Re: Svensk alfabetisk sortering?

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-16 21:53:56

peter karlsson writes:
> ü sorteras som y
> æ sorteras som ä
> ø sorteras som ö

Och, inte att förglömma, w sorteras som v.

Christian Rose writes:
> Jag har börjat misstänka något sådant ja. Jag gör som så att stor
> bokstav sorteras före sin motsvarande lilla bokstav. Så får det bli. :)

Så brukar man nog göra i datortekniska sammanhang, där man vill tvinga
fram en ordning.  Men som sagt, det är mer datorteknik en
språkvetenskap över det.  För en språkvetare är nog frågeställningen
om "Sten" kommer före eller efter "sten" att jämställa med om
"ankring" (ring av ankor) kommer före eller efter "ankring" (att
ankra).  Det är två helt olika ord.  Men de senare tenderar nog en
datortekniker att se som samma ord.

Men som sagt, stor före liten som sekundär sorteringsordning är lika
bra som någon annan ordning.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.