Fler översättningar

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-07-03 22:22:54

> Här är hela ordlistan jag använder just nu, kommentarer mottages gärna:

Har du den på nätet någonstans, så att jag kan peka på den från vår
hemsida?

> denial of service			"DoS-attack"  (bättre översättning?)

"tjänstevägran" kanske.  I handelssammanhang talar man ibland om
"leveransvägran", som man inte får göra hur som helst.

> security through obscurity		"säkerhet genom otydlighet"

Skulle inte ordet "mörkläggning" kunna ge bra associationer?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.