xchat

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-05 02:44:44

Jag tyckte att ett par extra timmars sömn i natt var mesigt och
översatte IRC-programmet X-Chat istället "från scratch".

Kommentarer: Någon bra översättning av "highlight"?

Filen finns också på http://www.menthos.com/po/gnome/xchat.sv.po
Tacksam för kommentarer (som alltid).


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish messages for X-Chat.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xchat 1.5.7\n"
"POT-Creation-Date: 2000-08-27 17:35+0400\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-05 02:36+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/fe-gtk/gtkutil.c:190 src/fe-gtk/settings.c:1636
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: src/fe-gtk/menu.c:1246 src/fe-gtk/menu.c:1715
msgid "Server List.."
msgstr "Serverlista..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1253 src/fe-gtk/menu.c:1717
msgid "New Server Tab.."
msgstr "Ny serverflik..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1259 src/fe-gtk/menu.c:1719
msgid "New Server Window.."
msgstr "Nytt serverfönster..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1265 src/fe-gtk/menu.c:1720
msgid "New Channel Tab.."
msgstr "Ny kanalflik..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1271 src/fe-gtk/menu.c:1721
msgid "New Channel Window.."
msgstr "Nytt kanalfönster..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1279 src/fe-gtk/menu.c:1286 src/fe-gtk/menu.c:1724
msgid "New Shell Tab.."
msgstr "Ny skalflik..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1294 src/fe-gtk/menu.c:1730
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: src/fe-gtk/menu.c:1301 src/fe-gtk/menu.c:1732
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

#: src/fe-gtk/menu.c:1311 src/fe-gtk/menu.c:1735
msgid "Channel List Window.."
msgstr "Kanallistefönster..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1316 src/fe-gtk/menu.c:1736
msgid "DCC Send Window.."
msgstr "DCC-sändfönster..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1321 src/fe-gtk/menu.c:1737
msgid "DCC Receive Window.."
msgstr "DCC-mottagningsfönster..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1326 src/fe-gtk/menu.c:1738
msgid "DCC Chat Window.."
msgstr "DCC-Chattfönster..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1331 src/fe-gtk/menu.c:1739
msgid "Raw Log Window.."
msgstr "Råloggsfönster..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1336 src/fe-gtk/menu.c:1740
msgid "URL Grabber Window.."
msgstr "URL-fångarfönster..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1341 src/fe-gtk/menu.c:1741
msgid "Notify List Window.."
msgstr "Notifieringslistefönster..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1346 src/fe-gtk/menu.c:1742
msgid "Ignore Window.."
msgstr "Ignoreringsfönster..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1352 src/fe-gtk/menu.c:1744
msgid "Flush Buffer"
msgstr "Töm buffert"

#: src/fe-gtk/menu.c:1358 src/fe-gtk/menu.c:1745
msgid "Search Buffer.."
msgstr "Sök i buffert..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1364 src/fe-gtk/menu.c:1746
msgid "Save Buffer.."
msgstr "Spara buffert..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1373 src/fe-gtk/menu.c:1749
msgid "Invisible"
msgstr "Osynlig"

#: src/fe-gtk/menu.c:1377 src/fe-gtk/menu.c:1750
msgid "Receive Wallops"
msgstr "Ta emot wallop"

#: src/fe-gtk/menu.c:1381 src/fe-gtk/menu.c:1751
msgid "Receive Server Notices"
msgstr "Ta emot servermeddelanden"

#: src/fe-gtk/menu.c:1386 src/fe-gtk/menu.c:1753
msgid "Marked Away"
msgstr "Märkt som frånvarande"

#: src/fe-gtk/menu.c:1391
msgid "Auto Rejoin on Kick"
msgstr "Gå in igen automatiskt vid kick"

#: src/fe-gtk/menu.c:1395 src/fe-gtk/menu.c:1756
msgid "Auto ReConnect to Server"
msgstr "Automatisk återanslutning till server"

#: src/fe-gtk/menu.c:1399 src/fe-gtk/menu.c:1757
msgid "Never-give-up ReConnect"
msgstr "Oändligt många återanslutningsförsök"

#. 36
#: src/fe-gtk/menu.c:1404 src/fe-gtk/menu.c:1759
msgid "Auto Open Dialog Windows"
msgstr "Öppna dialogfönster automatiskt"

#: src/fe-gtk/menu.c:1408 src/fe-gtk/menu.c:1760
msgid "Auto Accept DCC Chat"
msgstr "Acceptera DCC-chattar automatiskt"

#: src/fe-gtk/menu.c:1412 src/fe-gtk/menu.c:1761
msgid "Auto Accept DCC Send"
msgstr "Acceptera DCC-sändningar automatiskt"

