sndconfig

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-08-02 15:53:36

> N "Det finns redan en fil som heter /etc/modules.conf. Den existerande filen "
> N "kommer att döpas om till /etc/modules.conf.bak och en ny fil kommer att "
> N "skrivas."

"Skapas" skulle jag skrivit här.

> N "exempelvis den kärna som kommer med Red Hat Linux eller en 2.2-kärna eller "
> N "bättre,

Man skriver ofta "or better" på engelska, men jag brukar översätta det
med "senare" eftersom det tydligare visar vad man egentligen menar.

Annar kan det i princip missförstås som i skämtet "The box said
requires Windows 98 or better, so I installed Linux."

> N "kommer att döpas om till /etc/isapnp.conf.bak och en ny fil kommer att "
> N "skrivas."

Skrev du "skapas" som jag föreslog ovan, skall du nog göra det här
också.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.