Re: Översättning av VICE (Commodore-emulator)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-03 22:39:32

Peter Karlsson wrote:
> #: src/arch/unix/uicommands.c:96
> #, c-format
> msgid "Attach Disk Image as unit #%d"
> msgstr "Anslut diskettavbildningsfil som enhet %d"

Jag har använt "avbildsfil" som översättning av image/image file.
"Diskettavbildsfil" om du använder mitt förslag alltså.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:104 src/arch/unix/uicommands.c:140
> msgid "Invalid Disk Image"
> msgstr "Ogiltig diskettavbildningsfil"

Se ovan.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:111
> msgid "Invalid Disk Image or Filename"
> msgstr "Ogiltig diskettavbildingsfil eller filnamn"

Se ovan.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:177
> msgid "Attach a tape image"
> msgstr "Anslut bandavbildningsfil"

Se ovan.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:184 src/arch/unix/uicommands.c:193
> msgid "Invalid Tape Image"
> msgstr "Ogiltig bandavbildningsfil"

Se ovan.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:241 src/arch/unix/uicommands.c:249
> msgid "Unknown image type"
> msgstr "Okänd avbildningsfiltyp"

Se ovan.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:275
> msgid "Directory not found"
> msgstr "Katalogen ej funnen"

Jag hade själv använt "Katalogen kunde inte hittas". En smaksak.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:315
> msgid "Couldn't run /bin/sh???"
> msgstr "Kunde inte starta /bin/sh???"

"Kunde inte köra /bin/sh???" ligger kanske närmare originalet?


> #: src/arch/unix/uicommands.c:318
> msgid "Couldn't run xterm"
> msgstr "Kunde inte starta xterm"

Dito.
Om "Kunde inte köra xterm" låter konstigt för den som inte tänker på
xterm som ett kommando kanske man kan sätta det inom citattecken:
"Kunde inte köra \"xterm\""


> #: src/arch/unix/uicommands.c:323
> msgid "Unknown error while running c1541"
> msgstr "Okänt fel vid körning av c1541"

Här har du översatt run=köra :)


> #: src/arch/unix/uicommands.c:366 src/arch/unix/uicommands.c:380
> #: src/arch/unix/uicommands.c:393
> msgid "Browser command too long."
> msgstr "Kommandorad för webbläsare för lång."

Det är kanske bara jag som tycker att man kan sätta samman det mesta,
men jag hade nog till och med vågat mig på
"Webbläsarkommandoraden är för lång."


> #: src/arch/unix/uicommands.c:462
> #, c-format
> msgid ""
> "Cannot load snapshot file\n"
> "`%s'"
> msgstr ""
> "Kan inte ladda ögonblicksbildsfil\n"
> "\"%s\""

"ögonblicksbildfil" med ett "s" mindre tycker jag, men jag kan vara ute
i det fina kvällsvädret på en cykeltur.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:494 src/arch/unix/x11/gnome/uisnapshot.c:125
> #: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:109
> #, c-format
> msgid ""
> "Cannot write snapshot file\n"
> "`%s'\n"
> msgstr ""
> "Kan inte skriva ögonblicksbildsfil\n"
> "\"%s\"\n"

Dito.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:837
> msgid "Add current image"
> msgstr "Lägg till aktuell avbildningsfil"

Se kommentaren om "avbildsfil" ovan.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:840
> msgid "Remove current image"
> msgstr "Ta bort aktuell avbildningsfil"

Dito.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:843
> msgid "Attach next image"
> msgstr "Anslut nästa avbildningsfil"

Dito.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:846
> msgid "Attach previous image"
> msgstr "Anslut föregående avbildningsfil"

Dito.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:853
> msgid "Attach a disk image"
> msgstr "Anslut en diskettavbildningsfil"

Dito.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:857
> msgid "Detach disk image"
> msgstr "Koppla från diskettavbildningsfil"

Dito.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:865
> msgid "Attach a tape image..."
> msgstr "Anslut en bandavbildningsfil..."

Dito.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:868
> msgid "Detach tape image"
> msgstr "Koppla från bandavbildningsfil"

Dito.


> #: src/arch/unix/uicommands.c:910
> msgid "Activate monitor"
> msgstr "Aktivera monitor"

Antar att det handlar om någon övervakningsgrej och inte en bildskärm?


> #: src/arch/unix/c610ui.c:401 src/arch/unix/c64ui.c:132
> #: src/arch/unix/petui.c:426 src/arch/unix/uicommands.c:928
> #: src/arch/unix/vic20ui.c:275 src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1750
> msgid "Reset"
> msgstr "Nollställ"

"Återställ" kan man också använda. Handlar det om att återgå till
ursprungliga värden (som inte behöver vara noll) är nog "Återställ"
bättre.


> #: src/arch/unix/uisettings.c:1177 src/arch/unix/uisettings.c:1192
> #: src/arch/unix/uisettings.c:1207 src/arch/unix/uisettings.c:1222
> msgid "File system directory..."
> msgstr "Filsystemskatalog"

Här ska du kanske ha med punkterna på slutet.


> #: src/arch/unix/uisettings.c:1384
> msgid "*Enable warp mode"
> msgstr "*Aktivera warpläge"

Star Trek? ;-)


> #: src/arch/unix/petui.c:312
> msgid "*Original character set"
> msgstr "*Ursprunlig teckenuppsättning"

Ett "g" till i "ursprunglig".


