Uppdatering: Översättning av VICE (Commodore-emulator)

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-08-13 23:44:39

Uppdatering av översättningen efter kommentarer från listan:

G = sv.po-1.5
N = sv.po

 # Swedish translation file for VICE
 # peter karlsson <peter@softwolves.pp.se>
 # Copyright 2000
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: VICE 1.5\n"
G "POT-Creation-Date: 2000-07-25 00:00+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2000-08-03 00:21+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2000-08-13 19:06+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2000-08-13 23:39+0200\n"
 "Last-Translator: peter karlsson <peter@softwolves.pp.se>\n"
 "Language-Team: svenska <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: src/arch/unix/uicommands.c:313
 msgid "Couldn't run /bin/sh???"
G msgstr "Kunde inte starta /bin/sh???"
N msgstr "Kunde inte köra \"/bin/sh\"?"
 
 #: src/arch/unix/uicommands.c:316
 msgid "Couldn't run xterm"
G msgstr "Kunde inte starta xterm"
N msgstr "Kunde inte köra \"xterm\""
 
 
 #: src/arch/unix/uicommands.c:460
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot load snapshot file\n"
 "`%s'"
 msgstr ""
G "Kan inte ladda ögonblicksbildsfil\n"
N "Kan inte ladda ögonblicksbildfil\n"
 "\"%s\""
 
 
 #: src/arch/unix/uicommands.c:492 src/arch/unix/x11/gnome/uisnapshot.c:125
 #: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:113
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot write snapshot file\n"
 "`%s'\n"
 msgstr ""
G "Kan inte skriva ögonblicksbildsfil\n"
N "Kan inte skriva ögonblicksbildfil\n"
 "\"%s\"\n"
 
 
 #: src/arch/unix/c610ui.c:401 src/arch/unix/c64ui.c:132
 #: src/arch/unix/petui.c:426 src/arch/unix/uicommands.c:919
 #: src/arch/unix/vic20ui.c:275 src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1750
 msgid "Reset"
G msgstr "Nollställ"
N msgstr "Återställ"
 
 
 #: src/arch/unix/c128ui.c:82 src/arch/unix/c64ui.c:275
 msgid "Video standard"
G msgstr "Videostandard"
N msgstr "Grafikstandard"
 
 
 #: src/arch/unix/c128ui.c:208 src/arch/unix/c128ui.c:237
 #: src/arch/unix/c610ui.c:287 src/arch/unix/c610ui.c:310
 #: src/arch/unix/c64ui.c:389 src/arch/unix/c64ui.c:411
 #: src/arch/unix/petui.c:154 src/arch/unix/petui.c:176
 #: src/arch/unix/vic20ui.c:307
 msgid "*Custom Keys"
G msgstr "*Egna tangenter"
N msgstr "*Användardefinierade tangenter"
 
 
 #: src/arch/unix/c128ui.c:357
 msgid "VIC II Screenshot"
G msgstr "VIC II-skärmfoto"
N msgstr "VIC II-skärmdump"
 
 #: src/arch/unix/c128ui.c:359
 msgid "VDC Screenshot"
G msgstr "VDC-skärmfoto"
N msgstr "VDC-skärmdump"
 
 #: src/arch/unix/c128ui.c:365
 msgid "Screenshots..."
G msgstr "Skärmfoto..."
N msgstr "Skärmdump..."
 
 
 #: src/arch/unix/c610ui.c:430 src/arch/unix/c64ui.c:495
 #: src/arch/unix/petui.c:455 src/arch/unix/vic20ui.c:404
 msgid "Screenshot..."
G msgstr "Skärmfoto..."
N msgstr "Skärmdump..."
 
 
 #: src/arch/unix/uisettings.c:116
 msgid "Enter refresh rate"
G msgstr "Ange uppdateringshastighet"
N msgstr "Ange uppdateringsfrekvens"
 
 
 #: src/arch/unix/uisettings.c:939 src/arch/unix/uisettings.c:949
 msgid "*Extend on access"
G msgstr "*Utöka när nödvändigt"
N msgstr "*Utöka vid åtkomst"
 
 
 #: src/arch/unix/uisettings.c:1190 src/arch/unix/uisettings.c:1205
 #: src/arch/unix/uisettings.c:1220 src/arch/unix/uisettings.c:1235
 msgid "File system directory..."
G msgstr "Filsystemskatalog"
N msgstr "Filsystemskatalog..."
 
 
 #: src/arch/unix/uisettings.c:1347 src/arch/unix/uisettings.c:1373
 msgid "*Video cache"
G msgstr "*Videocache"
N msgstr "*Grafikcache"
 
 
 #: src/arch/unix/uisettings.c:1359
 msgid "Video settings"
G msgstr "Videoinställningar"
N msgstr "Grafikinställningar"
 
 #: src/arch/unix/uisettings.c:1385
 msgid "Crtc Video settings"
G msgstr "Crtc-videoinställningar"
N msgstr "Crtc-grafikinställningar"
 
 
 #: src/arch/unix/petui.c:312
 msgid "*Original character set"
G msgstr "*Ursprunlig teckenuppsättning"
N msgstr "*Ursprunglig teckenuppsättning"
 
 
 #: src/arch/unix/petui.c:371
 msgid "Video size"
G msgstr "Videostorlek"
N msgstr "Skärmbredd"
 
 #: src/arch/unix/petui.c:375
 msgid "I/O size"
G msgstr "I/O-storlek"
N msgstr "I/O-utrymme"
 
 
 #: src/arch/unix/joystick.c:335
 msgid "Linux joystick interface initialization..."
G msgstr "Initiering av Linux' styrspaksgränssnitt..."
N msgstr "Initiering av Linuxstyrspaksgränssnitt..."
 