#. 40
#: src/fe-gtk/menu.c:1420 src/fe-gtk/menu.c:1764
msgid "Setup.."
msgstr "Inställningar..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1426 src/fe-gtk/menu.c:1765
msgid "Palette.."
msgstr "Palett..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1432 src/fe-gtk/menu.c:1766
msgid "User Commands.."
msgstr "Användarkommandon..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1438 src/fe-gtk/menu.c:1767
msgid "CTCP Replies.."
msgstr "CTCP-svar..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1444 src/fe-gtk/menu.c:1768
msgid "Userlist Buttons.."
msgstr "Knappar i användarlista..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1450 src/fe-gtk/menu.c:1769
msgid "Userlist Popup.."
msgstr "Popupmeny i användarlista..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1456
msgid "Replace Popup.."
msgstr "Ersätt popupmeny..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1462 src/fe-gtk/menu.c:1771
msgid "URL Handlers.."
msgstr "URL-hanterare..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1468 src/fe-gtk/menu.c:1772
msgid "Edit Event Texts.."
msgstr "Redigera händelsetexter..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1474 src/fe-gtk/menu.c:1773
msgid "Edit Key Bindings.."
msgstr "Redigera tangentbindningar..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1481 src/fe-gtk/menu.c:1775
msgid "Reload Settings"
msgstr "Ladda om inställningar"

#: src/fe-gtk/menu.c:1488 src/fe-gtk/menu.c:1777
msgid "Save Settings now"
msgstr "Spara inställningar nu"

#: src/fe-gtk/menu.c:1494 src/fe-gtk/menu.c:1778
msgid "Save Settings on exit"
msgstr "Spara inställningar vid avslutning"

#: src/fe-gtk/menu.c:1502 src/fe-gtk/menu.c:1813
msgid "Help.."
msgstr "Hjälp..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1509 src/fe-gtk/menu.c:1815
msgid "X-Chat Homepage.."
msgstr "X-Chats hemsida..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1515 src/fe-gtk/menu.c:1816
msgid "Online Docs.."
msgstr "Online-dokument..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1522 src/fe-gtk/menu.c:1818
msgid "About X-Chat.."
msgstr "Om X-Chat..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1532
msgid "Perl Script.."
msgstr "Perlskript..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1536
msgid "Python Script.."
msgstr "Pythonskript..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1540
msgid "Plugin.."
msgstr "Insticksprogram..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1548 src/fe-gtk/menu.c:1783 src/fe-gtk/menu.c:1787
msgid "Perl List"
msgstr "Perllista"

#: src/fe-gtk/menu.c:1552 src/fe-gtk/menu.c:1802 src/fe-gtk/menu.c:1805
msgid "Python List"
msgstr "Pythonlista"

#: src/fe-gtk/menu.c:1556 src/fe-gtk/menu.c:1793 src/fe-gtk/menu.c:1797
msgid "Plugin List"
msgstr "Lista över insticksprogram"

#: src/fe-gtk/menu.c:1564
msgid "All Perl Scripts"
msgstr "Alla Perlskript"

#: src/fe-gtk/menu.c:1568
msgid "All Python Scripts"
msgstr "Alla Pythonskript"

#: src/fe-gtk/menu.c:1572
msgid "All Plugins"
msgstr "Alla insticksprogram"

#: src/fe-gtk/menu.c:1578
msgid "Load"
msgstr "Ladda"

#: src/fe-gtk/menu.c:1579
msgid "Info"
msgstr "Information"

#: src/fe-gtk/menu.c:1580
msgid "Kill"
msgstr "Döda"

#: src/fe-gtk/menu.c:1587
msgid "Edit User Menu.."
msgstr "Redigera användarmeny..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1596
msgid "_X-Chat"
msgstr "_X-Chat"

#: src/fe-gtk/menu.c:1597
msgid "_Windows"
msgstr "_Fönster"

#: src/fe-gtk/menu.c:1598
msgid "User _Modes"
msgstr "_Användarlägen"

#: src/fe-gtk/menu.c:1599
msgid "_Settings"
msgstr "Alternati_v"

#: src/fe-gtk/menu.c:1600
msgid "S_cripts & Plugins"
msgstr "_Skript och insticksprogram"

#: src/fe-gtk/menu.c:1601
msgid "Use_r Menu"
msgstr "Använda_rmeny"

#: src/fe-gtk/menu.c:1602
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: src/fe-gtk/menu.c:1714
msgid "X-Chat"
msgstr "X-Chat"

#. 12
#: src/fe-gtk/menu.c:1734
msgid "Windows"
msgstr "Fönster"

#. 25
#: src/fe-gtk/menu.c:1748
msgid "User Modes"
msgstr "Användarlägen"

#. 32
#: src/fe-gtk/menu.c:1755
msgid "Auto ReJoin on Kick"
msgstr "Gå in igen automatiskt vid kick"

#: src/fe-gtk/menu.c:1763
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"

