gconf

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-09-04 01:35:13

Uppdaterade gconf. Den här filen har en del besynnerligheter. Bland
annat är jag osäker på "backend", "car type" och "cdr type".

Här finns säkert en del grodor i den här filen, all granskning mottages
tacksamt.


Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/gconf.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation of GConf.
# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas Hyden <andreas.hyden@telia.com>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GConf VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2000-09-04 00:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-09-04 01:30+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: backends/xml-backend.c:247
msgid "Unloading XML backend module."
msgstr "Kopplar bort XML-backendmodulen."

#: backends/xml-backend.c:300
#, c-format
msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
msgstr "Kunde inte hitta XML-rotkatalogen på adressen \"%s\""

#: backends/xml-backend.c:315 backends/xml-dir.c:1047
#, c-format
msgid "Could not make directory `%s': %s"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s"

#: backends/xml-backend.c:400
#, c-format
msgid "Can't read from or write to the XML root directory in the address `%s'"
msgstr "Kunde inte läsa eller skriva till XML-rotkatalogen på adressen \"%s\""

#: backends/xml-backend.c:410
#, c-format
msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
msgstr "Katalog- och filrättigheterna för XML-kodens rot, %s, är: %o/%o"

#: backends/xml-backend.c:694
msgid "Initializing XML backend module"
msgstr "Initialiserar XML-backendmodulen"

#: backends/xml-backend.c:759
#, c-format
msgid "Failed to give up lock on XML dir `%s': %s"
msgstr "Kunde inte ge upp lås på XML-katalogen \"%s\": %s"

#: backends/xml-cache.c:134
msgid "Unsynced directory deletions when shutting down XML backend"
msgstr "Osynkroniserade katalogborttagningar vid avstängning av XML-backenden"

#: backends/xml-cache.c:243
#, c-format
msgid ""
"Unable to remove directory `%s' from the XML backend cache, because it has "
"not been successfully synced to disk"
msgstr ""
"Kunde inte ta bort katalogen \"%s\" från XML-backenden eftersom den inte har "
"synkroniserats korrekt till disk"

#: backends/xml-cache.c:268
#, c-format
msgid ""
"%u items remain in the cache after cleaning already-synced items older than "
"%u seconds"
msgstr ""
"%u objekt återstår i cachen efter städning av objekt som redan synkats och "
"som är äldre än %u sekunder"

#: backends/xml-dir.c:178
#, c-format
msgid "Could not stat `%s': %s"
msgstr "Kunde inte ta status på \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:188
#, c-format
msgid "XML filename `%s' is a directory"
msgstr "XML-filnamnet \"%s\" är en katalog"

#: backends/xml-dir.c:307 backends/xml-dir.c:314
#, c-format
msgid "Failed to delete `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att ta bort \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:355
#, c-format
msgid "Failed to write file `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att skriva filen \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:371 backends/xml-dir.c:381
#, c-format
msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att byta namn på \"%s\" till \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:387
#, c-format
msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att återskapa \"%s\" från \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:399
#, c-format
msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att ta bort den gamla filen \"%s\": %s"

#. These are all fatal errors
#: backends/xml-dir.c:802
#, c-format
msgid "Failed to stat `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att ta status på \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:946
#, c-format
msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
msgstr "Dubbla \"%s\"-poster i \"%s\", ignorerar"

#: backends/xml-dir.c:968
#, c-format
msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
msgstr "Post utan namn i XML-filen \"%s\", ignorerar"

#: backends/xml-dir.c:975
#, c-format
msgid "Toplevel node in XML file `%s' is not an <entry>, ignoring"
msgstr "Översta noden i XML-filen \"%s\" är inte ett <entry>, ignorerar"

#: backends/xml-dir.c:1063
#, c-format
msgid "Failed to create file `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa filen \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:1071 gconf/gconf-internals.c:2455
#, c-format
msgid "Failed to close file `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att stänga filen \"%s\": %s"

#. There was an error
#: backends/xml-entry.c:162
#, c-format
msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
msgstr "Ignorerar XML-noden med namnet \"%s\": %s"

#: backends/xml-entry.c:213 gconf/gconf-internals.c:2159
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: backends/xml-entry.c:340
#, c-format
msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
msgstr "Ignorerar schemanamnet \"%s\", ogiltigt: %s"

#. FIXME for nodes with no value stored, but containing a schema name,
#. * we improperly log an error here
#.
#: backends/xml-entry.c:386
#, c-format
msgid "Ignoring XML node `%s', except for possible schema name: %s"
msgstr "Ignorerar XML-noden \"%s\", utom för möjliga schemanamnet: %s"

#: backends/xml-entry.c:713
msgid "found <local_schema> with no locale setting"
msgstr "hittade <local_schema> utan någon lokalinställning"

#: backends/xml-entry.c:735
#, c-format
msgid "Failed reading default value for schema: %s"
msgstr "Misslyckades med att läsa standardvärdet \"%s\" för schema: %s"

#: backends/xml-entry.c:944
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
msgstr "Inget \"type\"-attribut för noden <%s>"

#: backends/xml-entry.c:958
#, c-format
msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
msgstr "En nod har okänt \"type\"-attribut \"%s\", ignorerar"

#: backends/xml-entry.c:973
msgid "No \"value\" attribute for node"
msgstr "Inget \"value\"-attribut för nod"

#: backends/xml-entry.c:1021 backends/xml-entry.c:1097
#, c-format
msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
msgstr "Förstod inte XML-noden <%s> inuti en XML-listnod"

#: backends/xml-entry.c:1055
msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
msgstr "Ogiltig typ (lista, par eller okänd) i en listnod"

#: backends/xml-entry.c:1078
#, c-format
msgid "Bad XML node: %s"
msgstr "Felaktig XML-nod: %s"

#: backends/xml-entry.c:1086
#, c-format
msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
msgstr "Listan innehåller en felaktigt skriven nod (%s, borde varit %s)"

#: backends/xml-entry.c:1138
#, c-format
msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
msgstr "Ignorerar felaktig car i XML-par: %s"

#: backends/xml-entry.c:1147 backends/xml-entry.c:1170
msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
msgstr "tolkar XML-fil: listor och par får inte placeras inuti par"

#: backends/xml-entry.c:1160
#, c-format
msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
msgstr "Ignorerar felaktig cdr i XML-par: %s"

#: backends/xml-entry.c:1179
#, c-format
msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
msgstr "Förstod inte XML-noden <%s> inuti en XML-parnod"

#: backends/xml-entry.c:1197
msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
msgstr "Hittade inte car och cdr för XML-parnoden"

#: backends/xml-entry.c:1203
msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
msgstr "Cdr saknas i ett par med värden i XML-filen"

#: backends/xml-entry.c:1210
msgid "Missing car from pair of values in XML file"
msgstr "Car saknas i ett par med värden i XML-filen"

#: backends/xml-entry.c:1215
msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
msgstr "Både car- och cdr-värden saknas i ett par med värden i XML-filen"

