Re: Översättning av VICE (Commodore-emulator)

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-11 23:52:44

Christian Rose:

> Varför göra skillnad? 

Tja, för att det är olika sorters meddelanden, helt enkel, och för att
jag vill hålla felmeddelanden så kortfattade som möjligt.

> Uttrycket "skärmdump" används i praktiken och är vanligt,

Jag får se hur jag gör.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.