#: src/fe-gtk/menu.c:1770
msgid "Replace.."
msgstr "Ersätt..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1779
msgid "Scripts & Plugins"
msgstr "Skript och insticksprogram"

#: src/fe-gtk/menu.c:1781 src/fe-gtk/menu.c:1785
msgid "Load Perl Script.."
msgstr "Ladda Perlskript..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1782 src/fe-gtk/menu.c:1786
msgid "Unload All Scripts"
msgstr "Ladda ur alla skript"

#: src/fe-gtk/menu.c:1791 src/fe-gtk/menu.c:1795
msgid "Load Plugin (*.so).."
msgstr "Ladda insticksprogram (*.so)..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1792 src/fe-gtk/menu.c:1796
msgid "Unload All Plugins"
msgstr "Ladda ur alla insticksprogram"

#: src/fe-gtk/menu.c:1801 src/fe-gtk/menu.c:1804
msgid "Load Python Script.."
msgstr "Ladda Pythonskript..."

#: src/fe-gtk/menu.c:1808
msgid "User Menu"
msgstr "Användarmeny"

#: src/fe-gtk/menu.c:1809
msgid "Edit User Menu"
msgstr "Redigera användarmeny"

#: src/fe-gtk/menu.c:1812
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: src/fe-gtk/settings.c:132
msgid "Browse..."
msgstr "Bläddra..."

#: src/fe-gtk/settings.c:296
msgid "Choose File"
msgstr "Välj fil"

#: src/fe-gtk/settings.c:327
msgid "Select Font"
msgstr "Välj typsnitt"

#: src/fe-gtk/settings.c:783
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"

#: src/fe-gtk/settings.c:785
msgid "Use gdk_fontset_load instead of gdk_font_load"
msgstr "Använd gdk_fontset_load istället för gdk_font_load"

#: src/fe-gtk/settings.c:788
msgid "Font:"
msgstr "Typsnitt:"

#: src/fe-gtk/settings.c:792
msgid "Background Picture:"
msgstr "Bakgrundsbild:"

#: src/fe-gtk/settings.c:796
msgid "Background XPM:"
msgstr "Bakgrunds-XPM:"

#: src/fe-gtk/settings.c:803
msgid "Indent Nicks"
msgstr "Gör indragning för smeknamn"

#: src/fe-gtk/settings.c:805
msgid "Make nicknames right justified."
msgstr "Högerjustera smeknamn."

#: src/fe-gtk/settings.c:807
msgid "Auto Indent"
msgstr "Automatisk indragning"

#: src/fe-gtk/settings.c:809
msgid "Auto adjust the separator bar position as needed."
msgstr "Justera automatiskt avskiljarlinjens position när det krävs."

#: src/fe-gtk/settings.c:811
msgid "Draw Separator Bar"
msgstr "Rita avskiljarlinje"

#: src/fe-gtk/settings.c:813
msgid "Make the separator an actual visible line."
msgstr "Gör avskiljarlinjen till en synlig linje."

#: src/fe-gtk/settings.c:815
msgid "Word Wrap"
msgstr "Radbryt"

#: src/fe-gtk/settings.c:817
msgid "Don't split words from one line to the next"
msgstr "Dela inte meningar på flera rader"

#: src/fe-gtk/settings.c:819
msgid "Transparent Background"
msgstr "Genomskinlig bakgrund"

#: src/fe-gtk/settings.c:822
msgid "Make the text box seem see-through"
msgstr "Gör textfältet genomskinligt"

#: src/fe-gtk/settings.c:824
msgid "Tint Transparency"
msgstr "Skifta genomskinlighet"

#: src/fe-gtk/settings.c:826
msgid "Tint the see-through text box to make it darker"
msgstr "Skifta det genomskinliga textfältet till en mörkare ton"

#: src/fe-gtk/settings.c:833
msgid "Tint Setting"
msgstr "Skiftningsinställning"

#: src/fe-gtk/settings.c:839
msgid "Change in realtime"
msgstr "Ändra i realtid"

#: src/fe-gtk/settings.c:842
msgid "Red:"
msgstr "Röd:"

#: src/fe-gtk/settings.c:843
msgid "Green:"
msgstr "Grön:"

#: src/fe-gtk/settings.c:844
msgid "Blue:"
msgstr "Blå:"

#: src/fe-gtk/settings.c:871
msgid "Startup and Shutdown"
msgstr "Uppstart och asvlutning"

#: src/fe-gtk/settings.c:872
msgid "No Server List On Startup"
msgstr "Ingen serverlista vid uppstart"

#: src/fe-gtk/settings.c:875
msgid "Don't display the server list on X-Chat startup"
msgstr "Visa inte serverlistan då X-Chat startar"

#: src/fe-gtk/settings.c:876
msgid "Auto Save URL list"
msgstr "Spara URL-listan automatiskt"