> #: src/arch/unix/joystick.c:225
> #, c-format
> msgid "Hardware joystick calibration for device `%s':"
> msgstr "Maskinvarustyrspakskalibrering för enhet \"%s\":"

Där ser du... man ska inte vara rädd för att bilda långa sammansatta
ord! ;-)


> #: src/arch/unix/joystick.c:335
> msgid "Linux joystick interface initialization..."
> msgstr "Initiering av Linux' styrspaksgränssnitt..."

Ingen apostrof på svenska.
Jag skulle ha skrivit
"Initiering av Linux-styrspaksgränssnitt..."

Fast om man ska ha ett bindestreck där eller skriva samman kanman
diskutera vidare om.


> #: src/arch/unix/joystick.c:362
> msgid "Please update your Joystick driver !"
> msgstr "Uppdatera din drivrutin för styrspakar (joystick)!"

"Uppdatera din styrspaksdrivrutin (joystick-drivrutin)!"
kan man också skriva.


> #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:417
> #, c-format
> msgid "Can't add fontpath `%s'.\n"
> msgstr "Kan inte lägga till fontsökväg \"%s\".\n"

font -> typsnitt


> #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:419
> #, c-format
> msgid "Set fontpath: `%s'.\n"
> msgstr "Sätt fontsökväg: \"%s\".\n"

Dito.


> #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:652 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:474
> #, c-format
> msgid "This display does not support suitable %dbit visuals."
> msgstr "Dina videoinställningar stöder inte %d-bitarsläge."

"Video" förekommer på många ställen. Om det handlar om datorer brukar
man prata om "grafik" på svenska. "grafikinställningar" här alltså.

Du får nog leta efter "video" och byta till grafik på många andra
ställen. :(


> #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:659 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:481
> msgid "Please recompile the program for a supported bit depth."
> msgstr "Kompilera om programmet för ett understött färgdjup."

Kan man inte vara snäll på svenska? Jag hade skrivit "Var vänlig och
kompilera om..."


> #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:689 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:510
> msgid "Cannot autodetect a proper visual."
> msgstr "Kan inte automatiskt detektera ett gällande videoläge."

Man kanske kan använda "automatdetektera"?


> #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:696
> #, c-format
> msgid "Cannot load text font %s."
> msgstr "Kan inte ladda textfont %s."

typsnitt


> #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:703
> #, c-format
> msgid "Cannot load CBM font %s."
> msgstr "Kan inte ladda CBM-font %s."

Dito.


> #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1750
> msgid "Monitor"
> msgstr "Monitor"

"Bildskärm" kanske?
Beror på sammanhanget.


> #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1794 src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:1573
> msgid "Extend disk image"
> msgstr "Utöka diskettavbildningsfil"

Se "avbildsfil" ovan.


> #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1795
> msgid "Do you want to extend the disk image to 40 tracks?"
> msgstr "Vill du utöka diskettavbildningsfilen till 40 spår?"

Dito.


> #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1815 src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1823
> #, c-format
> msgid "Can't autostart selection %d in image %s"
> msgstr "Kan inte starta valet %d i avbildningsfilen %s automatiskt"

Dito.


> #: src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1951 src/arch/unix/x11/gnome/ui.c:1956
> msgid "NO IMAGE CONTENTS AVAILABLE"
> msgstr "INGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLGÄNGLIG"

Försvann "image"?
"INGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLGÄNGLIG FÖR AVBILDSFILEN"?


> #: src/arch/unix/x11/gnome/uiedisk.c:80
> msgid "Disk options"
> msgstr "Alternativ för diskett"

"Diskettalternativ"?


> #: src/arch/unix/x11/gnome/uiedisk.c:162
> msgid "Create empty Diskimage"
> msgstr "Skapa tom diskettavbildningsfil"

Se "avbildsfil".


> #: src/arch/unix/x11/gnome/uiedisk.c:197
> #, c-format
> msgid "Can't create image `%s'."
> msgstr "Kan inte skapa avbildningsfil \"%s\"."

Dito.


> #: src/arch/unix/x11/gnome/uisnapshot.c:74
> msgid "Save currently attached ROMs"
> msgstr "Spara anslutna ROMar"

Man kanske skulle ha ett kolon med. "ROM:ar"?
Åsikter?


> #: src/arch/unix/x11/fullscreen.c:141
> msgid "Error getting video mode information"
> msgstr "Fel vid hämtning av informatio om videoläge"

Bara påminner dig här... byt till "grafik" istället för "video" om det
handlar om grafikinställningar. Och om du byter så byt på alla andra
ställen också.


> #: src/arch/unix/x11/ui-cmdline-options.c:51
> msgid "Enable fullscreen"
> msgstr "Aktiva fullskärm"

"Aktivera" menar du väl?


> #: src/arch/unix/x11/xaw/ui.c:1642
> msgid "Unknown image type."
> msgstr "Okänd avbildningsfiltyp."

Se kommentaren om "avbildsfil".


> #: src/arch/unix/x11/xaw/uiedisk.c:155
> msgid "Couldn't create disk image"
> msgstr "Kunde inte skapa diskettavbildningsfil"

Dito.


> #: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:176
> msgid "Snapshot options:"
> msgstr "Alterantiv för ögonblicksbild:"

s/Alterantiv/Alternativ


> #: src/arch/unix/x11/xaw/uisnapshot.c:240
> msgid "Save currently loaded ROMs:"
> msgstr "Spara laddade ROMar:"

Se min kommentar om "ROM:ar" ovan.


> #: src/arch/unix/x11/xaw/x11video.c:183
> msgid "Performance will be poor."
> msgstr "Prestanda kommer vara dålig."

"kommer att vara"
Tycker att "att" bör vara med.


En rysligt bra översättning! Bra jobbat!
:-)


ChristianHelp fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.