Re: X Window System

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-28 21:55:38

Peter Karlsson skrev:
> Å andra sidan kanske man kan tänka sig att skriva "fönstersystemet X"?
> Namnet på systemet kunde ju skrivas "X" om man så ville, och det kan man ju
> då kvalificera med en förklaring - "fönstersystem".

Det där tycker jag låter rätt bra.  Vad säger du Christian?  Skall vi
använda bara "X", och om det behövs "fönstersystemet X", i specs.po?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.