#: src/fe-gtk/settings.c:879
msgid "Auto save your URL list when exiting from X-Chat"
msgstr "Spara din URL-lista automatiskt när du avslutar X-Chat"

#: src/fe-gtk/settings.c:881
msgid "User List"
msgstr "Användarlista"

#: src/fe-gtk/settings.c:882
msgid "Give the User List style"
msgstr "Sätt stil på användarlistan"

#: src/fe-gtk/settings.c:887
msgid "Double Click Command:"
msgstr "Dubbelklickskommando:"

#: src/fe-gtk/settings.c:893
msgid "Userlist sorted by: "
msgstr "Användarlistan sorteras efter: "

#: src/fe-gtk/settings.c:900
msgid "A-Z, Ops first"
msgstr "A-Ö, operatörer först"

#: src/fe-gtk/settings.c:902
msgid "A-Z"
msgstr "A-Ö"

#: src/fe-gtk/settings.c:904
msgid "Z-A, Ops last"
msgstr "Ö-A, operatörer sist"

#: src/fe-gtk/settings.c:906
msgid "Z-A"
msgstr "Ö-A"

#: src/fe-gtk/settings.c:908
msgid "Unsorted"
msgstr "Osorterad"

#: src/fe-gtk/settings.c:922
msgid "Show userhost"
msgstr "Visa användarens värddator"

#: src/fe-gtk/settings.c:927
msgid "Show userhost of users in channel userlist"
msgstr "Visa användarnas värddatorer i kanalens användarlista"

#: src/fe-gtk/settings.c:943
msgid "Input Box"
msgstr "Inmatningsfält"

#: src/fe-gtk/settings.c:944
msgid "Nick Name Completion"
msgstr "Smeknamnskomplettering"

#: src/fe-gtk/settings.c:947
msgid "Complete nicknames when a partial one is entered"
msgstr "Komplettera smeknamn när det är delvis inmatat"

#: src/fe-gtk/settings.c:948
msgid "Old-style Nickname Completion"
msgstr "Gammaldags smeknamnskomplettering"

#: src/fe-gtk/settings.c:953
msgid "Nickname completion is old-style (instead of GNU-style)"
msgstr "Smeknamnskomplettering i gammaldags stil (istället för i GNU-stil)"

#: src/fe-gtk/settings.c:955
msgid "Give the Input Box style"
msgstr "Sätt stil på inmatningsfältet"

#: src/fe-gtk/settings.c:958
msgid "Input box gets same style as main text area"
msgstr "Inmatningsfältet får samma stil som huvudtextarean"

#: src/fe-gtk/settings.c:960
msgid "Nickname Completion Character:"
msgstr "Tecken vid smeknamnskomplettering:"

#: src/fe-gtk/settings.c:963
msgid "(Default is \":\" if left blank.)"
msgstr "(Standardvärdet är \":\" om fältet är tomt.)"

#: src/fe-gtk/settings.c:965
msgid "Character to append to completed nicknames"
msgstr "Tecken som läggs till kompletterade smeknamn"

#: src/fe-gtk/settings.c:967
msgid "InputBox always in focus"
msgstr "Inmatningsfältet har alltid fokus"

#: src/fe-gtk/settings.c:972
msgid "Show nickgad"
msgstr "Visa ditt smeknamn"

#: src/fe-gtk/settings.c:975
msgid "Show your nick before input box"
msgstr "VIsa ditt smeknamn innan inmatningsfältet"

#: src/fe-gtk/settings.c:977
msgid "Output Box"
msgstr "Utmatningsfält"

#: src/fe-gtk/settings.c:978
msgid "Time Stamp All Text"
msgstr "TIdsstämpla all text"

#: src/fe-gtk/settings.c:981
msgid "Prefix all text with the current time stamp"
msgstr "Skriv aktuell tid framför all text"

#: src/fe-gtk/settings.c:982
msgid "Colored Nicks"
msgstr "Färgade smeknamn"

#: src/fe-gtk/settings.c:985
msgid "Output nicknames in different colors"
msgstr "Visa smeknamn i olika färger"

#: src/fe-gtk/settings.c:986
msgid "Show invites in the active window"
msgstr "Visa inbjudningar i aktuellt fönster"

#: src/fe-gtk/settings.c:992
msgid "Output Filtering"
msgstr "Utmatningsfiltrering"

#: src/fe-gtk/settings.c:993
msgid "Strip MIRC Color"
msgstr "Ta bort mIRC-färger"

#: src/fe-gtk/settings.c:996
msgid "Strip MIRC color codes from text before displaying"
msgstr "Ta bort mIRC-färger från texten innan den visas"

#: src/fe-gtk/settings.c:997
msgid "Filter out BEEPs"
msgstr "Filtrera bort PIP"

#: src/fe-gtk/settings.c:1000
msgid "Remove ^G BEEP codes from text before displaying"
msgstr "Ta bort ^G-PIP-koder från texten innan den visas"

#: src/fe-gtk/settings.c:1002
msgid "Buffer Settings"
msgstr "Buffertinställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1006
msgid "Text Buffer Size:"
msgstr "Storlek på textbuffert:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1008
msgid "lines (0=Unlimited)."
msgstr "rader (0=Obegränsat)."

