Re: kudzu

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-08-02 12:51:34

Göran Uddeborg wrote:
> Har du nämnt för författaren att han glömt mellanslagen efter första
> meningen?

Nu har jag nämnt :)
En bugg är inskickad (med ordsammanskrivningarna nedan också).


> > "installera det från din Red Hat Linux-cdrom, från en annan plats på "
> > "filsystemet, eller skjuta upp det till senare."
> 
> Jag skulle säga "... en annan plats i filsystemet ...", inte "på".

Visst. Ändrat.


> > #: ../hwconf.c:124
> > msgid "Insert CD-ROM"
> > msgstr "Sätt i cd"
> 
> Här översätter du CD-ROM med "cd", i meddelandet innan och i flera
> efter skrev du "cdrom". Du kanske skall försöka få det enhetligt.
> Båda varianterna är tänkbara, men välj gärna en.

Visst. Ändrat till "cdrom".


> > #: ../hwconf.c:125
> > msgid "Please insert your Red Hat Linux CD-ROM (Disc 1)."
> > msgstr "Var vänlig och sätt i din Red Hat Linux-cdrom (Skiva 1)."
> 
> Hmm, skall det verkligen vara versalt "s" i "Skiva 1"?

Nä, när du säger det så. Ändrat.


> > #: ../hwconf.c:163
> > #, c-format
> > msgid "Please enter the path where the %s RPM can be found:"
> > msgstr "Var vänlig och ange sökvägen dit %s-RPM:en kan hittas."
> 
> Ett fall där jag tycker "can be found" hellre kan översättas med det
> enklare "finns".

Kanske. Jag hade missat ett kolon också.

Ändrat till
"Var vänlig och ange sökvägen där %s-RPM:en finns:"


> > #: ../hwconf.c:1000
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "To properly configure your %s, you needto run the 'printtool' command "
> > "fromthe X window system"
> 
> Här fattas visst ett blanktecken i orginalet igen.

Ett? Två! "needto" och "fromthe". ;-)
Också buggrapporterat nu enligt ovan.


> > "Welcome to Kudzu, the Red Hat Linux hardware detection and configuration "
> > "tool.\n"
> > "Välkommen till Kudzu, hårdvarudetekterings- och "
> > "hårdvarukonfigurationsverktyget i Red Hat Linux.\n"
> 
> Det blir lite tjatigt med "hårdvara" två gånger där. Ett tänkbart
> alternativ vore
> 
>  Välkommen till Kudzu, detekterings- och konfigurationsvertyget för
>  hårdvara i Red Hat Linux.

Har ändrat på alla tre ställena till ditt alternativ.


> > "On the following screens you will be able to configure any new or removed "
> > "hardware for your computer.\n"
> > "På de följande skärmarna kommer du att kunna konfigurera vilken ny eller "
> > "borttagen hårdvara som helst till din dator.\n"
> 
> Jag har ett alternativt, kanske lite lättare, förslag här också, genom
> att hoppa över att översätta "any":
>
>  På de följande skärmarna kommer du att kunna konfigurera ny eller
>  borttagen hårdvara till din dator.

Låter mycket bättre. Ändrat på två ställen.


> > "2) Behålla befintlig konfiguration. Du kommer inte att frågas igen om "
> > "enheten verkar saknas.\n"
> > "3) Göra ingenting. Konfigurationen kommer inte att tas bort, men om enheten "
> > "saknas vid efterföljande uppstarter kommer du att frågas igen."
> 
> Är det inte ledigare med "få frågan igen" istället för "frågas igen"?

Jo. :)
Ändrat.


> > "2) Ignorera enheten. Ingen konfiguration kommer att läggas till, men du "
> > "kommer inte att frågas om enheten upptäcks under efterföljande uppstarter.\n"
> 
> "..., OCH du kommer inte ..." tycker jag passar bättre.

Ändrat på alla ställena.


> > #: ../hwconf.c:1372
> > msgid "read probed hardware from a file"
> > msgstr "läs testad hårdvara från fil"
> 
> Du har använt "detekterad" tidigare, och "testad" skulle kunna
> missförstås, så jag tycker du skall säga så här också.

Jag har genomgående översatt "probe" med "testa" och "detect" med
"detektera" så jag ser ingen anledning att frångå det här. Eller?
Jag har inte ändrat.

Nya filen finns på http://www.menthos.com/po/kudzu.sv.po
(Tomas Ögren tyckte att jag skulle lägga allt i en dedikerad katalog
istället ;)


Tack för hjälpen!

Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.