gtm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-29 01:30:30

Gnome Transfer Manager kunde inte komma undan mig
(http://gtm.sourceforge.net/).

Här följer en antagligen ganska ruggig översättning. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/gtm.sv.po .


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish messages for gtm.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtm 0.4.5\n"
"POT-Creation-Date: 2000-07-19 21:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2000-08-29 00:27+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/main.c:298
msgid "url to fetch"
msgstr "url som ska hämtas"

#: src/main.c:298
msgid "URL"
msgstr "URL"

#. If there where errors give them to the user
#: applet/dialog-add.c:68 applet/dialog-add.c:78 applet/dialog-add.c:291
#: applet/dialog-add.c:309 applet/dialog-new.c:105 src/dialog-add.c:69
#: src/dialog-add.c:86 src/dialog-add.c:302 src/dialog-add.c:320
#: src/dialog-new.c:110 src/main.c:334
msgid "URL:\n"
msgstr "URL:\n"

#: applet/dialog-add.c:81 applet/dialog-add.c:312 applet/dialog-new.c:106
#: src/dialog-add.c:89 src/dialog-add.c:323 src/dialog-new.c:111
#: src/main.c:336
msgid "already in the list"
msgstr "finns redan i listan"

#: src/main.c:394
msgid ""
"There is Another GNOME Transfer Manager running.\n"
"Only one GNOME Transfer Manager can be running."
msgstr ""
"En annan GNOME Transfer Manager är redan igång.\n"
"Endast en GNOME Transfer Manager kan vara igång samtidigt."

#: src/main-window.c:92
msgid ""
"Some files being downloaded now.\n"
"Do you really want to quit?"
msgstr ""
"Några filer håller på att hämtas just nu.\n"
"Vill du verkligen avsluta?"

#: src/main-window.c:199
msgid "_New..."
msgstr "_Ny..."

#: src/main-window.c:199
msgid "New file to download"
msgstr "Ny fil som ska hämtas"

#: src/main-window.c:203
msgid "_Remove..."
msgstr "_Ta bort..."

#: src/main-window.c:203 src/main-window.c:278
msgid "Remove selected files"
msgstr "Ta bort valda filer"

#: src/main-window.c:207
msgid "_List Statistics..."
msgstr "_Visa statistik..."

#: src/main-window.c:208
msgid "Show file list summary"
msgstr "Visa sammanfattning över fillistan"

#: src/main-window.c:217
msgid "Select _All"
msgstr "Markera _alla"

#: src/main-window.c:218
msgid "Select all files from the list"
msgstr "Markera alla filer i listan"

#: src/main-window.c:220
msgid "Unselect All"
msgstr "Avmarkera alla"

#: src/main-window.c:221
msgid "Unselect all files from the list"
msgstr "Avmarkera alla filer i listan"

#: src/main-window.c:224
msgid "Toggles auto download"
msgstr "Slår på/slår av automatisk hämtning"

#: src/main-window.c:225
msgid "Toggles auto download of selected files"
msgstr "Slår på/slår av automatisk hämtning av de valda filerna"

#: src/file-list.c:70 src/main-window.c:234 src/main-window.c:282
msgid "Start"
msgstr "Starta"

#: src/main-window.c:235
msgid "Start/Resume the download of the selected files"
msgstr "Starta/återuppta hämtningen av de valda filerna"

#: src/file-list.c:73 src/main-window.c:239 src/main-window.c:287
msgid "Stop"
msgstr "Stopp"

#: src/main-window.c:240
msgid "Stop the download of the selected files"
msgstr "Stoppa nerladdningen av de valda filerna"

#: src/file-list.c:76 src/main-window.c:243 src/main-window.c:291
msgid "Restart"
msgstr "Starta om"

#: src/main-window.c:244 src/main-window.c:292
msgid "Restart the download of selected files from the beginning"
msgstr "Starta om från början med hämtningen av de valda filerna"

#: src/main-window.c:265
msgid "_Download"
msgstr "Hämtnin_g"

