gtranslator

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-10 03:11:56

Här kommer gtranslator (http://gtranslator.sourceforge.net , skärdump
finns på 
http://03bar.ktu.lt/~menesis/screenshots/gtranslator_2000-08-19.html).

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/gtranslator.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation of gtranslator
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtranslator 0.18\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-09 16:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-10 03:05+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/about.c:27
msgid ""
"gtranslator will be a GNOME framework for translating and managing the "
"translation of the important po-files and othe i18/19/20..n issues."
msgstr ""
"gtranslator kommer att bli ett GNOME-ramverk för översättning och hantering "
"av de viktiga po-filerna och andra internationaliseringsfrågor."

#: src/dialogs.c:46
msgid "gtranslator -- open a po-file"
msgstr "gtranslator -- öppna en .po-fil"

#: src/dialogs.c:70
msgid "gtranslator -- save file as .."
msgstr "gtranslator -- spara filen som..."

#: src/dialogs.c:97
#, c-format
msgid ""
"File %s\n"
"was changed. Save?"
msgstr ""
"Filen %s\n"
"har ändrats. Spara?"

#: src/dialogs.c:134
msgid "GoTo message entry"
msgstr "Gå till meddelandet"

#: src/dialogs.c:135
msgid "Go!"
msgstr "Kör!"

#: src/dialogs.c:141
msgid "Goto the specified message entry."
msgstr "Gå till det valda meddelandet."

#: src/dialogs.c:190
msgid "Find in the po-file"
msgstr "Sök i po-filen"

#: src/dialogs.c:191 src/gui.c:301
msgid "Find"
msgstr "Sök"

#. *
#. * Create the widgets.
#. *
#: src/dialogs.c:197
msgid "Enter your desired search string:"
msgstr "Skriv in din önskade söksträng: "

#: src/dialogs.c:199
msgid "Case sensitive"
msgstr "Gör skillnad på gemener/VERSALER"

#. *
#. * Create a helping label.
#. *
#: src/dialogs.c:244
msgid ""
"With this query window you can query\n"
"the message db for an existing entry\n"
"with your query string."
msgstr ""
"Med det här frågefönstret kan du fråga\n"
"i databasen efter en existerande post\n"
"med din frågesträng."

#: src/dialogs.c:263 src/gui.c:313
msgid "Query"
msgstr "Fråga"

#. *
#. * Set the window-properties.
#. *
#: src/dialogs.c:308
msgid "gtranslator -- query the message db"
msgstr "gtranslator -- fråga meddelandedatabasen"

#: src/dialogs.c:340
#, c-format
msgid "Result: `%s'"
msgstr "Resultat: \"%s\""

#: src/dialogs.c:357
msgid "Insert"
msgstr "Infoga"

#. *
#. * Set the window properties.
#. *
#: src/dialogs.c:361
msgid "gtranslator -- result for your query"
msgstr "gtranslator -- reultat av din fråga"

#: src/header_stuff.c:117
msgid "The header doesn't seem to be parsed rightly."
msgstr "Början på filen verkar inte kunna tolkas korrekt."

#: src/header_stuff.c:120
msgid "gtranslator -- edit header"
msgstr "gtranslator -- redigera början på filen"

#: src/header_stuff.c:125
msgid "Project name:"
msgstr "Projektnamn:"

#: src/header_stuff.c:126
msgid "Project version:"
msgstr "Projektversion:"

#: src/header_stuff.c:127
msgid "Use my personal options to fill out the rest of the header."
msgstr "Använd mina personliga alternativ för att fylla i resten av huvudet."

#: src/gui.c:56
msgid "_Compile"
msgstr "_Kompilera"

#: src/gui.c:57 src/gui.c:223
msgid "Compile the po-file"
msgstr "Kompilera .po-filen"

#: src/gui.c:84
msgid "_Header..."
msgstr "_Huvud..."

#: src/gui.c:85 src/gui.c:247
msgid "Edit the header"
msgstr "Redigera huvudet"

#: src/gui.c:95
msgid "_First"
msgstr "_Första"

#: src/gui.c:96 src/gui.c:271
msgid "Go to the first message"
msgstr "Gå till det första meddelandet"

#: src/gui.c:102
msgid "_Back"
msgstr "_Bakåt"

#: src/gui.c:103 src/gui.c:277
msgid "Go one message back"
msgstr "Gå ett meddelande bakåt"

#: src/gui.c:109
msgid "_Next"
msgstr "_Framåt"

#: src/gui.c:110 src/gui.c:283
msgid "Go one message forward"
msgstr "Gå ett meddelande framåt"

#: src/gui.c:116
msgid "_Last"
msgstr "_Sista"

#: src/gui.c:117 src/gui.c:289
msgid "Go to the Last message"
msgstr "Gå till det sista meddelandet"

#: src/gui.c:124
msgid "_Go to..."
msgstr "_Gå till..."