#. -- end debug only
#: gconf/gconf-backend.c:182
#, c-format
msgid "No such file `%s'\n"
msgstr "Filen \"%s\" finns inte\n"

#: gconf/gconf-backend.c:210
#, c-format
msgid "Bad address `%s'"
msgstr "Ogiltig adress \"%s\""

#: gconf/gconf-backend.c:235
msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
msgstr "GConf fungerar inte utan dynamisk modulsupport (gmodule)"

#: gconf/gconf-backend.c:245
#, c-format
msgid "Error opening module `%s': %s\n"
msgstr "Fel vid öppning av modulen \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconf-backend.c:277
#, c-format
msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
msgstr "Kunde inte hitta backendmodulen för \"%s\""

#: gconf/gconf-backend.c:314
msgid "Failed to shut down backend"
msgstr "Fel vid avstängning av backend"

#: gconf/gconf-database.c:209
msgid "Received invalid value in set request"
msgstr "Mottog ogiltigt värde i sättbegäran"

#: gconf/gconf-database.c:217
#, c-format
msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
msgstr ""
"Kunde inte få ut något vettigt av CORBA-värdet som mottogs i sättbegäran för "
"nyckeln \"%s\""

#: gconf/gconf-database.c:432
msgid "Received request to drop all cached data"
msgstr "Mottog begäran att släppa all cachad data"

#: gconf/gconf-database.c:446
msgid "Received request to sync synchronously"
msgstr "Mottog begäran att synkronisera synkront"

#: gconf/gconf-database.c:511
msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
msgstr ""
"Allvarligt fel: misslyckades med att få objektreferens för konfig-databasen"

#: gconf/gconf-database.c:629
#, c-format
msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
msgstr "Misslyckades med att synkronisera med en eller flera källor: %s"

#: gconf/gconf-database.c:806 gconf/gconf-sources.c:1205
#, c-format
msgid "Error getting value for `%s': %s"
msgstr "Fel vid hämtning av värde för \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:843
#, c-format
msgid "Error setting value for `%s': %s"
msgstr "Fel vid sättning av värde för \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:878
#, c-format
msgid "Error unsetting `%s': %s"
msgstr "Fel vid återställning av \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:899
#, c-format
msgid "Error getting default value for `%s': %s"
msgstr "Fel vid hämtning av standardvärde för \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:937
#, c-format
msgid "Error checking existence of `%s': %s"
msgstr "Fel vid existenskontroll av \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:961
#, c-format
msgid "Error removing dir `%s': %s"
msgstr "Fel vid borttagning av katalog \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:987
#, c-format
msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att hämta alla poster i \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:1013
#, c-format
msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
msgstr "Fel vid listning av kataloger i \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:1034
#, c-format
msgid "Error setting schema for `%s': %s"
msgstr "Fel vid sättning av schema för \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-error.c:39
msgid "Success"
msgstr "Framgång"

#: gconf/gconf-error.c:40
msgid "Failed"
msgstr "Misslyckande"

#: gconf/gconf-error.c:41
msgid "Configuration server couldn't be contacted"
msgstr "Konfigurationsservern kunde inte nås"

#: gconf/gconf-error.c:42
msgid "Permission denied"
msgstr "Åtkomst nekas"

#: gconf/gconf-error.c:43
msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
msgstr "Kunde inte slå upp adressen till konfigurationskällan"

#: gconf/gconf-error.c:44
msgid "Bad key or directory name"
msgstr "Felaktig nyckel eller katalognamn"

#: gconf/gconf-error.c:45
msgid "Parse error"
msgstr "Tolkningsfel"

#: gconf/gconf-error.c:46
msgid "Corrupt data in configuration source database"
msgstr "Felaktig data i konfigurationskälldatabasen"

#: gconf/gconf-error.c:47
msgid "Type mismatch"
msgstr "Felaktig inmatning"

#: gconf/gconf-error.c:48
msgid "Key operation on directory"
msgstr "Nyckeloperation på katalog"

#: gconf/gconf-error.c:49
msgid "Directory operation on key"
msgstr "Katalogoperation på nyckel"

#: gconf/gconf-error.c:50
msgid "Can't overwrite existing read-only value"
msgstr "Kan inte skriva över ett existerande skrivskyddat värde"

#: gconf/gconf-error.c:51
msgid "Object Activation Framework error"
msgstr "Object Activation Framework-fel"

#: gconf/gconf-error.c:52
msgid "Operation not allowed without configuration server"
msgstr "Operationen inte tillåten utan en konfigurationsserver"

#: gconf/gconf-error.c:53
msgid "Failed to get a lock"
msgstr "Misslyckades med att få ett lås"

#: gconf/gconf-glib.c:631
#, c-format
msgid ""
"Error on line %d char %d: %s\n"
"(Some surrounding text was '%s')\n"
msgstr ""
"Fel på rad %d, tecken %d: %s\n"
"(En del omgivande text var \"%s\")\n"

#: gconf/gconf-glib.c:751
msgid ""
"Text ended in the middle of an entity, or entity name too long to be valid "
"('&' should begin an entity such as '&quot;')"
msgstr ""
"Texten slutade mitt i en enhet, eller så är enhetsnamnet för långt för att "
"vara giltigt (\"&\" måste finnas i början på en enhet, exempelvis \"&quot;\")"

#: gconf/gconf-glib.c:803
#, c-format
msgid ""
"Unknown entity '%s' ('&' must begin entities &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;)"
msgstr ""
"Okänd enhet \"%s\" (\"&\" måste finnas i början på enhet, exempelvis &amp; "
"&quot; &lt; &gt; &apos;)"

#: gconf/gconf-glib.c:843
msgid ""
"Markup text ended in the middle of a character reference, just after '&#'"
msgstr ""
"Märkestexten slutade i mitten av en teckenreferens, precis efter \"&#\""

#: gconf/gconf-glib.c:869
#, c-format
msgid ""
"Character reference contained non-digit '%s' ('&#' should begin a reference "
"to a unicode character, such as '&#2342;')"
msgstr ""
"Teckenreferensen innehöll tecknet \"%s\" som inte är ett tal (\"&#\" måste "
"inleda en referens till ett Unicode-tecken, exempelvis \"&#2342;\")"

#: gconf/gconf-glib.c:893
msgid ""
"Text ended in the middle of an character reference ('&#' should begin a "
"character reference such as '&#2342;')"
msgstr ""
"Texten slutade i mitten av en teckenreferens (\"&#\" måste inleda en "
"teckenreferens, exempelvis \"&#2342;\")"

#: gconf/gconf-glib.c:918
#, c-format
msgid ""
"Couldn't parse character reference '%s' ('&#' must begin a character "
"reference such as '&#2343;')"
msgstr ""
"Kunde inte tolka teckenreferensen \"%s\" (\"&#\" måste inleda en "
"teckenreferens, exempelvis \"&#2342;\")"

#: gconf/gconf-glib.c:940
#, c-format
msgid ""
"Character code %#lx is not allowed in XML documents or is not a valid "
"Unicode character"
msgstr ""
"Teckenkoden %#lx är inte tillåten i XML eller är inte ett giltigt "
"Unicode-tecken"

#: gconf/gconf-glib.c:1015
msgid ""
"Documented ended just after an '&', '&' should begin an entity or character "
"reference."
msgstr ""
"Dokumentet slutade direkt efter ett \"&\". \"&\" bör inleda enhets- eller "
"teckenreferenser."