#: src/main-window.c:274
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: src/main-window.c:274
msgid "Add new file to download"
msgstr "Lägg till en ny fil som ska hämtas"

#: src/file-list.c:66 src/main-window.c:278
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: src/main-window.c:283
msgid "Start/Resume the download of selected files"
msgstr "Starta/återuppta nerladdningen av de valda filerna"

#: src/main-window.c:288
msgid "Stop the download of selected files"
msgstr "Stoppa hämtningen av de valda filerna"

#: src/main-window.c:297
msgid "Toggle Auto Dl"
msgstr "Slå på/av autohämtn."

#: src/main-window.c:298
msgid "Toggle auto download of selected files"
msgstr "Slå på/slå av automatisk hämtning av de valda filerna"

#: src/main-window.c:301
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"

#: src/main-window.c:302
msgid "Open properties for selected file"
msgstr "Öppna egenskaperna för vald fil"

#: src/main-window.c:305
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

#: src/main-window.c:305
msgid "Quit gtm"
msgstr "Avsluta gtm"

#: src/file-data.c:42
msgid "Not Started"
msgstr "Inte startad"

#: src/file-data.c:45
msgid "Not Running"
msgstr "Kör inte"

#: src/file-data.c:48
msgid "Not Connected"
msgstr "Inte ansluten"

#: src/file-data.c:51
msgid "Connected"
msgstr "Ansluten"

#: src/file-data.c:54
msgid "Retrieving"
msgstr "Hämtar"

#: src/file-data.c:57
msgid "Completed"
msgstr "Färdig"

#: src/file-list.c:375
msgid "S"
msgstr "S"

#: src/file-list.c:376
#, c-format
msgid "%"
msgstr "%"

#: src/file-list.c:377
msgid "Remain"
msgstr "Återstår"

#: src/file-list.c:378
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"

#: src/download-info.c:64
msgid "Location"
msgstr "Plats"

#: src/download-info.c:78
msgid "Url:"
msgstr "Url:"

#: src/download-info.c:86
msgid "File:"
msgstr "Fil:"

#: src/download-info.c:94
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"

#: src/download-info.c:110
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: src/download-info.c:118
msgid "State:"
msgstr "Tillstånd:"

#: src/download-info.c:126
msgid "Retrieve progress:"
msgstr "Hämtningsframsteg:"

#: src/download-info.c:134
msgid "Retrieved:"
msgstr "Hämtat:"

#: src/download-info.c:142
msgid "Estimated:"
msgstr "Beräknat:"

#: src/download-info.c:150
msgid "Remain:"
msgstr "Återstår:"

#: src/dialog-stats.c:135 src/download-info.c:166
msgid "Total"
msgstr "Totalt"

#: src/download-info.c:174
msgid "Total time:"
msgstr "Total tid:"

#: src/download-info.c:183
msgid "Total speed:"
msgstr "Total hastighet:"

#: src/download-info.c:200
msgid "Session"
msgstr "Session"

#: src/download-info.c:208
msgid "Session time:"
msgstr "Tid för session:"

#: src/download-info.c:217
msgid "Session speed:"
msgstr "Hastighet för session:"

#: src/download-info.c:263
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: src/download-info.c:277
msgid "Local dir:"
msgstr "Lokal katalog:"

#: applet/dialog-add.c:260 applet/dialog-new.c:182 src/dialog-add.c:270
#: src/dialog-new.c:215 src/dialog-prop.c:159 src/download-info.c:285
msgid "Disable proxy"
msgstr "Slå av proxyserver"

#: applet/dialog-add.c:264 applet/dialog-new.c:186 src/dialog-add.c:274
#: src/dialog-new.c:219 src/dialog-prop.c:191 src/download-info.c:292
msgid "Disable auto download"
msgstr "Slå av automatisk hämtning"

#: src/download-info.c:356
msgid "Unspecified"
msgstr "Ospecifierat"

#: src/download-info.c:466
msgid "staled"
msgstr "förlegad"

