Re: Svensk översättning av DPkg 1.6.12

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-11 22:00:20

Göran Uddeborg:

> Datatermgruppen säger "skript", så jag har bestämt mig för att
> acceptera det.  "Skriptfil" skulle jag nog bara använda när jag vill
> markera extra att det är filen som sådan, inte skriptet i den, som jag
> avser.

Jag förstår vad du menar. Jag ska överväga det där och får se om jag
ändrar det i nästa uppdatering.

> Och det tycker jag att dpkg kan anta när det gäller filen som skulle
> öppnas också.  Så jag tycker du kunde behålla tempus.  Men det är du
> som avgör.

Jag ska fundera på det. Det kändes mest "invant" att översätta så, men
jag ska se om jag ändrar på det.

> I mina öron är "högst" det normala uttrycket, medan "som mest" är en
> aning mer formellt.  Men det kan säkert finnas dialektala eller andra
> skillnader därvidlag.

Det är möjligt. Jag ändrar.

> Med tanke på hur omfattande översättning du gjort tycker jag du har
> väldigt få direkta fel.  Jag får berömma dig för ett välgjort arbete!

Tack!

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.