position: X"
msgstr "Översta vänstra hörnans position: X"

#: panel/panel_config.c:828
msgid "Offset from screen edge:"
msgstr "Avstånd från skärmkant:"

#: panel/panel_config.c:900
msgid "Panel size:"
msgstr "Panelstorlek"

#: panel/panel_config.c:971
msgid ""
"Note: The panel will size itself to the\n"
"largest applet in the panel, and that\n"
"not all applets obey these sizes."
msgstr ""
"Anmärkning: Panelen kommer att rätta sig\n"
"efter den applet som är störst, och att\n"
"inte alla appletar följer dessa storlekar."

#: panel/panel_config.c:1103
msgid "Background Type: "
msgstr "Bakgrundstyp: "

#: panel/panel_config.c:1142
msgid "Color to use:"
msgstr "Färg att använda:"

#: panel/panel_config.c:1183
msgid "Don't scale image to fit"
msgstr "Skala inte bilden så den passar"

#: panel/panel_config.c:1189
msgid "Scale image (keep proportions)"
msgstr "Skala bilden (behåll propertionerna)"

#: panel/panel_config.c:1194
msgid "Stretch image (change proportions)"
msgstr "Töj bild (ändra propertionerna)"

#: panel/panel_config.c:1209
msgid "Rotate image for vertical panels"
msgstr "Rotera bild i vertikala paneler"

#: panel/panel_config.c:1372
msgid "Panel properties"
msgstr "Panelegenskaper"

#: panel/panel_config.c:1430
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"

#: panel/session.c:245
msgid ""
"An applet is not responding to a save request.\n"
"Remove the applet or continue waiting?"
msgstr ""
"En applet svarar inte på förfrågan att spara.\n"
"Vill du ta bort appleten eller fortsätta vänta?"

#: panel/session.c:256
msgid "Remove applet"
msgstr "Ta bort applet"

#: panel/session.c:259
msgid "Continue waiting"
msgstr "Fortsätt vänta"

#: panel/session.c:268
msgid "Timed out on sending session save to an applet"
msgstr ""
"Tidsgränsen överskreds när meddelande om sessionssparande skickades till en "
"applet"

#: panel/swallow.c:174
msgid "Create swallow applet"
msgstr "Skapa sväljande applet"

#: panel/swallow.c:190
msgid "Title of application to swallow"
msgstr "Namn på applikationen som skall sväljas"

#: panel/swallow.c:200
msgid "Command (optional)"
msgstr "Kommando (valfri)"

#: panel/swallow.c:211
msgid "Width"
msgstr "Bredd"

#: panel/swallow.c:224
msgid "Height"
msgstr "Höjd"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.