#: src/download-dirs.c:111
msgid "GTM - Target directory"
msgstr "GTM - Hämtningskatalog"

#: src/download-dirs.c:116
msgid "Pattern:"
msgstr "Mönster:"

#: src/download-dirs.c:122
msgid "Download matching URLs to directory:"
msgstr "Hämta de URL:er som överensstämmer till katalog:"

#: applet/dialog-add.c:247 src/dialog-add.c:255 src/download-dirs.c:127
msgid "GTM - Add Download Dir"
msgstr "GTM - Lägg till hämtningskatalog"

#: src/download-dirs.c:254
msgid "Pattern"
msgstr "Mönster"

#: src/download-dirs.c:255
msgid "Download to Directory"
msgstr "Hämta till katalog"

#. List operation buttons
#: src/download-dirs.c:268
msgid "Insert..."
msgstr "Infoga..."

#: src/download-dirs.c:269
msgid "Edit..."
msgstr "Redigera..."

#: src/download-dirs.c:270
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: src/dialog-about.c:49
msgid "GNOME Transfer Manager"
msgstr "GNOME Transfer Manager"

#: src/dialog-about.c:52
msgid ""
"The GNOME transfer manager.\n"
"http://gtm.sourceforge.net/"
msgstr ""
"Filhämtningshanteraren i GNOME.\n"
"http://gtm.sourceforge.net/"

#: applet/dialog-new.c:52 src/dialog-new.c:56 src/dialog-prop.c:62
msgid "Invalid URL"
msgstr "Ogiltig URL"

#: applet/dialog-new.c:74 src/dialog-new.c:78
msgid "Multiple download not implemented yet"
msgstr "Hämtning av flera filer är ännu inte implementerat"

#: src/dialog-new.c:168
msgid "GTM - New file to download"
msgstr "GTM - Ny fil som ska hämtas"

#. Set its contents
#: applet/dialog-new.c:156 src/dialog-new.c:175
msgid "Please enter URL of the file to download:"
msgstr "Var vänlig och ange URL:en till filen som ska hämtas:"

#: applet/dialog-add.c:242 applet/dialog-new.c:166 src/dialog-add.c:251
#: src/dialog-new.c:184
msgid "Download dir:"
msgstr "Hämtningskatalog:"

#: applet/dialog-new.c:170 src/dialog-new.c:188
msgid "GTM - New Download Dir"
msgstr "GTM - Ny hämtningskatalog"

#: src/dialog-new.c:200
msgid "Suggest directory by pattern matching"
msgstr "Föreslå en katalog genom mönstersökning"

#: src/dialog-restart.c:49
msgid "GTM - Restart selected files"
msgstr "GTM - Starta om valda filer"

#: src/dialog-restart.c:54
msgid ""
"The files already downloaded will be erased.\n"
"Are you sure you want to restart selected files?"
msgstr ""
"Filerna som redan hämtats kommer att tas bort.\n"
"Är du säker på att du vill starta om de valda filerna?"

#: src/dialog-remove.c:50
msgid "GTM - Remove selected files"
msgstr "GTM - Ta bort valda filer"

#: src/dialog-remove.c:55
msgid "Do you really want to remove selected files?"
msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda filerna?"

#: src/dialog-prefs.c:38
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: src/dialog-prefs.c:39
msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"

#: src/dialog-prefs.c:40
msgid "Both"
msgstr "Båda"

#. Use proxy
#: src/dialog-prefs.c:355
msgid "Use proxy"
msgstr "Använd proxyserver"

#: src/dialog-prefs.c:362
msgid "Username:"
msgstr "Användarnamn:"

#: src/dialog-prefs.c:370
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"

#: src/dialog-prefs.c:379
msgid "HTTP:"
msgstr "HTTP:"

#: src/dialog-prefs.c:387
msgid "FTP:"
msgstr "FTP:"

#: src/dialog-prefs.c:444
msgid "Interface to connect:"
msgstr "Gränssnitt som ska användas för anslutning:"

