Översättning av VICE (Commodore-emulator)

From: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-03 20:38:45

För kommentarer:

# Swedish translation file for VICE
# peter karlsson <peter@softwolves.pp.se>
# Copyright 2000
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VICE 1.5\n"
"POT-Creation-Date: 2000-07-25 00:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-08-03 00:21+0200\n"
"Last-Translator: peter karlsson <peter@softwolves.pp.se>\n"
"Language-Team: svenska <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/arch/unix/uicommands.c:96
#, c-format
msgid "Attach Disk Image as unit #%d"
msgstr "Anslut diskettavbildningsfil som enhet %d"

#: src/arch/unix/uicommands.c:104 src/arch/unix/uicommands.c:140
msgid "Invalid Disk Image"
msgstr "Ogiltig diskettavbildningsfil"

#: src/arch/unix/uicommands.c:111
msgid "Invalid Disk Image or Filename"
msgstr "Ogiltig diskettavbildingsfil eller filnamn"

#: src/arch/unix/uicommands.c:177
msgid "Attach a tape image"
msgstr "Anslut bandavbildningsfil"

#: src/arch/unix/uicommands.c:184 src/arch/unix/uicommands.c:193
msgid "Invalid Tape Image"
msgstr "Ogiltig bandavbildningsfil"

#: src/arch/unix/uicommands.c:233
msgid "Smart-attach a file"
msgstr "Smartanslut en fil"

#: src/arch/unix/uicommands.c:241 src/arch/unix/uicommands.c:249
msgid "Unknown image type"
msgstr "Okänd avbildningsfiltyp"

#: src/arch/unix/uicommands.c:271 src/arch/unix/uisettings.c:327
msgid "VICE setting"
msgstr "VICE-inställning"

#: src/arch/unix/uicommands.c:271
msgid "Change current working directory"
msgstr "Ändra aktuell arbetskatalog"

#: src/arch/unix/uicommands.c:275
msgid "Directory not found"
msgstr "Katalogen ej funnen"

#: src/arch/unix/uicommands.c:315
msgid "Couldn't run /bin/sh???"
msgstr "Kunde inte starta /bin/sh???"

#: src/arch/unix/uicommands.c:318
msgid "Couldn't run xterm"
msgstr "Kunde inte starta xterm"

#: src/arch/unix/uicommands.c:323
msgid "Unknown error while running c1541"
msgstr "Okänt fel vid körning av c1541"

#: src/arch/unix/uicommands.c:347
msgid "No HTML browser is defined."
msgstr "Ingen HTML-läsare angiven."

#: src/arch/unix/uicommands.c:366 src/arch/unix/uicommands.c:380
#: src/arch/unix/uicommands.c:393
msgid "Browser command too long."
msgstr "Kommandorad för webbläsare för lång."

#: src/arch/unix/uicommands.c:406
#, c-format
msgid "Executing `%s'..."
msgstr "Kör \"%s\"..."

#: src/arch/unix/uicommands.c:408
msgid "Cannot run HTML browser."
msgstr "Kan inte köra HTML-läsare."

#: src/arch/unix/uicommands.c:446
#, c-format
msgid "Quickloading file %s."
msgstr "Snabbladdar fil %s."

#: src/arch/unix/uicommands.c:449
msgid "Load snapshot"
msgstr "Laddar ögonblicksbild"

#: src/arch/unix/uicommands.c:462
#, c-format
msgid ""
"Cannot load snapshot file\n"
"`%s'"
msgstr ""
"Kan inte ladda ögonblicksbildsfil\n"
"\"%s\""

#. quick snapshot, save ROMs & disks (??)
#: src/arch/unix/uicommands.c:492
#, c-format
msgid "Quicksaving file %s."
msgstr "Snabbsparar fil %s."

#: src/arch/unix/uicommands.c:494 src/arch/unix/x11/gnome/uisnapshot.c:125
#: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:109
#, c-format
msgid ""
"Cannot write snapshot file\n"
"`%s'\n"
msgstr ""
"Kan inte skriva ögonblicksbildsfil\n"
"\"%s\"\n"

#. Translators: the string is fixed with 1024 byte! Don't exceed this
#. limit !
#: src/arch/unix/uicommands.c:604
#, c-format
msgid "Attach #%d"
msgstr "Anslut %d"

#. Translators: the string is fixed with 1024 byte! Don't exceed this
#. limit !
#: src/arch/unix/uicommands.c:614
#, c-format
msgid "Detach #%d"
msgstr "Koppla från %d"

#: src/arch/unix/uicommands.c:648
msgid "Next: "
msgstr "Nästa: "

#: src/arch/unix/uicommands.c:648 src/arch/unix/uicommands.c:663
#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:770 src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:780
#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1399
msgid "<empty>"
msgstr "<tom>"

#: src/arch/unix/uicommands.c:663
msgid "Previous: "
msgstr "Föregående: "

#: src/arch/unix/uicommands.c:678
msgid "Add: "
msgstr "Lägg till: "

#: src/arch/unix/uicommands.c:693
msgid "Remove: "
msgstr "Ta bort: "

#: src/arch/unix/uicommands.c:784 src/arch/unix/uicommands.c:796
msgid "Unit #8..."
msgstr "Enhet 8..."

#: src/arch/unix/uicommands.c:786 src/arch/unix/uicommands.c:799
msgid "Unit #9..."
msgstr "Enhet 9..."

#: src/arch/unix/uicommands.c:788 src/arch/unix/uicommands.c:802
msgid "Unit #10..."
msgstr "Enhet 10..."

#: src/arch/unix/uicommands.c:790 src/arch/unix/uicommands.c:805
msgid "Unit #11..."
msgstr "Enhet 11..."

#: src/arch/unix/uicommands.c:812
msgid "Unit #8"
msgstr "Enhet 8"

#: src/arch/unix/uicommands.c:814
msgid "Unit #9"
msgstr "Enhet 9"

#: src/arch/unix/uicommands.c:816
msgid "Unit #10"
msgstr "Enhet 10"

#: src/arch/unix/uicommands.c:818
msgid "Unit #11"
msgstr "Enhet 11"

#: src/arch/unix/uicommands.c:821
msgid "All"
msgstr "Alla"

#: src/arch/unix/uicommands.c:827
msgid "Soft"
msgstr "Mjuk"

#: src/arch/unix/uicommands.c:830
msgid "Hard"
msgstr "Hård"

#: src/arch/unix/uicommands.c:837
msgid "Add current image"
msgstr "Lägg till aktuell avbildningsfil"

#: src/arch/unix/uicommands.c:840
msgid "Remove current image"
msgstr "Ta bort aktuell avbildningsfil"

#: src/arch/unix/uicommands.c:843
msgid "Attach next image"
msgstr "Anslut nästa avbildningsfil"

#: src/arch/unix/uicommands.c:846
msgid "Attach previous image"
msgstr "Anslut föregående avbildningsfil"

#: src/arch/unix/uicommands.c:853
msgid "Attach a disk image"
msgstr "Anslut en diskettavbildningsfil"

#: src/arch/unix/uicommands.c:855
msgid "Create and attach an empty disk"
msgstr "Skapa och anslut en tom diskett"

#: src/arch/unix/uicommands.c:857
msgid "Detach disk image"
msgstr "Koppla från diskettavbildningsfil"

#: src/arch/unix/uicommands.c:859
msgid "Fliplist for drive #8"
msgstr "Vallista för enhet 8"

#: src/arch/unix/uicommands.c:865
msgid "Attach a tape image..."
msgstr "Anslut en bandavbildningsfil..."

#: src/arch/unix/uicommands.c:868
msgid "Detach tape image"
msgstr "Koppla från bandavbildningsfil"

#: src/arch/unix/uicommands.c:874
msgid "Smart-attach disk/tape..."
msgstr "Smartanslut diskett/band..."

#: src/arch/unix/uicommands.c:881
msgid "Change working directory..."
msgstr "Byt arbetskatalog..."

#: src/arch/unix/uicommands.c:887
msgid "Load snapshot..."
msgstr "Ladda ögonblicksbild..."

#: src/arch/unix/uicommands.c:890
msgid "Save snapshot..."
msgstr "Spara ögonblicksbild..."

#: src/arch/unix/uicommands.c:894
msgid "Quickload snapshot"
msgstr "Snabbladda ögonblicksbild"

#: src/arch/unix/uicommands.c:897
msgid "Quicksave snapshot"
msgstr "Snabbspara ögonblicksbild"

#: src/arch/unix/uicommands.c:904
msgid "Snapshot commands"
msgstr "Kommandon för ögonblicksbilder"

#: src/arch/unix/uicommands.c:910
msgid "Activate monitor"
msgstr "Aktivera monitor"

#: src/arch/unix/uicommands.c:912
msgid "Run C1541"
msgstr "Kör C1541"

#: src/arch/unix/uicommands.c:920
msgid "Browse manuals"
msgstr "Läs manualer"

#: src/arch/unix/uicommands.c:922
msgid "About VICE..."
msgstr "Om VICE..."

#: src/arch/unix/c610ui.c:401 src/arch/unix/c64ui.c:132
#: src/arch/unix/petui.c:426 src/arch/unix/uicommands.c:928
#: src/arch/unix/vic20ui.c:275 src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1750
msgid "Reset"
msgstr "Nollställ"

#: src/arch/unix/uicommands.c:930
msgid "*Pause"
msgstr "*Paus"

#: src/arch/unix/uicommands.c:937
msgid "Exit emulator"
msgstr "Avsluta emulator"

#: src/arch/unix/c128ui.c:49 src/arch/unix/c64ui.c:240
msgid "*PAL-G"
msgstr "*PAL-G"

#: src/arch/unix/c128ui.c:51 src/arch/unix/c64ui.c:242
msgid "*NTSC-M"
msgstr "*NTSC-M"

#: src/arch/unix/c128ui.c:59 src/arch/unix/c128ui.c:100
#: src/arch/unix/c64ui.c:252
msgid "*Default"
msgstr "*Förval"

#: src/arch/unix/c128ui.c:63 src/arch/unix/c64ui.c:256
msgid "*CCS64"
msgstr "*CCS64"

#: src/arch/unix/c128ui.c:65 src/arch/unix/c64ui.c:258
msgid "*Frodo"
msgstr "*Frodo"

#: src/arch/unix/c128ui.c:67 src/arch/unix/c64ui.c:260
msgid "*GoDot"
msgstr "*GoDot"

#: src/arch/unix/c128ui.c:72 src/arch/unix/c128ui.c:104
#: src/arch/unix/c610ui.c:61 src/arch/unix/c64ui.c:265
#: src/arch/unix/petui.c:58
msgid "Load custom"
msgstr "Ladda egen"

#: src/arch/unix/c128ui.c:82 src/arch/unix/c64ui.c:275
msgid "Video standard"
msgstr "Videostandard"

#: src/arch/unix/c128ui.c:86 src/arch/unix/c64ui.c:279
msgid "*Sprite-sprite collisions"
msgstr "*Sprite-till-sprite-kollision"