#: gconf/gconf-glib.c:1029
msgid ""
"'<' or '>' character not allowed here; only allowed around tags, for example "
"<bold> or <paragraph>. Elsewhere, encode these characters as the entities "
"&lt; and &gt;"
msgstr ""
"Tecknen \"<\" eller \">\" är inte tillåtna här; de är endast tillåtna runt "
"taggar, exempelvis <bold> eller <paragraph>. På andra ställen bör du koda "
"dessa tecken som enheterna &lt; och &gt;"

#: gconf/gconf-glib.c:1084
#, c-format
msgid "Character '%s' is not valid at the start of an attribute name"
msgstr "Tecknet \"%s\" är inte giltigt som inledning på ett attributnamn"

#: gconf/gconf-glib.c:1111
msgid "Document ended just after attribute name"
msgstr "Dokumentet slutade direkt ett attributnamn"

#: gconf/gconf-glib.c:1122
msgid "Attribute name must be immediately followed by an '=' character"
msgstr "Attributnamnet måste omedelbart åtföljas av ett \"=\"-tecken"

#: gconf/gconf-glib.c:1137
msgid ""
"'=' character after attribute must be immediately followed by an '\"' "
"character"
msgstr ""
"\"=\"-tecknet efter ett attribut måste omedelbart åtföljas av ett \"-tecken"

#: gconf/gconf-glib.c:1163
#, c-format
msgid ""
"Character '%c' found inside an attribute value; perhaps your attribute value "
"is missing the closing quotation mark '\"'"
msgstr ""
"Tecknet \"%c\" hittades inuti ett attributvärde. Ditt attributvärde kanske "
"saknar det avslutande citationstecknet \""

#: gconf/gconf-glib.c:1183
msgid ""
"Ran out of text before a quote mark ('\"') was seen at the end of an "
"attribute value"
msgstr ""
"Fick slut på text innan ett citationstecken (\") hittades i slutet av ett "
"attributvärde"

#: gconf/gconf-glib.c:1196
msgid ""
"Text ends immediately after an attribute value, before the element was closed"
msgstr ""
"Texten slutar omedelbart efter ett attributvärde, innan elementet var stängt"

#: gconf/gconf-glib.c:1510
msgid "Missing '<' at start of element"
msgstr "Ett \"<\" saknas i början på element"

#: gconf/gconf-glib.c:1521
msgid "Document ended just after '<' character"
msgstr "Dokumentet slutar omedelbart efter ett \"<\"-tecken"

#: gconf/gconf-glib.c:1549
msgid "No closing '>' found for a <? or <!"
msgstr "Inget avslutande \">\" hittades till ett <? eller <!"

#: gconf/gconf-glib.c:1578
#, c-format
msgid "Character '%s' is not valid at the start of an element name"
msgstr "Tecknet \"%s\" är inte giltigt som inledning på ett elementnamn"

#: gconf/gconf-glib.c:1602 gconf/gconf-glib.c:1615
msgid "Document ended just after element name, no '>' seen"
msgstr "Dokumentet slutade direkt efter elementnamn, inget \">\" hittades"

#: gconf/gconf-glib.c:1640
#, c-format
msgid "Elements should be closed with '>' or '/>', not with '%s'"
msgstr "Element måste avslutas med \">\" eller \"/>\", inte med \"%s\""

#: gconf/gconf-glib.c:1657
msgid ""
"Element ended just after '/', no '>' seen; empty elements should end with "
"'/>'"
msgstr ""
"Elementet slutade direkt efter ett \"/\"; inget \">\" hittades. Tomma "
"element bör avslutas med \"/>\""

#: gconf/gconf-glib.c:1696
msgid "Close tag not found at end of element"
msgstr "Avslutande tagg hittades inte i slutet av element"

#: gconf/gconf-glib.c:1711
msgid "Close tag ends just after '<' character"
msgstr "Avslutande tagg direkt efter \"<\"-tecken"

#: gconf/gconf-glib.c:1725
msgid "Close tag should begin with '</', '/' character is missing"
msgstr "Avslutande tagg ska inledas med \"</\", \"/\"-tecknet saknas"

#: gconf/gconf-glib.c:1739
msgid "Close tag ends just after '/' character"
msgstr "Avslutande tagg slutar direkt efter \"/\"-tecknet"

#: gconf/gconf-glib.c:1774
msgid "Document ended just after element name in close tag, no '>' seen"
msgstr ""
"Dokumentet slutade direkt efter elementnamnet i avslutningstagg, ingen \">\" "
"hittades"

#: gconf/gconf-glib.c:1790
msgid "Document ended just after close tag name, no '>' seen"
msgstr ""
"Dokumentet slutade direkt efter namnet på avslutningstagg, ingen \">\" "
"hittades"

#: gconf/gconf-glib.c:1809
#, c-format
msgid "Close tag '%s' does not match opening tag '%s'"
msgstr "Avslutningstaggen \"%s\" passar inte med öppningstaggen \"%s\""

#: gconf/gconf-glib.c:2147
#, c-format
msgid ""
"Invalid UTF-8 character at byte %d in marked-up text. Some text before the "
"bad character was '%s'"
msgstr ""
"Ogiltigt UTF-8-tecken vid byte %d i den märkta texten. En del text innan det "
"felaktiga tecknet var \"%s\""

#: gconf/gconf-glib.c:2204
msgid "The marked-up text contained nothing but whitespace."
msgstr "Den märkta texten innehöll inget annat än blanksteg."

