Re: Uppdatering: Översättning av VICE (Commodore-emulator)

From: Fredrik Roubert (roubert_at_df.lth.se)
Date: 2000-08-16 21:52:01

On Tue 15 Aug 19:17 CEST 2000, peter karlsson wrote:

> > Så skriver man på svenska, jämför följande:
>
> Så har inte jag lärt mig det.
>
> > Linux styrspaksgränssnitt
> > Linus styrspaksgränssnitt
> > Fredriks styrspaksgränssnitt
>
> Linux' styrspaksgränssnitt
> Linus' styrspaksgränssnitt
> Fredriks styrspaksgränssnitt
>
> Alltså apostrof som genitivmarkör om oret slutar på s-ljud, aldrig
> annars.

Okej, dags att titta efter i Svenska språknämndens skrivregler. Där kan
man läsa att vi faktiskt har rätt båda två:


	Vid genitiv

226	Genitiv-s läggs inte till ord som slutar på -s, -x och -z i
	grundform.

	Vid egennamn kan man i stället använda apostrof, om man anser att
	sammanhanget inte tydligt nog visar att genitiv avses.

	Merkurius omloppstid	Merkurius' omloppstid
	Marx teser		Marx' teser
	Schweiz banker		Schweiz' banker

	Vid vanliga ord med sådana ordslut undviker man helst genitiv i
	obestämd form. I stället för exempelvis /en tax egenskaper/ kan
	man skriva /taxens egenskaper/, i stället för /ett kalas
	höjdpunkt/ kan man skriva /höjdpunkten på ett kalas/.

	Om markering av genitiv av initialförkortning, se punkt 117.

	Märk 1

	Det spelar ingen roll om -s, -x och -z uttalas eller är stumt. Det
	är skriftbilden som är avgörande, inte uttalet. Man skriver alltså
	/Dumas' roman/, om man anser att apostrofen behövs. På samma sätt
	är det skriften som avgör att namn som Terese, Alice behandlas som
	andra namn som slutar på -e, tex. Lise. Genitiv-s tillfogas direkt
	utan apostrof: Tereses, Alices liksom Lises.

	Namn som Bangladesh, Rasch, Ferenc (uttalas: ferents) skrivs i
	genitiv Bangladeshs, Raschs, Ferencs.

	Märk 2

	Det förekommer, speciellt i namn på företag, att apostrof sätts ut
	före genitiv-s. (Anna's salong, Johansson's livs, Grönköping's
	gym). Detta skrivsätt hör inte hemma i svenskan.


Hälsningar // Fredrik Roubert

-- 
roubert@df.lth.se        ·    +46 46 188127
d95fr@efd.lth.se        ·  Möllevångsvägen 6c
http://www.efd.lth.se/~d95fr/  ·    SE-222 40 Lund

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.