#: src/fe-gtk/settings.c:1024
msgid "Buttons"
msgstr "Knappar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1025
msgid "Channel Mode Buttons"
msgstr "Kanallägesknappar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1029
msgid "Show the TNSIPMLK buttons"
msgstr "Visa TNSIPMLK-knapparna"

#: src/fe-gtk/settings.c:1030
msgid "User List Buttons"
msgstr "Användarlistknappar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1034
msgid "Show the buttons below the user list"
msgstr "Visa knapparna nedanför användarlistan"

#: src/fe-gtk/settings.c:1036
msgid "Tabs"
msgstr "Flikar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1040
msgid "Bottom"
msgstr "Nederst"

#: src/fe-gtk/settings.c:1042
msgid "Top"
msgstr "Överst"

#: src/fe-gtk/settings.c:1044
msgid "Left"
msgstr "Vänster"

#: src/fe-gtk/settings.c:1046
msgid "Right"
msgstr "Höger"

#: src/fe-gtk/settings.c:1048
msgid "Hidden"
msgstr "Gömda"

#: src/fe-gtk/settings.c:1058
msgid "New Tabs to front"
msgstr "Ny flikar längst fram"

#: src/fe-gtk/settings.c:1061
msgid "Bring new query/channel tabs to front"
msgstr "Plocka fram nya fråge-/kanalflikar till framkanten"

#: src/fe-gtk/settings.c:1062
msgid "Channel Tabs"
msgstr "Kanalflikar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1065
msgid "Use tabs for channels instead of separate windows"
msgstr "Använd flikar för kanaler istället för seperata fönster"

#: src/fe-gtk/settings.c:1066
msgid "Private Message Tabs"
msgstr "Flikar för privata meddelanden"

#: src/fe-gtk/settings.c:1069
msgid "Use tabs for /query instead of separate windows"
msgstr "Använd flikar för /query istället för seperata fönster"

#: src/fe-gtk/settings.c:1072
msgid "Use a separate tab/window for server messages"
msgstr "Använd en seperat flik/fönster för servermeddelanden"

#: src/fe-gtk/settings.c:1077
msgid "Use tabs for DCC, Ignore, Notify etc windows."
msgstr "Använd flikar för DCC-, ignorerings- och notifieringsfönster osv."

#: src/fe-gtk/settings.c:1081
msgid "Limited Tab Highlighting"
msgstr "Begränsad flikmarkering"

#: src/fe-gtk/settings.c:1084
msgid "Only highlight channel tabs for channel messages and actions"
msgstr "Markera endast flikar vid kanalmeddelanden och åtgärder"

#: src/fe-gtk/settings.c:1086
msgid "Other Layout Settings"
msgstr "Andra layoutinställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1087
msgid "Disable Paned Userlist"
msgstr "Slå av paneliserad användarlista"

#: src/fe-gtk/settings.c:1090
msgid "Use a fixed width user list instead of the paned one"
msgstr "Använd en fast bredd på användarlistan istället för den paneliserade"

#: src/fe-gtk/settings.c:1101
msgid "Window Position"
msgstr "Fönsterplacering"

#: src/fe-gtk/settings.c:1102
msgid ""
"If Left and Top are set to zero, X-Chat will use your window manager "
"defaults."
msgstr ""
"Om Vänster och Topp är noll kommer X-Chat att använda standardvärdena från "
"din fönsterhanterare."

#: src/fe-gtk/settings.c:1107
msgid "Left:"
msgstr "Vänster:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1110
msgid "Top:"
msgstr "Topp:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1113
msgid "Window Size"
msgstr "Fönsterstorlek"

#: src/fe-gtk/settings.c:1117
msgid "Width:"
msgstr "Bredd:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1120
msgid "Height:"
msgstr "Höjd:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1123
msgid "Show Session Tree View"
msgstr "Visa sessionsträdvy"

#: src/fe-gtk/settings.c:1183 src/fe-gtk/settings.c:1206
#: src/fe-gtk/settings.c:1291 src/fe-gtk/settings.c:1335
#: src/fe-gtk/settings.c:1363 src/fe-gtk/settings.c:1383
#: src/fe-gtk/settings.c:1446 src/fe-gtk/settings.c:1467
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: src/fe-gtk/settings.c:1184
msgid "Hide Session on Panelize"
msgstr "Göm session vid panelisering"

