Re: Uppdatering: Översättning av VICE (Commodore-emulator)

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-15 19:17:04

Fredrik Roubert:

> Så skriver man på svenska, jämför följande:

Så har inte jag lärt mig det.

> Linux styrspaksgränssnitt
> Linus styrspaksgränssnitt
> Fredriks styrspaksgränssnitt

Linux' styrspaksgränssnitt
Linus' styrspaksgränssnitt
Fredriks styrspaksgränssnitt

Alltså apostrof som genitivmarkör om oret slutar på s-ljud, aldrig
annars.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.