 
 #: src/arch/unix/joystick.c:362
 msgid "Please update your Joystick driver !"
G msgstr "Uppdatera din drivrutin för styrspakar (joystick)!"
N msgstr "Uppdatera din styrspaksdrivrutin (joystick driver)!"
 
 
 #: src/arch/unix/print.c:161 src/arch/unix/rs232.c:270
 msgid "No more devices available."
G msgstr "Inga ytterligare enheter finns."
N msgstr "Inga fler enheter tillgängliga."
 
 
 #: src/arch/unix/x11/gnome/gnomevideo.c:123
 msgid "Successfully initialized video."
G msgstr "Video har initierats."
N msgstr "Grafiken har initierats."
 
 #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:417
 #, c-format
 msgid "Can't add fontpath `%s'.\n"
G msgstr "Kan inte lägga till fontsökväg \"%s\".\n"
N msgstr "Kan inte lägga till typsnittssökväg \"%s\".\n"
 
 #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:419
 #, c-format
 msgid "Set fontpath: `%s'.\n"
G msgstr "Sätt fontsökväg: \"%s\".\n"
N msgstr "Sätt typsnittssökväg: \"%s\".\n"
 
 #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:652 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:474
 #, c-format
 msgid "This display does not support suitable %dbit visuals."
G msgstr "Dina videoinställningar stöder inte %d-bitarsläge."
N msgstr "Dina grafikinställningar stöder inte %d-bitarsläge."
 
 #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:656 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:478
 msgid "Please select a bit depth supported by your display."
G msgstr "Välj ett bitdjup som stöds av dina videoinställningar."
N msgstr "Välj ett bitdjup som stöds av dina grafikinställningar."
 
 
 #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:689 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:510
 msgid "Cannot autodetect a proper visual."
G msgstr "Kan inte automatiskt detektera ett gällande videoläge."
N msgstr "Kan inte automatdetektera ett gällande grafikläge."
 
 #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:696
 #, c-format
 msgid "Cannot load text font %s."
G msgstr "Kan inte ladda textfont %s."
N msgstr "Kan inte ladda texttypsnitt %s."
 
 #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:703
 #, c-format
 msgid "Cannot load CBM font %s."
G msgstr "Kan inte ladda CBM-font %s."
N msgstr "Kan inte ladda CBM-typsnitt %s."
 
 
 #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1951 src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1956
 msgid "NO IMAGE CONTENTS AVAILABLE"
G msgstr "INGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLGÄNGLIG"
N msgstr "INNEH]LLSF\\RTECKNING SAKNAS"
 
 
 #: src/arch/unix/x11/gnome/uiscreenshot.c:51
 #: src/arch/unix/x11/gnome/uiscreenshot.c:62
 #: src/arch/unix/x11/gnome/uiscreenshot.c:134
 msgid "Save Screenshot"
G msgstr "Spara skärmfoto"
N msgstr "Spara skärmdump"
 
 
 #: src/arch/unix/x11/gnome/uiscreenshot.c:163
 #, c-format
 msgid "Couldn't write screenshot to `%s' with driver `%s'."
G msgstr "Kunde inte skriva skärmfoto till \"%s\" med drivrutin \"%s\"."
N msgstr "Kunde inte skriva skärmdump till \"%s\" med drivrutin \"%s\"."
 
 
 #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:121
 msgid "Unable to query video extension version"
G msgstr "Kunde inte fråga efter version för videoutökningar"
N msgstr "Kunde inte fråga efter version för grafikutökningar"
 
 #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:125
 msgid "Unable to query video extension information"
G msgstr "Kunde inte fråga efter information om videoutökningar"
N msgstr "Kunde inte fråga efter information om grafikutökningar"
 
 
 #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:141
 msgid "Error getting video mode information"
G msgstr "Fel vid hämtning av informatio om videoläge"
N msgstr "Fel vid hämtning av informatio om grafikläge"
 
 
 #: src/arch/unix/x11/kbd.c:114
 #, c-format
 msgid "Cannot load keymap `%s'."
G msgstr "Kan inte ladda tangentbordsinställningar \"%s\"."
N msgstr "Kan inte ladda tangentbordsbeskrivning \"%s\"."
 
 
 #: src/arch/unix/x11/ui-cmdline-options.c:51
 msgid "Enable fullscreen"
G msgstr "Aktiva fullskärm"
N msgstr "Aktivera fullskärm"
 
 
 #: src/arch/unix/x11/xaw/uiscreenshot.c:85
 msgid "Save screenshot file"
G msgstr "Spara skärmfoto"
N msgstr "Spara skärmdump"
 
 
 #: src/arch/unix/x11/xaw/uiscreenshot.c:274
 msgid "Screen Snapshot"
G msgstr "Skärmfoto"
N msgstr "Skärmdump"
 
 
 #: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:182
 msgid "Snapshot options:"
G msgstr "Alterantiv för ögonblicksbild:"
N msgstr "Alternativ för ögonblicksbild:"
 
 
 #: src/arch/unix/x11/xaw/x11video.c:183
 msgid "Performance will be poor."
G msgstr "Prestanda kommer vara dålig."
N msgstr "Prestanda kommer att bli dålig."

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.