authconfig

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-02 14:54:41

> N msgid "%s: critical error reading %s/nsswitch.conf"
> N msgstr "%s: kritiskt fel vid skrivning av %s/nsswitch.conf"

"läsning" menar du nog.

>   #~ msgid "%s: cannot open /etc/sysconfig/network: %s\n"
>   #~ msgstr "%s: kan inte öppna /etc/sysconfig/network: %s\n"

Det här kan du städa bort.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.