Re: Fler översättningar

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-07-09 10:51:38

Göran Uddeborg:

> Har du den på nätet någonstans, så att jag kan peka på den från vår
> hemsida?

Nej, den ligger som ren text i filträdet för Debians svenska översättning,
men om du vill kan jag ordna så att den finns på en webbsida också.

> > denial of service			"DoS-attack"  (bättre översättning?)
> "tjänstevägran" kanske.  I handelssammanhang talar man ibland om
> "leveransvägran", som man inte får göra hur som helst.

Du, det var ju en alldeles underbart bra översättning! Jag har grubblat
LÄNGE på den där utan att hitta något bra. Jag ska ändra på en gång.

> > security through obscurity		"säkerhet genom otydlighet"
> Skulle inte ordet "mörkläggning" kunna ge bra associationer?

"Säkerhet genom mörkläggning"? Tja, jag vet inte, jag tycker inte det
riktigt beskriver det helt fullt. Men jag är öppen för övertalningsförsök.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.