#: gconf/gconf-glib.c:10668
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att öppna filen \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-glib.c:10685
#, c-format
msgid "Error reading file '%s': %s"
msgstr "Fel vid läsning av filen \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-internals.c:100
#, c-format
msgid "No '/' in key `%s'"
msgstr "Inget \"/\" i nyckeln \"%s\""

#: gconf/gconf-internals.c:264
msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
msgstr "Kunde inte tolka CORBA-värde för listelement"

#: gconf/gconf-internals.c:266
#, c-format
msgid "Incorrect type for list element in %s"
msgstr "Fel typ för listelement i %s"

#: gconf/gconf-internals.c:279
msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
msgstr "Mottog lista från gconfd med en felaktig listtyp"

#: gconf/gconf-internals.c:798
#, c-format
msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna sökvägsfilen \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconf-internals.c:853
#, c-format
msgid "Adding source `%s'\n"
msgstr "Lägger till källan \"%s\"\n"

#: gconf/gconf-internals.c:865
#, c-format
msgid "Read error on file `%s': %s\n"
msgstr "Fel vid läsning av fil \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconf-internals.c:1307
#, c-format
msgid "Expected list, got %s"
msgstr "Förväntade lista, fick %s"

#: gconf/gconf-internals.c:1317
#, c-format
msgid "Expected list of %s, got list of %s"
msgstr "Förväntade lista med %s, fick lista med %s"

#: gconf/gconf-internals.c:1456
#, c-format
msgid "Expected pair, got %s"
msgstr "Förväntade par, fick %s"

#: gconf/gconf-internals.c:1470
#, c-format
msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
msgstr ""
"Förväntade ett (%s,%s)-par, fick ett par där ett eller båda värdena saknades"

#: gconf/gconf-internals.c:1486
#, c-format
msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
msgstr "Förväntade par av typen (%s,%s), men fick typen (%s,%s)"

#: gconf/gconf-internals.c:1602
msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
msgstr "Strängar inom citattecken börjar inte med ett citationstecken"

#: gconf/gconf-internals.c:1664
msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
msgstr "Strängar inom citattecken slutar inte med ett citationstecken"

#: gconf/gconf-internals.c:2144 gconf/gconf.c:2780
#, c-format
msgid "CORBA error: %s"
msgstr "CORBA-fel: %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2164
msgid "attempt to remove not-listed OAF object directory"
msgstr "försöker att ta bort icke-listad OAF-objektkatalog"

#: gconf/gconf-internals.c:2169
msgid "attempt to add already-listed OAF directory"
msgstr "försöker att lägga till en redan listad OAF-katalog"

#: gconf/gconf-internals.c:2176
#, c-format
msgid "OAF parse error: %s"
msgstr "OAF-tolkningsfel: %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2181
msgid "Unknown OAF error"
msgstr "Okänt OAF-fel"

#: gconf/gconf-internals.c:2264
#, c-format
msgid "No ior file in `%s'"
msgstr "Ingen ior-fil i \"%s\""

#: gconf/gconf-internals.c:2295
#, c-format
msgid "gconfd taking lock `%s' from some other process"
msgstr "gconfd tar låset \"%s\" från en annan process"

#: gconf/gconf-internals.c:2306
#, c-format
msgid "Another program has lock `%s'"
msgstr "Ett annat program har låset \"%s\""

#: gconf/gconf-internals.c:2326
msgid "couldn't contact ORB to ping existing gconfd"
msgstr "kunde inte kontakta ORB för att pinga existerande gconfd"

#: gconf/gconf-internals.c:2334
#, c-format
msgid ""
"Removing stale lock `%s' because IOR couldn't be converted to object "
"reference, IOR `%s'"
msgstr ""
"Tar bort det gamla låset \"%s\" på grund av att IOR inte kunde konverteras "
"till objektreferensen, IOR \"%s\""

#: gconf/gconf-internals.c:2346
#, c-format
msgid "Removing stale lock `%s' because of error pinging server: %s"
msgstr ""
"Tar bort det gamla låset \"%s\" på grund av fel vid pingande av server: %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2358
#, c-format
msgid "GConf configuration daemon (gconfd) has lock `%s'"
msgstr "GConf-konfigurationsdemonen (gconfd) har låset \"%s\""

#: gconf/gconf-internals.c:2372
#, c-format
msgid "couldn't create directory `%s': %s"
msgstr "kunde inte skapa katalog \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2407
#, c-format
msgid "Can't create lock `%s': %s"
msgstr "kunde inte skapa låset \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2443
#, c-format
msgid "Can't write to file `%s': %s"
msgstr "Kan inte skriva till filen \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2486
#, c-format
msgid "Can't open lock file `%s'; assuming it isn't ours: %s"
msgstr "Kan inte öppna låsfil \"%s\"; antar att den inte är vår: %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2503
#, c-format
msgid "Corrupt lock file `%s', removing anyway"
msgstr "Korrupt låsfil \"%s\", tar bort den ändå"

#: gconf/gconf-internals.c:2513
#, c-format
msgid ""
"Didn't create lock file `%s' (creator pid %u, our pid %u; assuming someone "
"took our lock"
msgstr ""
"Skapade inte låsfilen \"%s\" (skapare pid %u, vårt pid %u; antar att någon "
"tog vårt lås"

#: gconf/gconf-internals.c:2530
#, c-format
msgid "Failed to release lock directory `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att släppa låset på katalogen \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-sources.c:334
#, c-format
msgid "Failed to load source `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att läsa källkoden \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-sources.c:506
#, c-format
msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
msgstr "Schemat \"%s\" som är angivet för \"%s\" lagrar ett icke-schema-värde"

#: gconf/gconf-sources.c:555
msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
msgstr "Namnet \"/\" kan bara vara en katalog, inte en nyckel"

#: gconf/gconf-sources.c:584
#, c-format
msgid ""
"Value for `%s' set in a read-only source at the front of your configuration "
"path."
msgstr ""
"Värdet för \"%s\" är satt i en skrivskyddad källa i början på din "
"konfigurationssökväg."

#: gconf/gconf-sources.c:1079
#, c-format
msgid "Error finding metainfo: %s"
msgstr "Fel vid sökning av metainformation: %s"

#: gconf/gconf-sources.c:1144
#, c-format
msgid "Error getting metainfo: %s"
msgstr "Fel vid hämtning av metainformation: %s"

#: gconf/gconf-sources.c:1168
#, c-format
msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
msgstr ""
"Nyckeln \"%s\" listad som schema för nyckeln \"%s\" lagrar egentligen typen "
"\"%s\""

#: gconf/gconf-value.c:96
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (en integer förväntades)"

#: gconf/gconf-value.c:106
#, c-format
msgid "Integer `%s' is too large or small"
msgstr "Integern \"%s\" är för stor eller för liten"

#: gconf/gconf-value.c:127
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (ett reellt tal förväntades)"

#: gconf/gconf-value.c:160
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (true eller false förväntades)"

#: gconf/gconf-value.c:228
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (listan måste börja med ett \"[\")"

#: gconf/gconf-value.c:241
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (listan måste sluta med ett \"]\")"

#: gconf/gconf-value.c:292
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (ett extra \"]\" utan escape hittades i listan)"

#: gconf/gconf-value.c:323 gconf/gconf-value.c:476
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (ytterligare skräptecken)"

#: gconf/gconf-value.c:362
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (par måste inledas med ett \"(\")"

#: gconf/gconf-value.c:375
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (par måste avslutas med ett \")\")"

#: gconf/gconf-value.c:405 gconf/gconf-value.c:491
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (felaktigt antal element)"

#: gconf/gconf-value.c:445
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (ett extra \")\" utan escape hittades inuti par)"

#: gconf/gconf.c:69
#, c-format
msgid "`%s': %s"
msgstr "\"%s\": %s"

#: gconf/gconf.c:300
#, c-format
msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
msgstr "Servern kunde inte lösa adressen \"%s\""

#: gconf/gconf.c:561
msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
msgstr "Kan inte lägga till notifikationer till lokal konfigurationskälla"

#: gconf/gconf.c:1626
#, c-format
msgid "Pinging the server failed, CORBA error: %s"
msgstr "Pingning av server misslyckades, CORBA-fel: %s"

#: gconf/gconf.c:1642
msgid ""
"Error contacting configuration server: OAF returned nil from "
"oaf_activate_from_id() and did not set an exception explaining the problem. "
"Please file an OAF bug report."
msgstr ""
"Fel vid kontaktning av konfigurationsservern: OAF retunerade nil från "
"oaf_activate_from_id() och satte inte ett undantag som förklarade problemet. "
"Var vänlig och skicka en OAF-buggrapport."