#: src/arch/unix/c128ui.c:88 src/arch/unix/c64ui.c:281
msgid "*Sprite-background collisions"
msgstr "*Sprite-till-bakgrund-kollision"

#: src/arch/unix/c128ui.c:92 src/arch/unix/c128ui.c:123
#: src/arch/unix/c64ui.c:285
msgid "Color set"
msgstr "Färguppsättning"

#: src/arch/unix/c128ui.c:115 src/arch/unix/uisettings.c:1314
#: src/arch/unix/uisettings.c:1336 src/arch/unix/uisettings.c:1362
msgid "*Double size"
msgstr "*Dubbel storlek"

#: src/arch/unix/c128ui.c:117 src/arch/unix/uisettings.c:1316
#: src/arch/unix/uisettings.c:1338 src/arch/unix/uisettings.c:1364
msgid "*Double scan"
msgstr "*Dubbelskanning"

#: src/arch/unix/c128ui.c:120
msgid "*64KB display memory"
msgstr "*64KB grafikminne"

#: src/arch/unix/c128ui.c:133 src/arch/unix/c64ui.c:295
msgid "*6581 (old)"
msgstr "*6581 (gammal)"

#: src/arch/unix/c128ui.c:135 src/arch/unix/c64ui.c:297
msgid "*8580 (new)"
msgstr "*8580 (ny)"

#: src/arch/unix/c128ui.c:146 src/arch/unix/c64ui.c:308
msgid "*Emulate filters"
msgstr "*Emulera filter"

#: src/arch/unix/c128ui.c:148 src/arch/unix/c64ui.c:310
msgid "Chip model"
msgstr "Kretsmodell"

#: src/arch/unix/c128ui.c:152 src/arch/unix/c64ui.c:314
msgid "*Use reSID emulation"
msgstr "*Använd reSID-emulering"

#: src/arch/unix/c128ui.c:202 src/arch/unix/c128ui.c:231
#: src/arch/unix/c610ui.c:282 src/arch/unix/c610ui.c:305
#: src/arch/unix/c64ui.c:385 src/arch/unix/c64ui.c:407
#: src/arch/unix/petui.c:150 src/arch/unix/petui.c:172
#: src/arch/unix/uisettings.c:849 src/arch/unix/uisettings.c:879
#: src/arch/unix/vic20ui.c:303
msgid "*None"
msgstr "*Ingen"

#: src/arch/unix/c128ui.c:205 src/arch/unix/c128ui.c:234
#: src/arch/unix/c610ui.c:284 src/arch/unix/c610ui.c:307
#: src/arch/unix/c64ui.c:387 src/arch/unix/c64ui.c:409
#: src/arch/unix/petui.c:152 src/arch/unix/petui.c:174
#: src/arch/unix/vic20ui.c:305
msgid "*Numpad"
msgstr "*Numeriskt tangentbord"

#: src/arch/unix/c128ui.c:208 src/arch/unix/c128ui.c:237
#: src/arch/unix/c610ui.c:287 src/arch/unix/c610ui.c:310
#: src/arch/unix/c64ui.c:389 src/arch/unix/c64ui.c:411
#: src/arch/unix/petui.c:154 src/arch/unix/petui.c:176
#: src/arch/unix/vic20ui.c:307
msgid "*Custom Keys"
msgstr "*Egna tangenter"

#: src/arch/unix/c128ui.c:212 src/arch/unix/c128ui.c:241
#: src/arch/unix/c610ui.c:290 src/arch/unix/c610ui.c:313
#: src/arch/unix/c64ui.c:392 src/arch/unix/c64ui.c:414
#: src/arch/unix/petui.c:157 src/arch/unix/petui.c:179
#: src/arch/unix/vic20ui.c:310
msgid "*Analog Joystick 0"
msgstr "*Analog styrspak 0"

#: src/arch/unix/c128ui.c:215 src/arch/unix/c128ui.c:244
#: src/arch/unix/c610ui.c:292 src/arch/unix/c610ui.c:315
#: src/arch/unix/c64ui.c:394 src/arch/unix/c64ui.c:416
#: src/arch/unix/petui.c:159 src/arch/unix/petui.c:181
#: src/arch/unix/vic20ui.c:312
msgid "*Analog Joystick 1"
msgstr "*Analog styrspak 1"

#: src/arch/unix/c128ui.c:219 src/arch/unix/c128ui.c:248
#: src/arch/unix/c610ui.c:295 src/arch/unix/c610ui.c:318
#: src/arch/unix/c64ui.c:397 src/arch/unix/c64ui.c:419
#: src/arch/unix/petui.c:162 src/arch/unix/petui.c:184
#: src/arch/unix/vic20ui.c:315
msgid "*Digital Joystick 0"
msgstr "*Digial styrspak 0"

#: src/arch/unix/c128ui.c:222 src/arch/unix/c128ui.c:251
#: src/arch/unix/c610ui.c:297 src/arch/unix/c610ui.c:320
#: src/arch/unix/c64ui.c:399 src/arch/unix/c64ui.c:421
#: src/arch/unix/petui.c:164 src/arch/unix/petui.c:186
#: src/arch/unix/vic20ui.c:317
msgid "*Digital Joystick 1"
msgstr "*Digital styrspak 1"

#: src/arch/unix/c128ui.c:260 src/arch/unix/c610ui.c:328
#: src/arch/unix/c64ui.c:430 src/arch/unix/petui.c:194
msgid "Joystick device in port 1"
msgstr "Styrspak i spelport 1"

#: src/arch/unix/c128ui.c:262 src/arch/unix/c610ui.c:330
#: src/arch/unix/c64ui.c:432 src/arch/unix/petui.c:196
msgid "Joystick device in port 2"
msgstr "Styrspak i spelport 2"

#: src/arch/unix/c128ui.c:265 src/arch/unix/c610ui.c:333
#: src/arch/unix/c64ui.c:435 src/arch/unix/petui.c:199
msgid "Swap joystick ports"
msgstr "Växla spelportarna"

#: src/arch/unix/c128ui.c:271 src/arch/unix/c610ui.c:339
#: src/arch/unix/c64ui.c:441 src/arch/unix/petui.c:205
#: src/arch/unix/vic20ui.c:325
msgid "Joystick settings"
msgstr "Inställningar för styrspak"

#: src/arch/unix/c128ui.c:286 src/arch/unix/c64ui.c:329
#: src/arch/unix/petui.c:393 src/arch/unix/vic20ui.c:170
msgid "*Emulator identification"
msgstr "*Emulatoridentifiering"

#: src/arch/unix/c128ui.c:288
msgid "*IEEE488 interface emulation"
msgstr "*Emulering av IEEE488-gränssnitt"

#: src/arch/unix/c128ui.c:290 src/arch/unix/c64ui.c:331
msgid "*512K RAM Expansion Unit"
msgstr "*512K expansions-RAM"

#: src/arch/unix/c128ui.c:293 src/arch/unix/c64ui.c:334
msgid "*1351 Mouse Emulation"
msgstr "*1351-musemulering"

#: src/arch/unix/c128ui.c:302 src/arch/unix/c64ui.c:449
#: src/arch/unix/vic20ui.c:109
msgid "Load default ROMs"
msgstr "Ladda standard-ROM"

#: src/arch/unix/c128ui.c:306 src/arch/unix/vic20ui.c:112
msgid "Load new Kernal ROM"
msgstr "Ladda ny Kernal-ROM"

#: src/arch/unix/c128ui.c:309 src/arch/unix/vic20ui.c:114
msgid "Load new Basic ROM"
msgstr "Ladda ny Basic-ROM"

#: src/arch/unix/c128ui.c:312
msgid "Load new Chargen ROM"
msgstr "Ladda ny teckengenerator-ROM"

#: src/arch/unix/c128ui.c:316 src/arch/unix/c64ui.c:459
msgid "Load new 1541 ROM"
msgstr "Ladda ny 1541-ROM"

#: src/arch/unix/c128ui.c:319 src/arch/unix/c64ui.c:461
msgid "Load new 1541-II ROM"
msgstr "Ladda ny 1541-II-ROM"

#: src/arch/unix/c128ui.c:322 src/arch/unix/c64ui.c:463
msgid "Load new 1571 ROM"
msgstr "Ladda ny 1571-ROM"

#: src/arch/unix/c128ui.c:325 src/arch/unix/c64ui.c:465
msgid "Load new 1581 ROM"
msgstr "Ladda ny 1581-ROM"

#: src/arch/unix/c128ui.c:328 src/arch/unix/c64ui.c:467
msgid "Load new 2031 ROM"
msgstr "Ladda ny 2031-ROM"

#: src/arch/unix/c128ui.c:332 src/arch/unix/c610ui.c:109
#: src/arch/unix/c64ui.c:470 src/arch/unix/petui.c:332
#: src/arch/unix/vic20ui.c:119
msgid "Load custom ROM set from file"
msgstr "Ladda egen ROM-uppsättning från fil"

#: src/arch/unix/c128ui.c:334 src/arch/unix/c610ui.c:111
#: src/arch/unix/c64ui.c:472 src/arch/unix/petui.c:334
#: src/arch/unix/vic20ui.c:121
msgid "Dump ROM set definition to file"
msgstr "Spara ROM-uppsättning till fil"

#: src/arch/unix/c128ui.c:357
msgid "VIC II Screenshot"
msgstr "VIC II-skärmfoto"

#: src/arch/unix/c128ui.c:359
msgid "VDC Screenshot"
msgstr "VDC-skärmfoto"

#: src/arch/unix/c128ui.c:365
msgid "Screenshots..."
msgstr "Skärmfoto..."