#: src/fe-gtk/settings.c:1187
msgid "Hide X-Chat when window moved to the panel"
msgstr "Göm X-Chat när fönstret flyttas till panelen"

#: src/fe-gtk/settings.c:1189
msgid "Panel Applet"
msgstr "Panelapplet"

#: src/fe-gtk/settings.c:1190
msgid "Layout For a Vertical Panel"
msgstr "Layout för en vertikal panel"

#: src/fe-gtk/settings.c:1193
msgid "Layout the X-Chat panel applet for a vertical panel"
msgstr "Ändra X-Chat-panelappletens layout för en vertikal panel"

#: src/fe-gtk/settings.c:1207
msgid "Raw Mode Display"
msgstr "Rålägesvisning"

#: src/fe-gtk/settings.c:1210
msgid "Display raw mode changes instead of interpretations"
msgstr "Visa rålägesändringar istället för tolkningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1211
msgid "Beep on Private Messages"
msgstr "Pip vid privata meddelanden"

#: src/fe-gtk/settings.c:1214
msgid "Beep when a private message for you is received"
msgstr "Pip när ett privat meddelande har kommit till dig"

#: src/fe-gtk/settings.c:1215
msgid "Don't send /who #chan on join."
msgstr "Skicka inte /who #kanal när du går in i en kanal."

#: src/fe-gtk/settings.c:1218
msgid "Don't find user information when joining a channel."
msgstr "Sök inte användarinformation när du går in i en kanal."

#: src/fe-gtk/settings.c:1219
msgid "Perform a periodic mail check."
msgstr "Utför en periodisk e-postkontroll."

#: src/fe-gtk/settings.c:1222
msgid "Your irc settings"
msgstr "Dina irc-inställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1225
msgid "Quit Message:"
msgstr "Avslutningsmeddelande:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1230
msgid "External Programs"
msgstr "Externa program"

#: src/fe-gtk/settings.c:1233
msgid "DNS Lookup Program:"
msgstr "DNS-uppslagningsprogram:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1238
msgid "Timing"
msgstr "Tidsvärden"

#: src/fe-gtk/settings.c:1242
msgid "Auto ReConnect Delay:"
msgstr "Fördröjning för automatisk återanslutning:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1245 src/fe-gtk/settings.c:1508
#: src/fe-gtk/settings.c:1514
msgid "seconds."
msgstr "sekunder."

#: src/fe-gtk/settings.c:1257
msgid "Address"
msgstr "Adress"

#: src/fe-gtk/settings.c:1260
msgid "Hostname / IP Number:"
msgstr "Värdnamn / IP-nummer:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1264
msgid ""
"Most people should leave this blank, it's only\n"
"usefull for machines with multiple addresses."
msgstr ""
"De flesta bör lämna det här fältet tomt, det är\n"
"bara användbart på maskiner med flera adresser."

#: src/fe-gtk/settings.c:1269
msgid "Get my IP from Server (for use in DCC Send only)"
msgstr "Få tag i min IP från servern (används endast vid DCC-sändning)"

#: src/fe-gtk/settings.c:1272
msgid "For people using a 10.* or 192.168.* IP number."
msgstr "För personer som använder ett 10.*- eller 192.168.*-IP-nummer"

#: src/fe-gtk/settings.c:1294
msgid "Proxy Server Hostname:"
msgstr "Proxyserverns värdnamn:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1299
msgid "Proxy Server Port:"
msgstr "Proxyserverport:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1303
msgid "Proxy Type:"
msgstr "Proxytyp:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1310
msgid "(Disabled)"
msgstr "(Deaktiverad)"

#: src/fe-gtk/settings.c:1312
msgid "Wingate"
msgstr "Wingate"

#: src/fe-gtk/settings.c:1314
msgid "Socks4"
msgstr "Socks4"

#: src/fe-gtk/settings.c:1316
msgid "Socks5"
msgstr "Socks5"

#: src/fe-gtk/settings.c:1336
msgid "Show away once"
msgstr "Visa frånvarande endast en gång"

#: src/fe-gtk/settings.c:1339
msgid "Only show away messages the first time they're seen"
msgstr "Visa endast frånvaromeddelanden första gången de syns"

#: src/fe-gtk/settings.c:1340
msgid "Announce away messsages"
msgstr "Meddela frånvaromeddelanden"

#: src/fe-gtk/settings.c:1345
msgid "Announce your away message to the channel(s) you are in"
msgstr "Meddela ditt frånvaromeddelande till kanalerna du är i"

#: src/fe-gtk/settings.c:1347
msgid "Your away settings"
msgstr "Dina frånvaroinställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1350
msgid "Away Reason:"
msgstr "Frånvaroskäl:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1366
msgid "Extra Words to Highlight on:"
msgstr "Extra ord som ska markeras vid:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1370
msgid "(separate with commas)"
msgstr "(skilj åt med kommatecken)"