#: gconf/gconf.c:1909
msgid "Failed to init GConf, exiting\n"
msgstr "Misslyckades med att initiera GConf, avslutar\n"

#: gconf/gconf.c:1946
msgid "Must begin with a slash (/)"
msgstr "Måste börja med ett snedstreck (/)"

#: gconf/gconf.c:1968
msgid "Can't have two slashes (/) in a row"
msgstr "Kan inte ha två snedstreck (/) i rad"

#: gconf/gconf.c:1970
msgid "Can't have a period (.) right after a slash (/)"
msgstr "Kan inte ha en punkt (.) precis efter ett snedstreck (/)"

#: gconf/gconf.c:1991
#, c-format
msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
msgstr "\"%c\" är ett ogiligt tecken i nyckel/katalognamnen"

#: gconf/gconf.c:2005
msgid "Key/directory may not end with a slash (/)"
msgstr "Nyckel/katalog kan inte avslutas med ett snedstreck (/)"

#: gconf/gconf.c:2252
#, c-format
msgid "Failure shutting down config server: %s"
msgstr "Misslyckades med att stänga ner konfigurationsservern: %s"

#: gconf/gconf.c:2313
#, c-format
msgid "Expected float, got %s"
msgstr "Förväntade float, fick %s"

#: gconf/gconf.c:2348
#, c-format
msgid "Expected int, got %s"
msgstr "Förväntade int, fick %s"

#: gconf/gconf.c:2383
#, c-format
msgid "Expected string, got %s"
msgstr "Förväntade string, fick %s"

#: gconf/gconf.c:2420
#, c-format
msgid "Expected bool, got %s"
msgstr "Förväntade bool, fick %s"

#: gconf/gconf.c:2453
#, c-format
msgid "Expected schema, got %s"
msgstr "Förväntade schema, fick %s"

#: gconf/gconfd.c:200
msgid "Shutdown request received"
msgstr "Avstängningsbegäran mottagen"

#: gconf/gconfd.c:232
msgid ""
"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
"directory"
msgstr ""
"gconfd kompilerades med avbuggning; försök att ladda gconf.path från "
"källkatalogen"

#: gconf/gconfd.c:250
#, c-format
msgid ""
"No configuration files found, trying to use the default config source `%s'"
msgstr ""
"Kunde inte hitta några konfigurationsfiler, försöker använda standard "
"konfigurationskällan \"%s\""

#: gconf/gconfd.c:259
msgid ""
"No configuration sources in the source path, configuration won't be saved; "
"edit "
msgstr ""
"Inga konfigurationskällor i källsökvägen, konfigurationen kommer ej sparas; "
"redigera "

#: gconf/gconfd.c:273
#, c-format
msgid "Error loading some config sources: %s"
msgstr "Fel vid laddning av vissa konfigurationskällor: %s"

#: gconf/gconfd.c:285
msgid ""
"No config source addresses successfully resolved, can't load or store config "
"data"
msgstr ""
"Inga konfigurationskällor löstes lyckat, kan inte ladda eller spara "
"konfigurationsdata"

#: gconf/gconfd.c:302
msgid ""
"No writeable config sources successfully resolved, may not be able to save "
"some configuration changes"
msgstr ""
"Inga skrivbara konfigurationskällor löstes lyckat, kommer kanske inte att "
"kunna spara vissa konfigurationsändringar"

#: gconf/gconfd.c:327 gconf/gconfd.c:339
#, c-format
msgid "Received signal %d, shutting down."
msgstr "Mottog signal %d, stänger ner."

#: gconf/gconfd.c:344
#, c-format
msgid "Received signal %d, ignoring"
msgstr "Mottog signal %d, ignorerar"

#. openlog() does not copy logname - what total brokenness.
#. So we free it at the end of main()
#: gconf/gconfd.c:390
#, c-format
msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
msgstr "startar (version %s), pid %u användare \"%s\""

#: gconf/gconfd.c:394
msgid "GConf was built with debugging features enabled"
msgstr "GConf byggdes med felsökningsalternativ påslagna"

#: gconf/gconfd.c:417
msgid ""
"Failed to init Object Activation Framework: please mail bug report to OAF "
"maintainers"
msgstr ""
"Misslyckades med att initiera Object Activation Framework: var god och maila "
"en bugreport till OAF's underhållare"

#: gconf/gconfd.c:437
msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
msgstr "Misslyckades med att få objektreferensen för konfigurationsservern"

#: gconf/gconfd.c:457
msgid ""
"OAF doesn't know about our IID; indicates broken installation; can't "
"register; exiting\n"
msgstr ""
"OAF vet inget om vår IID; verkar som en trasig installation; kan inte "
"registrera; avslutar\n"

#: gconf/gconfd.c:461
msgid "Another gconfd already registered with OAF; exiting\n"
msgstr "En annan gconfd är redan registrerad med OAF; avslutar\n"

#: gconf/gconfd.c:466
msgid "Unknown error registering gconfd with OAF; exiting\n"
msgstr "Okänt fel vid registrering av gconfd med OAF; avslutar\n"

#: gconf/gconfd.c:487
msgid "Exiting"
msgstr "Avlsutar"

#: gconf/gconfd.c:811
#, c-format
msgid "Returning exception: %s"
msgstr "Retunerar undantag: %s"

#: gconf/gconfd.c:869
#, c-format
msgid "Failed to create ~/.gconfd/saved_state to record gconfd's state: %s"
msgstr ""
"Misslyckades med att skapa ~/.gconfd/saved_state för att spela in gconfds "
"tillstånd: %s"

#: gconf/gconfd.c:876
#, c-format
msgid "Failed to write ~/.gconfd/saved_state to record gconfd's state: %s"
msgstr ""
"Misslyckades med att skriva ~/.gconfd/saved_state för att spela in gconfds "
"tillstånd: %s"

#: gconf/gconfd.c:905 gconf/gconfd.c:997
#, c-format
msgid "Didn't understand element '%s' in saved state file"
msgstr "Förstod inte elementet \"%s\" i sparad tillståndsfil"

#: gconf/gconfd.c:916
msgid "No location attribute on listener element in saved state file"
msgstr ""
"Inget platsattribut på lyssningselementet i sparad tillståndsfil"