#: src/arch/unix/c128ui.c:373 src/arch/unix/c64ui.c:505
msgid "VIC-II settings"
msgstr "VIC-II-inställningar"

#: src/arch/unix/c128ui.c:375
msgid "VDC settings"
msgstr "VDC-inställningar"

#: src/arch/unix/c128ui.c:377 src/arch/unix/c64ui.c:507
#: src/arch/unix/vsidui.c:148
msgid "SID settings"
msgstr "SID-inställningar"

#: src/arch/unix/c128ui.c:379 src/arch/unix/c64ui.c:509
msgid "I/O extensions at $DFxx"
msgstr "I/O-utökningar på $DFxx"

#: src/arch/unix/c128ui.c:381 src/arch/unix/c610ui.c:374
#: src/arch/unix/c64ui.c:511 src/arch/unix/vic20ui.c:363
msgid "RS232 settings"
msgstr "RS232-inställningar"

#: src/arch/unix/c128ui.c:383
msgid "Memory settings"
msgstr "Minnesinställningar"

#: src/arch/unix/c610ui.c:51
msgid "*Default (Green)"
msgstr "*Förvald (grön)"

#: src/arch/unix/c610ui.c:54
msgid "*Amber"
msgstr "*Amber"

#: src/arch/unix/c610ui.c:57 src/arch/unix/petui.c:55
msgid "*White"
msgstr "*Vit"

#: src/arch/unix/c610ui.c:70
msgid "Basic 128k, low chars"
msgstr "Basic 128k, nedre tecken"

#: src/arch/unix/c610ui.c:72
msgid "Basic 256k, low chars"
msgstr "Basic 256k, nedre tecken"

#: src/arch/unix/c610ui.c:74
msgid "Basic 128k, high chars"
msgstr "Basic 128k, övre tecken"

#: src/arch/unix/c610ui.c:76
msgid "Basic 256k, high chars"
msgstr "Basic 256k, övre tecken"

#: src/arch/unix/c610ui.c:79
msgid "Load new Kernal"
msgstr "Ladda ny Kernal"

#: src/arch/unix/c610ui.c:81
msgid "Load new Chargen"
msgstr "Ladda ny teckengenerator"

#: src/arch/unix/c610ui.c:84
msgid "Load new Basic"
msgstr "Ladda ny Basic"

#: src/arch/unix/c610ui.c:86
msgid "Unload Basic ROM"
msgstr "Ladda ur Basic-ROM"

#: src/arch/unix/c610ui.c:89
msgid "Load new Cart $1***"
msgstr "Ladda ny insticksmodul $1***"

#: src/arch/unix/c610ui.c:91
msgid "Unload Cart $1***"
msgstr "Ladda ur insticksmodul $1***"

#: src/arch/unix/c610ui.c:94
msgid "Load new Cart $2-3***"
msgstr "Ladda ny insticksmodul $2-3***"

#: src/arch/unix/c610ui.c:96
msgid "Unload Cart $2-3***"
msgstr "Ladda ur insticksmodul $2-3***"

#: src/arch/unix/c610ui.c:99
msgid "Load new Cart $4-5***"
msgstr "Ladda ny insticksmodul $4-5***"

#: src/arch/unix/c610ui.c:101
msgid "Unload Cart $4-5***"
msgstr "Ladda ur insticksmodul $4-5***"

#: src/arch/unix/c610ui.c:104
msgid "Load new Cart $6-7***"
msgstr "Ladda ny insticksmodul $6-7***"

#: src/arch/unix/c610ui.c:106
msgid "Unload Cart $6-7***"
msgstr "Ladda ur insticksmodul $6-7***"

#: src/arch/unix/c610ui.c:187 src/arch/unix/petui.c:235
msgid "*Graphics"
msgstr "*Grafik"

#: src/arch/unix/c610ui.c:189 src/arch/unix/petui.c:237
msgid "*Business (UK)"
msgstr "*Business (Storbritannien)"

#: src/arch/unix/c610ui.c:204 src/arch/unix/petui.c:365
msgid "Model defaults"
msgstr "Modellens förval"

#: src/arch/unix/c610ui.c:207 src/arch/unix/petui.c:368
#: src/arch/unix/vic20ui.c:156
msgid "ROM sets"
msgstr "ROM-uppsättningar"

#: src/arch/unix/c610ui.c:210 src/arch/unix/petui.c:373
msgid "Memory size"
msgstr "Minnesstorlek"

#: src/arch/unix/c610ui.c:212
msgid "Hardwired switches"
msgstr "Maskinvaruinställningar"

#: src/arch/unix/c610ui.c:215
msgid "*Bank 15 $0800-$0FFF RAM"
msgstr "*Bank 15 $0800-$0FFF RAM"

#: src/arch/unix/c610ui.c:217
msgid "*Bank 15 $1000-$1FFF RAM"
msgstr "*Bank 15 $1000-$1FFF RAM"

#: src/arch/unix/c610ui.c:219
msgid "*Bank 15 $2000-$3FFF RAM"
msgstr "*Bank 15 $2000-$3FFF RAM"

#: src/arch/unix/c610ui.c:221
msgid "*Bank 15 $4000-$5FFF RAM"
msgstr "*Bank 15 $4000-$5FFF RAM"

#: src/arch/unix/c610ui.c:223
msgid "*Bank 15 $6000-$7FFF RAM"
msgstr "*Bank 15 $6000-$7FFF RAM"

#: src/arch/unix/c610ui.c:225
msgid "*Bank 15 $C000-$CFFF RAM"
msgstr "*Bank 15 $C000-$CFFF RAM"

#: src/arch/unix/c610ui.c:229 src/arch/unix/petui.c:390
msgid "Keyboard type"
msgstr "Tangentbordstyp"

#: src/arch/unix/c610ui.c:347 src/arch/unix/petui.c:343
msgid "ACIA device"
msgstr "ACIA-enhet"

#: src/arch/unix/c610ui.c:350 src/arch/unix/petui.c:346
#: src/arch/unix/uisettings.c:649 src/arch/unix/vic20ui.c:344
msgid "Serial 1 device..."
msgstr "Seriell enhet 1..."

#: src/arch/unix/c610ui.c:352 src/arch/unix/petui.c:348
#: src/arch/unix/uisettings.c:651 src/arch/unix/vic20ui.c:346
msgid "Serial 1 baudrate"
msgstr "Seriell 1 baudhastighet"

#: src/arch/unix/c610ui.c:355 src/arch/unix/petui.c:351
#: src/arch/unix/vic20ui.c:349
msgid "Serial 2 device..."
msgstr "Seriell enhet 2..."

#: src/arch/unix/c610ui.c:357 src/arch/unix/petui.c:353
#: src/arch/unix/uisettings.c:656 src/arch/unix/vic20ui.c:351
msgid "Serial 2 baudrate"
msgstr "Seriell 2 baudhastighet"

#: src/arch/unix/c610ui.c:360 src/arch/unix/petui.c:356
#: src/arch/unix/uisettings.c:659 src/arch/unix/vic20ui.c:354
msgid "Dump filename..."
msgstr "Filnamn för datadump..."

#: src/arch/unix/c610ui.c:363 src/arch/unix/petui.c:359
#: src/arch/unix/uisettings.c:662 src/arch/unix/vic20ui.c:357
msgid "Program name to exec..."
msgstr "Program att starta..."

#: src/arch/unix/c610ui.c:372
msgid "CBM-II model settings"
msgstr "CBM-II-modellinställningar"

#: src/arch/unix/c610ui.c:377 src/arch/unix/petui.c:404
msgid "Screen color"
msgstr "Skärmfärg"

#: src/arch/unix/c610ui.c:391 src/arch/unix/c64ui.c:122
#: src/arch/unix/petui.c:416 src/arch/unix/vic20ui.c:265
msgid "Stop"
msgstr "Stoppa"

#: src/arch/unix/c610ui.c:393 src/arch/unix/c64ui.c:124
#: src/arch/unix/petui.c:418 src/arch/unix/vic20ui.c:267
msgid "Play"
msgstr "Spela"

#: src/arch/unix/c610ui.c:395 src/arch/unix/c64ui.c:126
#: src/arch/unix/petui.c:420 src/arch/unix/vic20ui.c:269
msgid "Forward"
msgstr "Spola framåt"

#: src/arch/unix/c610ui.c:397 src/arch/unix/c64ui.c:128
#: src/arch/unix/petui.c:422 src/arch/unix/vic20ui.c:271
msgid "Rewind"
msgstr "Spola bakåt"

#: src/arch/unix/c610ui.c:399 src/arch/unix/c64ui.c:130
#: src/arch/unix/petui.c:424 src/arch/unix/vic20ui.c:273
msgid "Record"
msgstr "Spela in"

#: src/arch/unix/c610ui.c:407 src/arch/unix/c64ui.c:230
#: src/arch/unix/petui.c:432 src/arch/unix/vic20ui.c:281
msgid "Datassette control"
msgstr "Datasettestyrning"

#: src/arch/unix/c610ui.c:430 src/arch/unix/c64ui.c:495
#: src/arch/unix/petui.c:455 src/arch/unix/vic20ui.c:404
msgid "Screenshot..."
msgstr "Skärmfoto..."

#: src/arch/unix/c64ui.c:66
msgid "Invalid cartridge"
msgstr "Ogiltig insticksmodul"

#: src/arch/unix/c64ui.c:75 src/arch/unix/vic20ui.c:192
msgid "Attach cartridge image"
msgstr "Anslut insticksmodulfil"

#: src/arch/unix/c64ui.c:83 src/arch/unix/vic20ui.c:198
msgid "Invalid cartridge image"
msgstr "Ogiltig insticksmodulfil"

#: src/arch/unix/c64ui.c:173
msgid "Save cartridge image..."
msgstr "Spara insticksmodulfil..."

#: src/arch/unix/c64ui.c:179
msgid "Smart attach CRT image..."
msgstr "Smartanslut CRT-fil..."

#: src/arch/unix/c64ui.c:183
msgid "Attach generic 8KB image..."
msgstr "Anslut vanlig 8KB-fil..."

#: src/arch/unix/c64ui.c:186
msgid "Attach generic 16KB image..."
msgstr "Anslut vanlig 16KB-fil..."

#: src/arch/unix/c64ui.c:189
msgid "Attach Action Replay image..."
msgstr "Anslut Action Replay-avbildningsfil..."

#: src/arch/unix/c64ui.c:192
msgid "Attach Atomic Power image..."
msgstr "Anslut Atomic Power-avbildningsfil..."

#: src/arch/unix/c64ui.c:195
msgid "Attach Epyx fastload image..."
msgstr "Anslut Epyx fastload-avbildningsfil..."

#: src/arch/unix/c64ui.c:198
msgid "Attach IEEE488 interface image..."
msgstr "Anslut IEEE488-gränssnittsavbildningsfil..."

#: src/arch/unix/c64ui.c:201
msgid "Attach Super Snapshot 4 image..."
msgstr "Anslut Super Snapshot 4-avbildningsfil..."

#: src/arch/unix/c64ui.c:204
msgid "Attach Super Snapshot 5 image..."
msgstr "Anslut Super Snapshot 5-avbildningsfil..."

#: src/arch/unix/c64ui.c:208
msgid "Enable Expert Cartridge..."
msgstr "Aktivera Expert Cartridge..."

