Re: Svensk alfabetisk sortering?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-16 19:24:35

peter karlsson wrote:
> Christian Rose:
> > Men kommer
> > "Sten"
> > före
> > "sten" ?
> 
> Nej, ordningen mellan de orden är odefinierad, även om de allra flesta
> nog skulle sortera Sten först.

Jag har börjat misstänka något sådant ja. Jag gör som så att stor
bokstav sorteras före sin motsvarande lilla bokstav. Så får det bli. :)

Tack för hjälpen.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.