Re: Svensk alfabetisk sortering?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-16 12:59:52

Gudmund Areskoug wrote:
> I skolan var det i alla fall Aa...

Jo jag vet. Det var den där konstiga teckenraden ovanför svarta tavlan.
Jag håller med om att den nog var alfabetiskt sorterad, om man tänker
efter så här i efterhand. Men var ordningen på stora och små bokstäver
enligt någon standard?


Martin Norbäck wrote:
> Stora och små bokstäver skall sorteras lika.
> 
> dvs
> 
> tulpan
> TV tv   <- lika
> tvestjärt
> 
> Jag har dock inte tillgång till någon standard, men sunda förnuftet och
> NE och Esselte svensk ordbok gör så.

Men om exakt samma uttryck (eller sträng) finns med små och stora
bokstäver, vilket brukar då sorteras före? Finns det någon regel för
det?
Sorteringar i datorer vill gärna ha fasta regler hur saker och ting ska
sorteras, ända in på detaljer med stora/små bokstäver...


peter karlsson wrote:
> Svensk sortering sker alfabetiskt, oberoende av stora eller små bokstäver.
> Dessutom sorteras olika diakritiska tecken in under sina grundtecken, med
> vissa undantag:
> 
> ü sorteras som y
> æ sorteras som ä
> ø sorteras som ö
> 
> Dessutom tror jag att þ och Þ sorteras in under th, men där är jag osäker.

Men kommer
"Sten"
före
"sten" ?


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.