#: src/fe-gtk/settings.c:1371
msgid "Hilighted Nick Color:"
msgstr "Färg för markerade smeknamn:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1385 src/fe-gtk/settings.c:1761
msgid "Logging"
msgstr "Loggning"

#: src/fe-gtk/settings.c:1388
msgid "Enable logging conversations to disk"
msgstr "Aktivera loggning av konversationer på disk"

#: src/fe-gtk/settings.c:1390
msgid "Log name mask:"
msgstr "Loggnamnsmask:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1405
msgid "Generic"
msgstr "Allmänt"

#: src/fe-gtk/settings.c:1406
msgid "Show notifies in active window"
msgstr "Visa notifieringar i aktivt fönster"

#: src/fe-gtk/settings.c:1412
msgid "Send /whois"
msgstr "Skicka /whois"

#: src/fe-gtk/settings.c:1417
msgid "User List Notify Highlighting"
msgstr "Markering av notifieringar i användarlista"

#: src/fe-gtk/settings.c:1418
msgid "Highlight Notifies"
msgstr "Markera notifieringar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1421
msgid "Highlight notified users in the user list"
msgstr "Markera notifierade användare i användarlistan"

#: src/fe-gtk/settings.c:1424
msgid "Notified User Color:"
msgstr "Färg på notifierade användare:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1429
msgid "Notification Timeouts"
msgstr "Tidsgränser för notifieringar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1433
msgid "Notify Check Interval:"
msgstr "Intervall för notifieringskontroll:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1436
msgid "seconds. (15=Normal, 0=Disable)"
msgstr "sekunder. (15=Normalt, 0=Deaktivera)"

#: src/fe-gtk/settings.c:1447
msgid "Enable Character Translation"
msgstr "Aktivera teckenöversättning"

#: src/fe-gtk/settings.c:1452
msgid "Translation File:"
msgstr "Översättningsfil:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1457
msgid "Use a ircII style translation file."
msgstr "Använd en översättningsfil av ircII-typ."

#: src/fe-gtk/settings.c:1468
msgid "Auto Open DCC Send Window"
msgstr "Öppna DCC-sändfönster automatiskt"

#: src/fe-gtk/settings.c:1473
msgid "Automatically open DCC Send Window"
msgstr "Öppna DCC-sändfönster automatiskt"

#: src/fe-gtk/settings.c:1474
msgid "Auto Open DCC Recv Window"
msgstr "Öppna DCC-mottagningsfönster automatiskt"

#: src/fe-gtk/settings.c:1479
msgid "Automatically open DCC Recv Window"
msgstr "Öppna DCC-mottagningsfönster automatiskt"

#: src/fe-gtk/settings.c:1480
msgid "Auto Open DCC Chat Window"
msgstr "Öppna DCC-chattfönster automatiskt"

#: src/fe-gtk/settings.c:1485
msgid "Automatically open DCC Chat Window"
msgstr "Öppna DCC-chattfönster automatiskt"

#: src/fe-gtk/settings.c:1486
msgid "Resume on Auto Accept"
msgstr "Återuppta vid automatisk acceptering"

#: src/fe-gtk/settings.c:1490
msgid "When Auto-Accepting DCC, try to resume."
msgstr "Försök att återuppta vid auto-acceptering av DCC."

#: src/fe-gtk/settings.c:1502
msgid "Timeouts"
msgstr "Tidsgränser"

#: src/fe-gtk/settings.c:1506
msgid "DCC Offers Timeout:"
msgstr "Tidsgräns för DCC-erbjudanden:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1511
msgid "DCC Stall Timeout:"
msgstr "Tidsgräns för DCC-avbrott:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1516
msgid "Received files"
msgstr "Mottagna filer"

#: src/fe-gtk/settings.c:1520
msgid "File Permissions:"
msgstr "Filrättigheter:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1522
msgid "(octal)"
msgstr "(oktalt)"

#: src/fe-gtk/settings.c:1524
msgid "Directory to save to:"
msgstr "Katalog som ska sparas i:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1527
msgid "Save file with Nickname"
msgstr "Spara fil med smeknamn"

#: src/fe-gtk/settings.c:1530
msgid "Put the sender's nickname in incoming filenames"
msgstr "Stoppa avsändarens smeknamn i de inkommande filnamnen"

#: src/fe-gtk/settings.c:1532
msgid "DCC Send Options"
msgstr "DCC-sändalternativ"

#: src/fe-gtk/settings.c:1534
msgid "Fast DCC Send"
msgstr "Snabb DCC-sändning"

#: src/fe-gtk/settings.c:1537
msgid "Don't wait for ACKs to send more data"
msgstr "Vänta inte på ACK för att kunna skicka mer data"

