Re: X Window System

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-29 01:44:50

peter karlsson wrote:
> > En skärmsläckare för "X Window System".
> 
> Å andra sidan kanske man kan tänka sig att skriva "fönstersystemet X"?
> Namnet på systemet kunde ju skrivas "X" om man så ville, och det kan man ju
> då kvalificera med en förklaring - "fönstersystem".

Det är precis vad jag ursprungligen hade gjort på en hel del ställen -
innan jag upptäckte att "X Window System" omväxlande användes som namn,
omväxlande som beskrivning (fönstersystem) beroende på sammanhanget. Det
blev lite rörigt.

Men jag kommer nog att försöka använda det igen på en del ställen. Tack
för att du påminde mig.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.