#: src/gui.c:125 src/gui.c:295
msgid "Goto specified message number"
msgstr "Gå till det valda meddelandenumret"

#: src/gui.c:136
msgid "Translated"
msgstr "Översatt"

#: src/gui.c:137
msgid "Toggle translated status of a message"
msgstr "Växla översättningsstatusen på ett meddelande"

#: src/gui.c:145
msgid "Fuzzy"
msgstr "Luddig"

#: src/gui.c:146
msgid "Toggle fuzzy status of a message"
msgstr "Växla luddighetsstatusen på ett meddelande"

#: src/gui.c:154
msgid "Stick"
msgstr "Klistra"

#: src/gui.c:155
msgid "Stick this message"
msgstr "Klistra detta meddelande"

#: src/gui.c:168
msgid "_Add the current message"
msgstr "Läg_g till det aktuella meddelandet"

#: src/gui.c:169
msgid "Add the current message to the messages DB"
msgstr "Lägg till det aktuella meddelandet i meddelandedatabasen"

#: src/gui.c:175
msgid "_Query for a message..."
msgstr "_Fråga efter meddelande..."

#: src/gui.c:176
msgid "Query the messages DB for the current msgid"
msgstr "Fråga meddelandedatabasen efter aktuell msgid"

#: src/gui.c:195
msgid "gtranslator _website"
msgstr "_webbplats för gtranslator"

#: src/gui.c:196
msgid "gtranslator's homepage on the web"
msgstr "gtranslators hemsida på webben"

#: src/gui.c:207
msgid "_Messages"
msgstr "_Meddelanden"

#: src/gui.c:208
msgid "Message _status"
msgstr "Meddelande_status"

#: src/gui.c:209
msgid "Message _db"
msgstr "Meddelande_databas"

#: src/gui.c:222
msgid "Compile"
msgstr "Kompilera"

#: src/gui.c:228
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: src/gui.c:229
msgid "Open a po-file"
msgstr "Öppna en po-fil"

#: src/gui.c:234
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: src/gui.c:235
msgid "Save File"
msgstr "Spara fil"

#: src/gui.c:240
msgid "Save as"
msgstr "Spara som..."

#: src/gui.c:241
msgid "Save file with a different name"
msgstr "Spara fil med ett annat namn"

#: src/gui.c:246
msgid "Header"
msgstr "Huvud"

#: src/gui.c:253
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: src/gui.c:254
msgid "gtranslator options"
msgstr "Alternativ för gtranslator"

#: src/gui.c:259 src/gui.c:260
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: src/gui.c:270
msgid "First"
msgstr "Första"

#: src/gui.c:276
msgid "Back"
msgstr "Bakåt"

#: src/gui.c:282
msgid "Next"
msgstr "Nästa"

#: src/gui.c:288
msgid "Last"
msgstr "Sista"

#: src/gui.c:294
msgid "Goto"
msgstr "Gå till"

#: src/gui.c:302
msgid "Find string in po-file"
msgstr "Sök sträng i po-filen"

#: src/gui.c:307
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: src/gui.c:308
msgid "Add to the messages db"
msgstr "Lägg till i meddelandedatabasen"

#: src/gui.c:314
msgid "Query for a message in db"
msgstr "Sök efter meddelande i databasen"

#. *
#. * Create the app
#. *
#: src/gui.c:436
msgid "gtranslator"
msgstr "gtranslator"

#. *
#. * Show a Good Bye!-typo message.
#. *
#: src/gui.c:560
msgid "Bye bye!"
msgstr "Hejdå!"

#: src/gui.c:579
msgid "Couldn't store current geometry!"
msgstr "Kunde inte spara aktuell fönsterstorlek!"

