Re: sndconfig

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-02 17:01:07

Göran Uddeborg wrote:
> 
> > N "Det finns redan en fil som heter /etc/modules.conf. Den existerande filen "
> > N "kommer att döpas om till /etc/modules.conf.bak och en ny fil kommer att "
> > N "skrivas."
> 
> "Skapas" skulle jag skrivit här.

Ändrat.


> > N "exempelvis den kärna som kommer med Red Hat Linux eller en 2.2-kärna eller "
> > N "bättre,
> 
> Man skriver ofta "or better" på engelska, men jag brukar översätta det
> med "senare" eftersom det tydligare visar vad man egentligen menar.
> 
> Annar kan det i princip missförstås som i skämtet "The box said
> requires Windows 98 or better, so I installed Linux."

Ändrat till "eller senare".


> > N "kommer att döpas om till /etc/isapnp.conf.bak och en ny fil kommer att "
> > N "skrivas."
> 
> Skrev du "skapas" som jag föreslog ovan, skall du nog göra det här
> också.

Tack för påpekandena. Den nya filen finns på
http://www.menthos.com/po/sndconfig.sv.po


ChristianHelp fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.