#: gconf/gconfd.c:923
msgid "No IOR attribute on listener element in saved state file"
msgstr "Inget IOR-attribut på lyssningselementet i sparad tillståndsfil"

#: gconf/gconfd.c:930
msgid "No connection ID attribute on listener element in saved state file"
msgstr ""
"Inget anslutnings-ID-attribut på lyssningselementet i sparad tillståndsfil"

#: gconf/gconfd.c:1018
msgid "Strange non-element node in saved state file"
msgstr "Konstig icke-elementnod i sparad tillståndsfil"

#: gconf/gconfd.c:1047
#, c-format
msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att öppna den sparade tillståndsfilen \"%s\": %s"

#: gconf/gconfd.c:1060
#, c-format
msgid "Failed to restore saved state from file '%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att återskapa tillståndet från filen \"%s\": %s"

#: gconf/gconfd.c:1069
msgid "Root node of saved state file should be an element"
msgstr "Rotnoden i sparad tillståndsfil måste vara ett element"

#: gconf/gconfd.c:1079
#, c-format
msgid "Root node of saved state file should be 'gconfd_logfile', not '%s'"
msgstr ""
"Rotnoden i sparad tillståndsfil måste vara \"gconfd_logfile\", inte \"%s\""

#: gconf/gconfd.c:1092
msgid "Funny non-element node under <gconfd_logfile> in saved state file"
msgstr ""
"Konstig icke-elementsnod under <gconfd_logfile> i sparad tillståndsfil"

#: gconf/gconftool.c:76
msgid "Help options"
msgstr "Alternativ för hjälp"

#: gconf/gconftool.c:85
msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
msgstr "Sätt en nyckel till ett värde och synkronisera. Används med --type."

#: gconf/gconftool.c:94
msgid "Print the value of a key to standard output."
msgstr "Skriv ut värdet av en nyckel till \"standard output\"."

#: gconf/gconftool.c:103
msgid ""
"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and "
"--type."
msgstr ""
"Sätter ett schema och synkroniserar. Används med --short-desc, --long-desc, "
"--owner, och --type."

#: gconf/gconftool.c:113
msgid "Unset the keys on the command line"
msgstr "Nollställer nycklarna på kommandoraden"

#: gconf/gconftool.c:122
msgid "Print all key/value pairs in a directory."
msgstr "Skriv ut alla nyckel/värde par i en katalog."

#: gconf/gconftool.c:131
msgid "Print all subdirectories in a directory."
msgstr "Skriv ut alla underkataloger i en katalog."

#: gconf/gconftool.c:140
msgid "Print all subdirectories and entries under a dir, recursively."
msgstr "Skriv ut alla underkataloger och poster under en katalog, rekursivt."

#: gconf/gconftool.c:149
msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
msgstr "Retunera 0 om katalogen finns, 2 om den inte finns."

#: gconf/gconftool.c:158
msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
msgstr ""
"Stänger ner gconfd. ANVÄND INTE DETTA ALTERNATIV SÅVIDA DU INTE HAR EN BRA "
"ANLEDNING."

#: gconf/gconftool.c:167
msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
msgstr "Retunera 0 om gconfd är igång, 2 om den inte är igång."

#: gconf/gconftool.c:176
msgid ""
"Launch the config server (gconfd). (Normally happens automatically when "
"needed.)"
msgstr ""
"Startar konfigurationsservern (gconfd). (Händer normalt automatiskt när det "
"behövs.)"

#: gconf/gconftool.c:185
msgid ""
"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
"describes. Unique abbreviations OK."
msgstr ""
"Ange typen av värde som ska sättas, eller typen av värde som ett schema "
"beskriver. Unika förkortningar är ok."

#: gconf/gconftool.c:186
msgid "int|bool|float|string|list|pair"
msgstr "int|bool|float|string|list|pair"

#: gconf/gconftool.c:194
msgid ""
"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
"schema describes. Unique abbreviations OK."
msgstr ""
"Ange typen av listvärde som ska sättas, eller typen av värde som ett schema "
"beskriver. Unika förkortningar är ok."

#: gconf/gconftool.c:195 gconf/gconftool.c:204 gconf/gconftool.c:213
msgid "int|bool|float|string"
msgstr "int|bool|float|string"

#: gconf/gconftool.c:203
msgid ""
"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
"schema describes. Unique abbreviations OK."
msgstr ""
"Ange typen av car-parvärde som ska sättas, eller typen av värde som ett "
"schema beskriver. Unika förkortningar är ok."

#: gconf/gconftool.c:212
msgid ""
"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
"schema describes. Unique abbreviations OK."
msgstr ""
"Ange typen av cdr-parvärde som ska sättas, eller typen av värde som ett "
"schema beskriver. Unika förkortningar är ok."

#: gconf/gconftool.c:221
msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
msgstr "Ange en kort halvradsbeskrivning som ska ingå i ett schema."

#: gconf/gconftool.c:222 gconf/gconftool.c:231
msgid "DESCRIPTION"
msgstr "BESKRIVNING"

#: gconf/gconftool.c:230
msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
msgstr "Ange en mångradsbeskrivning som ska ingå i ett schema."

#: gconf/gconftool.c:239
msgid "Specify the owner of a schema"
msgstr "Ange ägaren av ett schema"

#: gconf/gconftool.c:240
msgid "OWNER"
msgstr "ÄGARE"

#: gconf/gconftool.c:248
msgid "Specify a schema file to be installed"
msgstr "Ange en schemafil som ska installeras"

#: gconf/gconftool.c:249
msgid "FILENAME"
msgstr "FILNAMN"

#: gconf/gconftool.c:257
msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
msgstr ""
"Ange en konfigurationskälla som ska användas istället för standardsökvägen"

#: gconf/gconftool.c:258
msgid "SOURCE"
msgstr "KÄLLA"

#: gconf/gconftool.c:266
msgid ""
"Access the config database directly, bypassing server. Requires that gconfd "
"is not running."
msgstr ""
"Använder konfigurationsdatabasen direkt och går förbi servern. Kräver att "
"gconfd inte är igång."

#: gconf/gconftool.c:275
msgid ""
"Properly installs schema files on the command line into the database. "
"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
"config source or set to the empty string to use the default."
msgstr ""
"Installerar schemafiler korrekt på kommandoraden till databasen. "
"Miljövariabeln GCONF_CONFIG_SOURCE bör vara satt till en "
"konfigurationskälla som inte är standard eller satt till en tom sträng för "
"att använda standardvärdet."

#: gconf/gconftool.c:284
msgid ""
"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
"different types for keys on the command line."
msgstr ""
"Tortyr-testar en applikation genom att sätta och nollställa en massa värden "
"av olika typer för nycklar på kommando-raden."

#: gconf/gconftool.c:293
msgid ""
"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
"the directories on the command line."
msgstr ""
"Tortyr-testar en applikation genom att sätta och nollställa en massa nycklar "
"inom katalogerna på kommando-raden."