#: src/dialog-prefs.c:452
msgid "Check interface time:"
msgstr "Tid för kontroll av gränssnitt:"

#: src/dialog-prefs.c:467
msgid "Simultaneous:"
msgstr "Samtidiga:"

#: src/dialog-prefs.c:477
msgid "Manual stop disables auto download"
msgstr "Manuellt stopp slår av automatisk hämtning"

#: src/dialog-prefs.c:483
msgid "Stop download on link loss"
msgstr "Stoppa hämtning vid länkförluster"

#: applet/dialog-prop.c:159 src/dialog-prefs.c:536
msgid "Default download dir:"
msgstr "Standardhämtningskatalog:"

#: src/dialog-prefs.c:539
msgid "GTM - Def Download Dir"
msgstr "GTM - Standardhämtningskatalog"

#: src/dialog-prefs.c:548
msgid "Number retries:"
msgstr "Antal återförsök:"

#: src/dialog-prefs.c:552
msgid "Unlimited"
msgstr "Obegränsat"

#: src/dialog-prefs.c:555
msgid "Limited"
msgstr "Begränsat"

#: src/dialog-prefs.c:566
msgid "Use passive FTP"
msgstr "Använd passiv FTP"

#: applet/dialog-prop.c:202 src/dialog-prefs.c:633
msgid "Dialog new or dialog add changes default download dir"
msgstr "Fönstret ny eller lägg till ändrar standardhämtningskatalogen"

#: src/dialog-prefs.c:640
msgid "Confirm remove when transfer incomplete"
msgstr "Bekräfta borttagning när överföringen inte är färdig"

#: src/dialog-prefs.c:647
msgid "Confirm remove completed transfers"
msgstr "Bekräfta borttagning av färdiga överföringar"

#: src/dialog-prefs.c:654
msgid "Confirm restart"
msgstr "Bekräfta omstart"

#: applet/dialog-prop.c:209 src/dialog-prefs.c:661
msgid "Confirm drag and drop URL"
msgstr "Bekräfta dra och släpp av URL"

#: src/dialog-prefs.c:714
msgid "Toolbar style:"
msgstr "Verktygsradsstil:"

#: src/dialog-prefs.c:729
msgid "File list refresh rate:"
msgstr "Uppdateringsfrekvens för fillista:"

#: src/dialog-prefs.c:743
msgid "Show list statistics"
msgstr "Visa liststatistik"

#: src/dialog-prefs.c:748
msgid "Show page statistics"
msgstr "Visa sidstatistik"

#: src/dialog-prefs.c:753
msgid "Show download info page"
msgstr "Visa sidan med hämtningsinformation"

#: src/dialog-prefs.c:807
msgid "Use sound"
msgstr "Använd ljud"

#: src/dialog-prefs.c:812
msgid "Use beep"
msgstr "Använd pip"

#: src/dialog-prefs.c:853
msgid "GTM - Preferences"
msgstr "GTM - Egenskaper"

#. Create the notebook pages
#: src/dialog-prefs.c:866 src/dialog-prop.c:252
msgid "Proxy"
msgstr "Proxyserver"

#: src/dialog-prefs.c:870
msgid "Auto"
msgstr "Automatik"

#. Create the notebook pages
#: applet/dialog-prop.c:305 src/dialog-prefs.c:874 src/dialog-prop.c:248
msgid "Download"
msgstr "Hämtning"

#: src/dialog-prefs.c:878
msgid "Directories"
msgstr "Kataloger"

#: applet/dialog-prop.c:309 src/dialog-prefs.c:882
msgid "Confirmations"
msgstr "Bekräftelser"

#: src/dialog-prefs.c:886
msgid "Display"
msgstr "Visning"

#: src/dialog-prefs.c:890
msgid "Sound"
msgstr "Ljud"

#: src/dialog-prop.c:77
msgid "Old URL filename must be the same on the new URL"
msgstr "Gamla URL-filnamnet måste vara likadant på nya URL:en"

