Svensk alfabetisk sortering?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-16 01:14:40

Hej!

Stötte på det här problemet.
Som bekant :-) ordnas svenska alfabetet så här:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Men vad händer när stora/små bokstäver blandas? Blir det:

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStuUvVwWxXyYzZåÅäÄöÖ

eller

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÅåÄäÖö


Jag behöver veta, eftersom jag vill veta om sorteringen fungerar som den
ska helt enligt svensk standard.


Någon som vet?


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.