#: src/gui.c:684
msgid "You've reached the first message"
msgstr "Du är vid det första meddelandet"

#: src/gui.c:704
msgid "You've reached the last message."
msgstr "Du är vid det sista meddelandet"

#: src/gui.c:804
#, c-format
msgid ""
"Could not find\n"
"\"%s\""
msgstr ""
"Kunde inte hitta\n"
"\"%s\""

#: src/languages.h:59
msgid "Arabic"
msgstr "Arabiska"

#: src/languages.h:63
msgid "Basque"
msgstr "Baskiska"

#: src/languages.h:67
msgid "Bulgarian"
msgstr "Bulgariska"

#: src/languages.h:71
msgid "Catalan"
msgstr "Katalanska"

#: src/languages.h:75
msgid "Chinese/Simplified"
msgstr "Kinesiska/förenklad"

#: src/languages.h:79
msgid "Chinese/Traditional"
msgstr "Kinesiska/traditionell"

#: src/languages.h:83
msgid "Croatian"
msgstr "Kroatiska"

#: src/languages.h:87
msgid "Czech"
msgstr "Tjeckiska"

#: src/languages.h:91
msgid "Danish"
msgstr "Danska"

#: src/languages.h:95
msgid "English"
msgstr "Engelska"

#: src/languages.h:99
msgid "English/Canada"
msgstr "Engelska/Kanada"

#: src/languages.h:103
msgid "English/GB"
msgstr "Engelska/brittisk"

#: src/languages.h:107
msgid "English/USA"
msgstr "Engelska/USA"

#: src/languages.h:111
msgid "Estonian"
msgstr "Estländska"

#: src/languages.h:115
msgid "Farsi"
msgstr "Farsi"

#: src/languages.h:119
msgid "Finnish"
msgstr "Finska"

#: src/languages.h:123
msgid "French"
msgstr "Franska"

#: src/languages.h:127
msgid "Galician"
msgstr "Galiciska"

#: src/languages.h:131
msgid "German"
msgstr "Tyska"

#: src/languages.h:135
msgid "Greek"
msgstr "Grekiska"

#: src/languages.h:139
msgid "Hungarian"
msgstr "Ungerska"

#: src/languages.h:143
msgid "Indonesian"
msgstr "Indonesiska"

#: src/languages.h:147
msgid "Italian"
msgstr "Italienska"

#: src/languages.h:151
msgid "Irish"
msgstr "Irländska"

#: src/languages.h:155
msgid "Japanese"
msgstr "Japanska"

#: src/languages.h:159
msgid "Korean"
msgstr "Koreanska"

#: src/languages.h:163
msgid "Lithuanian"
msgstr "Litauiska"

#: src/languages.h:167
msgid "Norwegian/Bookmal"
msgstr "Norska/bokmål"

#: src/languages.h:171
msgid "Norwegian/Nynorsk"
msgstr "Norska/nynorsk"

#: src/languages.h:175
msgid "Polish"
msgstr "Polska"

#: src/languages.h:179
msgid "Portuguese"
msgstr "Portugisiska"

#: src/languages.h:183
msgid "Portuguese/Brazil"
msgstr "Portugisiska/Brasilien"

#: src/languages.h:187
msgid "Russian"
msgstr "Ryska"

#: src/languages.h:191
msgid "Slovak"
msgstr "Slovakiska"

#: src/languages.h:195
msgid "Spanish"
msgstr "Spanska"

#: src/languages.h:199
msgid "Spanish/Spain"
msgstr "Spanska/Spanien"

#: src/languages.h:203
msgid "Spanish/Mexico"
msgstr "Spanska/Mexiko"

#: src/languages.h:207
msgid "Swedish"
msgstr "Svenska"

#: src/languages.h:211
msgid "Turkish"
msgstr "Turkiska"

#: src/languages.h:215
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukrainska"

#: src/languages.h:219
msgid "Walloon"
msgstr "Walloon"

#: src/languages.h:223
msgid "Welsh"
msgstr "Walesiska"

#: src/main.c:39
msgid "Sets the minimum match for query"
msgstr "Ställer in minsta träff för fråga"

#: src/main.c:43
msgid "Specifies the main-window geometry"
msgstr "Anger storlek och placering på huvudfönstret"

#: src/main.c:47
msgid "The messages db to use"
msgstr "Meddelandedatabasen som ska användas"

#: src/main.c:51
msgid "Query the messages db & exit"
msgstr "Sök i meddelandedatabasen och avsluta"

#. *
#. * Simply print it out.
#. *
#: src/main.c:110
#, c-format
msgid "Getting results for query: `%s' ...\n"
msgstr "Tar emot resultat för frågan: \"%s\" ...\n"

#: src/main.c:115
#, c-format
msgid "Result          : %s."
msgstr "Resultat         : %s."

#: src/main.c:117
msgid "End of query.\n"
msgstr "Slut på frågan.\n"

#: src/main.c:177
#, c-format
msgid "The geometry string \"%s\" coulnd't be parsed!"
msgstr "Geometristrängen \"%s\" kunde inte tolkas!"