#: src/arch/unix/c64ui.c:212 src/arch/unix/vic20ui.c:244
msgid "Set cartridge as default"
msgstr "Välj insticksmodul som förval"

#: src/arch/unix/c64ui.c:218 src/arch/unix/vic20ui.c:250
msgid "Attach a cartridge image"
msgstr "Anslut insticksmodulfil"

#: src/arch/unix/c64ui.c:220
msgid "Detach cartridge image"
msgstr "Koppla från insticksmodulfil"

#: src/arch/unix/c64ui.c:222
msgid "Cartridge freeze"
msgstr "Insticksmodulens frysfunktion"

#: src/arch/unix/c64ui.c:224
msgid "*Cartridge control"
msgstr "*Kontroll av insticksmodul"

#: src/arch/unix/c64ui.c:244
msgid "*Old NTSC-M"
msgstr "*Gammal NTSC-M"

#: src/arch/unix/c64ui.c:452 src/arch/unix/petui.c:303
msgid "Load new kernal ROM"
msgstr "Ladda ny kernal-ROM"

#: src/arch/unix/c64ui.c:454 src/arch/unix/petui.c:307
msgid "Load new BASIC ROM"
msgstr "Ladda ny BASIC-ROM"

#: src/arch/unix/c64ui.c:456 src/arch/unix/petui.c:310
msgid "Load new character ROM"
msgstr "Ladda ny teckengenerator-ROM"

#: src/arch/unix/c64ui.c:503
msgid "ROM settings"
msgstr "ROM-inställningar"

#: src/arch/unix/uisettings.c:116
msgid "Enter refresh rate"
msgstr "Ange uppdateringshastighet"

#: src/arch/unix/uisettings.c:117 src/arch/unix/uisettings.c:1380
msgid "Refresh rate"
msgstr "Uppdateringshastighet"

#: src/arch/unix/uisettings.c:187
msgid "Enter speed"
msgstr "Ange hastighet"

#: src/arch/unix/uisettings.c:188
msgid "Maximum run speed"
msgstr "Maximal hastighet"

#: src/arch/unix/uisettings.c:201
msgid "Invalid speed value"
msgstr "Ogiltigt hastighetsvärde"

#: src/arch/unix/uisettings.c:212 src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1194
#: src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:1063
msgid "Cannot save settings."
msgstr "Kan inte spara inställningar."

#: src/arch/unix/uisettings.c:215
msgid "Settings saved successfully."
msgstr "Inställningarna har sparats."

#: src/arch/unix/uisettings.c:229
msgid ""
"Cannot load settings:\n"
"resource file not valid."
msgstr ""
"Kan inte ladda inställningar:\n"
"resursfilen ogiltig."

#: src/arch/unix/uisettings.c:231
msgid ""
"Cannot load settings:\n"
"resource file not found."
msgstr ""
"Kan inte ladda inställningar:\n"
"resursfilen ej funnen."

#: src/arch/unix/uisettings.c:235
msgid "Settings loaded."
msgstr "Inställnigarna har laddats."

#: src/arch/unix/uisettings.c:282
msgid "*Symbolic mapping"
msgstr "*Symbolisk tangentbordsemulering"

#: src/arch/unix/uisettings.c:284
msgid "*Positional mapping (US)"
msgstr "*Positionsriktig tangentbordsemulering (Amerikanskt tangentbord)"

#: src/arch/unix/uisettings.c:302
msgid "Read Keymap File"
msgstr "Läs tangentbordsinställning"

#: src/arch/unix/uisettings.c:327
msgid "Write to Keymap File:"
msgstr "Skriv tangentbordsinställning:"

#: src/arch/unix/uisettings.c:335
msgid "Keyboard mapping type"
msgstr "Typ av tangentbordsinställning"

#: src/arch/unix/uisettings.c:338
msgid "Set symbolic keymap file"
msgstr "Välj fil för symbolisk tangentbordsemulering"

#: src/arch/unix/uisettings.c:340
msgid "Set positional keymap file"
msgstr "Välj fil för positionsriktig tangentbordsemulering"

#: src/arch/unix/uisettings.c:343
msgid "Dump keymap to file"
msgstr "Spara tangentbordsemulering till fil"

#: src/arch/unix/uisettings.c:358
msgid "Load custom palette"
msgstr "Ladda egen palett"

#: src/arch/unix/uisettings.c:366
#, c-format
msgid ""
"Could not load palette file\n"
"'%s'"
msgstr ""
"Kunde inte ladda palettfil\n"
"\"%s\""

#: src/arch/unix/uisettings.c:398
msgid "Load custom ROM set definition"
msgstr "Ladda egen ROM-inställning"

#: src/arch/unix/uisettings.c:405
#, c-format
msgid ""
"Could not load ROM set file\n"
"'%s'"
msgstr ""
"Kunde inte ladda ROM-inställningsfil\n"
"\"%s\""

#: src/arch/unix/uisettings.c:424
msgid "File to dump ROM set definition to"
msgstr "Fil att spara ROM-inställning till"

#: src/arch/unix/uisettings.c:432
msgid "ROM set file:"
msgstr "ROM-inställningsfil:"

#: src/arch/unix/uisettings.c:448
msgid "Load ROM file"
msgstr "Ladda ROM-fil"

#: src/arch/unix/uisettings.c:456
#, c-format
msgid ""
"Could not load ROM file\n"
"'%s'"
msgstr ""
"Kunde inte ladda ROM-fil\n"
"\"%s\""

#: src/arch/unix/uisettings.c:483 src/arch/unix/uisettings.c:497
msgid "*Serial 1"
msgstr "*Seriell 1"

#: src/arch/unix/uisettings.c:485 src/arch/unix/uisettings.c:499
msgid "*Serial 2"
msgstr "*Seriell 2"

#: src/arch/unix/uisettings.c:487 src/arch/unix/uisettings.c:501
msgid "*Dump to file"
msgstr "*Dumpa till fil"

#: src/arch/unix/uisettings.c:489 src/arch/unix/uisettings.c:503
msgid "*Exec process"
msgstr "*Starta process"

#: src/arch/unix/uisettings.c:511
msgid "*No IRQ/NMI"
msgstr "*Ingen IRQ/NMI"

#: src/arch/unix/uisettings.c:513
msgid "*IRQ"
msgstr "*IRQ"

#: src/arch/unix/uisettings.c:515
msgid "*NMI"
msgstr "*NMI"

#: src/arch/unix/uisettings.c:560
msgid "Select RS232 device file"
msgstr "Välj RS232-enhetsfil"

#: src/arch/unix/uisettings.c:580
msgid "Command to execute for RS232 (preceed with '|')"
msgstr "Kommando att starta för RS232 (inled med \"|\")"

#: src/arch/unix/uisettings.c:593 src/arch/unix/uisettings.c:619
#: src/arch/unix/uisettings.c:1131
msgid "Command:"
msgstr "Kommando:"

#: src/arch/unix/uisettings.c:606
msgid "File to dump RS232 to"
msgstr "Fil att dumpa RS232 till"

#: src/arch/unix/uisettings.c:631
msgid "*ACIA $DExx RS232 interface emulation"
msgstr "*ACIA $DExx RS232-gränssnittsemulering"

#: src/arch/unix/uisettings.c:633
msgid "ACIA $DExx device"
msgstr "ACIA $DExx-enhet"

#: src/arch/unix/uisettings.c:635
msgid "ACIA $DExx Interrupt"
msgstr "ACIA $DExx-avbrott"

#: src/arch/unix/uisettings.c:638 src/arch/unix/vic20ui.c:335
msgid "*No Userport RS232 emulation"
msgstr "*Ingen emulering av RS232 på användarporten"

#: src/arch/unix/uisettings.c:640 src/arch/unix/vic20ui.c:337
msgid "*Userport 300 baud RS232 emulation"
msgstr "*Emulering av 300 baud-RS232 på användarporten"

#: src/arch/unix/uisettings.c:642 src/arch/unix/vic20ui.c:339
msgid "*Userport 1200 baud RS232 emulation"
msgstr "*Emulering av 1200 baud-RS232 på användarporten"

#: src/arch/unix/uisettings.c:644
msgid "*CIA 9600 baud RS232 emulation"
msgstr "*Emulering av 9600 baud-CIA"

#: src/arch/unix/uisettings.c:646 src/arch/unix/vic20ui.c:341
msgid "Userport RS232 device"
msgstr "Användarportens RS232-enhet"

#: src/arch/unix/uisettings.c:736
msgid "Path:"
msgstr "Sökväg:"

#: src/arch/unix/uisettings.c:757
msgid "*Auto"
msgstr "*Auto"

#: src/arch/unix/uisettings.c:780 src/arch/unix/uisettings.c:799
msgid "*Custom..."
msgstr "*Egen..."

#: src/arch/unix/uisettings.c:796
msgid "*No limit"
msgstr "*Ingen gräns"

#: src/arch/unix/uisettings.c:897 src/arch/unix/uisettings.c:911
msgid "*$2000-$3FFF RAM expansion"
msgstr "*$2000-$3FFF minnesutökning"

#: src/arch/unix/uisettings.c:899 src/arch/unix/uisettings.c:913
msgid "*$4000-$5FFF RAM expansion"
msgstr "*$4000-$5FFF minnesutökning"

#: src/arch/unix/uisettings.c:901 src/arch/unix/uisettings.c:915
msgid "*$6000-$7FFF RAM expansion"
msgstr "*$6000-$7FFF minnesutökning"

#: src/arch/unix/uisettings.c:903 src/arch/unix/uisettings.c:917
msgid "*$8000-$9FFF RAM expansion"
msgstr "*$8000-$9FFF minnesutökning"

#: src/arch/unix/uisettings.c:905 src/arch/unix/uisettings.c:919
msgid "*$A000-$BFFF RAM expansion"
msgstr "*$A000-$BFFF minnesutökning"

#: src/arch/unix/uisettings.c:925 src/arch/unix/uisettings.c:935
msgid "*Never extend"
msgstr "*Utöka aldrig"

#: src/arch/unix/uisettings.c:927 src/arch/unix/uisettings.c:937
msgid "*Ask on extend"
msgstr "*Fråga vid utökning"

#: src/arch/unix/uisettings.c:929 src/arch/unix/uisettings.c:939
msgid "*Extend on access"
msgstr "*Utöka när nödvändigt"

#: src/arch/unix/uisettings.c:945 src/arch/unix/uisettings.c:955
msgid "*No traps"
msgstr "*Ingen infångning"

#: src/arch/unix/uisettings.c:947 src/arch/unix/uisettings.c:957
msgid "*Skip cycles"
msgstr "*Hoppa över cykler"

#: src/arch/unix/uisettings.c:949 src/arch/unix/uisettings.c:959
msgid "*Trap idle"
msgstr "*Fånga inaktiva cykler"

#: src/arch/unix/uisettings.c:979 src/arch/unix/vsidui.c:117
msgid "*1.00 sec"
msgstr "*1,00 s"

#: src/arch/unix/uisettings.c:981
msgid "*0.75 sec"
msgstr "*0,75 s"

#: src/arch/unix/uisettings.c:983 src/arch/unix/vsidui.c:119
msgid "*0.50 sec"
msgstr "*0,50 s"

#: src/arch/unix/uisettings.c:985
msgid "*0.35 sec"
msgstr "*0,35 s"

#: src/arch/unix/uisettings.c:987
msgid "*0.30 sec"
msgstr "*0,30 s"

#: src/arch/unix/uisettings.c:989
msgid "*0.25 sec"
msgstr "*0,25 s"

#: src/arch/unix/uisettings.c:991
msgid "*0.20 sec"
msgstr "*0,20 s"

#: src/arch/unix/uisettings.c:993
msgid "*0.15 sec"
msgstr "*0,15 s"

