Re: X Window System

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-28 09:09:36

Christian Rose:

> En skärmsläckare för "X Window System".

Å andra sidan kanske man kan tänka sig att skriva "fönstersystemet X"?
Namnet på systemet kunde ju skrivas "X" om man så ville, och det kan man ju
då kvalificera med en förklaring - "fönstersystem".

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.