Re: Några små justeringar i RPM.

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-02 20:36:07

> Ändra det på de andra ställena där det hänvisas till "index" också.

Jag har gjort det.  Den här gången kom jag faktiskt ihåg att vara
konsekvent.

> Tack för all din hjälp, och för alla på listan som stått ut med att bli
> spammade idag.. ;-)

Tack själv för allt ditt jobb!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.