Re: Uppdatering: Översättning av VICE ( Commodore-emulator)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-15 20:31:59

peter karlsson wrote:
> Fredrik Roubert:
> > Så skriver man på svenska, jämför följande:
> Så har inte jag lärt mig det.

Då har du lärt dig fel. :-)


> > Linux styrspaksgränssnitt
> > Linus styrspaksgränssnitt
> > Fredriks styrspaksgränssnitt
> 
> Linux' styrspaksgränssnitt
> Linus' styrspaksgränssnitt
> Fredriks styrspaksgränssnitt
> 
> Alltså apostrof som genitivmarkör om oret slutar på s-ljud, aldrig
> annars.

Nej, man använder aldrig apostrof i genitiv i svenskan. Du blandar ihop
engelskans regler med de svenska reglerna för genitiv.

I engelskan lägger man normalt till apostrof följt av s, och tar bort
s:et om namnet slutar på s-ljud (eller x-ljud); alltså bara apostrof i
de fallen.

I svenskan lägger man normalt bara till s, och tar bort s:et om namnet
slutar på s-ljud (eller x-ljud); alltså ingenting alls i de fallen.

"Initierar Linux styrspaksgränssnitt..." är alltså rätt, även om jag
föredrar förslaget som Gudmund kom med, "Initierar Linuxgränssnitt för
styrspak..." som undviker hela den här röran.


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.