#: gconf/gconftool.c:340
#, c-format
msgid ""
"Error on option %s: %s.\n"
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"Fel vid alternativ %s: %s.\n"
"Kör \"%s --help\" för att sen en full lista av tillgängliga "
"kommandoradsalternativ.\n"

#: gconf/gconftool.c:352
msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
msgstr "Kan inte sätta/nollställ samtidigt\n"

#: gconf/gconftool.c:359
msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
msgstr "Kan inte sätta/nollställ samtidigt\n"

#: gconf/gconftool.c:367
msgid "Can't use --all-pairs with --get or --set\n"
msgstr "Kan inte använda --all-pairs med --get eller --set\n"

#: gconf/gconftool.c:375
msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
msgstr "Kan inte använda --all-dirs med --get eller --set\n"

#: gconf/gconftool.c:385
msgid ""
"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-pairs, "
"or --all-dirs\n"
msgstr ""
"--recursive-list bör inte användas med --get, --set, --unset, --all-pairs, "
"eller --all-dirs\n"

#: gconf/gconftool.c:395
msgid ""
"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-pairs, "
"--all-dirs\n"
msgstr ""
"--set_schema bör inte användas med --get, --set, --unset, --all-pairs, "
"-all-dirs\n"

#: gconf/gconftool.c:401
msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
msgstr "Värde är bara relevant vid sättning av ett värde\n"

#: gconf/gconftool.c:407
msgid "Must specify a type when setting a value\n"
msgstr "Måste ange en typ vid sättning av värde\n"

#: gconf/gconftool.c:416
msgid "Ping option must be used by itself.\n"
msgstr "Pingalternativet måste användas av sig själv.\n"

#: gconf/gconftool.c:425
msgid "--dir-exists option must be used by itself.\n"
msgstr "--dir-exists alternativet måste användas av sig själv.\n"

#: gconf/gconftool.c:434
msgid "--install-schema-file must be used by itself.\n"
msgstr "--install-schema-file måste användas av sig själv.\n"

#: gconf/gconftool.c:444
msgid "--makefile-install-rule must be used by itself.\n"
msgstr "--makefile-install-rule måste användas av sig själv.\n"

#: gconf/gconftool.c:454
msgid "--break-key must be used by itself.\n"
msgstr "--break-key måste användas av sig själv.\n"

#: gconf/gconftool.c:464
msgid "--break-directory must be used by itself.\n"
msgstr "--break-directory måste användas av sig själv.\n"

#: gconf/gconftool.c:471
msgid ""
"You must specify a config source with --config-source when using --direct\n"
msgstr ""
"Du måste ange en konfigurationskälla med --config-source vid användning av "
"--direct\n"

#: gconf/gconftool.c:477
#, c-format
msgid "Failed to init GConf: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att initiera GConf: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:502
msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
msgstr "Måste sätta miljövariabeln GCONF_CONFIG_SOURCE\n"

#. Eventually you should be able to run gconfd as long as
#. you're installing to a different database from the one
#. it's using, but I don't trust the locking right now.
#: gconf/gconftool.c:517
msgid ""
"Shouldn't run gconfd while installing new schema files.\n"
"Use gconftool --shutdown to shut down the daemon, most safely while no "
"applications are running\n"
"(though things theoretically work if apps are running).\n"
msgstr ""
"Borde inte köra gconfd vid installering av schemafiler.\n"
"Använd gconftool --shutdown för att stänga demonen, oftast säkert medans "
"inga applikationer körs\n"
"(fast teoretiskt fungerar saker om applikationerna körs).\n"

#: gconf/gconftool.c:539
#, c-format
msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
msgstr "Misslyckades med att få tillgång till konfigurationskällorna: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:699
#, c-format
msgid "Shutdown error: %s\n"
msgstr "Avstängningsfel: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:744
msgid "Must specify one or more dirs to recursively list.\n"
msgstr "Måste ange en eller flera kataloger att rekursivt lista.\n"

#: gconf/gconftool.c:778
#, c-format
msgid "Failure listing pairs in `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att lista par i \"%s\": %s"

#: gconf/gconftool.c:796
msgid "(no value set)"
msgstr "(inget värde satt)"

#: gconf/gconftool.c:849
#, c-format
msgid "Failed to spawn the config server (gconfd): %s\n"
msgstr "Misslyckades med att \"spawna\" konfigurationsservern (gconfd): %s\n"

#: gconf/gconftool.c:863
msgid "Must specify a key or keys to get\n"
msgstr "Måste ange en nyckel eller flera att få\n"

#: gconf/gconftool.c:897
#, c-format
msgid "Type: %s\n"
msgstr "Typ: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:898
#, c-format
msgid "List Type: %s\n"
msgstr "Listtyp: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:899
#, c-format
msgid "Car Type: %s\n"
msgstr "Car-typ: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:900
#, c-format
msgid "Cdr Type: %s\n"
msgstr "Cdr-typ: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:901
#, c-format
msgid "Owner: %s\n"
msgstr "Ägare: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:901 gconf/gconftool.c:902 gconf/gconftool.c:903
msgid "Unset"
msgstr "Nollställ"

#: gconf/gconftool.c:902
#, c-format
msgid "Short Desc: %s\n"
msgstr "Kort beskrivning: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:903
#, c-format
msgid "Long Desc: %s\n"
msgstr "Lång beskrivning: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:912
#, c-format
msgid "No value set for `%s'\n"
msgstr "Inget värde satt för \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:916
#, c-format
msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
msgstr "Misslyckades med att få värdet för \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconftool.c:959 gconf/gconftool.c:971
#, c-format
msgid "Don't understand type `%s'\n"
msgstr "Förstår inte typen \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:983
msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
msgstr "Du måste ange alternativa nycklar/värden som argument\n"

#: gconf/gconftool.c:1003
#, c-format
msgid "No value to set for key: `%s'\n"
msgstr "Inget värde satt för nyckel: \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1031
msgid "Cannot set schema as value\n"
msgstr "Kan inte sätta schema som värde\n"

#: gconf/gconftool.c:1041
msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
msgstr "När du anger en lista måste du ange en primitiv listtyp\n"

#: gconf/gconftool.c:1055
msgid ""
"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
msgstr ""
"När du anger ett par måste du ange en primitiv car-typ och cdr-typ\n"

#: gconf/gconftool.c:1070
#, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Fel: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1083 gconf/gconftool.c:1216
#, c-format
msgid "Error setting value: %s"
msgstr "Fel vid sättning av värde: %s"

#: gconf/gconftool.c:1101 gconf/gconftool.c:1230
#, c-format
msgid "Error syncing: %s"
msgstr "Fel vid synkronisering av: %s"

#: gconf/gconftool.c:1119
msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
msgstr "Måste ange nyckel (schemanamn) som det enda argumentet\n"

#: gconf/gconftool.c:1161
msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
msgstr "Listtypen måste vara en primitiv typ: string, int, float eller bool\n"