#: src/arch/unix/uisettings.c:995 src/arch/unix/vsidui.c:121
msgid "*0.10 sec"
msgstr "*0,10 s"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1001
msgid "*Keep going"
msgstr "*Fortsätt spela"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1003
msgid "*1 sec suspend"
msgstr "*1s paus"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1005
msgid "*2 sec suspend"
msgstr "*2s paus"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1007
msgid "*5 sec suspend"
msgstr "*5s paus"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1009
msgid "*10 sec suspend"
msgstr "*10s paus"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1027
msgid "*Flexible"
msgstr "*Flexibel"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1030
msgid "*Adjusting"
msgstr "*Anpassande"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1033
msgid "*Exact"
msgstr "*Exakt"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1040 src/arch/unix/vsidui.c:129
msgid "*Enable sound playback"
msgstr "*Aktivera ljudåtergivning"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1043
msgid "Sound synchronization"
msgstr "Ljudsynkronisering"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1046 src/arch/unix/vsidui.c:132
msgid "Sample rate"
msgstr "Samplingshastighet"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1048 src/arch/unix/vsidui.c:134
msgid "Buffer size"
msgstr "Buffertstorlek"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1050
msgid "Suspend time"
msgstr "Paustid"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1052 src/arch/unix/vsidui.c:136
msgid "Oversample"
msgstr "Översampling"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1062 src/arch/unix/uisettings.c:1074
msgid "*Printer 1 (file dump)"
msgstr "*Skrivare 1 (fildump)"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1064 src/arch/unix/uisettings.c:1076
msgid "*Printer 2 (exec)"
msgstr "*Skrivare 2 (kommando)"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1066 src/arch/unix/uisettings.c:1078
msgid "*Printer 3 (exec)"
msgstr "*Skrivare 3 (kommando)"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1094
msgid "Select printer dump file"
msgstr "Välj utskriftsdumpfil"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1118
msgid "Command to execute for printing (preceed with '|')"
msgstr "Kommando att köra för utskrift (inled med \"|\")"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1149
msgid "*IEC device 4 printer emulation"
msgstr "*Skrivaremularing för IEC-enhet 4"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1151
msgid "IEC printer device"
msgstr "IEC-skrivare"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1153
msgid "Flush IEC printer device"
msgstr "Töm IEC-skrivarenhet"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1156
msgid "*Userport printer emulation"
msgstr "*Emulering av skrivare på användarporten"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1158
msgid "Userport printer device"
msgstr "Skrivare på användarporten"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1161
msgid "Printer device 1..."
msgstr "Skrivare 1..."

#: src/arch/unix/uisettings.c:1164
msgid "Printer device 2..."
msgstr "Skrivare 2..."

#: src/arch/unix/uisettings.c:1166
msgid "Printer device 3..."
msgstr "Skrivare 3..."

#: src/arch/unix/uisettings.c:1174 src/arch/unix/uisettings.c:1189
#: src/arch/unix/uisettings.c:1204 src/arch/unix/uisettings.c:1219
msgid "*File system access"
msgstr "*Filsystemsåtkomst"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1177 src/arch/unix/uisettings.c:1192
#: src/arch/unix/uisettings.c:1207 src/arch/unix/uisettings.c:1222
msgid "File system directory..."
msgstr "Filsystemskatalog"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1179 src/arch/unix/uisettings.c:1194
#: src/arch/unix/uisettings.c:1209 src/arch/unix/uisettings.c:1224
msgid "*Convert P00 file names"
msgstr "*Konvertera P00-filnamn"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1181 src/arch/unix/uisettings.c:1196
#: src/arch/unix/uisettings.c:1211 src/arch/unix/uisettings.c:1226
msgid "*Create P00 files on save"
msgstr "*Skapa P00 då filer sparas"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1183 src/arch/unix/uisettings.c:1198
#: src/arch/unix/uisettings.c:1213 src/arch/unix/uisettings.c:1228
msgid "*Hide raw CBM files"
msgstr "*Göm CBM-råfiler"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1234
msgid "Device #8"
msgstr "Enhet 8"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1235
msgid "Device #9"
msgstr "Enhet 9"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1236
msgid "Device #10"
msgstr "Enhet 10"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1237
msgid "Device #11"
msgstr "Enhet 11"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1239
msgid "Printer settings"
msgstr "Skrivarinställningar"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1241
msgid "*Enable Virtual Devices"
msgstr "*Aktivera virtuella enheter"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1248 src/arch/unix/uisettings.c:1277
msgid "*Enable true drive emulation"
msgstr "*Aktivera äkta diskettenhetsemulering"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1251
msgid "Drive #8 model"
msgstr "Modell för enhet 8"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1253
msgid "Drive #8 RAM expansion"
msgstr "RAM-utökning för enhet 8"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1255
msgid "*Drive #8 enable parallel cable"
msgstr "*Aktivera parallellkabel för enhet 8"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1257 src/arch/unix/uisettings.c:1282
msgid "Drive #8 40-track image support"
msgstr "40-spårsstöd för enhet 8"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1259 src/arch/unix/uisettings.c:1285
msgid "Drive #8 idle method"
msgstr "Pausmetod för enhet 8"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1262
msgid "Drive #9 model"
msgstr "Modell för enhet 9"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1264
msgid "Drive #9 RAM expansion"
msgstr "RAM-utökning för enhet 9"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1266
msgid "*Drive #9 enable parallel cable"
msgstr "*Aktivera parallellkabel för enhet 9"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1268 src/arch/unix/uisettings.c:1291
msgid "Drive #9 40-track image support"
msgstr "40-spårsstöd för enhet 9"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1270 src/arch/unix/uisettings.c:1294
msgid "Drive #9 idle method"
msgstr "Pausmetod för enhet 9"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1280
msgid "Drive #8 floppy disk type"
msgstr "Diskettyp i enhet 8"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1289
msgid "Drive #9 floppy disk type"
msgstr "Diskettyp i enhet 9"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1311
msgid "*Enable"
msgstr "*Aktivera"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1319
msgid "Resolutions"
msgstr "Upplösningar"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1334 src/arch/unix/uisettings.c:1360
msgid "*Video cache"
msgstr "*Videocache"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1340 src/arch/unix/uisettings.c:1366
msgid "*Use XSync()"
msgstr "*Använd XSync()"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1346
msgid "Video settings"
msgstr "Videoinställningar"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1372
msgid "Crtc Video settings"
msgstr "Crtc-videoinställningar"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1382
msgid "Maximum speed"
msgstr "Maximal hastighet"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1384
msgid "*Enable warp mode"
msgstr "*Aktivera warpläge"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1399
msgid "*Fullscreen settings"
msgstr "*Fullskärmsinställningar"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1408
msgid "Keyboard settings"
msgstr "Tangentbordsinställningar"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1414 src/arch/unix/vsidui.c:142
msgid "Sound settings"
msgstr "Ljudinställningar"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1421 src/arch/unix/uisettings.c:1428
msgid "Drive settings"
msgstr "Diskettenhetsinställningar"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1434
msgid "Peripheral settings"
msgstr "Inställningar för kringutrustning"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1440
msgid "Save settings"
msgstr "Spara inställningar"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1442
msgid "Load settings"
msgstr "Ladda inställningar"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1444
msgid "Restore default settings"
msgstr "Återställ förvalda inställningar"

#: src/arch/unix/uisettings.c:1446
msgid "*Save settings on exit"
msgstr "*Spara inställningar vid avslut"

#: src/arch/unix/uicmdline.c:36
msgid ""
"\n"
"Available command-line options:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tillgängliga kommandoradsflaggor:\n"
"\n"

#: src/arch/unix/petui.c:211
msgid "*4 kByte"
msgstr "*4 kbyte"

#: src/arch/unix/petui.c:213
msgid "*8 kByte"
msgstr "*8 kbyte"

#: src/arch/unix/petui.c:215
msgid "*16 kByte"
msgstr "*16 kbyte"

#: src/arch/unix/petui.c:217
msgid "*32 kByte"
msgstr "*32 kbyte"

#: src/arch/unix/petui.c:219
msgid "*96 kByte"
msgstr "*96 kbyte"

#: src/arch/unix/petui.c:221
msgid "*128 kByte"
msgstr "*128 kbyte"

#: src/arch/unix/petui.c:227
msgid "*2 kByte"
msgstr "*2 kbyte"

#: src/arch/unix/petui.c:229
msgid "*256 Byte"
msgstr "*256 byte"

#: src/arch/unix/petui.c:239
msgid "*Business (DE)"
msgstr "*Business (Tyskland)"

#: src/arch/unix/petui.c:245
msgid "*Auto (from ROM)"
msgstr "*Automatisk (från ROM)"

#: src/arch/unix/petui.c:247
msgid "*40 Columns"
msgstr "*40 kolumner"

#: src/arch/unix/petui.c:249
msgid "*80 Columns"
msgstr "*80 kolumner"

#: src/arch/unix/petui.c:305
msgid "Load new editor ROM"
msgstr "Ladda ny editor-ROM"

#: src/arch/unix/petui.c:312
msgid "*Original character set"
msgstr "*Ursprunlig teckenuppsättning"

#: src/arch/unix/petui.c:314
msgid "*German character set"
msgstr "*Tysk teckenuppsättning"

#: src/arch/unix/petui.c:317
msgid "Load new $9*** ROM"
msgstr "Ladda ny $9***-ROM"

#: src/arch/unix/petui.c:319
msgid "Unload $9*** ROM"
msgstr "Ladda ur $9***-ROM"

#: src/arch/unix/petui.c:322
msgid "Load new $A*** ROM"
msgstr "Ladda ny $A***-ROM"

#: src/arch/unix/petui.c:324
msgid "Unload $A*** ROM"
msgstr "Ladda ur $A***-ROM"

#: src/arch/unix/petui.c:327
msgid "Load new $B*** ROM"
msgstr "Ladda ny $B***-ROM"

#: src/arch/unix/petui.c:329
msgid "Unload $B*** ROM"
msgstr "Ladda ur $B***-ROM"

#: src/arch/unix/petui.c:371
msgid "Video size"
msgstr "Videostorlek"

#: src/arch/unix/petui.c:375
msgid "I/O size"
msgstr "I/O-storlek"

#: src/arch/unix/petui.c:377
msgid "*CRTC chip enable"
msgstr "*Aktivera CRTC-krets"

#: src/arch/unix/petui.c:380
msgid "*SuperPET I/O enable (disables 8x96)"
msgstr "*Aktivera SuperPET-I/O (deaktiverar 8x96)"

#: src/arch/unix/petui.c:382
msgid "SuperPET ACIA"
msgstr "SuperPET-ACIA"

#: src/arch/unix/petui.c:385
msgid "*$9*** as RAM (8296 only)"
msgstr "*$9*** som RAM (endast 8296)"

#: src/arch/unix/petui.c:387
msgid "*$A*** as RAM (8296 only)"
msgstr "*$A*** som RAM (endast 8296)"

#: src/arch/unix/petui.c:399
msgid "PET model settings"
msgstr "Inställningar för PET-modell"

#: src/arch/unix/petui.c:401
msgid "*PET userport diagnostic pin"
msgstr "*PET-diagnostik på användarporten"

#: src/arch/unix/joystick.c:81
msgid "Set device for joystick port 1"
msgstr "Välj enhet för spelport 1"

#: src/arch/unix/joystick.c:83
msgid "Set device for joystick port 2"
msgstr "Välj enhet för spelport 2"

#: src/arch/unix/joystick.c:195 src/arch/unix/joystick.c:244
#: src/arch/unix/joystick.c:378
#, c-format
msgid "Cannot open joystick device `%s'."
msgstr "Kan inte öppna styrspaksenhet \"%s\"."

