Re: galeon

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-11 21:56:52

Richard Hult:

> Men, en URL i detta sammanhang kan väl lika gärna vara en ftp-adress eller
> något liknande, och inte bara en webbadress. 

Jag förstår hur du resonerar, det här är hur jag resonerar:

En URL är en webbadress, eftersom den så gott som alltid används i ett
webbrelaterat verktyg (jag vet att det finns undantag, främst vissa
ftp-klienter).

Exempel: Om jag tänker på en telnet-adress tänker jag i
host.domain.com, däremot är telnet://host.domain.com en webbadress,
eftersom den förekommer i en länk i ett webbdokument. Om jag tänker på
en ftp-adress tänker jag ftp.domain.com:/path/to/file, däremot är
ftp://ftp.domain.com/path/to/file en webbaderss, eftersom den [oftast]
förekommer i en länk i en webbdokument. Därmed är en URL [för mig] en
webbadress.

> Men ibland avses ju inte en webbadress, utan en "uniform resource
> locator"...

Vilket, i mitt tycke, är detsamma.


Däremot vet jag inte riktigt hur man skall hantera "URI".

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.