#: src/msg_db.c:39
#, c-format
msgid "No message db found! Creating one in `%s'."
msgstr "Ingen meddelandedatabas hittades! Skapar en i \"%s\"."

#. *
#. * 3.1) No list, no fun
#. *
#: src/msg_db.c:77
msgid "gtranslator lost the list of translations!\n"
msgstr "gtranslator tappade bort listan med översättningar!\n"

#. *
#. * Show a little warning ...
#. *
#: src/msg_db.c:118
#, c-format
msgid "The message db `%s' hasn't been initted yet!\n"
msgstr "Meddelandedatabasen \"%s\" har inte initierats ännu!\n"

#. *
#. * Warn if there isn't any message which could be added
#. * to the msg_db .
#. *
#: src/msg_db.c:129
msgid "Got no message entry!\n"
msgstr "Fick ingen meddelandepost!\n"

#: src/msg_db.c:137
msgid "New message entry has wrong/non-logical length.\n"
msgstr "Ny meddelandepost har fel/ologisk längd.\n"

#. *
#. * Show a little warning ...
#. *
#: src/msg_db.c:208
#, c-format
msgid "The message db `%s' seems not to be initted!\n"
msgstr "Meddelandedatabasen \"%s\" verkar inte ha initierats ännu!\n"

#. *
#. * Return a very "explaining" char* ...
#. *
#: src/msg_db.c:212
msgid "Not available"
msgstr "Inte tillgänglig"

#. *
#. * If there's no msg_list
#. * print an error message
#. *
#: src/msg_db.c:220
msgid "No messages list ( msg_list ) available for acting on it!\n"
msgstr "Ingen meddelandelista (msg_list) tillgänglig för aktivering!\n"

#: src/msg_db.c:260
msgid "No entry found in the messages db "
msgstr "Ingen post funnen i meddelandedatabasen "

#: src/msg_db.c:271
msgid "The messages db isn't inited."
msgstr "Meddelandedatabasen är inte initierad."

#. *
#. * Gives a warning message.
#. *
#: src/msg_db.c:301
msgid "Trying to set an irregular challange length!"
msgstr "Försöker sätta en ovanlig tävlingslängd!"

#. *
#. * If there are any problems , give a
#. * message ..
#. *
#: src/parse.c:34
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The file stream is lost!\n"
"%s"
msgstr ""
"\n"
"Filströmmen försvunnen!\n"
"%s"

#: src/parse.c:114
#, c-format
msgid "There's no file to open or I couldn't understand `%s'!"
msgstr "Det finns ingen fil att öppna eller så förstod jag inte \"%s\"!"

#. *
#. * Set up a status message
#. *
#: src/parse.c:119
#, c-format
msgid "Current file : \"%s\"."
msgstr "Aktuell fil: \"%s\"."

#. *
#. * Show an updated status
#. *
#: src/parse.c:230
#, c-format
msgid "Successfully finished parsing \"%s\", %i lines."
msgstr "Slutförde utan problem tolkningen av \"%s\", %i rader."

#: src/parse.c:375
#, c-format
msgid ""
"You didn't change anything in\n"
"%s\n"
"!\n"
"Do you want to save it anyway?"
msgstr ""
"Du ändrade ingenting i\n"
"%s\n"
"!\n"
"Vill du spara ändå?"

#: src/parse.c:427
#, c-format
msgid ""
"File %s\n"
"was changed. Do you want to revert to saved copy?"
msgstr ""
"Filen %s\n"
"har ändrats. Vill du återgå till den sparade kopian?"

#: src/parse.c:475
msgid ""
"An error occured while msgfmt was executed.\n"
"Please check your .po file again."
msgstr ""
"Ett fel uppstod när msgfmt kördes.\n"
"Var vänlig och kontrollera .po-filen igen."

#: src/parse.c:479
msgid "Po-file has been compiled successfully."
msgstr ".po-filen har kompilerats utan problem."

