oaf

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-09-05 10:31:10

> #: oafd/od-load.c:168
> msgid "a NULL iid is not valid"
> msgstr "NULL är inget giltigt värde på en iid"
> 
> #: oafd/od-load.c:171
> #, c-format
> msgid "iid %s has a NULL type"
> msgstr "iid:n %s har typen NULL"
> 
> #: oafd/od-load.c:174
> #, c-format
> msgid "iid %s has a NULL location"
> msgstr "iid:n %s har platsen NULL"

Jag får känslan att man här använder NULL som ett sätt att säga
"tomt".  Då kanske man skulle översätta det till det också?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.