Re: xchat

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-09-05 11:18:41

Christian Rose:

> Kommentarer: Någon bra översättning av "highlight"?

"Markerad" brukar jag skriva. Om det är en visuell effekt som jag vill
benämna kan jag skriva "ljusmarkera" e.dyl, men allt som oftast är "markera"
fullt tillräckligt. EMRM, förstås.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.