#. *
#. * The tables for holding all the entries below
#. *
#: src/prefs.c:156
msgid "Personal information"
msgstr "Personlig information"

#: src/prefs.c:157
msgid "Language options"
msgstr "Språkalternativ"

#: src/prefs.c:158
msgid "Po file options"
msgstr "Alternativ för .po-filer"

#: src/prefs.c:199
msgid "Language :"
msgstr "Språk:"

#: src/prefs.c:201
msgid "MIME type :"
msgstr "MIME-typ:"

#: src/prefs.c:203
msgid "Language code :"
msgstr "Språkkod:"

#: src/prefs.c:205
msgid "Encoding :"
msgstr "Kodning:"

#: src/prefs.c:207
msgid "Language group's EMail :"
msgstr "Språkgruppens e-postadress:"

#: src/prefs.c:212
msgid "Add the additional comments to the header"
msgstr "Lägg till de extra kommentarerna i huvudet"

#: src/prefs.c:215
msgid "Save geometry on exit & restore it on startup"
msgstr "Spara gtranslators geometri vid avslut och återställ vid uppstart"

#: src/prefs.c:218
msgid "Warn me if I'm trying to save an unchanged file"
msgstr "Varna vid försök att spara en fil som inte ändrats"

#: src/prefs.c:221
msgid "Warn if the .po-file contains fuzzy translations"
msgstr "Varna om .po-filen innehåller luddiga översättningar"

#: src/prefs.c:224
msgid "Don't save unchanged .po-files"
msgstr "Spara inte .po-filer som inte ändrats"

#: src/prefs.c:227
msgid "Use the messages db"
msgstr "Använd meddelandedatabasen"

#: src/prefs.c:233
msgid "Author's name :"
msgstr "Författarens namn:"

#: src/prefs.c:235
msgid "Author's EMail :"
msgstr "Författarens e-post:"

#: src/prefs.c:237
msgid "Comments :"
msgstr "Kommentarer:"

#: src/prefs.c:300
msgid ""
"With the Preferences box you can define some variables\n"
"with which you can make gtranslator make more work\n"
"like YOU want it to work!"
msgstr ""
"Med inställningsdialogfönstret kan du ställa in värden\n"
"som får gtranslator att göra de saker som DU vill.\n"
" "

#: src/find.c:32
msgid "Nothing appropriate found!"
msgstr "Inget passande hittades!"

#: src/find.c:54
msgid "No query, no fun."
msgstr "Ingen fråga, inget kul."

#: libgtranslator/parse-db.c:32
msgid "No language defined in the query request!"
msgstr "Inget språk är angivet i frågebegäran!"

#. *
#. * If a 'tr_TR' isn't found then we go to the superclass db: 'tr'.
#. * Just show a message that tells this.
#. *
#: libgtranslator/parse-db.c:43
msgid "FYI: Will also lookup the superclass message db.\n"
msgstr ""
"För kännedom: Vi kommer också att slå i superklassmeddelandedatabasen.\n"

#: libgtranslator/parse-db.c:63
#, c-format
msgid "Couldn't open language base file `%s.xml' in %s.\n"
msgstr "Kunde inte öppna språkbasfilen \"%s.xml\" i %s.\n"

#. *
#. * Print some information.
#. *
#: libgtranslator/parse-db.c:76
#, c-format
msgid "Subclass file `%s.xml' not found.\n"
msgstr "Subklassfilen \"%s.xml\" kunde inte hittas.\n"

#: libgtranslator/parse-db.c:77
#, c-format
msgid "Trying superclass-file `%s.xml' ...\n"
msgstr "Försöker med superklassfilen \"%s.xml\"...\n"

#: libgtranslator/parse-db.c:137
msgid "The message db file is empty!"
msgstr "Meddelandedatabasfilen är tom!"

#: libgtranslator/parse-db.c:143
msgid "The message db doesn't seem to be a message db xml file."
msgstr "Meddelandedatabasen verkar inte vara en xml-meddelandedatabasfil."

#: libgtranslator/team-handle.c:32
msgid "No language/team code defined to register!"
msgstr "Inget språk-/gruppnamn angiven för registrering!"

#: libgtranslator/team-handle.c:67
msgid "Team is already registered!"
msgstr "Gruppen är redan registrerad!"

#: libgtranslator/team-handle.c:113
#, c-format
msgid "Teams file `teams.xml` in %s couldn't be opened!"
msgstr "Gruppfilen \"teams.xml\" i %s kunde inte öppnas!"

#: libgtranslator/team-handle.c:149
msgid "Couldn't return the list of the apps."
msgstr "Kunde inte returnera listan över program."

#~ msgid "(C) 1999-2000 Fatih Demir ( kabalak@gmx.net )"
#~ msgstr "© 1999-2000 Fatih Demir <kabala@gmx.net>"

#~ msgid "Select your desired po-file to open"
#~ msgstr "Välj .po-fil som skall öppnas"

#~ msgid "Select your filename to which the po-file should be saved to."
#~ msgstr "Välj filnamn som .po-filen skall sparas som."

#~ msgid "Search"
#~ msgstr "Sök"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.