#: src/fe-gtk/settings.c:1540
msgid "First DCC Send Port:"
msgstr "Första DCC-sändningsport:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1543
msgid "(0=Disabled)"
msgstr "(0=Deaktiverad)"

#: src/fe-gtk/settings.c:1546
msgid "Last DCC Send Port:"
msgstr "Sista DCC-sändningsport:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1552
msgid "Send Block Size:"
msgstr "Skicka blockstorleken:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1555
msgid "(1024=Normal)"
msgstr "(1024=Normal)"

#: src/fe-gtk/settings.c:1566
msgid "Built-in Replies"
msgstr "Inbyggda svar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1567
msgid "Hide Version"
msgstr "Göm version"

#: src/fe-gtk/settings.c:1570
msgid "Do not reply to CTCP version"
msgstr "Svara inte på \"CTCP version\""

#: src/fe-gtk/settings.c:1572
msgid "Sound"
msgstr "Ljud"

#: src/fe-gtk/settings.c:1575
msgid "Sound Dir:"
msgstr "Ljudkatalog:"

#: src/fe-gtk/settings.c:1579
msgid "Play Command:"
msgstr "Uppspelningskommando:"

#. prepare the dialog
#: src/fe-gtk/settings.c:1615
msgid "X-Chat: Preferences"
msgstr "X-Chat: Inställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1646
msgid "Apply"
msgstr "Försök"

#: src/fe-gtk/settings.c:1656
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#. the tree
#: src/fe-gtk/settings.c:1673
msgid "Categories"
msgstr "Kategorier"

#: src/fe-gtk/settings.c:1697
msgid "Interface Settings"
msgstr "Gränssnittsinställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1698
msgid "Interface"
msgstr "Gränssnitt"

#: src/fe-gtk/settings.c:1703
msgid "IRC Input/Output Settings"
msgstr "IRC-indata-/utdatainställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1704
msgid "IRC Input/Output"
msgstr "IRC-indata/utdata"

#: src/fe-gtk/settings.c:1708
msgid "Window Layout Settings"
msgstr "Fönsterlayoutinställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1709
msgid "Window Layout"
msgstr "Fönsterlayout"

#: src/fe-gtk/settings.c:1713
msgid "Main Window Settings"
msgstr "Huvudfönsterinställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1714
msgid "Main Window"
msgstr "Huvudfönster"

#: src/fe-gtk/settings.c:1718
msgid "Channel Window Settings"
msgstr "Kanalfönsterinställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1719
msgid "Channel Windows"
msgstr "Kanalfönster"

#: src/fe-gtk/settings.c:1723
msgid "Dialog Window Settings"
msgstr "Dialogfönsterinställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1724
msgid "Dialog Windows"
msgstr "Dialogfönster"

#: src/fe-gtk/settings.c:1729
msgid "Panel Settings"
msgstr "Panelinställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1730
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#: src/fe-gtk/settings.c:1735
msgid "IRC Settings"
msgstr "IRC-inställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1736
msgid "IRC"
msgstr "IRC"

#: src/fe-gtk/settings.c:1740
msgid "IP Address Settings"
msgstr "IP-adressinställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1741
msgid "IP Address"
msgstr "IP-adress"

#: src/fe-gtk/settings.c:1745 src/fe-gtk/settings.c:1746
msgid "Proxy Server"
msgstr "Proxyserver"

#: src/fe-gtk/settings.c:1750
msgid "Away Settings"
msgstr "Frånvaroinställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1751
msgid "Away"
msgstr "Frånvaro"

#: src/fe-gtk/settings.c:1755
msgid "Highlighting Settings"
msgstr "Markeringsinställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1756
msgid "Highlighting"
msgstr "Markering"

#: src/fe-gtk/settings.c:1760
msgid "Logging Settings"
msgstr "Loggningsinställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1765
msgid "Notification Settings"
msgstr "Notifieringsinställlningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1766
msgid "Notification"
msgstr "Notifiering"

#: src/fe-gtk/settings.c:1771
msgid "Character Set (Translation Tables)"
msgstr "Teckentabell (Översättningstabeller)"

#: src/fe-gtk/settings.c:1772
msgid "Character Set"
msgstr "Teckentabell"

#: src/fe-gtk/settings.c:1777
msgid "CTCP Settings"
msgstr "CTCP-inställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1778
msgid "CTCP"
msgstr "CTCP"

#: src/fe-gtk/settings.c:1782
msgid "DCC Settings"
msgstr "DCC-inställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1783
msgid "DCC"
msgstr "DCC"

#: src/fe-gtk/settings.c:1787
msgid "File Transfer Settings"
msgstr "Filöverföringsinställningar"

#: src/fe-gtk/settings.c:1788
msgid "File Transfer"
msgstr "Filöverföring"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.