#: src/arch/unix/joystick.c:206
#, c-format
msgid "Error reading joystick device `%s'."
msgstr "Kan inte läsa styrspaksenhet \"%s\"."

#: src/arch/unix/joystick.c:225
#, c-format
msgid "Hardware joystick calibration for device `%s':"
msgstr "Maskinvarustyrspakskalibrering för enhet \"%s\":"

#: src/arch/unix/joystick.c:278
msgid "Error reading digital joystick device."
msgstr "Fel vid läsning av digital styrspak."

#: src/arch/unix/joystick.c:294
msgid "Error reading joystick device."
msgstr "Fel vid läsning av styrspak."

#: src/arch/unix/joystick.c:335
msgid "Linux joystick interface initialization..."
msgstr "Initiering av Linux' styrspaksgränssnitt..."

#: src/arch/unix/joystick.c:359
#, c-format
msgid "%s unknown type"
msgstr "%s okänd typ"

#: src/arch/unix/joystick.c:360 src/arch/unix/joystick.c:373
#, c-format
msgid "Built in driver version: %d.%d.%d"
msgstr "Inbyggd drivrutinsversion: %d.%d.%d"

#: src/arch/unix/joystick.c:361
msgid "Kernel driver version  : 0.8 ??"
msgstr "Kärnans drivrutinsversion: 0.8 ??"

#: src/arch/unix/joystick.c:362
msgid "Please update your Joystick driver !"
msgstr "Uppdatera din drivrutin för styrspakar (joystick)!"

#: src/arch/unix/joystick.c:363
msgid "Fall back to old api routine"
msgstr "Faller tillbaka till gammal API-rutin"

#: src/arch/unix/joystick.c:374
#, c-format
msgid "Kernel driver version  : %d.%d.%d"
msgstr "Kärnans drivrutinsversion: %d.%d.%d"

#: src/arch/unix/kmap.c:116
msgid "Specify name of symbolic keymap file"
msgstr "Ange fil för symbolisk tangentbordsemulering"

#: src/arch/unix/kmap.c:118
msgid "Specify name of positional keymap file"
msgstr "Ange fil för positionsriktig tangentbordsemulering"

#: src/arch/unix/mouse.c:69
msgid "Enable emulation of the 1351 proportional mouse"
msgstr "Aktivera emulering av proportionell mus 1351"

#: src/arch/unix/mouse.c:71
msgid "Disable emulation of the 1351 proportional mouse"
msgstr "Deaktivera emulering av proportionell mus 1351"

#: src/arch/unix/petkmap.c:143
msgid "Specify name of graphics keyboard symbolic keymap file"
msgstr "Ange fil för symbolisk tangentbordsemulering för \"graphics\"-tangentbord"

#: src/arch/unix/petkmap.c:146
msgid "Specify name of graphics keyboard positional keymap file"
msgstr "Ange fil för positionsriktig tangentbordsemulering för \"graphics\"-tangentbord"

#: src/arch/unix/petkmap.c:149
msgid "Specify name of UK business keyboard symbolic keymap file"
msgstr "Ange fil för symbolisk tangentbordsemulering för brittiskt \"business\"-tangentbord"

#: src/arch/unix/petkmap.c:152
msgid "Specify name of UK business keyboard positional keymap file"
msgstr "Ange fil för positionsriktig tangentbordsemulering för brittiskt \"business\"-tangentbord"

#: src/arch/unix/petkmap.c:155
msgid "Specify name of German business keyboard symbolic keymap file"
msgstr "Ange fil för symbolisk tangentbordsemulering för tyskt \"business\"-tangentbord"

#: src/arch/unix/petkmap.c:158
msgid "Specify name of German business keyboard positional keymap file"
msgstr "Ange fil för positionsriktig tangentbordsemulering för tyskt \"business\"-tangentbord"

#: src/arch/unix/print.c:114
msgid "Specify name of printer dump file (print.dump)"
msgstr "Ange fil för utskriftsdump (print.dump)"

#: src/arch/unix/print.c:116
msgid "Specify command for printer 1 (|petlp |lpr)"
msgstr "Ange kommando för skrivare 1 (|petlp |lpr)"

#: src/arch/unix/print.c:118
msgid "Specify command for printer 2 (|lpr)"
msgstr "Ange kommando för skrivare 2 (|lpr)"

#: src/arch/unix/print.c:176 src/arch/unix/rs232.c:303
msgid "No more devices available."
msgstr "Inga ytterligare enheter finns."

#: src/arch/unix/print.c:181
#, c-format
msgid "print_open(device=%d)."
msgstr "print_open(enhet=%d)."

#: src/arch/unix/print.c:215 src/arch/unix/rs232.c:350
#, c-format
msgid "Attempt to close invalid fd %d."
msgstr "Försökte stänga ogiltigt filhandtag %d."

#: src/arch/unix/print.c:219 src/arch/unix/rs232.c:354
#, c-format
msgid "Attempt to close non-open fd %d."
msgstr "Försökte stänga ej öppet filhandtag %d."

#: src/arch/unix/print.c:234
#, c-format
msgid "Trying to write to invalid fd %d."
msgstr "Försökte skriva till ogiltigt filhandtag %d."

#: src/arch/unix/print.c:238
#, c-format
msgid "Trying to write to non-open fd %d."
msgstr "Försökta skriva till ej öppet filhandtag %d."

#: src/arch/unix/print.c:250
#, c-format
msgid "Trying to flush invalid fd %d."
msgstr "Försökte tömma ogiltigt filhandtag %d."

#: src/arch/unix/print.c:254
#, c-format
msgid "Trying to flush non-open fd %d."
msgstr "Försökte tömma ej öppet filhandtag %d."

#: src/arch/unix/rs232.c:159
msgid "Specify name of first RS232 device (/dev/ttyS0)"
msgstr "Ange namn på första RS232-enheten (/dev/ttyS0)"

#: src/arch/unix/rs232.c:161
msgid "Specify baudrate of first RS232 device"
msgstr "Ange baudhastighet för första RS232-enheten"

#: src/arch/unix/rs232.c:163
msgid "Specify name of second RS232 device (/dev/ttyS1)"
msgstr "Ange namn för andra RS232-enheten (/dev/ttyS1)"

#: src/arch/unix/rs232.c:165
msgid "Specify baudrate of second RS232 device"
msgstr "Ange baudhastighet för andra RS232-enheten"

#: src/arch/unix/rs232.c:167
msgid "Specify name of third RS232 device (rs232.dump)"
msgstr "Ange namn för tredje RS232-enheten (rs232.dump)"

#: src/arch/unix/rs232.c:169
msgid "Specify baudrate of third RS232 device"
msgstr "Ange baudhastighet för tredje RS232-enheten"

#: src/arch/unix/rs232.c:171
msgid "Specify command to pipe data in/out, preceed with '|' (|lpr)"
msgstr "Ange kommando som sänder/tar emot data, inled med \"|\" (|lpr)"

#: src/arch/unix/rs232.c:173
msgid "Specify baudrate of 4th RS232 device"
msgstr "Ange baudhastighet för fjärde RS232-enheten"

#: src/arch/unix/rs232.c:308
#, c-format
msgid "rs232_open(device=%d)."
msgstr "rs232_open(enhet=%d)."

#: src/arch/unix/rs232.c:323
#, c-format
msgid "Cannot open file \"%s\": %s"
msgstr "Kan inte öppna fil \"%s\": %s"

#: src/arch/unix/rs232.c:374
#, c-format
msgid "Attempt to write to invalid fd %d."
msgstr "Försökte skriva till ogiltigt filhandtag %d."

#: src/arch/unix/rs232.c:378
#, c-format
msgid "Attempt to write to non-open fd %d."
msgstr "Försökte skriva till ej öppet filhandtag %d."

#: src/arch/unix/rs232.c:390
#, c-format
msgid "Error writing: %s."
msgstr "Fel vid skrivning: %s."

#: src/arch/unix/rs232.c:405
#, c-format
msgid "Attempt to read from invalid fd %d."
msgstr "Försökte läsa från ogiltigt filhandtag %d."

#: src/arch/unix/rs232.c:409
#, c-format
msgid "Attempt to read from non-open fd %d."
msgstr "Försökte läsa från ej öppet filhandtag %d."

#: src/arch/unix/vsidui.c:60
msgid "Tunes"
msgstr "Låtar"

#: src/arch/unix/vsidui.c:70
msgid "Load PSID file"
msgstr "Ladda PSID-fil"

#: src/arch/unix/vsidui.c:78
#, c-format
msgid "`%s' is not a valid PSID file."
msgstr "\"%s\" är inte en giltig PSID-fil."

#: src/arch/unix/vsidui.c:103
msgid "Load PSID file..."
msgstr "Ladda PSID-fil..."

#: src/arch/unix/vsidui.c:115
msgid "*3.00 sec"
msgstr "*3,00 s"

#: src/arch/unix/vsidui.c:166
msgid "*Default Tune"
msgstr "*Förvald låt"

#: src/arch/unix/vsidui.c:188
#, c-format
msgid "*Tune %d"
msgstr "*Låt %d"

#: src/arch/unix/vsync.c:118
msgid "Limit emulation speed to specified value"
msgstr "Begränsa emuleringshastighet till angivet värde"

#: src/arch/unix/vsync.c:120
msgid "Update every <value> frames (`0' for automatic)"
msgstr "Uppdatera varje <värde> ramar (\"0\" för automatiskt)"

#: src/arch/unix/vsync.c:122
msgid "Enable warp mode"
msgstr "Aktivera warpläge"

#: src/arch/unix/vsync.c:124
msgid "Disable warp mode"
msgstr "Deaktivera warpläge"

#: src/arch/unix/vsync.c:191
msgid "Your machine is too slow for current settings!"
msgstr "Din maskin är för långsam för nuvarande inställningar!"