#: gconf/gconftool.c:1181
msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
msgstr ""
"Car-partypen måste vara en primitiv typ: string, int, float eller bool\n"

#: gconf/gconftool.c:1201
msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
msgstr ""
"Cdr-partypen måste vara en primitiv typ: string, int, float eller bool\n"

#: gconf/gconftool.c:1245
msgid "Must specify one or more dirs to get key/value pairs from.\n"
msgstr "Måste ange en eller flera kataloger att få nyckel/värde par från.\n"

#: gconf/gconftool.c:1259
msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
msgstr "Måste ange en eller flera nycklar att nollställa.\n"

#: gconf/gconftool.c:1270
#, c-format
msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
msgstr "Fel vid nollställning av \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1293
msgid "Must specify one or more dirs to get subdirs from.\n"
msgstr "Måste ange en eller flera kataloger att få underkataloger från.\n"

#: gconf/gconftool.c:1327
#, c-format
msgid "Error listing dirs: %s\n"
msgstr "Fel vid listning av kataloger: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1369
#, c-format
msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
msgstr "VARNING: ogiltig eller saknad typ för schema (%s)\n"

#: gconf/gconftool.c:1378
#, c-format
msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
msgstr "VARNING: ogiltig eller saknad list_type för schema (%s)\n"

#: gconf/gconftool.c:1389 gconf/gconftool.c:1419 gconf/gconftool.c:1448
#, c-format
msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
msgstr ""
"VARNING: Misslyckades med att tolka standardvärde \"%s\" för schema (%s)\n"

#: gconf/gconftool.c:1407
#, c-format
msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
msgstr ""
"VARNING: ogiltig eller saknad car_type eller cdr_type för schema (%s)\n"

#: gconf/gconftool.c:1432
msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
msgstr "VARNING: Du kan inte sätta ett standardvärde för ett schema\n"

#: gconf/gconftool.c:1461
msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
msgstr "VARNING: internt fel i gconftool, okänd GConfValueType\n"

#: gconf/gconftool.c:1509 gconf/gconftool.c:1530 gconf/gconftool.c:1551
#: gconf/gconftool.c:1572
#, c-format
msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
msgstr "VARNING: misslyckades med att tolka typnamnet \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1526
#, c-format
msgid ""
"WARNING: list_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
msgstr ""
"VARNING: list_type kan bara vara int, float, string eller bool och inte \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1547
#, c-format
msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
msgstr ""
"VARNING: car_type kan bara vara int, float, string eller bool och inte \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1568
#, c-format
msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
msgstr ""
"VARNING: cdr_type kan bara vara int, float, string eller bool och inte \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1595
msgid "WARNING: empty <applyto> node"
msgstr "VARNING: tom <applyto>-nod"

#: gconf/gconftool.c:1598 gconf/gconftool.c:1861
#, c-format
msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
msgstr "VARNING: noden <%s> kan inte förstås under <schema>\n"

#: gconf/gconftool.c:1608
msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
msgstr "VARNING: ingen nyckel angiven för schema\n"

#: gconf/gconftool.c:1641
msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
msgstr ""
"VARNING: <locale>-noden har inget `name=\"locale\"'-attribut, ignorerar\n"

#: gconf/gconftool.c:1647
#, c-format
msgid ""
"WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
msgstr ""
"VARNING: flera <locale>-noder för platsen \"%s\", ignorerar allt föregående "
"först\n"

#: gconf/gconftool.c:1728
#, c-format
msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
msgstr "VARNING: Ogiltig nod <%s> i en <locale>-nod\n"

#: gconf/gconftool.c:1757
#, c-format
msgid "WARNING: failed to install schema `%s' locale `%s': %s\n"
msgstr ""
"VARNING: misslyckades med att installera schemat \"%s\" plats \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1765
#, c-format
msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
msgstr "Installerade schemat \"%s\" för lokalen \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1787
#, c-format
msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
msgstr ""
"VARNING: misslyckades med att associera schemat `%s' med nyckeln `%s': %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1795
#, c-format
msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
msgstr "Kopplade ihop schemat \"%s\" med nyckeln \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1874
msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
msgstr "Du måste ha minst en <locale>-post i ett <schema>\n"

#: gconf/gconftool.c:1903
#, c-format
msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schemalist>\n"
msgstr "VARNING: noden <%s> kan inte förstås under <schemalist>\n"

#: gconf/gconftool.c:1925
#, c-format
msgid "Failed to open `%s': %s\n"
msgstr "Misslyckades med att öppna \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1932
#, c-format
msgid "Document `%s' is empty?\n"
msgstr "Dokument \"%s\" tomt?\n"

#: gconf/gconftool.c:1944
#, c-format
msgid ""
"Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be "
"<gconfschemafile>)\n"
msgstr ""
"Dokumentet \"%s\" har fel typ av rotnod (<%s>, borde vara "
"<gconfschemafile>)\n"

#: gconf/gconftool.c:1957
#, c-format
msgid "Document `%s' has no top level <gconfschemafile> node\n"
msgstr "Dokumentet \"%s\" har ingen toppnivå <gconfschemafil> nod\n"

#: gconf/gconftool.c:1971
#, c-format
msgid "WARNING: node <%s> below <gconfschemafile> not understood\n"
msgstr "VARNING: nod <%s> nedan <gconfschemafile> kan inte förstås\n"

#: gconf/gconftool.c:1982 gconf/gconftool.c:2014
#, c-format
msgid "Error syncing config data: %s"
msgstr "Fel vid synkronisering av konfigurationsdata: %s"

#: gconf/gconftool.c:1998
msgid "Must specify some schema files to install\n"
msgstr "Måste ange någon schemafil att installera\n"

#: gconf/gconftool.c:2035
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s\n"
msgstr ""
"\n"
"%s\n"

#: gconf/gconftool.c:2055
#, c-format
msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att nollställa knäcknyckeln %s: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:2181
msgid "Must specify some keys to break\n"
msgstr "Måste ange några nycklar att knäcka\n"

#: gconf/gconftool.c:2187
#, c-format
msgid ""
"Trying to break your application by setting bad values for key:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Försöker att knäcka din applikation genom att sätta dåliga värden för "
"nyckeln:\n"
" %s\n"

#: gconf/gconftool.c:2205
msgid "Must specify some directories to break\n"
msgstr "Måste ange några kataloger att knäcka\n"

#: gconf/gconftool.c:2224
#, c-format
msgid ""
"Trying to break your application by setting bad values for keys in "
"directory:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Försöker att knäcka din applikation genom att sätta dåliga värden för "
"nyckeln i katalogen:\n"
" %s\n"

#: wrappers/gtk/gconf-client.c:812
#, c-format
msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
msgstr "GConf-varning: misslyckades med att lista par i \"%s\": %s"

#: wrappers/gtk/gconf-client.c:990
#, c-format
msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
msgstr "Förväntade \"%s\", fick \"%s\" för nyckeln \"%s\""

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.