Re: gtranslator

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-11 01:23:04

Jonas Rydberg wrote:
> > #: src/dialogs.c:361
> > msgid "gtranslator -- result for your query"
> > msgstr "gtranslator -- reultat av din fråga"
>              ^

Hoppsan. Tack.
Ändrat.


> > #: src/header_stuff.c:120
> > msgid "gtranslator -- edit header"
> > msgstr "gtranslator -- redigera början på filen"
> 
> På andra ställen har du använt "huvud", och det passar väl bättre även
> här.

Ja. Ändrat.


> > #: src/gui.c:145
> > msgid "Fuzzy"
> > msgstr "Luddig"
> >
> > #: src/gui.c:146
> > msgid "Toggle fuzzy status of a message"
> > msgstr "Växla luddighetsstatusen på ett meddelande"
> 
> Skall "fuzzy" verkligen översättas? I po-filerna står det ju "fuzzy".
> Eller finns gettext på svenska, och är det i så fall översatt där?

Ja, gettext/msgfmt är översatt det också, och där är det översatt till
"luddig". Vi brukar också tala om "luddiga översättningar" på svenska
och inte om "fuzziga översättningar". Personligen är jag glad att msgfmt
inte skriver "fuzziga översättningar" eller någonting liknande.


> > #: src/gui.c:208
> > msgid "Message _status"
> > msgstr "Meddelande_status"
>           ^
> mellanslag

Nej, det ska väl vara "meddelandestatus"? Det ska väl inte särskrivas? 

Understrecket är bara till för att markera att det följande tecknet ska
markeras som en tangentbordsgenväg för att nå posten i menyn där den
finns (tecknet blir understruket när programmet körs, och man kan trycka
på motsvarande tecken på tangentbordet för att aktivera menyposten när
menyn är aktiverad).


> > #: src/gui.c:209
> > msgid "Message _db"
> > msgstr "Meddelande_databas"
>           ^
> d:o

d:o
Jag tycker inte att "meddelandedatabas" ska särskrivas.


> >#: src/prefs.c:221
> >msgid "Warn if the .po-file contains fuzzy translations"
> >msgstr "Varna om .po-filen innehåller luddiga översättningar"
> 
> se ovan

Se ovan :-)


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.