#: src/dialog-prop.c:184
msgid "URL:"
msgstr "URL:"

#: src/dialog-prop.c:235
msgid "GTM - Properties"
msgstr "GTM - Egenskaper"

#: src/dialog-add.c:231
msgid "GTM - Add files to download"
msgstr "GTM - Lägg till filer för hämtning"

#. Set its contents
#: applet/dialog-add.c:228 src/dialog-add.c:238
msgid "URLs to be added"
msgstr "URL:er som ska läggas till"

#: src/dialog-stats.c:95
msgid "List summary"
msgstr "Listsammanfattning"

#. row labels
#: src/dialog-stats.c:139
msgid "Number of files"
msgstr "Antal filer"

#: src/dialog-stats.c:142
msgid "Total size (KB)"
msgstr "Total storlek (kB)"

#: src/dialog-stats.c:145
msgid "Retrieved (KB)"
msgstr "Hämtat (kB)"

#: src/dialog-stats.c:148
msgid "Remaining (KB)"
msgstr "Återstår (kB)"

#: src/dialog-stats.c:151
msgid "Progress"
msgstr "Framsteg"

#: src/wget-log.c:86
msgid "Socket error when downloading URL:\n"
msgstr "Uttagsfel (socket error) vid hämtning av URL:\n"

#: src/wget-log.c:89 src/wget-log.c:92
msgid "Connection refused when downloading URL:\n"
msgstr "Anslutning vägrades vid hämtning av URL:\n"

#: src/wget-log.c:95
msgid "Host not found when downloading URL:\n"
msgstr "Värdnamnet kunde inte hittas vid hämtning av URL:\n"

#: src/wget-log.c:98
msgid "Unknown error when downloading URL:\n"
msgstr "Okänt fel vid hämtning av URL:\n"

#: src/wget-log.c:105 src/wget-log.c:112
msgid "File not found when downloading URL:\n"
msgstr "Filen kunde inte hittas vid hämtning av URL:\n"

#: applet/gtm_applet.c:409
msgid "Drop URL from netscape, gmc, gftp..."
msgstr "Släpp URL från netscape, gmc, gftp..."

#: applet/gtm_applet.c:441
msgid "Properties..."
msgstr "Egenskaper..."

#: applet/gtm_applet.c:447
msgid "About..."
msgstr "Om..."

#: applet/dialog-prop.c:244 applet/gtm_applet.c:453
msgid "New URL"
msgstr "Ny URL"

#: applet/dialog-prop.c:245 applet/gtm_applet.c:459
msgid "Open GTM"
msgstr "Öppna GTM"

#: applet/dialog-about.c:45
msgid "GNOME Transfer Manager Applet"
msgstr "GNOME Transfer Manager-applet"

#: applet/dialog-about.c:48
msgid ""
"The GNOME transfer manager applet.\n"
"http://gtm.sourceforge.net/"
msgstr ""
"GNOME-överföringshanterarappleten.\n"
"http://gtm.sourceforge.net/"

#: applet/dialog-add.c:223
msgid "GTM Applet - Add files to download"
msgstr "GTM-applet - Lägg till filer för hämtning"

#: applet/dialog-new.c:151
msgid "GTM Applet - New file to download"
msgstr "GTM-applet - Ny fil som ska hämtas"

#: applet/dialog-prop.c:152
msgid "Disable the download dir"
msgstr "Slå av hämtningskatalogen"

#: applet/dialog-prop.c:163
msgid "GTM Applet - Def Download Dir"
msgstr "GTM-applet - Standardhämtningskatalog"

#: applet/dialog-prop.c:243
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"

#: applet/dialog-prop.c:255
msgid "Button1 click:"
msgstr "Knapp1-klick:"

#: applet/dialog-prop.c:296
msgid "GTM Applet - Properties"
msgstr "GTM-applet - Egenskaper"

#: applet/dialog-prop.c:313
msgid "Bindings"
msgstr "Tangentkombinationer"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.