Fler översättningar

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-06-27 20:22:49

Hej!

Skulle egentligen skicka det här tidigare, men mitt textredigeringsprogram
roade sig med att krascha :)

Jag översätter ju, som jag tidigare nämnde, Debians webbsidor. Det är dock
några saker jag har haft problem med att översätta, och som jag tänkte fråga
er "proffs" om ni har några bättre idéer på hur man bör skriva på svenska.

"Community", som i "Debian developer community", "Linux community" osv. Hur
skriver man det egentligen? Jag har oftast skrivit om det, "Debians
utvecklare", "De som använder Linux", och liknande.

I säkerhetsuppdateringarna (security, inte safety) så förekommer en del
intressanta termer: "Denial of service" har jag inte ens försökt översätta,
"Remote exploit" har blivit "Attack utifrån", "Root exploit" har jag
översatt med "Möjlighet att få rootbehörighet". Kommentarer?

Här är hela ordlistan jag använder just nu, kommentarer mottages gärna:

Engelska				Svenska
--------				-------
(machine/hardware) architecture		maskinvaruarkitektur, arkitektur
bug tracking system			felrapporteringssystem
CD vendor				[cd]-distributör
CEO					koncernchef
certification mark			kollektivmärke (enligt www.prv.se)
XXXX compliant				XXXX-anpassad
community				**omskrivs oftast**, "gemenskap",
					"-värld", "-folk", etc.
constitution				grundlag
copyright				upphovsrätt (om idén)
					tecknet "©" (för upphovsrättsinfo)
copyrighted				"upphovsrätts[ligt ]skyddat"
coordinator				samordnare, koordinerare
daemon					bakgrundsprocess ("daemon")
					(konceptet)
					server
					(en specifik serverprocess)
Debian Free Software Guidelines		Debians riktlinjer för fri programvara
denial of service			"DoS-attack"  (bättre översättning?)
hardware				maskinvara
maintainer				ansvarig, "underhållare"
point release				underutgåva
port					anpassning
quality assurance			kvalitetskontroll
release					utgåva
					(när det talas om "släpp", t.ex slink)
					version
					(i övriga fall)
release information			versionsfakta
remote exploit				attack utifrån
security through obscurity		"säkerhet genom otydlighet"
software				programvara
source [code]				källkod
sym[bolic ]link				symbolisk länk
task packages				funktionspaket
treasurer				kassör
[registered] trademark			[registrerat] varumärke
URL					webbadress
web					webb-
web site				webbplats
Y2K					"år 2000"
Sen så jobbar jag på Opera Software här i Oslo, och är ansvarig för att
översätta det till svenska. Men jag tror jag väntar med att försöka få
kommentarer på det tills översättningen släpps officiellt :-)

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.