Re: DPkg, del 2

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-06-27 19:10:18

Göran Uddeborg:

> > msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version unterminated"
> > msgstr "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\": versionen ej terminerad"
> Blir inte "oavslutad version" enklare?

Jag tycker det låter lite konstigt. Men jag justerar till "versionsnumret ej
avslutat", det är tydligare.

> > msgid "fork failed"
> > msgstr "förgrening misslyckades"
> Du kanske skulle ha med "(fork)" efter "förgrening" för att förtydliga,
> eftersom det inte är så etablerad översättning.

Tja, jo, kanske det. Finns det någon bättre översättning?

(. "gaffel misslyckades" kanske? .)

> > msgid "failed in copy on read (%s)"
> > msgstr "kunde inte läsa vid kopiering (%.250s)"
> Det där ".250" finns inte i orginalet.

Missade att ta bort det när strängen uppdaterades, det fanns i en tidigare
version.

> > msgid "--%s option does not take a value"
> > msgstr "flaggan --%s tar inte ett värde"
> Jag tycker "inget" passar bättre.

Okej.

> > #: lib/parsehelp.c:39
> > #, c-format
> > msgid "%s, in file `%.255s' near line %d"
> > msgstr "%s: i fil \"%.255s\" nära rad %d"
> 
> Har du avsiktligt bytt från komma till kolon, eller är det en miss?

Det är avsiktligt, det första %s är antingen "varning" eller "tolkningsfel"
(parse error).

> > msgid "epoch in version is not number"
> > msgstr "epoch i versionen är inte ett tal"
> Är "epoch" någon precis teknisk term i det här sammanhanget? Annars
> kan du väl använda det svenska "epok".

"Epoch" är en del av Debianversionsnumret:

    epoch:major.minor-debian

Epoch används för att hantera att man faller tillbaka på en tidigare version
av ett program, eftersom den automatiska uppgraderingen i dselect/apt kräver
strikt ökande versionsnummer.

> > msgid "showcopyright"
> > msgstr "showcopyright"
> Vad är detta för sträng? Skall den vara med här och översättas, eller
> skulle den inte vara med alls?

Det är ett funktionsnamn, och skall nog inte vara med alls. Jag ska
rapportera det till författaren.

> > msgid "unable to chown backup symlink for `%.255s'"
> > msgstr ""
> > "kunde inte utföra \"chown\" på säkerhetskopierad symbolisk länk för "
> > "\"%.255s\""
> Spelar precisa systemanropet roll här? Räcker det inte med "kunde
> inte byta ägare på..."?

Problemet är, här och i övrigt, att funktionsnamnen använts som verb, vilket
gjort mig lite osäker på om jag skall använda funktionsnamnen eller
beskrivningar av vad de gör. Men jag justerar enligt din kommentar, det är
bättre.

> > msgid "Will not downgrade %.250s from version %.250s to %.250s, skipping.\n"
> > msgstr ""
> > "Kommer inte att nedgradera %.250s från version %.250s till %.250s, hoppar "
> > "över.\n"
> Om jag förstår engelskans nyanser rätt här så är en mer korrekt
> översättning helt enkelt "Nedgraderar inte ...".

Om inte annat blir det grammatiskt bättre då. :)

> > msgid ""
> > "unable to remove newly-installed version of `%.250s' to allow reinstallation "
> > "of backup copy"
> > msgstr ""
> > "kunde inte ta bort nyss installerad version av \"%.250s\" för att möjliggöra "
> > "ominstallation av säkerhetskopia"
> "återinstallation" blir möjligen tydligare.

Det har du rätt i.

> > "  Vad vill du göra åt det ? Dina möjligheter är:\n"
> Här tycker jag definitivt att du skall följa normala regler och ha
> frågetecknet direkt efter sista ordet i meningen. Inget mellanrum alltså,
> trots att orginalet har det.

Okej.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.