oaf

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-04 11:14:27

Jag gjorde en översättning av oaf (Object Activation Framework tror jag
det står för). Det är bara 29 meddelanden.

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/oaf.sv.po
Kommentarer mottages tacksamt.


Christian


PS. Någon som kan bekräfta dithering -> färgutjämning? Jag vill veta
innan jag i så fall uppdaterar både gimp och eog. DS.#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish messages for oaf.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: oaf\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-04 10:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-04 11:00+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: utils/oaf-sysconf.c:65
msgid "Could not save OAF configuration file.\n"
msgstr "Kunde inte spara OAF-konfigurationsfilen.\n"

#: utils/oaf-sysconf.c:66
msgid ""
"Please, make sure you have permissions to write OAF configuration file.\n"
msgstr ""
"Försäkra dig om att du har rättighet att skriva OAF-konfigurationsfilen.\n"

#: utils/oaf-sysconf.c:69
msgid "Successfully wrote OAF configuration file.\n"
msgstr "Skrev OAF-konfigurationsfilen utan problem.\n"

#: utils/oaf-sysconf.c:81
#, c-format
msgid ""
"OAF configuration file is:\n"
"  %s\n"
msgstr ""
"OAF-konfigurationsfilen är:\n"
"  %s\n"

#: utils/oaf-sysconf.c:108
#, c-format
msgid "%s already in OAF configuration file\n"
msgstr "%s finns redan i OAF-konfigurationsfilen\n"

#: utils/oaf-sysconf.c:184
msgid "OAF configuration file contains:\n"
msgstr "OAF-konfigurationsfilen innehåller:\n"

#: utils/oaf-sysconf.c:216
msgid "Directory to remove from OAF configuration file"
msgstr "Katalog som ska tas bort från OAF-konfigurationsfilen"

#: utils/oaf-sysconf.c:216 utils/oaf-sysconf.c:219
msgid "directory path"
msgstr "katalogsökväg"

#: utils/oaf-sysconf.c:219
msgid "Directory to add to OAF configuration file"
msgstr "Katalog som ska läggas till i OAF-konfigurationsfilen"

#: utils/oaf-sysconf.c:222
msgid "Display directories in OAF configuration file"
msgstr "Visa katalogerna i OAF-konfigurationsfilen"

#: utils/oaf-sysconf.c:225
msgid "Display path to OAF configuration file"
msgstr "Visa sökvägen till OAF-konfigurationsfilen"

#: liboaf/oaf-mainloop.c:186
msgid "Object directory to use when registering servers"
msgstr "Objektkatalog som ska användas då servrar registreras"

#: liboaf/oaf-mainloop.c:188
msgid "File descriptor to print IOR on"
msgstr "Filhandtag som ska skrivas IOR på"

#: liboaf/oaf-mainloop.c:188
msgid "FD"
msgstr "FH"

#: liboaf/oaf-mainloop.c:190
msgid "IID to activate"
msgstr "IID för att aktivera"

#: liboaf/oaf-mainloop.c:192
msgid "Prevent registering of server with OAF"
msgstr "Förhindra registrering av server med OAF"

#: liboaf/oaf-registration.c:299
msgid "Couldn't fork a new process"
msgstr "Kunde inte grena en ny process"

#: liboaf/oaf-registration.c:317
#, c-format
msgid "Child received signal %u (%s)"
msgstr "Barnet tog emot signalen %u (%s)"

#: liboaf/oaf-registration.c:323
#, c-format
msgid "Unknown non-exit error (status is %u)"
msgstr "Okänd icke-slutstatus (status är %u)"

#: liboaf/oaf-registration.c:394
#, c-format
msgid "Exec failed: %d (%s)\n"
msgstr "Körning misslyckades: %d (%s)\n"

#: oafd/ac-corba.c:433
msgid "Couldn't find which child the server was listed in"
msgstr "Kunde inte hitta vilket barn som servern var angiven i"

#: oafd/od-activate.c:60
msgid "We don't handle activating shlib objects in a remote process yet"
msgstr "Vi hanterar inte aktivering av shlib-objekt i en fjärrprocess än"

#: oafd/od-load.c:118 oafd/od-load.c:148
#, c-format
msgid "Property '%s' has no value"
msgstr "Egenskapen \"%s\" har inget värde"

#: oafd/od-load.c:168
msgid "a NULL iid is not valid"
msgstr "NULL är inget giltigt värde på en iid"

#: oafd/od-load.c:171
#, c-format
msgid "iid %s has a NULL type"
msgstr "iid:n %s har typen NULL"

#: oafd/od-load.c:174
#, c-format
msgid "iid %s has a NULL location"
msgstr "iid:n %s har platsen NULL"

#: oafd/od-load.c:182
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in iid '%s'"
msgstr "felaktigt tecken \"%c\" i iid:n \"%s\""

#: oafd/od-load.c:215
#, c-format
msgid "Trying dir %s\n"
msgstr "Försöker med katalogen %s\n"

#: oafd/od-utils.c:45
#, c-format
msgid ""
"The OAF configuration file was not read successfully. Please, check it is "
"valid in: %s"
msgstr ""
"Läsning av OAF-konfigurationsfilen misslyckades. Var vänlig och kontrollera "
"att den är giltig i: %s"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.