#. Shouldn't happen.
#: src/arch/unix/vic20ui.c:91
msgid "What?!\n"
msgstr "Vad?!\n"

#: src/arch/unix/vic20ui.c:116
msgid "Load new Character ROM"
msgstr "Ladda ny teckengenerator-ROM"

#: src/arch/unix/vic20ui.c:127
msgid "No expansion memory"
msgstr "Ingen minnesutökning"

#: src/arch/unix/vic20ui.c:130
msgid "3K (block 0)"
msgstr "3K (block 0)"

#: src/arch/unix/vic20ui.c:132
msgid "8K (block 1)"
msgstr "8K (block 1)"

#: src/arch/unix/vic20ui.c:134
msgid "16K (blocks 1/2)"
msgstr "16K (block 1/2)"

#: src/arch/unix/vic20ui.c:136
msgid "24K (blocks 1/2/3)"
msgstr "24K (block 1/2/3)"

#: src/arch/unix/vic20ui.c:139
msgid "All (blocks 0/1/2/3/5)"
msgstr "Alla (block 0/1/2/3/5)"

#: src/arch/unix/vic20ui.c:153
msgid "Common configurations"
msgstr "Vanliga inställningar"

#: src/arch/unix/vic20ui.c:159
msgid "*Block 0 (3K at $0400-$0FFF)"
msgstr "*Block 0 (3K på $0400-$0FFF)"

#: src/arch/unix/vic20ui.c:161
msgid "*Block 1 (8K at $2000-$3FFF)"
msgstr "*Block 1 (8K på $2000-$3FFF)"

#: src/arch/unix/vic20ui.c:163
msgid "*Block 2 (8K at $4000-$5FFF)"
msgstr "*Block 2 (8K på $4000-$5FFF)"

#: src/arch/unix/vic20ui.c:165
msgid "*Block 3 (8K at $6000-$7FFF)"
msgstr "*Block 3 (8K på $6000-$7FFF)"

#: src/arch/unix/vic20ui.c:167
msgid "*Block 5 (8K at $A000-$BFFF)"
msgstr "*Block 5 (8K på $A000-$BFFF)"

#: src/arch/unix/vic20ui.c:176
msgid "Memory expansions"
msgstr "Minnesutökningar"

#: src/arch/unix/vic20ui.c:223
msgid "Smart-attach cartridge image..."
msgstr "Smartanslut insticksmodulfil..."

#: src/arch/unix/vic20ui.c:228
msgid "Attach 4/8/16KB image at $2000..."
msgstr "Anslut 4/8/16KB-fil vid $2000..."

#: src/arch/unix/vic20ui.c:231
msgid "Attach 4/8/16KB image at $4000..."
msgstr "Anslut 4/8/16KB-fil vid $4000..."

#: src/arch/unix/vic20ui.c:234
msgid "Attach 4/8/16KB image at $6000..."
msgstr "Anslut 4/8/16KB-fil vid $6000..."

#: src/arch/unix/vic20ui.c:237
msgid "Attach 4/8KB image at $A000..."
msgstr "Anslut 4/8KB-fil vid $A000..."

#: src/arch/unix/vic20ui.c:240
msgid "Attach 4KB image at $B000..."
msgstr "Anslut 4KB-fil vid $B000..."

#: src/arch/unix/vic20ui.c:252
msgid "Detach cartridge image(s)"
msgstr "Koppla från insticksmodulfil(er)"

#: src/arch/unix/archdep.c:226
#, c-format
msgid "Received signal %d (%s)."
msgstr "Tog emot signal %d (%s)."

#: src/arch/unix/archdep.c:229
#, c-format
msgid "Received signal %d."
msgstr "Tog emot signal %d."

#: src/arch/unix/main_exit.c:43
msgid ""
"\n"
"Exiting..."
msgstr ""
"\n"
"Avslutar..."

#: src/arch/unix/x11/gnome/about.c:38 src/arch/unix/x11/xaw/about.c:60
msgid "VICE is FREE software!"
msgstr "VICE är FRI programvara!"

#: src/arch/unix/x11/gnome/about.c:43 src/arch/unix/x11/xaw/about.c:65
msgid "No warranty!"
msgstr "Ingen garanti!"

#: src/arch/unix/x11/gnome/about.c:48 src/arch/unix/x11/xaw/about.c:70
msgid "Contributors to the VICE project"
msgstr "Bidragslämnare till VICE-projektet"

#: src/arch/unix/x11/gnome/about.c:57
msgid "The VICE Team"
msgstr "VICE-teamet"

#: src/arch/unix/x11/gnome/about.c:72 src/arch/unix/x11/xaw/about.c:150
msgid "Official VICE homepage:"
msgstr "Officiell VICE-webbsida:"

#: src/arch/unix/x11/gnome/about.c:82
msgid "License"
msgstr "Licens"

#: src/arch/unix/x11/gnome/about.c:88
msgid "Warranty"
msgstr "Garanti"

#: src/arch/unix/x11/gnome/about.c:94
msgid "Contributors"
msgstr "Bidragslämnare"

#: src/arch/unix/x11/gnome/gnomevideo.c:123
msgid "Successfully initialized video."
msgstr "Video har initierats."

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:417
#, c-format
msgid "Can't add fontpath `%s'.\n"
msgstr "Kan inte lägga till fontsökväg \"%s\".\n"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:419
#, c-format
msgid "Set fontpath: `%s'.\n"
msgstr "Sätt fontsökväg: \"%s\".\n"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:652 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:474
#, c-format
msgid "This display does not support suitable %dbit visuals."
msgstr "Dina videoinställningar stöder inte %d-bitarsläge."

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:656 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:478
msgid "Please select a bit depth supported by your display."
msgstr "Välj ett bitdjup som stöds av dina videoinställningar."

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:659 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:481
msgid "Please recompile the program for a supported bit depth."
msgstr "Kompilera om programmet för ett understött färgdjup."

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:663 src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:681
#: src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:485 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:502
#, c-format
msgid "Found %dbit/%s visual."
msgstr "Hittade %d-bitars/%s-läge."

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:689 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:510
msgid "Cannot autodetect a proper visual."
msgstr "Kan inte automatiskt detektera ett gällande videoläge."

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:696
#, c-format
msgid "Cannot load text font %s."
msgstr "Kan inte ladda textfont %s."

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:703
#, c-format
msgid "Cannot load CBM font %s."
msgstr "Kan inte ladda CBM-font %s."

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:756
#, c-format
msgid "Drive %d: "
msgstr "Enhet %d: "

#. Tape Label
#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:866
msgid "Tape 000"
msgstr "Band 000"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:939 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:592
msgid "Maximum number of toplevel windows reached."
msgstr "Maximalt antal fönster på översta nivån har nåtts."

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1101 src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1136
msgid "Commands"
msgstr "Kommandon"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1103 src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1147
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1107
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1178 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:1050
msgid " emulator"
msgstr "-emulator"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1180 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:1052
msgid "Do you really want to exit?"
msgstr "Vill du verkligen avsluta?"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1190 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:1060
msgid "Save the current settings?"
msgstr "Spara nuvarande inställningar?"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1237 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:1100
msgid "Using private colormap."
msgstr "Använder egen färgkarta."

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1257 src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1260
#: src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:1122 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:1126
msgid "(warp)"
msgstr "(warp)"

#. Translators: the string is fixed with 1024 byte! Don't exceed this
#. limit !
#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1551
#, c-format
msgid "Tape %03d"
msgstr "Band %03d"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1588 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:1327
#, c-format
msgid "%s (paused)"
msgstr "%s (pausad)"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1713
msgid "VICE Message"
msgstr "VICE-meddelande"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1724
msgid "VICE Error"
msgstr "VICE-fel"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1750
msgid "Hard Reset"
msgstr "Hård nollställning"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1750
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1794 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:1573
msgid "Extend disk image"
msgstr "Utöka diskettavbildningsfil"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1795
msgid "Do you want to extend the disk image to 40 tracks?"
msgstr "Vill du utöka diskettavbildningsfilen till 40 spår?"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1808
msgid "Autostart not possible for unit 9"
msgstr "Kan inte starta automatiskt från enhet 9"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1815 src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1823
#, c-format
msgid "Can't autostart selection %d in image %s"
msgstr "Kan inte starta valet %d i avbildningsfilen %s automatiskt"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1951 src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1956
msgid "NO IMAGE CONTENTS AVAILABLE"
msgstr "INGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLGÄNGLIG"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:2407
msgid "Contents"
msgstr "Innehåll"

#: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:2469
msgid "Autostart"
msgstr "Starta automatiskt"

#: src/arch/unix/x11/gnome/uicartridge.c:40
#: src/arch/unix/x11/gnome/uicartridge.c:50
#: src/arch/unix/x11/gnome/uicartridge.c:86
msgid "Save Cartridge"
msgstr "Spara insticksmodul"

#: src/arch/unix/x11/gnome/uicartridge.c:46
#: src/arch/unix/x11/gnome/uiedisk.c:63
#: src/arch/unix/x11/gnome/uiscreenshot.c:57
#: src/arch/unix/x11/gnome/uisnapshot.c:48
msgid "Filename: "
msgstr "Filnamn: "

#: src/arch/unix/x11/gnome/uicartridge.c:96
#: src/arch/unix/x11/gnome/uiscreenshot.c:144
#: src/arch/unix/x11/gnome/uisnapshot.c:118
msgid "Invalid filename"
msgstr "Ogiltigt filnamn"

#: src/arch/unix/x11/gnome/uicartridge.c:101
#: src/arch/unix/x11/xaw/uicartridge.c:100
#, c-format
msgid ""
"Cannot write cartridge image file\n"
"`%s'\n"
msgstr ""
"Kan inte skriva insticksmodulfil\n"
"\"%s\"\n"

#: src/arch/unix/x11/gnome/uicartridge.c:103
#: src/arch/unix/x11/gnome/uisnapshot.c:127
#, c-format
msgid "Successfully wrote `%s'\n"
msgstr "Skrev \"%s\"\n"

#: src/arch/unix/x11/gnome/uicolor.c:152 src/arch/unix/x11/xaw/uicolor.c:127
msgid "XCreateImage failed."
msgstr "XCreateImage misslyckades."

#: src/arch/unix/x11/gnome/uicolor.c:161 src/arch/unix/x11/xaw/uicolor.c:137
#, c-format
msgid "Cannot allocate color \"#%04X%04X%04X\"."
msgstr "Kan inte allokera färg \"#%04X%04X%04X\"."

#: src/arch/unix/x11/gnome/uiedisk.c:57 src/arch/unix/x11/xaw/uiedisk.c:394
msgid "Create empty disk"
msgstr "Skapa tom diskett"

#: src/arch/unix/x11/gnome/uiedisk.c:67
#: src/arch/unix/x11/gnome/uisnapshot.c:42
#: src/arch/unix/x11/gnome/uisnapshot.c:52
msgid "Save Snapshot"
msgstr "Spara ögonblicksbild"

#: src/arch/unix/x11/gnome/uiedisk.c:80
msgid "Disk options"
msgstr "Alternativ för diskett"

#: src/arch/unix/x11/gnome/uiedisk.c:85
msgid "Diskname: "
msgstr "Diskettnamn: "

#: src/arch/unix/x11/gnome/uiedisk.c:162
msgid "Create empty Diskimage"
msgstr "Skapa tom diskettavbildningsfil"

#: src/arch/unix/x11/gnome/uiedisk.c:197
#, c-format
msgid "Can't create image `%s'."
msgstr "Kan inte skapa avbildningsfil \"%s\"."

#: src/arch/unix/x11/gnome/uiscreenshot.c:51
#: src/arch/unix/x11/gnome/uiscreenshot.c:62
#: src/arch/unix/x11/gnome/uiscreenshot.c:134
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Spara skärmfoto"

#: src/arch/unix/x11/gnome/uiscreenshot.c:75
msgid "Image Format"
msgstr "Bildformat"

#: src/arch/unix/x11/gnome/uiscreenshot.c:163
#, c-format
msgid "Couldn't write screenshot to `%s' with driver `%s'."
msgstr "Kunde inte skriva skärmfoto till \"%s\" med drivrutin \"%s\"."

