Re: Svensk alfabetisk sortering?

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-16 12:43:16

Christian Rose:

> Någon som vet?

Svensk sortering sker alfabetiskt, oberoende av stora eller små bokstäver.
Dessutom sorteras olika diakritiska tecken in under sina grundtecken, med
vissa undantag:

ü sorteras som y
æ sorteras som ä
ø sorteras som ö

Dessutom tror jag att þ och Þ sorteras in under th, men där är jag osäker.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.