Re: Svensk översättning av DPkg 1.6.12

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-10 23:24:52

peter karlsson writes:
> Vad gäller "skript" kontra "skriptfil" är jag lite kluven, jag tycker
> ingetdera är speciellt bra, och inte heller gillar jag "manus", som jag
> sett föreslås.

Datatermgruppen säger "skript", så jag har bestämt mig för att
acceptera det. "Skriptfil" skulle jag nog bara använda när jag vill
markera extra att det är filen som sådan, inte skriptet i den, som jag
avser.

> > "kan inte" skulle bli samma tempus. Gäller en massa följande
> > meddelanden också. Var ändringen avsiktlig?
> 
> Delvis. "Kan inte"/"kunde inte" tycker jag ser bättre ut i imperfekt
> eftersom det när det står på skärmen faktiskt är ett fullbordat faktum,
> och inte ett pågående fel.

Strängt sett ja. Men å andra sidan, man använder "kan inte" på samma
sätt i dagligt tal. Uttryck som "Jag kan inte hitta mina handskar"
används nog oftare EFTER att man letat efter sina handskar som när man
faktiskt precis försöker hitta dem. Om man skall försöka analysera
logiken bakom är det nog så att man har konstaterat att man nyss inte
kunde, och antar att detta förhållande fortfarande gäller. Att man
fortfarande inte skulle kunna hitta sina handskar om man fortfarande
försökte.

Och det tycker jag att dpkg kan anta när det gäller filen som skulle
öppnas också. Så jag tycker du kunde behålla tempus. Men det är du
som avgör.

> > > "--build tar som mest två argument"
> > "högst" vore ännu kortare, om du vill.
> 
> Är det det som brukar användas på svenska?

I mina öron är "högst" det normala uttrycket, medan "som mest" är en
aning mer formellt. Men det kan säkert finnas dialektala eller andra
skillnader därvidlag.

> >         ^^ omkastade tecken där
> 
> Attans. Trodde jag stavningskollat allt.

Med tanke på hur omfattande översättning du gjort tycker jag du har
väldigt få direkta fel. Jag får berömma dig för ett välgjort arbete!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.