#: src/arch/unix/x11/gnome/uiscreenshot.c:168
#, c-format
msgid "Successfully wrote `%s'"
msgstr "Skrev \"%s\""

#: src/arch/unix/x11/gnome/uisnapshot.c:65
msgid "Snapshot options"
msgstr "Alternativ för ögonblicksbild"

#: src/arch/unix/x11/gnome/uisnapshot.c:69
msgid "Save currently attached disks"
msgstr "Spara anslutna disketter"

#: src/arch/unix/x11/gnome/uisnapshot.c:74
msgid "Save currently attached ROMs"
msgstr "Spara anslutna ROMar"

#: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:121
msgid "Unable to query video extension version"
msgstr "Kunde inte fråga efter version för videoutökningar"

#: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:125
msgid "Unable to query video extension information"
msgstr "Kunde inte fråga efter information om videoutökningar"

#: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:133
#, c-format
msgid "Xserver is running an old XFree86-VidMode version (%d.  %d)"
msgstr "X-server kör en gammal XFree86-VidMode-version (%d.  %d)"

#: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:135
#, c-format
msgid "Minimum required version is %d.%d"
msgstr "Minst version %d.%d krävs"

#: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:141
msgid "Error getting video mode information"
msgstr "Fel vid hämtning av informatio om videoläge"

#: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:189
#, c-format
msgid "Switch to fullscreen %ix%i"
msgstr "Växla till fullskärm %ix%i"

#: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:214 src/arch/unix/x11/fullscreen.c:294
#, c-format
msgid "Error switching to fullscreen %ix%i\n"
msgstr "Fel vid växling till fullskärm %ix%i\n"

#: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:289
#, c-format
msgid "Change to fullscreen %ix%i"
msgstr "Växla till fullskärm %ix%i"

#: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:328
msgid "Switch to windowmode"
msgstr "Växla till fönsterläge"

#: src/arch/unix/x11/kbd.c:114
#, c-format
msgid "Cannot load keymap `%s'."
msgstr "Kan inte ladda tangentbordsinställningar \"%s\"."

#: src/arch/unix/x11/kbd.c:115
msgid "(null)"
msgstr "(null)"

#: src/arch/unix/x11/kbd.c:136
msgid "Specify index of keymap file (0=symbol, 1=positional)"
msgstr "Ange index för för tangentbordsinställningsfil (0=symbolisk, 1=positionsriktig)"

#: src/arch/unix/x11/kbd.c:356
#, c-format
msgid "Could not find KeySym `%s'!"
msgstr "Kunde inte hitta tangentbordssymbol \"%s\"!"

#: src/arch/unix/x11/kbd.c:410
#, c-format
msgid "Bad row/column value (%d/%d) for keysym `%s'."
msgstr "Fel rad-/kolumnvärde (%d/%d) för tangentbordssymbol \"%s\"."

#: src/arch/unix/x11/kbd.c:434
#, c-format
msgid "Loading keymap `%s'."
msgstr "Laddar tangentbordsinställning \"%s\"."

#: src/arch/unix/x11/ui-cmdline-options.c:35
msgid "Specify an HTML browser for the on-line help"
msgstr "Ange en HTML-läsare för direkthjälpen"

#: src/arch/unix/x11/ui-cmdline-options.c:38
msgid "Install a private colormap"
msgstr "Installera en privat färgkarta"

#: src/arch/unix/x11/ui-cmdline-options.c:41
msgid "Use the default colormap"
msgstr "Använd standardfärgkartan"

#: src/arch/unix/x11/ui-cmdline-options.c:44
msgid "Save settings (resources) on exit"
msgstr "Spara inställningar (resurser) vid avslut"

#: src/arch/unix/x11/ui-cmdline-options.c:47
msgid "Never save settings (resources) on exit"
msgstr "Spara aldrig inställningar (resurser) vid avslut"

#: src/arch/unix/x11/ui-cmdline-options.c:51
msgid "Enable fullscreen"
msgstr "Aktiva fullskärm"

#: src/arch/unix/x11/ui-cmdline-options.c:54
msgid "Disable fullscreen"
msgstr "Deaktivera fullskärm"

#: src/arch/unix/x11/ui-cmdline-options.c:58
msgid "Specify X display depth (1..32)"
msgstr "Ange färgdjup för X-display (1..32)"

#: src/arch/unix/x11/video.c:120
msgid "Call `XSync()' after updating the emulation window"
msgstr "Anropa \"XSync()\" efter uppdatering av emuleringsfönstret"

#: src/arch/unix/x11/video.c:123
msgid "Do not call `XSync()' after updating the emulation window"
msgstr "Anropa ej \"XSync()\" efter uppdatering av emuleringsfönstret"

#: src/arch/unix/x11/video.c:126
msgid "Never use shared memory (slower)"
msgstr "Använd aldrig delat minne (långsammare)"

#: src/arch/unix/x11/video.c:319
#, c-format
msgid "Only %ibpp supported by this emulator."
msgstr "Enbart %ibitar/pixel stöds av denna emulator."

#: src/arch/unix/x11/video.c:321
#, c-format
msgid "Current X server depth is %ibpp."
msgstr "Nuvarande färgdjup i X är %ibitar/pixel."

#: src/arch/unix/x11/video.c:324
msgid "Switch X server depth or recompile with --enable-autobpp."
msgstr "Byt färgdjup i X eller kompilera med --enable-autobpp."

#: src/arch/unix/x11/video.c:359
msgid "The MITSHM extension is not supported on this display."
msgstr "MTSHM-utökningarna stöds inte för denna display."

#: src/arch/unix/x11/video.c:363
#, c-format
msgid "MITSHM extensions version %d.%d detected."
msgstr "MITSHM-utökningar version %d.%d hittades."

#: src/arch/unix/x11/video.c:409
msgid "Cannot release shared memory!"
msgstr "Kan inte släppa delat minne!"

#: src/arch/unix/x11/xaw/about.c:156
msgid "VICE Information"
msgstr "VICE-information"

#: src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:1207
#, c-format
msgid "%d: Track %.1f"
msgstr "%d: Spår %.1f"

#: src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:1460
msgid "VICE Error!"
msgstr "VICE-fel!"

#: src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:1642
msgid "Unknown image type."
msgstr "Okänd avbildningsfiltyp."

#: src/arch/unix/x11/xaw/uicartridge.c:75
msgid "Save cartridge image file"
msgstr "Spara insticksmodulfil"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uicartridge.c:125 src/arch/unix/x11/xaw/uiedisk.c:188
#: src/arch/unix/x11/xaw/uiscreenshot.c:158
#: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:134
msgid "File name:"
msgstr "Filnamn:"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uicartridge.c:152 src/arch/unix/x11/xaw/uiedisk.c:217
#: src/arch/unix/x11/xaw/uiscreenshot.c:187
#: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:161
msgid "Browse..."
msgstr "Bläddra..."

#: src/arch/unix/x11/xaw/uicartridge.c:164 src/arch/unix/x11/xaw/uiedisk.c:370
#: src/arch/unix/x11/xaw/uiscreenshot.c:250
#: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:276
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uicartridge.c:171 src/arch/unix/x11/xaw/uiedisk.c:377
#: src/arch/unix/x11/xaw/uiscreenshot.c:257
#: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:283
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uicartridge.c:181
msgid "Save cartridge image"
msgstr "Spara insticksmodulfil"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uicolor.c:93
msgid "Automatically using a private colormap."
msgstr "Använd automatiskt en privat färgkarta."

#: src/arch/unix/x11/xaw/uicolor.c:158
msgid "XFreeColors failed."
msgstr "XFreeColors misslyckades."

#: src/arch/unix/x11/xaw/uiedisk.c:90
msgid "Save emptydisk file"
msgstr "Spara tom diskettfil"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uiedisk.c:155
msgid "Couldn't create disk image"
msgstr "Kunde inte skapa diskettavbildningsfil"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uiedisk.c:235
msgid "Disk name:"
msgstr "Diskettnamn:"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uiedisk.c:282
msgid "Disk format:"
msgstr "Diskettformat:"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uiscreenshot.c:85
msgid "Save screenshot file"
msgstr "Spara skärmfoto"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uiscreenshot.c:207
msgid "Image format:"
msgstr "Bildformat:"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uiscreenshot.c:274
msgid "Screen Snapshot"
msgstr "Skärmfoto"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:81
msgid "Save snapshot file"
msgstr "Spara ögonblicksbildfil"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:176
msgid "Snapshot options:"
msgstr "Alterantiv för ögonblicksbild:"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:201
msgid "Save currently attached disks:"
msgstr "Spara anslutna disketter:"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:213
#: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:252
msgid "Off"
msgstr "Av"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:225
#: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:264
msgid "On"
msgstr "På"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:240
msgid "Save currently loaded ROMs:"
msgstr "Spara laddade ROMar:"

#: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:296
msgid "Save snapshot"
msgstr "Spara ögonblicksbild"

#: src/arch/unix/x11/xaw/x11video.c:100
msgid ""
"Cannot allocate XImage with XShm; falling back to non MITSHM extension mode."
msgstr ""
"Kunde inte allokera XImage med XShm; återgår till icke-MITSHM-läge."

#: src/arch/unix/x11/xaw/x11video.c:111
msgid "Cannot get shared memory; falling back to non MITSHM extension mode."
msgstr "Fick inte tillgång till delat minne; återgår till icke-MITSHM-läge."

#: src/arch/unix/x11/xaw/x11video.c:122
msgid ""
"Cannot get shared memory address; falling back to non MITSHM extension mode."
msgstr ""
"Fick inte adress till delat minne; återgår till icke-MITSHM-läge."

#: src/arch/unix/x11/xaw/x11video.c:137 src/arch/unix/x11/xaw/x11video.c:154
msgid "Cannot attach shared memory; falling back to non MITSHM extension mode."
msgstr "Kunde inte ansluta delat minne; återgår till icke-MITSHM-läge."

#: src/arch/unix/x11/xaw/x11video.c:161
msgid "MITSHM initialization succeed.\n"
msgstr "MITSHM-initiering färdig.\n"

#: src/arch/unix/x11/xaw/x11video.c:179
#, c-format
msgid "Successfully initialized%s shared memory."
msgstr "Initierade%s delat minne."

#: src/arch/unix/x11/xaw/x11video.c:180
msgid ", using"
msgstr " med"

#: src/arch/unix/x11/xaw/x11video.c:180
msgid " without"
msgstr " utan"

#: src/arch/unix/x11/xaw/x11video.c:183
msgid "Performance will be poor."
msgstr "Prestanda kommer vara dålig."

#: src/arch/unix/x11/xaw/x11video.c:186
msgid "Successfully initialized without shared memory."
msgstr "Initierade utan delat minne."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.